А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Оптичний контакт

Оптичний контакт виходить при розігріванні пластичних стекол до температури розм'якшення; при цьому відбувається хороший контакт з досліджуваної поверхнею навіть тоді, коли ця поверхня не є гладкою.

Оптичний контакт між зразками і призмою забезпечується тонким шаром рідини, що має більший показник заломлення, ніж у зразка. Найбільш вживані сільнопреломляющіе рідини і їх властивості вказані в табл. XIII. Поліровану грань зразка з нанесеною на неї невеликою краплею рідини прикладають і притискають до верхньої межі призми так, щоб друга (вертикальна) грань зразка була повернута до джерела світла.

Оптичний контакт між зразками і призмою забезпечується тонким шаром рідини, що має більший показник заломлення, ніж у зразка. Найбільш вживані сільнопреломляющіе рідини і їх властивості вказані в табл. IX додатки. Поліровану грань зразка з нанесеною на неї невеликою краплею рідини прикладають і притискають до верхньої межі призми так, щоб друга (вертикальна) грань зразка була повернута до джерела світла. В шарі контактної рідини не повинно залишатися повітряних бульбашок. Якщо зайва рідина виступає за краї зразка, то її видаляють фільтрувальної папером.

Оптичний контакт між зразком і призмою забезпечується тонким шаром рідини, що має бдльшій показник заломлення, ніж у зразка. Найбільш використай - тільні сільнопреломляющіе рідини і їх властивості вказані в табл. XX. Поліровану грань зразка з нанесеною на неї невеликою краплею рідини прикладають і притискають до верхньої межі призми так, щоб друга (вертикальна) грань зразка була повернута до джерела світла. В шарі контактної рідини не повинно залишатися повітряних бульбашок. Якщо зайва рідина виступає за краї зразка, то її видаляють фільтрувальної папером.

Оптичний контакт між фотоумножителем і световодом створюється шаром очищеного вазелінового масла. Вузол світловода з кристалом замурований герметично, розбирати його забороняється. Детектор випромінювання кріпиться до шасі чотирма гвинтами.

Оптичний контакт між зразками і призмою забезпечується тонким шаром рідини, що має більший показник заломлення, ніж у зразка. Найбільш вживані сільнопреломляющіе рідини і їх властивості вказані в табл. XXIII. Поліровану грань зразка з нанесеною на неї невеликою краплею рідини прикладають і притискають до верхньої межі призми так, щоб друга (вертикальна) грань зразка була повернута до джерела світла. В шарі контактної рідини не повинно залишатися повітряних бульбашок. Якщо зайва рідина виступає за краї зразка, то її видаляють фільтрувальної папером.

Для кращого оптичного контакту між дном вимірювального циліндра і фотокатодом необхідно ввести тонкий шар прозорого вазелінового масла.

Криві розподілу випромінювання всередині підкладки. 1 - а 1 (повний оптичний контакт. 2 - а 0 8. 3 - а0 6. 4 - а 0 (відсутність оптичного контакту. 5 - експеріментальная1 крива для обложеного фосфору. В-експериментальна крива для прозорого фосфору. Стан оптичного контакту обложеного фосфору поки ще не піддається визначенню, але можна отримати рівняння, описує в першому наближенні полярну діаграму випромінювання фосфору, коли деяка частина його а знаходиться в оптичному контакті зі скляною підкладкою.

Установка для вивчення і фотографування інтерференційних картин, що виникають при накладенні пробного скла. Встановлені на оптичний контакт плоскі пластинки, виготовлені з скла різних марок, при зміні температури згинаються так, що на одній поверхні утворюється яма, а на іншій - бугор. За нульову точку прийнята температура 20 С, при якій було вироблено перше (початкове) спостереження. Прогини прийняті позитивними для більш високих температур і негативними - для нижчих. Інтерференційні кільця відповідають довжині хвилі До 434 нм.

Рішення проблеми оптичного контакту твердих середовищ може бути знайдено шляхом застосування елементів НПВО з термопластичних халькогенідних стекол для дослідження спектрів НПВО в ІК-області спектра.

Призменний блок рівня нівеліра НГ. Збіг зображень називається оптичним контактом, тому рівні, що мають такий пристрій, називаються рівнями з оптичним контактом.

збіг зображень називається оптичним контактом, тому рівні, що мають такий пристрій, називаються рівнями септическим контактом.

При з'єднанні деталей оптичним контактом не допускається порушення контакту у країв. Кількість і розміри таких ділянок в інших частинах деталей встановлюються ЧТУ.

При з'єднанні деталей оптичним контактом не допускається порушення контактів у країв.

При посадці кристалів на оптичний контакт доводиться приймати особливі методи обережності проти шкідливого впливу зважених в повітрі частинок нили, які, потрапляючи в простір між кристалом і поверхнею крісталлодержателя, здатні, як показує досвід, приводити до помітного порушення якості вигнутого на крісталлодержателя кристала.

Загальний вигляд рефрактометра ІРФ-23 з освітлювачем ОУ-1. При цьому для створення оптичного контакту між дотичними поверхнями зразка і призми поміщається крапля рідини з показником заломлення, перевищує показник заломлення ц, досліджуваного зразка, але не перевищує показник заломлення Ц2 вимірювальної призми.

Принципова схема рефрак - дає лінійчатий спектр. тометра g рефрактометрі Аббе осве. Вхідна грань знаходиться в оптичному контакті з досліджуваної рідиною і служить кордоном розділу, на якій відбувається заломлення і повне внутрішнє віддзеркалення. Луч, відповідний граничному куту ср, називають граничним променем. Якщо кут ф близький до граничного, поле зору 5 трубки 4 виявляється розділеним на світлу (освітлену) і темну (неосвітлену) частини.

М'які зразки каучуку призводять в оптичний контакт з призмою, просто притискаючи їх рукою; твердіші кау-чуки попередньо вальці.

Граничний заломлення. | Хід променів в вимірювальної призмі рефрактометра ІРФ-23. Вхідна грань призми наводиться в оптичний контакт з досліджуваним розчином. Місце обклеювання знаходиться нижче площини вхідний межі тризму. На другий ( вихідний) грані призми вони повторно (переломлюються і виходять в повітрі, утворюючи певний кут р з нормаллю - до вихідний межі.

М'які зразки каучуку призводять в оптичний контакт з призмою, просто притискаючи їх рукою; твердіші каучуки попередньо вальці.

Залежність коефіцієнтів заломлення різних матеріалів, з яких виготовляють призми. Обидві половини призми встановлюють на оптичний контакт.

Принципова схема стрижневого рефрактометра. Необхідний для отримання правильних результатів досконалий оптичний контакт між вимірювальним елементом і досліджуваної середовищем при дослідженні рідин досягається природним чином. Пластичні середовища (наприклад, каучуки) щільно притискають до вимірювального елементу. Однак вимір твердих середовищ даним методом представляє істотні труднощі. Іммерсійна методика тут не може бути використана через інтерференційних ефектів в тонких шарах, що призводять до суттєвих помилок, врахувати які практично неможливо[2, с. Хотя это и решает задачу в принципе, методика недостаточно удовлетворительна из-за нестабильности жидкостного элемента. В этом смысле весьма перспективно применение элемента из халькогенидного стекла[16], Що володіє високим показником заломлення (я - 2 5) і пластичністю при порівняно низькій температурі (- 30 С), що дозволяє легко здійснювати його оптичний контакт з досліджуваної твердої середовищем.

Ефективність світлопередачі залежить від якості оптичних контактів між випромінюють елементом і световодом, световодом і фотоприймачем.

Але те, що ми називаємо оптичним контактом, не їсти дійсне дотик. Оптичний контакт показує тільки, що відстань між поверхнями набагато менше довжини світлової хвилі.

Еталонна і випробувана кінцеві міри садять на оптичний контакт на поверхню нижньої плоскопараллельной пластинки (рис. 524), а верхня накладається на вільні поверхні заходів. Інтерференційна картина у вигляді смуг рівної товщини утворюється в повітряному проміжку між верхньою пластиною і поверхнями кінцевих мір.

залежність інтенсивності відбитого світла від величини проміжку між призмами. | Схема модулятора фірми Цейс. Інша маленька призма Рг, що входить в оптичний контакт, укріплена на мембрані, розташованій біля полюсів електромагніту, в ланцюг обмоток якого через підсилювач включений мікрофон. Разом з мембраною прізмочка Рг робить коливання, утворюючи або порушуючи оптичний контакт з призмою Р і модулюючи потік випромінювання, що відбивається від повітряного проміжку між призмами.

іноді застосовується з'єднання оптичних деталей посадкою на оптичний контакт, коли деталі виготовляються з великою точністю і приводяться в безпосереднє зіткнення. При різких перепадах температури деталі легко сходять з контакту.

Апарат для спектральних досліджень при тисках понад 1000 кгс /см2. При настільки поганий оптичної точності посадка на оптичний контакт скла на метал можлива, але не міцна.

Залежність потемніння екрану скіатрона від щільності заряду. При цьому виходить бесструктурная плівка має зі склом оптичний контакт. Оптичний контакт необхідний для спостереження сліду електронного променя крізь підкладку, так як при відсутності оптичного контакту значна частка світла, що падає на екран, буде відбиватися від внутрішньої поверхні скла, не проходячи крізь шар хлористого калію і не поглинаючись в ньому.

Частина променів від поверхні Ег також проходить через оптичний контакт і йде в бік. Інша частина променів на площині гіпотенузи призми В відчуває повне внутрішнє віддзеркалення і направляється через ту ж лупу в око, даючи зовнішнє поле порівняння в вигляді кільця D, навколишнього внутрішнє поле.

Вона складається з двох прямокутних призм, поставлених на оптичний контакт, мають заломлює кут у 30 і вирізаних з ліво - і правовращающего кварцу, так що кристалічні осі паралельні основи призм. Завдяки останньому в призмі Корню компенсується подвійне переломлення і обертання площини поляризації, що покращує якість спектра.

Виконує кількісні вимірювань за допомогою методів НПВО передбачає наявність оптичного контакту між першою і другою середовищем. Оптичний контакт являє собою поєднання двох поверхонь твердих тіл, відполірованих по високому класу точності і зближених на відстань набагато менше, ніж довжина хвилі Я. На таких відстанях відбувається високоміцне з'єднання поверхонь за рахунок сил міжмолекулярної взаємодії.
 Найчастіше при використанні методу НПВО найбільші труднощі викликає отримання відтвореного оптичного контакту між елементом внутрішнього відображення і зразком. У разі м'яких зразків, таких, як еластомери, каучуки або адгезиви, проблем не виникає і з елементами багаторазового відбиття виходять досить інтенсивні спектри. Волокна можна щільно намотати на елемент. Для гнучких плівок, волокон, паперу, тканин хороший оптичний контакт забезпечується за допомогою гумової прокладки, яка одночасно охороняє елемент від пошкоджень. Потрібно тільки стежити за тим, щоб ця прокладка не контактувала з поверхнею елемента, що може привести до появи додаткових смуг в спектрі. Гвинтові притискні пристрої оберігають зразок від занадто сильного поджатия в тримачі щоб уникнути деформації або руйнування елемента МНПВО.

Розподіл дотичних напружень в пружною стадії роботи матеріалу стрижнів. а - круглого перетину. б - прямокутного перерізу. | Розподіл дотичних напружень і упругонластіческой (а й пластики - ц тічсской (б стадіях. На більшій частині своїй поверхні ці межі знаходяться в оптичному контакті один з одним, і промені світла 4 і 5 проходять через К. На ділянці 3 скляні грані розділені прошарком повітря, внаслідок чого промені 4 і 5 які падають на цю ділянку, відчувають повне внутрішнє віддзеркалення. Спостерігач б бачить два суміжних світлових поля (одне, що створюється потоком променів 5 друге - променями 4 і порівнює їх яскравості.

Світло, що потрапляє на призму зі сферичною гранню в місці оптичного контакту, проходить кубик і потрапляє через лупу в око спостерігача, а світло, що потрапляє в місця, де немає контакту, поглинається зачерненной сферичної поверхнею призми. світло, що потрапляє в іншу призму в місці оптичного контакту, проходить кубик, а в місцях, де немає контакту, зазнає повне внутрішнє віддзеркалення і потрапляє через лупу в око спостерігача.

Існує кілька методів усунення цього виду втрат контрастності: зменшення оптичного контакту між зернами люмінофора і склом, збільшення товщини планшайби трубки, нанесення люмінофора на окремий плоский лист скла дуже малої товщини, наявний перед планшайбою всередині трубки, і зменшення дії відображень за допомогою світлофільтрів. З усіх названих методів останній є найбільш практичним. Про ефективність таких світлофільтрів можна судити за графіком фіг.

Якщо замість тонкої плівки нафти помістити поруч, про не в повному оптичному контакті, дві поверхні, що відбивають, наприклад скляні, то світло, що йде від передньої і задньої поверхонь, створить интерференционную картину.

Іноді мультиплекс виготовляють у вигляді складного інтерферометра, компоненти якого посаджені на оптичний контакт, що утворює єдину систему.

Основу складає кубик з двох скляних призм, з'єднаних гипотенузной межі на оптичному контакті.

Одна з граней вимірювальної призми (так звана вхідна грань) наводиться в оптичний контакт з вимірюваним тілом і служить кордоном розділу, на якій відбувається заломлення і повне внутрішнє віддзеркалення.

З'єднувач SC-типу (фотографія надана AMP Incorporated. При цьому слабке натяг, прикладена до кабелю, не призводить до розриву оптичного контакту між насадкою та адаптером. Основною деталлю приладу є V-подібний призменний блок з двох ретельно відполірованих і посаджених на оптичний контакт 45 - 90 - 45-градусних призм. В утворену цими призмами прямокутну порожнину поміщається зразок, який повинен мати дві майже перпендикулярні межі.

Основною деталлю приладу є V-об-різний призменний блок з двох ретельно відполірованих і посаджених на оптичний контакт 45 - 90 - 45-градусних призм. В утворену цими призмами прямокутну порожнину поміщається зразок, який повинен мати дві майже перпендикулярні межі, попередньо змочуються краплею контактної рідини, показник заломлення якої досить близький до вимірюваного показника заломлення зразка. Рідина заповнює нерівності поверхні зразка і клинчасте простір між гранями зразка і призм, що виникає при відхиленні заломлюючого кута зразка від прямого. Завдяки цьому відпадає необхідність полірувати зразок і точно вимірювати кут між його гранями, що дуже спрощує і прискорює вимірювання.

Обидві половини ретельно прішліфорани одна до іншої, посаджені, як кажуть, на оптичний контакт без всякого клею, так як канадський бальзам, яким зазвичай склеюють лінзи і призми для роботи у видимій області, поглинає ультрафіолетові промені. Така призма називається призмою Корню.

Оптичні деталі та вузли, що складаються з деталей, з'єднаних між собою склеюванням або оптичним контактом, слід зображувати на кресленні по ходу променя, що йде зліва направо. Вузли слід оформляти у вигляді складальних креслень.