А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Решта катіон - група

Решта катіони групи (Fe3 Mn2 Со2 і Ni2) утворюють гідроксиди, практично нерозчинні в надлишку лугу, і залишаються в осаді.

Решта катіони групи срібла РЬ і[Hg2 ]повинні бути відсутніми, так як вони утворюють з хлоридами теж важко розчинні опади.

Сульфіди інших катіонів III групи менш розчинні, ніж відповідні гідроксиду.

Сульфіди інших катіонів III групи розчинні менше відповідних гидроокисей.

У той же час інші катіони III групи, гідроксиду яких не мають амфотерних властивостей, залишаються в осаді, причому марганець окислюється перекисом водню в MnIV, а кобальт-в ЗОШ.

Детально опишіть відділення від решти катіонів III групи кобальту і нікелю.

Як відокремлюють іон Mg від інших катіонів I групи. Яку мету переслідує це відділення.

Реакції Mg2 досить сильно відрізняються від реакцій інших катіонів I групи.

Цю реакцію застосовують для відділення Mg від інших катіонів I групи, в тому числі йот Li, а також для кількісного визначення магнію.

Цю реакцію застосовують для відділення Mg від інших катіонів I групи, в тому числі і від Li, а також для кількісного визначення магнію.

Цю реакцію застосовують для отделсленія Mg від інших катіонів I групи, в тому числі і від Li, а також для кількісного визначення магнію.

Реакції катіона Mg досить сильно відрізняються від реакцій інших катіонів I групи.

Ставлення Zn2 до дії H2S відрізняє його від всіх інших катіонів III групи, які не осаджуються сірководнем, і зближує з катіонами IV групи. Осадження Zn2 пояснюється тим, що величина твори розчинності ZnS значно менше, ніж у інших сульфідів катіонів III групи.

Ставлення іона Zn до дії H2S відрізняє його від всіх інших катіонів III групи, які не осаджуються сірководнем, і зближує з катіонами IV групи. Осадження Zn пояснюється тим, що величина твори розчинності ZnS значно менше, ніж у інших сульфідів катіонів III групи.

Відкриття Mg може бути виконано і дробовим методом, так як інші катіони I групи відкриттю Mg 1 + 1 не заважають.

Виявлення Mg2 може бути виконано і дробовим методом, так як інші катіони I групи виявлення Mg2 не заважають. Додаток NH4OH проводять при перемішуванні і продовжують до появи лужної реакції або виразного запаху аміаку. Якщо осад відразу не випадає, розчин витримують якийсь час.

Виявлення Mg4 може бути також виконано дробовим методом, так як інші катіони I групи відкриттю Mg 14 не заважають.

Відкриття Mg може бути також виконано дробовим методом, так як інші катіони I групи цьому не заважають.

Отже, повне осадження Cd, а отже, і всіх інших катіонів IV групи досягається при рН О.

Отже, повне осадження Cd, а отже, і всіх інших катіонів IV групи, досягається при рН О.

Реакцію з Na2HPO4 або з К2НРО4 застосовують для відділення Li і Mg від інших катіонів I групи.

Як приклад, що ілюструє сказане, нагадаємо реакцію відділення ІРНА Zn від інших катіонів III групи осадженням його сірководнем. Досвід показує, що ZnS остачі осідає вже при рН2 тоді як CoS, NiS і інші сульфіди катіонів III групи при цих умовах не осідають.

Реакцію з Na2HPO4 або з К2НРО4 застосовують для відділення Lif і Mg від інших катіонів I групи.

Реакції катіона Mg, як уже вказувалося, досить сильно відрізняються від реакцій інших катіонів I групи. Найбільш характерні з них наступні.

Реакції катіона Mg 14 як вже зазначалося, досить сильно відрізняються від реакцій інших катіонів I групи. Найбільш характерні з них наступні.

Жорстка, малодеформіруемимі електронна оболонка типу інертного газу як для Ве2 так і для всіх інших катіонів обговорюваної групи обумовлює преобладающе іонний тип зв'язку М2 - ліганд, оскільки іони М2 не мають порожніх клітинок, необхідних для надання ліганду з метою утворити донорно-акцепторні зв'язок, і, крім того, не мають електронних пар, які підходять для освіти л-датівная зв'язку. Таким чином, комплексні сполуки елементів цієї групи повинні бути побудовані за рахунок іон-іонного або іон-дипольної взаємодії. Апріорі можна сказати, що найсильнішим комплексоутворювачем в ряду Be-Ва буде іон Ве2 завдяки його маленькому розміру і великий щільності заряду.

Чому після видалення надлишку Ре3 ь-іонів, які вводилися для відділення РВ, в осаді виявляються Fe3 і А13 а решта катіони III групи разом з катіонами I і II груп залишаються в розчині.

Дія ацетату натрію відноситься до дуже важливим реакцій якісного аналізу та застосовується для відділення катіоноз заліза, хрому та алюмінію від інших катіонів III групи.

Дія ацетату натрію відноситься до дуже важливим реакцій якісного аналізу та застосовується для відділення катіонів титану, цирконію, заліза і алюмінію від інших катіонів III групи.

Спочатку виявляють Fe2 -, Fe3 -, Сг3 - і Мп2 - іони дрібно, АР - і Zn2 - KOHbi після видалення інших катіонів III групи.

Якщо попередні випробування показали відсутність катіонів групи олова, і сульфідні осад має чистий жовтий колір, то роблять висновок, що з II групи присутній тільки кадмій, бо всі інші катіони групи міді чорного або майже чорного кольору. У цьому orj aae подальше дослідження на останні відпадає.

Різне ставлення опадів, утворених катіонами III групи з (NH4) S, до розведеної НС], яке може бути використане для відділення іонів Ni nCo 1 від інших катіонів III групи.

Замість аміаку можна застосовувати органічне підставу піридин C5H5N в присутності солі амонію, що створює рН6 5 при якому гідроксиду алюмінію, заліза (III) і хрому (III) осідають, а решта катіони III групи залишаються в розчині у вигляді розчинних комплексних солей з пиридином (див . стор.

при лужному методі поділ на підгрупи проводиться дією надлишку NaOH при кип'ятінні, причому катіони А1444 і Zn44 утворюють алюмінат-іон (A1OJ) і цинкат-іон (ZnO - -) і залишаються в розчині, а решта катіони III групи осідають у вигляді гидроокисей.

при лужному методі поділ на підгрупи проводиться дією надлишку NaOH при кип'ятінні, пр Ічем катіони Al 4 і Zn1 1 утворюють алюмінат-іон (АЮ2 -) і цинкат-іон (ZnO2 - -) і залишаються в розчині, а інші катіони III групи осідають у вигляді гід розписів.

Домігшись цього, осад МпО (ОН) 2 відфільтровують, а розчин відчувають (по охолодженні) на присутність Сг2О реакцією освіти надхро-иовой кислоти (див. стор. Таким методом можна відкривати хром в присутності всіх інших катіонів III групи.

Са до Ва), гідрат окису магнію є порівняно слабким і малорозчинні у воді підставою. Іон Mg і за іншими властивостями досить сильно відрізняється від інших катіонів II групи. Іони Са, Sr, Ba і Alg f безбарвні.

Ці катіони відносяться до підгрупи срібла. Особливість катіонів підгрупи срібла використовується в систематичному аналізі для відділення їх від інших катіонів IV групи.

За винятком цих катіонів, а також Ti3 Nb і Та, все решта катіони групи 26 утворюють важкорозчинні сульфіди і відповідно стійкі хелати з 8-ліга. Особливо це справедливо по відношенню до платинових металів. Так само поводяться катіони цієї групи по відношенню до NH3 і хелатообразующіе N-лигандам.

Ці катіони відносяться до підгрупи срібла. Осадження катіонів підгрупи срібла хлористоводневою кислотою використовують в систематичному аналізі для відділення їх від інших катіонів IV групи.

Ці катіони відносяться до підгрупи срібла. Осадження катіонів підгрупи срібла соляною кислотою використовується в систематичному аналізі для відділення їх від інших катіонів IV групи.

При аммиачном методі поділ на підгрупи засноване на дії NH4OH в присутності солей амонію, причому катіони А13 Cr3 TiIV і Fe3 осідають у вигляді гидроокисей, а катіони Fe2 Mn2[Zn ( NH3) 6 ]2[Co ( NH3) 6 ]2 і[Ni ( NH3) 6 ]2 залишаються в розчині. Замість аміаку можна застосовувати піридин C5HsN в присутності солі амонію, що створює рН 6 5 при якому гідроксиду алюмінію, заліза (III), хрому (III) і титану (IV) осідають, а решта катіони III групи залишаються в розчині у вигляді розчинних комплексних солей з пиридином (див. стор.

при роботі пЕРОКСИДНОГО-лужним методом до суміші катіонів III групи додають певний надлишок розчину NaOH і перекис водню. Останній з них окислюється при цьому в хромат-іон CrOf - (див. с. Решта катіони групи ( Fe3 Mn2 Со2 і Ni2) утворюють гідроксиду, практично нерозчинні в надлишку лугу, і залишаються в осаді.

Причина цього уявного протиріччя полягає в існуванні у NiS і CoS декількох аллотропических видозмін, що володіють різною розчинністю. Згідно значенням творів розчинності ці форми сульфідів добре розчиняються в кислотах і не осідають H2S в кислому середовищі. Іноді цим користуються для відділення № 2 і СО 2 від інших катіонів III групи.

Помішуйте вміст чашки 5 хв. Нагадаємо, що при дії НС1 все сульфіди і гідроксиду катіонів III групи розчиняються, за винятком NiS і CoS. Таким чином, іони Ni і Со будуть відокремлені від інших катіонів III групи.