А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Основна причина - нещасний випадок

Основні причини нещасних випадків в електроустановках наступні: випадковий дотик або наближення на небезпечну відстань до струмоведучих частин, що знаходяться під напругою; замикання струму на землю або на корпус електропрогрівання-обладнання та поява напруги на металевих частинах, що не перебувають під напругою; помилкові дії персоналу, в тому числі з комутаційної апаратурою, в результаті чого може з'явитися напруга на відключених частинах, там, де працюють люди.

Основними причинами нещасних випадків при підземному ремонті свердловин є несправність застосовуваного обладнання та інструменту, застосування неправильних і небезпечних прийомів роботи, недостатня підготовка робочого місця або незадовільне утримання його в процесі роботи, недостатнє освітлення, незадовільна постановка навчання і інструктажу робітників, невикористання захисних засобів і пристосувань по техніці безпеки.

Основною причиною нещасних випадків при ремонті арматури і трубопроводів пари і гарячої води є неякісна підготовка ремонтованої ділянки трубопроводу, нещільності арматури відключення і відсутність дренажних пристроїв.

Основними причинами нещасних випадків при роботі з електричними ручними машинами є: робота без індивідуальних захисних засобів (діелектричні рукавички, калоші, гумові підстилки), відсутність заземлення корпусу машини; несправність машини або огорожі обертових частин; непрофесійний монтаж з машиною.

Основними причинами нещасних випадків при вантажно-розвантажувальних і транспортних роботах на підприємствах є недоліки в організації праці.

Основними причинами нещасних випадків при виробництві, зберіганні та транспортуванні аміаку є використання несправного обладнання, інструменту та приладів, порушення технологічного режиму, виробничої дисципліни, посадових інструкцій, правил та інструкцій з техніки безпеки, а також відсутність індивідуальних засобів захисту на робочому місці або невміння користуватися ними.

Основними причинами нещасних випадків можуть бути недоліки в організації праці (наприклад, недостатній інструктаж з техніки безпеки, порушення режиму робочого часу та ін.), Технічні причини (порушення технологічного процесу, несправність інструментів, недоброякісна спецодяг та ін.) і недотримання вимог техніки безпеки.

Основною причиною нещасних випадків при експлуатації майже завжди є слабке знання правил техніки безпеки або зневажливе ставлення до них.

Вказуються основні причини нещасного випадку: несправність або конструктивні недоліки машин; допуск до роботи не навчених або НЕ проінструктованих осіб; відсутність нагляду за проведенням робіт; експлуатація несправного обладнання, машин і механізмів; робота без відповідних засобів індивідуального захисту або невідповідність їх вимогам охорони праці, захаращеність робочих місць, проходів, недосконалість технології виробництва або порушення її.

Визначення основної причини нещасного випадку (бажано технічної), що викликала травмування потерпілого.

Однією з основних причин нещасних випадків при теслярські роботи є несправний інструмент; тому необхідно ретельно стежити, щоб весь теслярський інструмент був в повному порядку.

Однією з основних причин нещасного випадку стало застосування бригадиром монтажників немаркованих канатних строп діаметром 12 мм замість стропів діаметром 18 мм, передбачених ППР.

Однією з основних причин нещасних випадків при шліфуванні є розрив шліфувального круга під час роботи.

Однією з основних причин нещасного випадку стало застосування бригадиром монтажників немаркованих канатних строп діаметром 12 мм замість стропів діаметром 18 мм, передбачених ППР.

Ще однією з основних причин нещасних випадків є допуск до робіт осіб без навчання та перевірки знань з охорони праці.

Як показує статистика, основними причинами нещасних випадків при виконанні монтажу є: недотримання робітниками правил техніки безпеки, порушення ними правил внутрішнього розпорядку, а також послаблення контролю за виконанням планових робіт з боку лінійного персоналу.

Відносні розрахункові показники виробничого травматизму (за даними звіту форми № 7 - ТВН. Рядки 2 - 12 (основні причини нещасних випадків) заповнюю. Після аналізу мінімальної форми ФАЛ встановлюють основні причини нещасного випадку і супутні фактори з невисокою значимістю. Ураження електричним струмом є однією з основних причин нещасних випадків зі смертельними наслідками. звідси ясно, наскільки велике соціальне значення техніки безпеки при роботі в електроустановках.

Як видно з даних табл. 17 основною причиною нещасних випадків в кухнях є помилкове відкривання кранів.

Кожна глава книги доповнена матеріалами про травмуючих факторів та інтересів основних причини нещасних випадків, що відбуваються на відповідних роботах. Для кращого засвоєння в кінці глав наводяться описи характерних нещасних випадків, узятих з практики монтажних організацій, і аналізуються їх причини.

Головні труднощі при аналізі виробничого травматизму полягає в однозначному визначенні основних причин нещасних випадків, так як на практиці переважна більшість нещасних випадків відбувається внаслідок кількох взаємозалежних причин.

Вступний інструктаж знайомить з правилами по техніці безпеки, внутрішнього розпорядку підприємства, основними причинами нещасних випадків і порядком надання першої медичної допомоги при нещасному випадку. 
Найчастіше людський фактор у формі обмеженого числа дотеперішніх недосконалих виробничих систем породжує основні причини нещасних випадків зі смертельними наслідками. Дані причини об'єднуються з подальшими технічними помилками і промахами або несприятливими умовами навколишнього середовища і призводять в результаті до нещасного випадку. Ці моделі ілюструють багаторівневу роль, типову для людського фактора в генезі нещасного випадку. Але для того, щоб сформулювати стратегію профілактичних дій, потрібно не просто описати всілякі шляхи впливу людського фактора, а й вказати місце і час найбільш ефективного втручання. Це можливо тільки в тому випадку, якщо застосовується модель точно і всебічно описує складну мережу взаємопов'язаних факторів, залучених в етіологію нещасного випадку, включаючи природу цих факторів, тимчасові співвідношення, а також їх відносну значимість.

Постраждалі, враховані в рядках 2 - 12 одночасно враховуються в рядках 13 - 22 за основними причинами нещасних випадків.

Відносні розрахункові показники виробничого травматизму (за даними звіту форми № 7 - ТВН. У звіті-додатку число постраждалих при нещасних випадках, пов'язаних з виробництвом, з втратою працездатності на I робочий день і більше та смертельними наслідками розподілено за основними причинами нещасних випадків і основними видами травмуючого фактора.

При проведенні вступного інструктажу робочого необхідно ознайомити з загальними завданнями і характером роботи; правилами внутрішнього трудового розпорядку; правилами виконання робіт і поведінкою в виробничих приміщеннях і на будівельно-монтажних майданчиках; знаками безпеки, наявними на будівництві; основними причинами нещасних випадків при виконанні санітарно-технічеекіх робіт; вимогами безпечного поводження з монтажними механізмами і пристосуваннями; обов'язками надходить на роботу по дотримання особистої гігієни; основними правилами електробезпеки; протипожежними правилами і заходами; основними заходами безпеки під час перевезення на роботу і з роботи; встановленим порядком про - їзда і проходу по території будівництва або підприємства; загальними правилами користування спецодягом, запобіжними пристосуваннями та засобами індивідуального захисту; порядком повідомлення про нещасний випадок і надання першої допомоги потерпілим; правильністю організації робочого місця; заходами безпеки при проведенні вантажно-розвантажувальних робіт, при перевезенні матеріалів, заготовок і обладнання, а також їх складуванні (при цьому особливу увагу слід звернути на норми перенесення і пересування важких предметів); вимогами щодо утримання побутових приміщень; відповідальністю за порушення правил техніки безпеки; тривалістю робочої зміни для підлітків, порядком встановлення понаднормових робіт, положенням про основні і додаткові відпустки, про охорону праці жінок.

За чинним положенням нещасний випадок може бути визнаний не пов'язаним з виробництвом, якщо в результаті розслідування встановлено, що він стався при виготовленні потерпілим у особистих цілях без дозволу адміністрації будь-яких предметів або при самовільної використанні в особистих цілях транспортних засобів, механізмів, устаткування, інструменту , що належать підприємству; при спортивних іграх на території підприємства; при розкраданні матеріалів, інструментів взагалі не виявилося.

Ремонт свердловин відрізняється різноманіттям і трудомісткістю виконуваних робіт, наявністю багатьох небезпечних моментів. Основними причинами нещасних випадків є неправильні або небезпечні прийоми роботи, несправність обладнання та інструменту, погана підготовка робочого місця, незадовільна організація навчання та інструктажу робітників, відсутність технічного нагляду за роботою.

Безпека робіт з електричними ручними машинами забезпечується надійністю їх конструкції, правильною експлуатацією і добре організованим контролем за їх станом. Основними причинами нещасних випадків при роботі з ними є: робота без індивідуальних захисних засобів (діелектричні рукавички, калоші, гумові підстилки та ін.); відсутність заземлення корпусу машини; несправність машини або огорожі обертових частин; невміле поводження.

Однією з основних причин нещасних випадків при теслярських роботах є несправний інструмент, тому необхідно стежити за справним станом інструменту.

Характерно, що основною причиною нещасних випадків стало незадовільне утримання і неправильне використання засобів індивідуального захисту.

Висновки, зроблені за даними європейських держав, до США і Канаді не відносяться. У цих країнах основною причиною нещасних випадків є неповне згоряння газу. Бувають також невеликі вибухи в печах при ручному запалюванні і випадки задухи при експлуатації опалювальних котлів.

Забезпечення безпеки буде більш ефективним, якщо воно спрямоване на усунення латентних основних причин нещасного випадку, а не лежать на поверхні чинників. Такий рівень розуміння системи причин і її впливу на результат можливий тільки в тому випадку, якщо беруться до уваги всі види факторів, досліджується їх тимчасова взаємозв'язок і визначається їхня відносна значимість.

Постраждалі, враховані в рядках 2 - 12 одночасно враховуються в рядках 13 - 22 за основними причинами нещасних випадків.

Державний інспектор з охорони праці при необхідності (за скаргою, при приховуванні нещасного випадку та інших причин) має право самостійно проводити розслідування нещасного випадку незалежно від терміну давності його просшествія. Він становить за результатами розслідування висновок, в якому після характеристики нещасного випадку, його обставин, вказує основні причини нещасного випадку і осіб, які допустили порушення правил охорони праці.

Темпи технічного прогресу наростають у всіх сферах життя, але в той же час вони призводять до виникнення нових ризиків. Основною причиною нещасних випадків є нестача освіти і навчання з техніки безпеки.

Широке використання електричної енергії зобов'язує керівництво автотранспортних підприємств, громадські організації та медичних працівників приділяти більше уваги боротьбі з електротравматизму. Велика небезпека електричного струму для здоров'я і життя людей обумовлена тим, що проходить струм не видно людиною і не може бути виявлений органами чуття людини - зором, слухом, нюхом. Основною причиною нещасних випадків ураження електричним струмом є порушення правил техніки безпеки.

Всі факти і обставини з'ясовуються за об'єктивними даними, а також зі слів очевидців і самого потерпілого. Для цього досліджуються протоколи профілактичних випробувань, дані про ремонти; документи на обладнання, показання приладів до і після події, записи в оперативних журналах. В акті вказуються основні причини нещасного випадку, як технічні, так і організаційні. Причини повинні бути сформульовані чітко і ясно з тим, щоб не було сумнівів в найбільш ефективних заходах щодо їх усунення. Вказуються також заходи щодо усунення причин нещасного випадку, термін виконання та виконавець.

При виконанні ремонтних робіт на діючих парових установках там, де це потрібно за умовами роботи, рекомендується вивішувати плакати з техніки безпеки: Не вмикати, працюють люди і т.п. При виконанні робіт на висоті понад 3 м і при неможливості установки лісів робочий зобов'язаний надіти запобіжний пояс з мотузкою, надійно прив'язаною до опори. При роботі необхідно користуватися тільки справним інструментом. Слід пам'ятати, що основними причинами нещасних випадків бувають несправний стан інструмента або використання виробу не за призначенням.

Автор зазначає, що подібні отруєння досить часто спостерігаються в селах. Їм особливо підкреслюється повна безконтрольність ввозу і торгівлі інсектицидами в Ірані як основна причина нещасних випадків. Лікарі про токсичні властивості тіофоса та інших інсектицидів не інформовані.

Різні рівні аналізу нещасних випадків.

Ці типи аналізу можуть виконуватися на декількох різних рівнях, від конкретного підприємства до всієї країни. Дослідження на декількох рівнях необхідні для розробки профілактичних заходів. Загальний аналіз частоти нещасних випадків, аналіз з урахуванням моніторингу змін, а також аналіз, що виконується з метою встановлення пріоритетів, зазвичай застосовують на верхніх рівнях, в той час як дослідження, що ставлять на меті виявлення безпосередніх і основних причин нещасного випадку, виконуються на нижніх рівнях.

На підприємствах значна кількість нещасних випадків відбувається в результаті захаращення проходів та проїздів металом, обладнанням, порушення правил складування продукції. Однак часто в актах ці причини не вказують, а отже, і не планують конкретних заходів щодо їх усунення. Причини: 1) грубе порушення трудової дисципліни в цеху; 2) складування заготовок листового металу з порушенням правил техніки безпеки через відсутність місць. Основна причина нещасного випадку хоча і віднесена на другий план, але вказана правильно.