А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Основний принцип - комунізм

Основні принципи комунізму, писав він, єдині для всього міжнародного робочого руху. Але, роблячи скрізь однорідну, по суті справи, підготовку до перемоги над буржуазією, робітничий рух кожної країни робить це розвиток по-своєму.

Це видно з основного принципу комунізму: Від кожного за здібностями, кожному - за потребами. Якщо слабкий, дурний і лінивий напрацював на 100 рублів, а потреби у нього на мільйон рублів, то ось це і є паразитична експлуатація.

Визнати боротьбистів партією, яка порушує основні принципи комунізму своєю пропагандою поділу військових сил я підтримкою бандитизму, що прямо на руку білим і міжнародному імперіалізму.

Остання вимагає вмілого, творчого застосування основних принципів комунізму до національних особливостей. Принцип інтернаціоналізму спрямований як проти національної обмеженості в питаннях С.

Симпліфікація, так названий е JT процес, суперечить основному принципу комунізму -: робити працю людини цікавим, радісним і творчим.

У проекті резолюції про боротьбистів В. І. Ленін писав: Визнати боротьбистів партією, яка порушує основні принципи комунізму своєю пропагандою поділу військових сил і підтримкою бандитизму, що прямо на руку білим і міжнародному імперіалізму.

& М продуктивних сил, здатних створити достаток предметів споживання, що робить можливим здійснення основного принципу комунізму Від кожного - за здібностями, кожному - за потребами.

У проекті резолюції про Українську партії боротьбистів, написаному Леніним, говорилося: Визнати боротьбистів партією, яка порушує основні принципи комунізму своєю пропагандою поділу військових сил і підтримкою бандитизму, що прямо на руку білим і міжнародному імперіалізму.

У резолюції підкреслювалося, що неприпустимо змішувати середніх селян з куркульством, що поширення на них заходів, спрямованих проти куркульства, є грубим порушенням не тільки декретів Радянської влади, а й основних принципів комунізму. З'їзд вказав, що тактика партійних я радянських працівників в селі повинна бути розрахована на тривалий період співпраці з середнім селянством.

Змішувати середніх селян з куркульством, поширювати на них в тій чи іншій мірі заходи, спрямовані проти куркульства, значить порушувати самим грубим чином не тільки всі декрети Радянської влади і всю її політику, а й всі основні принципи комунізму, що вказують па угоду пролетаріату з середнім селянством, в період рішучої боротьби пролетаріату за повалення буржуазії, як на одне з умов безболісного переходу до усунення будь-якої експлуатації.

Змішувати середніх селян з куркульством, поширювати на них в тій чи іншій мірі заходи, спрямовані проти куркульства, значить порушувати самим грубим чином не тільки всі декрети Радянської влади і всю її політику, а й всі основні принципи комунізму, що вказують на угоду пролетаріату з середнім селянством, в період рішучої боротьби пролетаріату за повалення буржуазії, як на одне з умов безболісного переходу до усунення будь-якої експлуатації.

Змішувати середніх селян з куркульством, поширювати на них в тій чи іншій мірі заходи, спрямовані проти куркульства, значить порушувати самим грубим чином не тільки всі декрети Радянської влади і всю її політику, а й всі основні принципи комунізму, що вказують на угоду пролетаріату з середнім селянством, в період рішучої боротьби пролетаріату за повалення буржуазії, як на одне з умов безболісного переходу до усунення будь-якої експлуатації.

Змішувати середніх селян з куркульством, поширювати на них в тій чи іншій мірі заходи, спрямовані проти куркульства, значить порушувати самим грубим чином не тільки всі декрети Радянської влади і всю її політику, а й всі основні принципи комунізму, що вказують на угоду пролетаріату з середнім селянством, в період рішучої боротьби пролетаріату за повалення буржуазії, як на одне з умов безболісного переходу до усунення будь-якої експлуатації.

Змішувати середніх селян з куркульством, поширювати на них в тій чи іншій мірі заходи, спрямовані проти куркульства, значить порушувати самим грубим чином не тільки всі декрети Радянської влади і всю її політику, а й всі основні принципи комунізму, що вказують на угоду пролетаріату з середнім селянством, в період рішучої боротьби пролетаріату за повалення буржуазії, як на одне з у слова ii безболісного переходу до усунення будь-якої експлуатації.

Поки існують національні і державні відмінності між народами і країнами - а ці відмінності будуть триматися ще дуже і дуже довго навіть після здійснення диктатури пролетаріату у всесвітньому масштабі - єдність інтернаціональної тактики комуністичного робітничого руху всіх країн вимагає не усунення різноманітності, що не знищення національних відмінностей (це - безглузда мрія для справжнього моменту), а такого застосування основних принципів комунізму (Радянська влада і диктатура пролетаріату), яке б правильно видозмінювало ці принципи в деталях, правильно пристосовуватися , застосовувало їх до національних і національно-державним відмінностей. Дослідити, вивчити, відшукати, вгадати, схопити національно-особливе, національно-специфічне в конкретних підходах кожної країни до вирішення єдиної інтернаціональної завдання, до перемоги над опортунізмом і лівим доктринерством всередині робітничого руху, до повалення буржуазії, до заснування Радянської республіки і пролетарської диктатури - ось в чому головна задача пережитого усіма передовими (і не тільки передовими) країнами історичного моменту. Головне - звичайно, ще далеко-далеко не все, але головне - вже зроблено в залученні авангарду робітничого класу, в переході його на бік Радянської влади проти парламентаризму, на бік диктатури пролетаріату проти буржуазної демократії. Тепер треба все сили, всю увагу зосередити на наступному кроці, який здається - і, з певного погляду, дійсно є - менш основним, але який зате більш практично близький до практичного вирішення завдання, а саме: на знаходженні форми переходу або підходу до пролетарської революції .

Поки існують національні і державні відмінності між народами і країнами, - а ці відмінності будуть триматися ще дуже і дуже довго навіть після здійснення диктатури пролетаріату у всесвітньому масштабі, - єдність інтернаціональної тактики комуністичного робітничого руху всіх країн вимагає не усунення різноманітності, що не знищення національних відмінностей ( це - безглузда мрія для справжнього моменту), а такого застосування основних принципів комунізму (Радянська влада і диктатура пролетаріату), яке б правильно видозмінювало ці принципи в деталях, правильно пристосовуватися, застосовувало їх до національних і національно-державним відмінностей.

Саме життя зумовлює різноманіття форм соціалізму, але сутність його одпа. Соціалістичний лад в тон або іншій країні виникає в результаті застосування основних принципів комунізму, правильно видозмінюються, як вчив Ленін, в деталях, стосовно до національних і національно-державним відмінностей.

На противагу сміховинною пихи безсмертної німецької теорії абсолютно необхідно, нарешті, показати німцям все те, чим вони зобов'язані закордону, з тих пір як займаються соціальними питаннями. У всіх пихатих фразах, які тепер в німецькій літературі крикливо підносяться в якості основних принципів істинного, чистого, німецького, теоретичного комунізму і соціалізму, до сих пір немає жодної ідеї, яка б виросла на німецькому ґрунті. Те, що французи чи англійці сказали вже десять, двадцять, навіть сорок років тому, - і сказали дуже добре, дуже ясно, дуже красивою мовою щось німці тільки за останній рік, нарешті, уривками дізналися і огегельянілі або, в найкращому випадку , із запізненням відкрили ще раз і опублікували в набагато гіршій, більш абстрактній формі як абсолютно нового відкриття.

Програмі КПРС, означає, що всі люди будуть мати однакову ситуація в суспільстві, однакове ставлення до засобів виробництва, рівні умови праці і розподілу, будуть активно брати участь в управлінні громадськими справами. Утвердяться гармонійні відносини між особистістю і суспільством на основі єдності суспільних і особистих інтересів, втілиться в життя основний принцип комунізму: Від кожного - за здібностями, кожному - за потребами.

У мене дуже мало матеріалів з цього питання, який є особливо складним з огляду на надзвичайну оригінальності британської Робочої партії, надто не схожою на звичайні на континенті Європи політичні партії за самою своєю будовою. Безсумнівно тільки, по-перше, що і з цього питання неминуче впаде в помилку той, хто надумає виводити тактику революційного пролетаріату з принципів на зразок: комуністична партія повинна зберігати свою доктрину в чистоті і свою незалежність від реформізму незаплямованою; її покликання - йти попереду, але зупиняючись і не звертаючи з дороги, йти прямим шляхом до комуністичної революції. Бо подібні принципи лише повторюють помилку французьких комунарів-бланкістів, проголошували в 1874 році заперечення будь-яких компромісів і всяких проміжних станцій. По-друге, поза сумнівом, що завдання полягає і тут, як завжди, в тому, щоб уміти прикласти загальні і основні принципи комунізму до того своєрідності відносин між класами і партіями, до того своєрідності в об'єктивному розвитку до комунізму, яке властиво кожній окремій країні та яке треба вміти вивчити, знайти, вгадати.