А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Окремий прогноз

Окремі прогнози наведені в табл. 10 при цьому первинне взаємодія визначається як взаємодія між D A - і наступної вищої збудженої конфігурацією.

Агрегування окремих прогнозів в загальний, народногосподарський доцільніше здійснювати у вигляді розробки міжгалузевого натурального балансу. Такий метод дозволяє отримати оцінку варіантів народногосподарського плану. На цьому етапі здійснюється також зіставлення ефективності взаимозаменяемой продукції, різних варіантів капіталовкладень як в сфері виробництва, так і в сфері споживання продукції.

Є лише окремі прогнози створення каталізаторів із заданими властивостями. Так, існує кореляція між становищем елемента в періодичній системі і каталітичної активністю. Елементи, розташовані в правій верхній частині таблиці, утворюють оксиди, добре що прискорюють процеси дегідратації і крекінгу.

Основні методи прогнозу - їх переваги, недоліки - і застосування. Вимагає великого числа окремих прогнозів.

Розроблені і увезення між собою окремі прогнози розвитку організації і зовнішнього середовища становлять систему прогнозів організації.

У цьому розділі ми порівняємо окремі прогнози або загальні висновки теоретичного аналізу, проведеного в гл. Оскільки ці експерименти були проведені не з щілиною перевірки справжньою теорії, деякі важливі відомості відсутні. Проте наявних фактів достатньо, щоб вивести головні тенденції механізму.

Частка вірних прогнозів може служити критерієм довіри до окремого прогнозу. Цей критерій можна додатково вдосконалити. Коли значення цієї функції знаходиться дуже близько до вирішальної поверхні, довіру до окремого прогнозу мінімально.

Прямий перехід від емпіричних методів підбору до точної теорії передбачення каталітичної дії досить складний. Є лише окремі прогнози створення каталізаторів із заданими властивостями. Так, існує кореляція між становищем елемента в періодичній системі і каталітичної активністю. Елементи, розташовані в правій верхній частині таблиці, утворюють оксиди, добре що прискорюють процеси дегідратації і крекінгу.

Проте підбір каталізаторів навіть для цих реакцій залишається й понині досить емпіричним. Прямий перехід від емпіричних методів підбору до точної теорії передбачення каталітичної дії досить складний. Є лише окремі прогнози створення каталізаторів із заданими властивостями.

У методі ДДО застосовується щодо загальна модель час - відповідь для щодо специфічного набору умов діяльності. Мабуть, в середньому ця модель може прогнозувати ймовірності пізнавальних помилок. Однак для кожного окремого прогнозу невизначеність буде досить високою. У цій моделі не враховується потенційно великий вплив ФОР, таких, як досвідченість або стрес, на діагностику і прийняття рішення. Фактично автори обмежили сферу застосування свого методу тільки помилками пропуску та аналізом процедури відбору. Очевидно, що помилки пропуску призводять до неадекватності критерію дії як того, що призводить до зміни стану станції; в результаті вже інші функції, пов'язані зі збереженням безпеки, набувають важливого значення.

У методі ДДО застосовується щодо загальна модель час - відповідь для щодо специфічного набору умов діяльності. Мабуть, в середньому ця модель може прогнозувати ймовірності пізнавальних помилок. Однак для кожного окремого прогнозу невизначеність буде досить високою. У цій моделі не враховується потенційно великий вплив ФОР, таких, як досвідченість або стрес, на діагностику і прийняття рішення. Фактично автори обмежили сферу застосування свого методу тільки помилками пропуску та аналізом процедури відбору. Очевидно, що помилки пропуску призводять до неадекватності критерію дії як того, що призводить до зміни стану станції; в результаті вже інші функції, пов'язані зі збереженням безпеки, набувають важливого значення.

Дана тема присвячена питанням прийняття обґрунтованих управлінських рішень на підставі результатів прогнозування змін поведінки різних суб'єктів економіки. Для освоєння цієї теми необхідно знати і представляти: інформаційно-логічну модель управління національною економікою, звану в деяких джерелах ланцюжком управління; вимоги, які пред'являються до прогнозної інформації та результатів прогнозів; класифікацію прогнозів по функціональному і цільовим призначенням. З метою спрощення розуміння даної теми треба знати не тільки призначення окремих прогнозів, але і їх інформаційний обмін, зв'язок прогнозів з державною політикою при розробці федеральних цільових програм, планів, а також ступінь важливості оперативної оцінки при їх виконанні.

Національне відомство пошти і телекомунікацій в Гаазі проявляє найбільшу активність в області технологічного прогнозування серед усіх аналогічних європейських відомств. У 1949 р був складений перший прогноз (не тільки для руху транспорту) на 1970 р результати якого з'явилися багато в чому несподіваними. З 1959 р було розпочато офіційне технологічне прогнозування, а з 1963 р відповідна служба підпорядковується раднику з довгострокового планування в Управлінні головного директора з планування фінансів. Рада з управління лабораторіями, що збирається чотири рази на рік, робить окремі прогнози. Відчувається потреба в ще більш формалізованому технологічному прогнозуванні. Вважають, що в результаті технологічного прогнозування, визначає чіткі довгострокові цілі і використовує нормативні стимули, національні служби пошти і телекомунікацій отримують великі асигнування.