А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Відповідальний електроприймач

Відповідальні електроприймачі, що працюють цілодобово; - Перерва в електропостачанні їх може привести до розладу складного технологічного процесу, пошкодження обладнання з можливою небезпекою для життя людей, а також до значного збитку народному господарству. Електропостачання таких електроприймачів повинно бути здійснено від двох незалежних джерел живлення не менше ніж двома лініями (повітряними або кабельними) з пристроєм АВР. Рекомендується пристрій перемичок на нижчому напрузі з найближчими пунктами, що мають незалежне живлення.

Для дуже відповідальних електроприймачів, чутливих навіть до незначних і короткочасних коливань напруги, створюються мережі стабільного напруги і стабілізуючі пристрої.

Численні і менш відповідальні електроприймачі оперативного струму системи с. Так, наприклад, технологічну сигналізацію на блокових і групових щитах управління рекомендується виконувати на випрямленном струмі.

Якщо потужність відповідальних електроприймачів невелика, то резерв може бути забезпечений шляхом блокування даної підстанції з сусідньої фідером низької напруги.

При наявності індивідуальних відповідальних електроприймачів, таких як головний привід блюмінга або слябінга на металургійному заводі, питання надійності їх електропостачання спеціально розглядаються в проекті і вирішуються в залежності від конкретних місцевих умов.

Схеми резервування груп відповідальних електроприймачів (рис. 15 - 4) передбачають подачу харчування або від двох різних трансформаторних підстанцій, або від двох різних трансформаторів однієї підстанції.

До 2 - ї категорії відносяться відповідальні електроприймачі силових установок, технологія яких обмежує допустимі перерви в електропостачанні.

Електромагнітні приводи застосовують для електроустановок, що живлять відповідальні електроприймачі 1 - Й і 2 - ї категорій з частими (кілька разів на добу) операціями вимикачів (електропечі, електродвигуни та ін.); для особливо відповідальних електроустановок 1 - ї категорії (наприклад, насосні станції доменних цехів) незалежно від частоти операцій і при наявності акумуляторної батареї в реконструйованих установках або при можливості використання акумуляторної батареї, необхідної для інших цілей в нових установках, незалежно від величини струму к. Про джерелах оперативного струму см. розд.

Це дозволяє по можливості зберегти в роботі найбільш відповідальні електроприймачі, необхідні для функціонування основних виробництв, і уникнути істотного зниження продуктивності підприємства. Для першочергового відновлення харчування найбільш відповідальних споживачів вони приєднуються до перших черг ЧАПВ.

Електромагнітні приводи застосовують для електроустановок, що живлять відповідальні електроприймачі I і II категорій з частими (кілька раз на добу) операціями включення і відключення вимикачів, і для особливо відповідальних електроустановок, що живлять приймачі I категорії, незалежно від частоти операцій.

Електромагнітні приводи застосовують для електроустановок, що живлять відповідальні електроприймачі I і II категорій з частими (кілька разів на добу) операціями включення і відключення вимикачів, і для особливо відповідальних електроустановок, що живлять приймачі I категорії, незалежно від частоти операцій.
 Основне призначення аварійного джерела - підтримувати роботу відповідальних електроприймачів КС протягом не менше 1 5 годин і при необхідності вимушену нормальну зупинку ГПА, якщо живлення від основного або резервного джерела не відновлена.

Схеми автоматичного включення резерву на підстанціях 6 - 10 кв. Автоматика дозволяє найпростішими засобами здійснити надійне живлення окремих відповідальних електроприймачів на нижчих щаблях електропостачання, не вдаючись до суцільному резервування всіх ланок системи.

З огляду на недостатню надійність роботи запобіжників вони не встановлюються в ланцюгах відповідальних електроприймачів; захист останніх від струмів к.

Для підвищення надійності електропостачання споживачів 1 - ї категорії та інших відповідальних електроприймачів на промислових підприємствах широко застосовують пристрій автоматичного включення резервного живлення.

Графіки залежності питомих витрат (на 1 кВт від щільності навантаження для схем з одно - і Двотрансформаторна ТП (район А. Замкнута схема в районі А не забезпечує необхідну надійність електропостачання окремих відповідальних електроприймачів в будівлях вище 9 поверхів, харчування яких має передбачатися від різних вводів.

Для підвищення надійності електропостачання споживачів 1 - ї категорії та інших відповідальних електроприймачів на промислових підприємствах широко застосовують пристрій автоматичного включення резервного живлення.

Зрозуміло, цей принцип не повинен відбиватися на надійності роботи відповідальних електроприймачів промислового підприємства.

Слід зазначити, що в дев'ятиповерхових житлових будинках по суті відсутні відповідальні електроприймачі протипожежних та інших пристроїв і необхідність виконання двох вводів різними лініями 0 4 кВ на I і II рівнях навантажень, в основному, обумовлюється необхідністю дотримання регламентованого якості електроенергії, що видається недостатньо обгрунтованим. На III і IV рівнях навантажень харчування житлових будинків або їх окремих секцій зважаючи на великі навантажень завжди вимагає прокладки декількох ліній.

Двухтранеформаторние цехові підстанції застосовуються при переважанні електроггріемніков 1 - ї категорії та відповідальних електроприймачів 2 - ї категорії, безперебійна робота яких необхідна для функціонування основних виробництв.

При виході з ладу однієї з ліній живлення що залишилася повинна забезпечувати живлення всіх відповідальних електроприймачів НВО I і II категорії, безперебійна робота яких необхідна для нормальної роботи НПС.

Криві вибігання електродвигунів з постійним моментом. Для підтримки на джерелах живлення під вр емя самозапуска напруги на необхідному рівні і забезпечення самозапуску відповідальних електроприймачів застосовують зниження витягів часу захисту, встановлення черговості підключення окремих груп електропоіемніков з відключенням під час самозапуску менш відповідальних груп споживачів.

Технічні причини негативного впливу КНЕ на безперервні технологічні процеси зводяться до двох груп факторів: зайвим відключень відповідальних електроприймачів і порушень стійкості електродвигунів або вузлів електричного навантаження. Зайві відключення при КНЕ обумовлені: відпадінням контактів магнітних пускачів; необгрунтованим спрацьовуванням тих пристроїв і систем електричної та технологічної автоматики споживачів, дія яких не відбудовано від перехідних процесів при КЗ в системі електропостачання; збоями в роботі систем управління виробництвом. Імовірність порушення стійкості окремих двигунів і вузлів навантаження електроенергетичної системи підприємства тим вище, чим більше тривалість і менше рівень залишкового напруги при КНЕ. Стійкість вузлів навантаження і окремих двигунів при малих моментах інерції механізмів може порушуватися при тривалості КНЕ, порівнянної з часом дії швидкодіючих захистів мереженергосистеми. Після дії звичайних для підприємств АВР нормальна робота вузлів навантаження або потужних двигунів часто не відновлюється.

При цьому нормальна робота електроприймачів, підключених до неотказавшему джерела, триває, а також здійснюється самозапуск найбільш відповідальних електроприймачів і ступінчастий автоматичний повторний пуск інших електроприймачів, які були підключені до відмовив джерела.

Після відновлення нормального режиму відключені лінії знову включаються під впливом пристрою автоматичного повторного включення (ЧАПВ), Це дозволяє по можливості зберегти в роботі найбільш відповідальні електроприймачі, необхідні для функціонування основних виробництв, і уникнути істотного зниження продуктивності підприємства. АЧР, їх приєднують до перших черг ЧАПВ.

У початковий момент аварії необхідно з'ясувати: чи не є причиною аварії потрапляння людей під напругу, чи не відбулося в результаті аварії пожежі, знеструмлено чи харчування відповідальних електроприймачів. Наступні дії персоналу визначаються в місцевій інструкції з ліквідації аварій.

Схема електропостачання підприємства середньої потужності з двома незалежними секціями ДПП.

У цій схемі необхідно найбільш важливі електроприймачі виділити на окремі секції РП-2 і РП-3 і встановити на секційному вимикачі в РП-2 і РП-3 АВР односторонньої дії в бік резервування відповідальних електроприймачів, а також передбачене АВР на секційному вимикачі ДПП вибрати одностороннім з дією в сторону секції, живильної відповідальні електроприймачі на РП-2 і РП-3.

Як показано в § 6 - 1 відповідальні навантаження споживача, як правило, розосереджені по зовнішнім ліній живлення, тому для виконання вищевказаного вимоги необхідно проведення відповідних робіт по внутрішніх мережах споживача з метою виділення відповідальних електроприймачів на окремі зовнішні живильні лінії.

Пристрій АВР включає резервне джерело живлення або резервний елемент електрообладнання при пошкодженні робочого елемента; пристрій АПВ повторно включає відключити елемент електрообладнання при самоліквідації пошкодження; пристрій АЧР розвантажує систему від менш відповідальних навантажень в аварійних ситуаціях з метою збереження харчування відповідальних електроприймачів. Автоматика дозволяє найпростішими засобами здійснити надійне живлення окремих відповідальних злектропріемніков.

ДПП; напруги на шинах головних підстанцій; струму на одному з кінців ліній між підстанціями, якщо ці лінії по режиму навантаження можуть перевантажуватися; струму на телекерованих трансформаторах і перетворювальних агрегатах; струму на батареях конденсаторів; струму на лініях до найбільш великим і відповідальним електроприймачів; частоти на вводах від енергосистеми і від заводських джерел в окремих обґрунтованих випадках.

У цій схемі необхідно найбільш важливі електроприймачі виділити на окремі секції РП-2 і РП-3 і встановити на секційному вимикачі в РП-2 і РП-3 АВР односторонньої дії в бік резервування відповідальних електроприймачів, а також передбачене АВР на секційному вимикачі ДПП вибрати одностороннім з дією в сторону секції, живильної відповідальні електроприймачі на РП-2 і РП-3.
 Основні мережі енергосистеми, що впливають на роботу ДПП-1 Астраханського ГПЗ. У нормальному режимі підсистеми працюють окремо. Електродвигуни відповідальних електроприймачів одного призначення дублюються і повинні бути розділені на дві незалежні групи. Одна з груп при цьому приєднується до шин генераторної напруги.

Електроприймачі власних потреб теплових електростанцій поділяються на відповідальні і невідповідальні. Під відповідальними електроприймачами розуміються такі, відключення яких без негайної їх заміни резервом тягне за собою порушення нормальної роботи станції. Розподіл електроприймачів на відповідальні і невідповідальні має особливе значення для вирішення питання про умови самозапуску двигунів.

В даний час опрацьовуються різні можливості телеуправління для САОН: використання високочастотного зв'язку, спеціальні системи циркулярного телекерування. Можливий також спосіб вибіркового відключення найменш відповідальних електроприймачів в глибині розподільчої мережі. За цим способом вся мережа одночасно відключається на головних підстанціях від всіх джерел і потім включається знову через час А /, трохи більше, ніж перерви харчування при к. Групи електроприймачів, які повинні бути відключені дією САОН, забезпечуються захистом мінімальної напруги, яка, якщо зниження напруги має місце протягом часу А /, відключає відповідні вимикачі і блокує включення резервного живлення. Решта електроприймачів відчувають при цьому лише короткочасну перерву харчування.

У наведених виразах є складова збитку ПВН, і з нею перш за все доводиться рахуватися при проектуванні схеми електропостачання споживача. На шкоду ПВН головним чином впливають найбільш відповідальні електроприймачі споживача, що вимагають більш високого ступеня надійності електропостачання. Ці електроприймачі по потужності на більшості підприємств не перевищують 50% загальної навантаження підприємства, однак за ним визначається рівень надійності зовнішньої схеми електропостачання підприємства.

Автоматика істотно допомагає спрощення схем комутації, зокрема, при застосуванні короткозами-кател, відокремлювачів і вимикачів навантаження, а також в схемах з струмопроводами. Вона дозволяє найпростішими засобами здійснити надійне живлення окремих відповідальних електроприймачів на нижчих щаблях електропостачання, не вдаючись до суцільного резервування всіх ланок системи. У той же час необґрунтоване застосування автоматики або неправильне її виконання може привести до аварії. Мали місце серйозні аварії на підприємствах, викликані неправильним дією АВР. Тому при проектуванні і налагодження АВР потрібно виробляти ретельну перевірку правильності її дії, а також погоджувати з дією АПВ.

Цю обставину слід враховувати при їх виборі, установці і експлуатації. З огляду на недостатню надійність роботи запобіжників вони не встановлюються в ланцюгах відповідальних електроприймачів, особливо на електростанціях. Захист таких електроприймачів від струмів КЗ і неприпустимою перевантаження здійснюється автоматичними вимикачами. Необхідні характеристики вказуються в ГОСТ, каталогах і заводських інформаціях.

Для всіх підприємств, включених в графіки АЧР і АГ, особливо в перші черги графіків, необхідно прагнути зберегти електропостачання навантажень аварійної та технологічної броні. Якщо ж не вдається забезпечити заданий обсяг розвантаження енергосистеми за рахунок менш відповідальних електроприймачів споживачів, то режимні заходи можуть бути поширені і на інші групи електроприймачів.

Не менш важливо знати технічні можливості промислових підприємств для здійснення режимних заходів. Аналіз схем електропостачання підприємств показав, що в даний час в більшості випадків відповідальні електроприймачі розосереджені по ліній живлення і трансформаторів. Підтвердженням цьому можуть служити дані про розмір технологічної та аварійної броні по окремим ліній живлення і трансформаторів. При проектуванні електричних схем нових і реконструйованих промислових підприємств, як, втім, і інших споживачів і навіть деяких міст, не опрацьовуються належним чином питання виділення відповідальних електроприймачів на окремі резервуються живлять лінії і трансформатори для збереження їх електропостачання навіть при значних часових дефіцити потужності в енергосистемі за рахунок відключень ліній з менш відповідальними електричними навантаженнями. Чи не приділяється необхідної уваги резервування електропостачання відповідальних електроприймачів по внутрішніх мережах підприємств. У процесі дослідження виявлено багато прикладів, коли підприємства, маючи в своєму розпорядженні кількома живлять лініями, в тому числі і від різних центрів харчування енергосистеми, не забезпечують резервним електропостачанням життєво важливі об'єкти за своїми внутрішніми електромереж. Зазначений недолік ускладнює регулювання режимів електропостачання споживачів при виникненні тимчасових дефіцитів потужності в енергосистемі.

Електричні мережі повинні, як правило, розраховуватися на повне навантаження електроприймачів - споживачів при аварійних режимах. Допускається проектування окремих підстанцій з розрахунком на автоматичне відключення в аварійному режимі частині менш відповідальних електроприймачів.

Тоді при аварії вони (З урахуванням допустимого перевантаження трансформаторів) забезпечують харчування всіх відповідальних електроприймачів.

Електричні мережі повинні, як правило, перевірятися на повне навантаження електроприймачів споживачів при аварійних режимах. Допускається проектування окремих елементів систем електропостачання з розрахунком на автоматичне відключення в аварійному режимі частині менш відповідальних електроприймачів. Тимчасова відсутність резервування в одній з частин системи електропостачання не звільняє від дотримання вимог до резервування в інших частинах системи стосовно до категорій електроприймачів.

Група сільськогосподарських споживачів поки найменша по електроспоживанню - менше 4% корисного відпуску електроенергії споживачам системи. Електропостачання відповідальних сільськогосподарських навантажень розосереджено по мережі, що утрудняє часткове відключення потужності і збереження харчування відповідальних електроприймачів. Наведені обставини не дозволяють поширити режимні заходи на сільськогосподарських споживачів.

Згідно НТП ГЕС для електропостачання споживачів в.п. має бути передбачено не менше двох незалежних джерел живлення. На час зупинки всіх гідрогенераторів допускається здійснювати живлення в.п. від одного джерела з використанням в якості другого джерела резервного гідрогенератора, що забезпечує при запуску автоматичну подачу напруги в є в.п. Харчування відповідальних електроприймачів повинно бути здійснено від двох незалежних джерел, перерва харчування цих споживачів допустимо тільки на час дії АВР. Шини РУ 0 4 кВ, від яких живляться відповідальні електроприймачі, повинні бути секціонованими автоматами на дві секції, кожна з яких повинна отримувати живлення від свого незалежного джерела живлення. Необхідність улаштування АВР на цих секціях повинна бути обгрунтована. Допускається резервувати харчування селища ГЕС і шлюзів від системи в.п. Схема в.п. повинна забезпечувати самозапуск відповідальних механізмів.

У багатьох випадках такі способи пуску САОН вимагають систем передачі керуючих команд від датчика аварійної ситуації до виконавчих органів, розміщених на споживчих підстанціях. У цьому полягає одна з основних труднощів застосування САОН: витрати на системи телеуправління при великому числі виконавчих органів можуть бути значними, а при зменшенні їх числа скорочуються можливості вибору найменш відповідальних електроприймачів.

Схеми власних потреб ГЕС. Згідно НТП ГЕС для електропостачання споживачів с. На час зупинки всіх гідрогенераторів допускається здійснювати живлення с. Харчування відповідальних електроприймачів повинно бути здійснено від двох незалежних джерел, перерва харчування цих споживачів допустимо тільки на час дії АВ. Необхідність пристроїв АВР на цих секціях повинна бути обгрунтована. Допускається резервувати харчування селища ГЕС і шлюзів від системи с.

Принципово відомі два підходи до обліку надійності електропостачання при проектуванні розвитку електричної мережі: нормативний і економічний. Відповідно до ПУЕ електроприймачі поділяються на три категорії. До найбільш відповідальним електроприймачів I категорії віднесені такі, перерва в електропостачанні яких може спричинити за собою небезпеку для життя людей, пошкодження дорогого обладнання, масовий брак продукції, розлад складного технологічного процесу, порушення функціонування особливо важливих елементів комунального господарства. Електроприймачі I категорії повинні мати живлення від двох незалежних взаємно резервують джерел живлення.

Згідно НТП ГЕС для електропостачання споживачів в.п. має бути передбачено не менше двох незалежних джерел живлення. На час зупинки всіх гідрогенераторів допускається здійснювати живлення в.п. від одного джерела з використанням в якості другого джерела резервного гідрогенератора, що забезпечує при запуску автоматичну подачу напруги в є в.п. Харчування відповідальних електроприймачів повинно бути здійснено від двох незалежних джерел, перерва харчування цих споживачів допустимо тільки на час дії АВР. Шини РУ 0 4 кВ, від яких живляться відповідальні електроприймачі, повинні бути секціонованими автоматами на дві секції, кожна з яких повинна отримувати живлення від свого незалежного джерела живлення. Необхідність улаштування АВР на цих секціях повинна бути обгрунтована. Допускається резервувати харчування селища ГЕС і шлюзів від системи в.п. Схема в.п. повинна забезпечувати самозапуск відповідальних механізмів.