А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Основний принцип - створення

Основні принципи створення і дії СК ВД полягають в наступному.

Основний принцип створення супутникового мовлення полягає у використанні проміжного активного ретранслятора, встановленого на ШСЗ, який рухається по вищій орбіті тривалий час без витрат енергії на це рух. Перші досліди по далекій ретрансляції телевізійних передач за допомогою активних ретрансляторів, розташованих на великих висотах над поверхнею Землі, були здійснені в СРСР в 1957 році. Ще в початку 1937 року П. В. Шмаковим було технічно обґрунтовано пропозицію установки активних телевізійних ретрансляторів на літаках.

Основні принципи створення конструкційних пластиків з Жорстким наповнювачем, що володіють заданими властивостями, аналізуються в I гл.

Основні принципи створення комплексу завдань АСУП полягають у наступному.

Основний принцип створення засобів автоматизації об'єктного проектування полягає в тому, що АСУ створюється для деякого узагальненого об'єкта (підприємства) певної групи.

Універсального основного принципу створення сенсорів не існує.

Основними принципами створення АСУП є комплексність, профілактично, оптимальність, оперативність і надійність.

Основними принципами створення системи банкрутства є: стабільність, надійність і рівність прав усіх учасників; введення безпечних для кредиторів заходів при банкрутстві боржника; заохочення відродження бізнесу, який задовольняє реальний попит ривка; ефективна судово-правова структура (система); забезпечення інтересів всіх учасників; соціальний захист при ліквідації підприємства-боржника.

Основними принципами створення підсистеми АСБУ є: системний підхід, єдина інформаційна база, максимальна типізація проектних рішень, забезпечення комплектності завдань і робочих програм, безперервний розвиток системи, одноразовий введення і багаторазове використання масивів інформації, автоматизація документообігу, застосування нової форми бухгалтерського обліку.

Основними принципами створення мережі ВЦ є використання в ГВЦ і КІОЦ універсальних ЄС ЕОМ; застосування в ІОЦ і ВЦ обчислювальних засобів ЄС ЕОМ і СМ ЕОМ; можливості комплек-вання обчислювальних засобів ВЦ, роботи ЕОМ в режимі Діалог і Запит-відповідь, створення багатомашинних комплексів і межмашинного обміну інформацією по горизонтальних і вертикальних напрямками взаємозв'язків.

Основним принципом створення лінійно змінюється напруги, який отримав в даний час найбільшого поширення, є принцип зарядки (розрядки) конденсатора струмом, незмінним протягом часу прямого ходу. Функціональна схема подібних генераторів показана на рис. 8.1. Будемо вважати, що потрібно отримати лінійно наростаюче напруження. У схемі рис. 8.1 з цією метою розрядний каскад Р періодично розряджає конденсатор С. В проміжках між включеннями цього каскаду конденсатор заряджається через зарядний каскад 3 що є під час зарядки генератором струму. При сталості зарядного струму напруга на конденсаторі С зростає лінійно, і з нього можна зняти пилкоподібна напруга.

Розглянуто основні принципи створення замкнутих (безстічних) систем водопостачання окремих цехів, виробництв і металургійних заводів в цілому. Дана характеристика діючих і нових ефективних установок і апаратів, застосовуваних для очищення та знешкодження стічних вод, що утворюються в основних цехах. Викладено сучасні методи очищення виробничих стічних вод та обробки осадів. Наведено рекомендації щодо вибору схем очищення цих вод і зменшення вологості опадів.

Сформульовано основні принципи створення композиційного матеріалу з покриттями Me - CrA1 що відрізняється фізико-хімічної стійкістю в умовах роботи суднових газотурбінних двигунів протягом планованого терміну служби. На прикладі електронно-променевого покриття Со-Сг - А1 - Y показано взаємозв'язок між фізичними властивостями конденсатів, їх структурою і інтенсивністю корозійної пошкоджуваності.

Викладені вище основні принципи створення ефективних пневматичних пилестружкопріемніков для фрезерних верстатів дозволяють вирішувати різноманітні приватні завдання. Так, наприклад, на рис. 96 показана схема пневматичних пилестружкопріемніков для торцевих фрез з похилими осями обертання.

форма пневматичного приймача, що виключає викидання стружки внаслідок рекашетірованія.

Викладені вище основні принципи створення ефективних пневматичних пилестружкопріемніков для фрезерних верстатів дозволяють вирішувати різноманітні приватні завдання. Так, наприклад, на рис. 89 показана схема пневматичних пилестружкопріемніков для торцевих фрез з похилими осями обертання. Ці приймачі призначені для видалення стружки і пилу від ріжучих інструментів при фрезеруванні чавунних блоків двигунів на спеціальному фрезерному верстаті, що входить до складу автоматичної лінії.

Розглянуто основні принципи створення спільних підприємств країн РЕВ, досвід, проблеми та труднощі в цій галузі.

До основних принципів створення АСУ на заводі Фрезер були віднесені облік специфічних особливостей інструментального виробництва; усунення труднощів управління складними виробничими процесами, характерними для інструментальних підприємств і зумовленими численністю і разнохарактерность об'єктів, що вимагають управління, складністю їх ув'язки в часі і просторі (багатономенклатурними, многоопе-раціон, многостадийность обробки, несинхронно операцій обробки за стадіями); численністю факторів, що впливають на хід виробництва, і випадковим характером виникнення збурень як за часом, так і за величиною.

Про основні засади створення галузевої АСУ нафтовидобувної промисловості.

Для встановлення основних принципів створення гнучких переналагоджуваних пристроїв допоміжного призначення необхідно провести дослідження технологічних схем виготовлення несучих елементів (підстав і каркасів) блокових пристроїв, частина з яких знаходиться в стадії проектування, інші застосовуються на сбороч-но-комплектувальних підприємствах Міннефтегазстроя. Складність вирішення полягає у відсутності єдиної класифікації функціональних можливостей створюваних пристроїв.

Одним з основних принципів створення технологічних процесів високої точності є принцип найкоротшого шляху. Чим коротший цей шлях, тим менше складових ланок включає технологічна розмірна ланцюг, тим менше операційних похибок входить до складу результуючої похибки.

У книзі викладені основні принципи створення; високоміцних орієнтованих склопластиків. Розглянуто вимоги до пружно-міцності властивостями вихідних компонентів склопластику - арматури і сполучного, а також міцність і в'язкопружні властивості орієнтованих склопластиків.

У посібнику розглядаються основні принципи створення креслень, даються рекомендації по налаштуванню креслярського редактора і призначеного для користувача інтерфейсу SolidWorks для забезпечення максимальної зручності використання та відповідності креслярським стандартам. Посібник забезпечено прикладами та ілюстраціями, які полегшують сприйняття матеріалу. У тексті наведено безліч прикладів і корисних порад щодо оформлення креслень SolidWorks в Відповідно до ГОСТ і ЕСКД.

У книзі викладені основні принципи створення високоміцних орієнтованих склопластиків. Розглянуто вимоги до пружно-міцності властивостями вихідних компонентів склопластику - арматури і сполучного, а також міцність і вязкоуп-ругіе властивості орієнтованих склопластиків.

У книзі викладені основні принципи створення високоміцних орієнтованих склопластиків. Розглянуто вимоги до пружно-міцності властивостями вихідних компонентів склопластику - арматури і сполучного, а також міцність і в'яз-коупругіе властивості орієнтованих склопластиків. Зроблено спробу комплексного підходу до створення композиту - починаючи з вибору його вихідних компонентів і закінчуючи технологією виробництва. Вирішується завдання вибору оптимальної технології.

Таким чином, основним принципом створення ТТС є забезпечення обмеження вивільнення ЛВ з лікарської форми за допомогою різних полімерних дозуючих пристроїв. Якщо необхідне для отримання терапевтичного ефекту вивільнення істотно перевищує потік насичення Is при ще прийнятному значенні А, то чрескожная терапія неможлива. Якщо воно дорівнює або незначно менше Is, то вивільнення контролюється системою неповністю.

У навчальному посібнику розглянуті основні принципи створення автоматизованих систем управління підприємствами (АСУП), показані методи розробки, етапи проектування та основні напрямки прискорення їх створення. Наведено методику визначення економічної ефективності впровадження АСУП. Висвітлюються питання організації нормативно-довідкової інформації в АСУП, функціонування підсистем підготовки виробництва, техніко-економічного планування, оперативного управління основним виробництвом, постачанням, якістю продукції і праці.

Не випадково одним з основних принципів створення творчих комплексних бригад винахідників і раціоналізаторів, а також інших форм колективного технічного творчості є добровільність.

На стадії технічного завдання визначають основні принципи створення системи, відпрацьовують її структурну побудову, визначають основні цілі та завдання.

Але в чому ж полягає основний принцип створення хімічного плану. Які властивості елементів суть головні, придатні для побудови природної системи елементів. Менделєєв розглянув всі основні їх властивості.

Перш ніж перейти до викладу основних принципів створення великомасштабної роторно-плівкового тепло - і масообмінних апаратури і результатами досліджень у цій області, звернемося до аналізу літературних даних, що відносяться до зазначеної проблеми. Такий аналіз буде дано в тій мірі, в якій це необхідно для викладу наступних розділів книги.

Відповідно до викладеного до основних принципів створення ОАСУ-ХІМ слід віднести цільовий принцип створення, принцип єдності, принцип послідовності розробки та впровадження окремих елементів, принцип безперервності та розвитку.

Таким чином було встановлено, що основний принцип створення твердих сплавів комбінуванням твердого карбідного скелета з пластичної металевої зв'язкою (що надає сплаву одночасно високу твердість і деяку пластичність) повинен бути доповнений карбідної складової пластичності при збереженні її твердості на належному рівні. При різанні такими сплавами повинна збільшитися податливість різця не тільки в цілому, але і на мікрорівні окремого ріжучого зерна. У зв'язку з цим була виконана серія робіт, спрямованих на пошук замінників карбіду вольфраму новими тугоплавких сполук, що відповідають зазначеним вище вимогам поєднання міцності і пластичності. Одним з напрямків реалізації результатів теоретичних досліджень кафедри було створення безвольфрамових твердих сплавів на основі карбіду титану з нікелевої зв'язкою, легованої молібденом, виполнелное канд. Отримані в результаті цього дослідження тверді сплави з 12 і 19% - ної (за обсягом) нікель-молібденової зв'язкою (відношення N2: Мо 4: 1) по міцності на вигин і стиск, по ударної в'язкості і по пружним характеристикам рівноцінні стандартним твердих сплавів групи ТК (Т5К10 і Т15К6), а по твердості, окаліностойкості і температурі початку схоплювання з вуглецевими сталями істотно перевершують сплави ТК. Якщо коефіцієнт тертя сплаву Т15К6 по вуглецевої сталі складає 025 то сплаву ТНМ-12 - всього 008; температура схоплювання у Т15К6 - 570 а у ТНМ-12-700 С, окалиностойкость ТНМ-12 в 2 рази вище, ніж у ТК.

Централізація обробки інформації є одним з основних принципів створення системи оперативного диспетчерського контролю та управління виробництвом. Ступінь централізації контролю і управління виробництвом визначає структуру системи диспетчерського управління і визначається тими функціями і правами, які надані кожному рівню. Структура системи диспетчерського управління знаходиться у відповідності із загальною організаційною структурою управління підприємством в умовах АСУ.

Виходячи з цієї основної причини, викладемо основні принципи створення системи автоматизованого проектування нафтопроводів, її структуру та завдання, вимоги до математичного забезпечення, а також деякі організаційні питання.

Централізація обліку на ВУ є одним з основних принципів створення системи оперативного управління виробничими процесами. Іншим важливим принципом створення системи обліку та диспетчерського регулювання є своєчасне відображення основних параметрів виробничих процесів.

Отже, можна стверджувати, що в умовах взаємозалежності основних принципів створення засобів вимірювань автоматизація проектування їжі-гавкає можливої автоматизацію програмного конструювання на базі реалізації найбільш загального принципу - принципу техніко-економічної оптимальності засоби вимірювання і на базі автоматизації складання програм.

У той же час при безпосередній участі автора були розроблені основні принципи створення і функціонування цієї системи[35, 37], Званої тоді АСПУ НДП (автоматизована система планування та управління нафтовидобувної промисловості), і почато освоєння однієї з головних її підсистем - підсистеми оперативного управління. Основою першого етапу її функціонування стала автоматизована система збору, обробки, зберігання, передачі і видачі техніко-економічної інформації про стан виробництва і виконання планових показників галузі, розроблена в місц. У нафтовій промисловості однією з перших також були розпочаті роботи зі створення галузевої автоматизованої системи планових розрахунків (АСПР) і її інформаційного забезпечення. Зараз всі ці інформаційні та керуючі системи вже знаходяться на тій чи іншій стадії промислової експлуатації.

Так як АС завжди є що розвивається системою (один з основних принципів створення автоматизованої системи - принцип безперервного розвитку), то розширюється коло завдань, які повинні вирішуватися в умовах, що змінюються функціонування. Крім того, при роботі АС може виникнути ситуація, коли доцільно створити спеціальну прикладну програму для обробки ряду запитів, які передбачалися довільними, але виявилися відносно сталими за змістом і часу надходження. Користувачі цієї категорії зазвичай вміють працювати на кількох алгоритмічних мовах програмування, знайомі із засобами обробки, наявними в складі використовуваного банку даних. Для забезпечення нормальної роботи цієї категорії користувачів необхідна наявність в системі словника даних і добре поставленої служби стеження за його станом.

Є різні реалізації СУБД, але все oiui базуються на основних принципах створення СУБД, задовольняючи їх більш-менш повно.

Організація створення САПР, їх класифікація, правила позначення, склад та основні принципи створення САПР регламентовані дер-дарственннимі стандартами Системи автоматизованого проектування.

Досвід показує, що недостатня ефективність САПР найчастіше обумовлена неповної реалізацією основних принципів створення САПР і недостатньо точним формулюванням характерних особливостей САПР як конкретної організаційно-технічної системи. Перше, як правило, зустрічається при-створенні САПР власними силами НТО без залучення фахівців з САПР, друге - якщо САПР від початку до кінця.

У сформульованих в 1974 р Основних методичних положеннях побудови АСПР викладена концепція і основні принципи створення АСПР, методологічні та структурні передумови її побудови, вихідні положення про взаємодію АСПР з територіальними, галузевими та відомчими АСУ, принципи етапності побудови і розвитку АСПР.

Управління організацією бурових робіт і технологією буріння свердловин - складна проблема, пов'язана з розробкою автоматизованої інформаційної системи, основні принципи створення якої, структура і склад були вже розглянуті. Функціонування інформаційної системи дозволяє оптимізувати технологію буріння свердловин як на стадії проектування, так і в процесі реалізації проекту при видачі буровим бригадам проектних економіко-технологічних карт (ПЕТК) на кожну свердловину або групу свердловин. ПЕТК повинні містити рішення по завданнях технології буріння і, крім того, організаційну, нормативну та економічну інформацію, яка стимулює досягнення бригадою високих кінцевих результатів.

Спільно з Міігазпромом, Міннафтопромом, Міпхіммашем і Міп-Енергомаш були розроблені рішення по далитейптей індустріалізації нафтогазового будівництва, визначені основні принципи міжгалузевого створення і постачання комплектно-блокових автоматизованих об'єктів нафтової і газової промисловості, затверджений план спільних заходів з Мінчорметом щодо поліпшення якості поставлених труб.

Восени 1994 року на П'ятій сесії Міждержавної екологічної ради (МЕМ) країн СНД були прийняті Концепція Міждержавної системи екологічного моніторингу, Основні принципи створення Інформаційного центру екологічного моніторингу та науково-технічних розробок і Пропозиції щодо використання космічних засобів для цілей екологічного моніторингу в країнах - членах МЕМ . Створення такої системи є подальшим розвитком ідей ЕГ-СЕМ на основі міжнародно визнаних критеріїв і параметрів.

Оцінка повноти вихідних даних, що містяться в завданні на розробку ЦИП, має важливе значення, оскільки повнота вихідних даних визначає можливість реалізації основних принципів створення засобів вимірювання.

У зв'язку з тим, що кінцева мета роботи системи автоматичного регулювання опалювальних котелень, незалежно від виду використовуваного палива, полягає в підтримці в опалювальному приміщенні заданої температури повітря, основні принципи створення цих систем можуть бути поширені і на котлоагрегати, що працюють на вугіллі.