А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Основний контроль

Основний контроль за станом розрядника здійснюється шляхом щорічного вимірювання струмів провідності. При постійній напрузі цим виміром встановлюється стан шунтуючих опорів іскрових проміжків. Різке зниження струму провідності вказує на обрив ланцюга шунтуючих опорів, наслідком чого є порушення нормального розподілу напруги по іскровим проміжків. Різке зростання струму провідності вказує в більшості випадків на відсиріванню керамічних шунтуючих опорів в результаті проникнення в порожнину розрядника вологи.

Схема для вимірювання струму провідності вентильного розрядника. Основний контроль за станом вентильного розрядника здійснюється шляхом вимірювання струмів провідності на випрямленій напрузі.

Схема вимірювання струму провідності вентильних розрядників. Основний контроль за станом розрядника здійснюється шляхом щорічного вимірювання струмів провідності. При постійній напрузі цим виміром встановлюється стан шунтуючих опорів іскрових проміжків. Різке зниження струму провідності вказує на обрив ланцюга шунтуючих опорів, наслідком чого є порушення нормального розподілу напруги по іскровим проміжків. Різке зростання струму провідності вказує в більшості випадків на відсиріванню керамічних шунтуючих опорів в результаті проникнення в порожнину розрядника вологи. 
Газове зварювання. Основний контроль виробляють при налагодженні штампа. При контролі користуються універсальним вимірювальним інструментом.

Основний контроль за станом розрядника здійснюється шляхом щорічного вимірювання струмів провідності на випрямленій напрузі. Цим виміром встановлюється стан шунтуючих опорів іскрових проміжків. Різке зниження струму провідності вказує на обрив ланцюга шунтуючих опорів, наслідком чого буде порушення нормального розподілу напруги по іскровим проміжків. Різке зростання струму провідності вказує в більшості випадків на відсиріванню внутрішньої ізоляції розрядників шунтуючих опорів в результаті проникнення в порожнину розрядника вологи.

Основний контроль виробляють при налагодженні штампа. При контролі користуються універсальним вимірювальним інструментом.

Схема випробувань вентильних розрядників. Основний контроль за станом вентильних розрядників здійснюють шляхом щорічного вимірювання струмів провідності при постійній напрузі.

Іскровий проміжок з розтягується дугою. Основний контроль за станом розрядника здійснюється шляхом систематичного (1 раз в 2 - 3 роки або після великого числа спрацьовувань РВ) вимірювання струмів провідності при постійній напрузі. Цим виміром встановлюється стан шунтуючих опорів іскрових проміжків. Різке зниження струму провідності вказує на обрив ланцюга шунтуючих опорів, наслідком чого є порушення нормального розподілу напруги по іскровим проміжків. Різке зростання струму провідності вказує в більшості випадків на відсиріванню керамічних шунтуючих опорів в результаті проникнення в порожнину розрядника вологи.

Основний контроль якості збірки ведуть самі збирачі. Більшість операцій, контрольованих виконавцем при виконанні, не потребує додаткової перевірки. Відповідальність за якість виконання приймає на себе складальник. Досвід багатьох заводів показав, що якість при такому контролі не тільки не знижується, але, навпаки, стає вище.

Основний контроль технологічної підготовки відновного виробництва (раз на місяць) збігається зі складанням планів службам допоміжного виробництва. Поточний контроль зазвичай стосується виконання планів технологічної підготовки виробництва до відновлення окремих деталей і виконується щотижня.

У готових агрегатах основний контроль полягає у визначенні якості приклеювання обшивок до каркасу і обробки агрегату під лакофарбове покриття.

Таким чином, основний контроль запасів по Системі ABC концентрується на найбільш важливою їх категорії з позицій забезпечення безперебійності операційної діяльності підприємства і формування кінцевих фінансових результатів.

Крім загального санітарно-хімічного аналізу основний контроль за ефективністю роботи споруди здійснювався по балансу сірчистих сполук: сірка загальна, сульфати, сульфіти і тіосульфати. Всі показники по цих сполук дані в перерахунку на сірку.

В умовах одиничного виробництва основної контроль розмірів виливки здійснюється шляхом розмітки, за допомогою якої з заготівлі, по суті, викроюється придатне виріб.

Випробування твердості є технологічною пробою і часто служить основним контролем якості та обробки металу.

Просвічування зварних швів рентгенівськими або гамма-променями радіоактивних препаратів з реєстрацією дефектів на рентгенівську плівку є в даний час основним контролем зварювання, при якому можливо встановити макроструктуру зварного шва, а одержувані знімки служать документальним доказом проведеного контролю.

Питомий опір легованих плівок полікремнію залежить як від концентрації і виду легуючих домішок, так і від структури плівок Основний контроль концентрації легуючої домішки в полікремнієвої плівці пов'язаний з контролем її потоку (Q) в процесі осадження.

Навпаки, застосування методів захисту, що зменшують ступінь термодинамічної нестійкості системи, завжди сприяє зниженню швидкості корозії незалежно від того, з яким основним контролем корродіруєт система або з яким контролем застосований одночасно інший метод захисту. Однак при загальному великому кінетичному гальмуванні (Р до 4 - Р А - - R - дуже велике) система буде більш інертна в сенсі можливості зміни швидкості корозії зі зміною ступеня термодинамічної нестабільності.

Поточний контроль магнітної обробки води полягає в спостереженні за роботою магнітного апарату (силою струму, напругою, швидкістю води) і станом поверхні нагрівання. Основний контроль повинен дозволити судити про ефективність обробки. Для контролю магнітної обробки води запропоновані інші методи.

В процесі виробництва просочувальних смол різних марок контролюють їх технологічні параметри. Основний контроль технологічних параметрів описаний в гл.

Термогравіметричний аналіз дозволяє досліджувати функціональні матеріали шляхом визначення характерних температурних точок зміни фазової структури. Важливо мати також дані про робітників критичних точках температурної стабільності композіциії і на їх основі здійснювати основний контроль факторів технологічного процесу виготовлення товстоплівкових мікросхем.

Третій напрям пов'язаний з помилками діагностування та регулювання (ремонту) виробу. Вплив цих помилок на рішення керівника про повторне допуск виробу до роботи здійснюється східчасто - спочатку по каналу діагностування та ремонту апаратури вироби, потім - по каналу основного контролю. В цьому випадку відбувається деяке збільшення помилок контролю.

Використовується для вимірювання середньодобових концентрацій. Підрахунок волокон проводиться із застосуванням фазово-контрастного оптичного і трансмісійного електронного мікроскопів. Основний контроль здійснюється з використанням оптичного мікроскопа.

Для контролю за станом поверхні прокату регулярно відбирають проби. Іноді ці проби піддають травленню і після цього додатково оглядають. Основний контроль поверхні проводиться перед зачисткою прокату.

Найбільш якісні і економічні секторні жили отримують при їх ущільненні окремо по повиві. Розрахунок таких уполтненних жив бази - - 05 руется на експериментальних даних. Основним контролем перетину цих жив є визначення ваги відрізка гото - Фіг.

Середня температура пара, яка вимірюється в паропроводах між ступенями пароперегрівача, а також в колекторах, відрізняється від температури пара в окремих трубах внаслідок теплогідравлі-чеський разверкі в поверхні нагрівання. Середні значення температур за ступенями пароперегрівача задаються в режимній карті з урахуванням температурної разверкі, визначеної в процесі ре-режимних-налагоджувальних випробувань при різних режимах роботи котла. Слід однак мати на увазі, що ступінь, а в деяких випадках і характер температурної разверкі можуть змінюватися внаслідок порушення нормальної роботи пальників, нерівномірного забруднення труб і інших експлуатаційних причин. Це робить необхідним крім основного контролю за середніми температур пара виконання додаткового штатного контролю температур по окремих змеевикам пароперегрівача, який буде подаватись на реєструючий прилад, розташований на щиті управління. Цей додатковий контроль температур слід виконувати в строго обмеженому обсязі, виводячи на нього вимірювання тільки за характерними, найбільш чутливим до відхилень режиму, гарячим змеевикам, які повинні бути визначені при випробуваннях головного зразка кожного типу котла.