А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Дослідно-промислова перевірка

Дослідно-промислова перевірка показала ефективність застосування перлітових покриттів і засипок для надставок виливниць і засипки дзеркала металу 10-тонних злитків. Злитки, утеплені Перлітовий покриттями з засипанням, мають концентровану відкриту усадкову раковину, розташовану на 150 мм вище лінії відрізу прибутку, що на 100 мм вище, ніж у злитків, отриманих за заводською технологією. Злитки характеризуються задовільною структурою і повною відсутністю зворотного ликвации.

Дослідно-промислова перевірка показала, що всі зразки каталізатора ГИАП-16 знизили свою міцність, причому інтенсивність її зниження збільшувалася з підвищенням температури в реакційній трубі від верхніх шарів каталізатора до нижніх. Однак, незважаючи на значне зниження міцності гранул каталізатора ГИАП-16 її залишкове значення досить високо, що вказує на можливість більш тривалої експлуатації цього контакту. 
Дослідно-промислова перевірка ґратчастих тарілок в процесі ректифікації стиролу під вакуумом показала, що при заміні ковпачкових тарілок на гратчасті можна збільшити продуктивність приблизно на 60%, при цьому загальний перепад тисків по колоні знижується.

Дослідно-промислова перевірка нового способу показала, що при зниженні температури википання легкої фракції бензину каталітичного крекінгу менше 60 С погіршуються фракційний склад високооктанового автобензину, розширення же меж википання легкої фракції понад 70 С призводить до підвищення температури википання 10 і 50% мас, бензину А-76 вище допустимої. Існує також оптимальне співвідношення між потоками бензину каталітичного крекінгу. При зменшенні частки другого потоку менш рекомендованого октанове число низькооктанового бензину стає менше 76 пунктів по моторному методу, а при збільшень його частки понад 5 - октанове число високооктанового бензину вже не відповідає вимогам стандарту.

Дослідно-промислова перевірка застосування автоматизованого проектування на ряді заводів і в організаціях країни показала, що на кодування елементів, контроль заповнення таблиць (ТКС) і подальшу перфорацію даних витрачається до 80% часу, необхідного для проектування за допомогою обчислювальної техніки, причому на цьому етапі виникає велике число помилок. Тому актуальною є задача автоматизації цього процесу.

Дослідно-промислова перевірка способу отримання сірковуглецю з пропан-бутану і сірки в електротермічному киплячому шарі графітової насадки була проведена на установці, змонтованої на одному з сірковуглецевих заводів. Технологічний процес включав в себе наступні операції: 1) підготовка сірки і пропан-бутану; 2) отримання сірковуглецю-сирцю; 3) очищення технологічних газів від сірки; 4) витяг сірковуглецю з суміші газів; 5) регенерація сірки з газів, що відходять.

Дослідно-промислова перевірка знову розробленого технологічного процесу з позитивних ефектів здійснена на Загорську дослідному заводі пластмас. Випущені там дослідно-промислові партії двошарових і двоколірних листів за своїми властивостями відповідають одношаровим листам аналогічного типу і успішно випробувані у виробництві оправ окулярів на Ізш-оком оптико-механічному заводі. В результаті цього Загор-окім дослідним заводом пластмас складено тимчасовий технологічний регламент на проведення дослідних робіт з екструзії двоколірних і двошарових листів з ацетілцеллюлозние Етроли і в ТУ & -05-I386-75 на листи ацетілцеллюлозние для оправ окулярів включені також і декоровані листи.

Дослідно-промислова перевірка розробленого методу отримання двоокису телуру на основі електрохімічного розчинення телуру в соляній кислоті проведена в цехових умовах хімічного заводу ім.

Установка дімерсол. Дослідно-промислову перевірку отримав процес димерами-зації - бутиленов октилу, розроблений спільно фірмами UOP і HiilsAG (ФРН) для отримання пластифікаторів.

Дослідно-промислову перевірку нової технології термічної видобутку нафти з угленефтеносной товщі доцільно почати на дослідному модулі.

Необхідна дослідно-промислова перевірка отриманих результатів, щонайменше на одному з ГКР і на одному з НГКР.

Необхідна широка дослідно-промислова перевірка різних технологій, пропонованих вченими і інженерами країни. Визначальним параметром в виборі найбільш ефективної з них повинен бути дебіт метану зі свердловини при мінімальних питомих витратах на його витяг.

Проведена тривала дослідно-промислова перевірка роботи водообігового системи барометричних конденсаторів на підвищеному вмісті солі. Розроблений режим роботи оборотної системи рекомендується для впровадження на хлорних заводах.

Для дослідно-промислової перевірки цієї можливості на сланцеперерабативающей комбінаті ім, В. І. Леніна в м Кохтла-Ярве було отримано близько 5 м3 ксилольного-стірольний фракції.

Як показала дослідно-промислова перевірка, прилад дає достатню точність при аналізі світлих нафтопродуктів, що містять більш 0 4% S. Прилад дозволяє проводити аналіз і в інтервалі 0 1 - 0 4%, проте точність в цьому випадку нижче вимог ГОСТ. Порівняльні данйие вимірювань за допомогою радіометричного приладу і вимірювань ламповим методом наведені в таблиці.

експерименти і дослідно-промислова перевірка показали, що орнамент на поверхні виливків корпусних деталей верстатів, блоків моторів (дизелів) і реакторів хімічних апаратів повністю виключає шлюб по ужімінам, тріщинах і спотворення розмірів. Наявність кільцевого орнаменту на відливання гільз СМД-14 виключає шлюб по еліпсності і дозволяє здійснити механічну обробку гільз з товщиною стінки 4 - 5 мм замість гільз з товщиною стінки 8 - 12 мм, що випускаються в даний час.

Розробка і дослідно-промислова перевірка малогабаритної пилеуловлювальне установки для верстатів шарошечного буріння і кондиціонуючий установки для кабін екскаваторів.

У процесі дослідно-промислової перевірки встановлено, що картина зносу різців з пластинами з сплавів ВК.

За даними дослідно-промислової перевірки, а також на підставі спеціальних досліджень роботи ґратчастих тарілок при малій щільності зрошення 2 - 5 м3 /(м2 - ч) і високих швидкостях пара, характерних для умов роботи колон при ректифікації стиролу, були запроектовані і введені в дію агрегати з колонами гратчастого типу діаметром 3 м зі змінною по висоті колони часткою живого перетину тарілок.

В основу дослідно-промислової перевірки ефективності синтезу вінілацетату повинні бути покладені вимоги до додатково очищеного піролізного ацетилену, призначеному для цієї мети.

Наведено результати лабораторної та дослідно-промислової перевірки очищення поверхні труб з титану, його сплавів і високолегованих сталей в розплаві гідроксиду натрію, активованому електролізом.

ІЛерненков і ін. Дослідно-промислова перевірка процесу газифікації твердого палива в киплячому шарі під тиском. Процеси перенесення в нерухомих і псевдозріджених зернистих шарах, Мінськ, РІО ІГМО ім.

Нижче наводяться результати дослідно-промислової перевірки асбо - і торфогумата в Ульяновської і Центральної нафторозвідувальною експедиціях Мингео РРФСР.

на КНГКМ проходять дослідно-промислову перевірку базові свердловини, що дозволяють максимально використовувати продуктивний потенціал великого поверху газоносності.

На КГКМ проходять дослідно-промислову перевірку базові свердловини, що дозволяють максимально використовувати продуктивний потенціал великого поверху газоносності.

Прилад РПСН-3 пройшов дослідно-промислову перевірку на Уфимском ордена Леніна нафтопереробному заводі.

Процес цей пройшов дослідно-промислову перевірку і в Нині впроваджується в заводському масштабі. Процес ведеться при температурі 165 - 170 тривалість його 4 години, подача газу-окислювача (азото-кисень-ва суміш, яка містить 3% кисню) 500 - 1000 л на 1 кг парафіну в 1 годину. У цих умовах досягається вихід спиртів в 60% на взятий на окислення парафін. Основну частину продуктів окислення складають вторинні спирти з тим же числом атомів вуглецю в молекулі, що і в початковому парафіні. Якщо брати для окислення порівняно широкі фракції парафінів (Cis - СЗО), то вдається отримати широку гамму високомолекулярних аліфатичних спиртів граничного ряду. Області технічного і побутового застосування цих спиртів досить великі і різноманітні. Спирти Сі - С2о мають особливо велике значення як вихідні матеріали для виробництва миючих та змочуючих коштів, які до теперішнього часу готувалися з харчових жирів.

Є нагальна потреба в дослідно-промислової перевірки та відпрацювання ряду інших нових технологічних процесів нафтопереробки. Практика останніх років показує, що, навіть при переході від напівпромислового до промислового масштабу відпрацювання процесу, в ряді випадків виникають серйозні труднощі, що призводять іноді і тривалих затримок впровадження процесів в промисловість.

В серпня 1959 року була проведена дослідно-промислова перевірка отриманих даних. Для цієї мети Уфімським НПЗ була виділена комбінована ЕЛОУ-1 що працює в дві ступені: перша термохімічна, що має чотири паралельних горизонтальних відстійника по 114 м3 кожний, і друга, що має дванадцять паралельних електродегідраторов НПЗ.

В результаті проведення дослідницьких робіт, дослідно-промислової перевірки і практики використання інгібіторів корозії на АВТ вирішена проблема боротьби з корозією конденсаційно-холодильної системи АВТ НПЗ.

Даний метод ще знаходиться на стадії дослідно-промислових перевірок. Інтерес до нього пояснюється тим, що він дозволяє за один цикл отримати високу ступінь очищення цирконію від гафнію. Крім того, тут використовуються Тетрахлорид без попереднього переведення їх в інші сполуки; виходить тетрахло-рид цирконію, який можна використовувати для виробництва металевого цирконію високого ступеня чистоти, і, крім того, утворюються концентрати гафнію. Отримання гафнію, вільного від цирконію, даним методом недоцільно, так як для цього потрібне проведення декількох циклів відновлення.

В останні роки розроблені і пройшли дослідно-промислову перевірку безканальні способи прокладки різних конструкцій: в армопенобетонних, в бітумпер-літної ізоляції, в асфальтоїзол і ін. Ці способи ще далеко не досконалі і вимагають подальшого доопрацювання і використовуються поки що дуже обмежено і в основному для теплопроводів.

Нові процеси піролізу в даний час проходять дослідно-промислову перевірку.

Технологічна схема отримання дурола. В даний час розроблений і підготовлений до дослідно-промислової перевірки процес отримання дурола алкілірова-ням псевдокумола метанолом на цеолітних каталізаторах.

Як показують дані табл. 2 при дослідно-промислової перевірки содово-вапняного способу на стадії синтезу отримані розчини гіпофосфіти натрію, що містять в більшості випадків допустима кількість фосфіти, а іноді іони кальцію.

Процес окислювального піролізу розроблений в Інституті горючих копалин і пройшов дослідно-промислову перевірку на нафтохімічному комбінаті.

В даний час метод окислювального амонолізу 2-ме-тил - 5-етілпірідіна проходить дослідно-промислову перевірку.

Технологічна схема виробництва адіподінітріла (фірма Monsanto, США. Фірма UCB в Бельгії спільно з СРСР розробила і провела дослідно-промислову перевірку отримання адіподінітріла електролізом емульсії акрилонітрилу в водному розчині фосфату калію на графітовому катоді в електролізерах без діафрагми. Послідовність розробки ТЕО закачування хімічних реагентів в нафтові пласти і організація їх виробництва. залежно від ступеня готовності методу (стадія лабораторних досліджень, дослідно-промислова перевірка, промислове впровадження) складаються прогнозні або проектні документи. до групи перших входять: програми робіт з розвитку науково-дослідних і дослідно-промислових робіт в області нових методів нафтовіддачі, техніко-економічні обгрунтування (ТЕО) застосування якогось одного методу з одночасним вирішенням питання організації виробництва реагенту (або агента) для його здійснення.

Склад галоп, отриманих при термічному і каталітичному піролізі мазуту. Процеси окисного і каталітичного піролізу поки ще не вийшли зі стадії дослідно-промислової перевірки, але в перспективі вони можуть також знайти успішне застосування в промисловості.

Очевидно, і в інших нафтових районах країни впроваджені або проходять дослідно-промислову перевірку ефективні методи регулювання розробки, що не стали ще надбанням широкої громадськості.

Печі з киплячим шаром не знайшли застосування, так як при дослідно-промислової перевірки не забезпечувалася їх стійка робота, що пояснюється відсутністю попереднього підігріву повітря, необхідного для створення киплячого шару, тому не досягалася необхідна температура киплячого шару (650 - 700 С), порушуючи тим самим процес горіння. Кількість холодного повітря, що подається для створення киплячого шару, перевищувала кількість, необхідна для згоряння органічної частини нафтошламу, що вимагало додаткового витрати тепла на підігрів надлишкового повітря.

Технологічна схема отримання адіподінітріла (фірма UCB, Бельгія - СРСР. /- Змішувач для приготування електроліту. 2 -мернік електроліту. 3 - мірник акрило-нітпіла - 4 - мірник поворотного електроліту. 5-електролізер. 6-теплообмінник. 7-фаза, роздільник - 8 -Колони відмивання органічної фази. 9 -Колони відмивання газів електролізу. 1011 - ректифікаційні колони. /2-концентратор електроліту. В основі технологічної схеми фірми BASF (ФРН), також пройшла дослідно-промислову перевірку, лежить нова конструкція біполярного електролізера без діафрагми з межелектродним відстанню 0 1 - 012 мм.

Техвологіческая схема отримання адіподінітріла (фірма UCB, Бельгія - CCCP t. | схема щілинного електролізера (фірма BASF. ФРН. В основі технологічної схеми фірми BASF (ФРН), також пройшла дослідно -Промисловий перевірку, лежить нова конструкція біполярного електролізера без діафрагми з межелектродним відстанню 0 1 - 012 мм. у той же час використання изопропанола як розчинник дозволяє вести електроліз при високій концентрації акрилонітрилу, яка може змінюватися від 20 до 80%, тоді як концентрацію солі четвертинного амонійного підстави підтримують на рівні 0 5% без регенерації останнього.

Процес отримання високонапірного газу-витискувача з подальшим закачуванням його в нафтові свердловини прийнятий для дослідно-промислової перевірки на одному з родовищ Башкирської АРСР.

Волгодонської філія ВНІІСІНЖ спільно з Волгодонська хімкомбінатом на Кам'янському заводі штучного волокна провів дослідно-промислову перевірку вилучення сульфату натрію з сульфатних вод виробництва СЖК методом подвійного кристалізації.

В СРСР і за кордоном вже покладено початок переходу від лабораторних досліджень до дослідно-промислової перевірки і впровадження у виробництво різних радіаційно-хімічних процесів.

Дана методика може бути використана на попередній проект-ної стадії, на стадії робочого проекту та дослідно-промислової перевірки і впровадження автоматизації проектно-конструк-торських робіт.