А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Оптимальна концентрація - двоокис - сірка

Оптимальна концентрація двоокису сірки визначається з умови досягнення тксімалиюй продуктивності контактного апарату при заданих перетині його, ідравліческом опорі і кінцевої ступеня перетворення хк.

Кількість тепла (- - -]. Оптимальна концентрація двоокису сірки визначається з умови досягнення максимальної продуктивності контактного апарату при заданих перетині його, гідравлічному опорі і кінцевої ступеня перетворення хк. Цей спосіб визначення оптимальної концентрації двоокису сірки придатний тільки в разі випалу сірчистого сировини в повітрі.

Неважко переконатися, що оптимальна концентрація двоокису сірки при роботі з повітрям визначається числом обсягів кисню, що витрачаються при випалюванні на освіту одного обсягу двоокису сірки. на рис. 56 графічно представлена залежність оптимальної концентрації двоокису сірки від цієї величини.

Для газових сумішей, одержуваних змішанням двоокису сірки з повітрям, завдяки підвищеному вмісту кисню оптимальна концентрація двоокису сірки значно вище, ніж для газу, одержуваного випаленням з повітрям сірки або колчеданов.

для газових сумішей, одержуваних змішанням двоокису сірки з повітрям, завдяки підвищеному вмісту кисню, оптимальна концентрація двоокису сірки значно вище, ніж для газу, одержуваного випаленням з повітрям сірки або колчеданов.

Неважко переконатися, що оптимальна концентрація двоокису сірки при роботі з повітрям визначається числом обсягів кисню, що витрачаються при випалюванні на освіту одного обсягу двоокису сірки. На рис. 56 графічно представлена залежність оптимальної концентрації двоокису сірки від цієї величини.

При визначенні оптимальної концентрації треба враховувати, що від концентрації двоокису сірки залежить продуктивність всієї апаратури контактної системи, розташованої після відділення очищення (сушильних веж, компресора, контактного вузла і абсорберов), а також витрата енергії і витрата каталізатора. Кількісний облік впливу всіх цих факторів, однак, великі труднощі. Тому, виходячи з того, що провідною операцією контактного виробництва є контактування, ми поклали в основу наближеного визначення оптимальної концентрації двоокису сірки вимога досягнення максимальної продуктивності контактного апарату при заданих перетині, гідравлічному опорі і кінцевої ступеня перетворення. Знайдені таким шляхом значення оптимальних концентрацій не мають настільки загального значення, як оптимальні температури, і можуть істотно коректуватися залежно від конкретних умов окремих заводів. Запропонований метод корисний головним чином для порівняльної оцінки газових сумішей, одержуваних з різного сірчистого сировини.

При визначенні оптимальної концентрації треба враховувати що від концентрації двоокису сірки залежить продуктивність всієї апаратури контактної системи, розташованої після відділення очищення (сушильних веж, компресора, контактного вузла і абсорберов), а також витрата енергії і витрата каталізатора. Кількісний облік впливу всіх цих факторів, однак, великі труднощі. Тому, виходячи з того, що провідною операцією контактного виробництва є контактування, ми поклали в основу наближеного визначення оптимальної концентрації двоокису сірки вимога досягнення максимальної продуктивності контактного апарату при, заданих перетині, гідравлічному опорі і кінцевої ступеня перетворення. Запропонований метод корисний головним чином для порівняльної оцінки газових сумішей, одержуваних з різного сірчистого сировини.