А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Решта валюта

Курси інших валют обчислюються виходячи з їх поточних ринкових курсів до долара США і курсу останніх до рубля.

Курси інших валют даються в прямому котируванню, тобто вказується кількість одиниць валюти за 1 дол.

До решти валют застосовується плаваючий курс.

Ключове положення долара призводить до того, що інші валюти в основному торгуються проти нього.

В цілому фунт стерлінгів був трохи слабше за порівняно з усіма іншими валютами, але долар був набагато слабкіше, тому фунт поліпшив своє становище щодо долара.

Стерлінг є основним конкурентом німецької марки в рамках Європи і слабо торгується проти інших валют.

Аналогічним чином цей механізм працює і при ді-лінгових операціях купівлі /продажу всіх інших валют.

Долар США став провідною валютою до кінця другої світової війни відповідно до Бреттон-Вудська угодами, якими було визначено, що всі інші валюти оцінюються в доларовому еквіваленті.

Розподіл обсягів опціонної торгівлі між ринком ОТС і організованим валютним ринком. 1 - сектор ОТС, 2 - сектор організованої торгівлі. Як уже зазначалося, долар США став провідною світовою валютою до кінця другої світової війни відповідно до Бреттон-Вудська договором, яким було визначено, що всі інші валюти оцінюються в доларовому еквіваленті.

Третя МВС була оформлена в Внаслідок Бреттон-Вудських угод 1944 р Статус резервної валюти був юридично закріплений за англійським фунтом і американським доларом, але пріоритет віддавався долара, оскільки всі інші валюти стали прирівнюватися до нього. Був створений Міжнародний валютний фонд з метою регулювання та координації міжнародних валютних відносин.

На світових валютних ринках, де 80% арбітражних операцій проводяться з американським доларом, найбільший вплив надають дані по економіці США, що призводить до підвищення або зниження курсу долара по відношенню до інших валют.

Зазвичай на світових валютних ринках, де 80 відсотків арбітражних операцій проводяться з американським доларом, найбільший вплив мають дані по економіці США, що призводить до підвищення або зниження курсу долара по відношенню до інших валют.

Розподіл обсягів опціонної торгівлі між ринком ОТС і організованим валютним ринком. 1 - сектор ОТС, 2 - сектор організованої торгівлі. Американський долар є опорною світовою валютою - універсальним еквівалентом для оцінки будь-якої іншої валюти, яка реалізується на Форексі. Всі інші валюти зазвичай оцінюються за допомогою долара. В умовах міжнародної економічної і політичної нестабільності долар США - це найбільш самодостатня валюта, що було, зокрема, доведено, напрмер, під час кризи 1997 - 1998 рр. в країнах Південно - Східної Азії.

Американський долар є основною світовою валютою. Всі інші валюти зазвичай оцінюються за допомогою долара.

Двосторонній обмінний курс характеризує відносну цінність двох валют. Якщо ми бажаємо оцінити загальну силу або слабкість тієї чи іншої валюти, нам необхідна усереднити-ва міра цінності цієї валюти по відношенню до всіх інших валют. Таким заходом може служити ефективний обмінний курс.

Експортери, одержуючи експортну виручку в іноземній валюті, продають її в обмін на національну валюту, сприяючи зростанню курсу останньої. Дана ситуація характерна для Японії та Німеччини - країн з традиційно позитивним сальдо торгового балансу, що викликає підвищення курсу ієни і німецької марки до решти валют.

Експортери, одержуючи експортну виручку в іноземній валюті, продають її в обмін на національну валюту, сприяючи зростанню курсу останньої. Дана ситуація характерна для Японії та Німеччини - країн з традиційно позитивними сальдо торгового балансу, що викликає підвищення курсу ієни і німецької марки до решти валют. Для Росії початку 1995 р характерно перевищення експорту над імпортом, що викликало зниження падіння курсу рубля до долара, викликане високою інфляцією.

Наприклад, курс долар /швейцарський франк в 14: 00 МСК 280703 р дорівнював 13496 що означає, що за один долар в даний момент можна отримати 13496 франка. Більшість інших валют котируються таким же чином, крім японської ієни, частіше котируемой до другого знака після коми.

Як правило, лідер завжди завдає удару у відповідь по атакуючому конкуренту, причому найчастіше - в його найвразливіше місце. Коли курс долара щодо інших валют виріс (відповідно збільшилися і основний борг, і відсоткові платежі Laker), В А різко знизила власні ціни, а після банкрутства конкурента відновила їх до колишнього рівня.

Тепер ми можемо розрахувати результат будь-якої нашої операції. Оскільки для стерлінга використовується пряме котирування, то при будь-якому курсі вартість пункту у нього буде одна й та сама: 625. Для інших валют, у яких використовуються зворотні котирування, вартість пункту залежить від поточного курсу.

Але поряд з золотом в якості міжнародних платіжних засобів та резервних (ключових) валют використовувалися долар США, прирівняний до золота як еталон цінності інших валют, і почасти англійський фунт стерлінгів. Резервні валюти - долар і фунт стерлінгів - могли обмінюватися на золото.

У статуті МВФ були сформульовані основні принципи створюваної валютної системи. Функції світових грошей як і раніше зберігалися за золотом в тій мірі, в якій воно продовжувало залишатися засобом остаточних розрахунків між країнами, однак масштаби його використання в міжнародних валютних відносинах і регулююча роль в цій сфері значно знижувалися. Поряд із золотом в якості міжнародних платіжних засобів та резервних валют в міжнародному обороті став використовуватися долар США, прирівняний до золота як еталон цінності всіх інших валют країн - учасниць МВФ. В якості резервної валюти, відповідно до Статуту МВФ, визнавали й фунт стерлінгів Великобританії.

Банку Англії був переданий на рахунок стабілізації валютного курсу. З тих пір він фактично став установою, що володіє і управляє валютними резервами і здійснює контроль за курсом валют. Ціна однієї валюти щодо іншої. Регулярно встановлюються обмінні курси між усіма головними валютами і часто одна важлива валюта, наприклад долар, використовується як стандарт, за допомогою якого порівнюються всі інші валюти. Зазначені попит і пропозиція визначаються платіжним балансом країни - наявністю в ньому надлишку або дефіциту.