А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Оперативний контроль

Оперативний контроль включає спостереження і оперативні дослідження.

Оперативний контроль за внутризаводским рухом напівфабрикатів повинен посилюватися за допомогою лімітування їх передачі (перекачування) між установками.

Оперативний контроль за складом випливають розчинів ведуть за допомогою якісного аналізу проб розчину. Відсутність бисульфита натрію визначають додаванням до нього сухий кальцинованої соди. 
Оперативний контроль за внутризаводским рухом напівфабрикатів повинен посилюватися за допомогою лімітування їх передачі (перекачування) між установками.

Оперативний контроль за складом випливають розчинів ведуть за допомогою якісного аналізу проб розчину. Відсутність бисульфита натрію визначають додаванням до нього сухий кальцинованої соди. При нейтральній реакції розчин не повинен вспениваться.

Оперативний контроль і регулювання (диспетчеризація) ходу виробництва здійснюється як в масштабі всього підприємства, так і на рівні окремих виробничих підрозділів. Поряд з функцією, пов'язаної з оперативним усуненням відхилень ходу виробничого процесу від нормального, передбаченого календарним планом, диспетчеризація має носити і попереджувальний характер. Це означає, що диспетчеризація має включати в себе завчасне виявлення та усунення намічених відхилень від розроблених календарних графіків. 
Оперативний контроль виконує функції профілактичного і дозволяє відносно швидко приймати міряй для запобігання отримання результатів, похибки яких не вкладаються і задані межі.

Оперативний контроль дозволяє попереджати і своєчасної-10 усувати порушення у виробничій і збутової діяльності підприємства, виявляти і використовувати наявні резерви, підтримувати ритм роботи підприємства, необхідний для виконання тланов реалізації і прибутку. 
Оперативний контроль за ходом виконання замовлень розбивається на кілька етапів: підготовка креслень, специфікацій, технологічної документації; забезпечення матеріалами, інструментом; терміни виконання замовлення за планом.

Оперативний контроль виконує функції профілактичного і дозволяє відносно швидко вживати заходів для запобігання отримання результатів, похибки яких не вкладаються в задані межі.

Оперативний контроль може виконуватися спеціальної інкл-нометріческой службою або силами бурової бригади на чолі з технологом. Вимірювання рекомендується проводити через 1 м в інтервалі всього циклу викривлення. Це пов'язано з необхідністю накопичення певного обсягу статистичних даних для оцінки ефективності роботи снарядів СБС і компоновок для опрацювання інтервалів штучного викривлення і внесення корективів в технологію спрямованого буріння на кожному конкретному родовищі.

Оперативний контроль за дотриманням встановлених правил, норм та інструкцій вимог забезпечення безпечних умов праці при експлуатації обладнань підвищеної небезпеки (до них відносяться і об'єкти котлонагляду), а також профілактичні роботи з попередження їх аварій і нещасних випадків з обслуговуючим персоналом на підприємствах і в організаціях здійснюють служби технічного нагляду.

Оперативний контроль здійснюється змінним персоналом хімічного цеху в експрес-лабораторіях [22.22]і побудований на застосуванні швидких і досить чутливих методів аналізів І на використанні малоінерційних автоматичних приладів.

Оперативний контроль за витрачанням фонду заробітної плати повинен попередити можливість перевитрати цього фонду.

Оперативний контроль спрямований на оцінку проміжних результатів діяльності в дуже короткі проміжки часу.

Оперативний контроль за ходом розробки повинен бути легко реалізованим і об'єктивних, не залежних від чиїх би то ні було експертних оцінок. Розбиття системи на невеликі по трудомісткості модулі дозволяє оцінювати стан роботи по кількості модулів, розробка яких повністю завершена. Особливо наочна картина складається при такій оцінці на останньому етапі роботи при написанні і перевірці програми. Напівфабрикати, незалежно від їх стану, розглядаються як незавершені роботи. Причому відомості про завершеності роботи над модулем виходять не від виконавця, а від бібліотекаря, поміщає готові модулі в окрему бібліотеку тільки після виконання їх повної перевірки. Об'єктивні відомості про обсяг виконаних і залишилися робіт і статистичні дані про середні терміни розробки модуля кожним із виконавців дозволяють робити достовірні прогнози і своєчасно управляти ресурсами.

Оперативний контроль здійснюється щозміни персоналом хімічного цеху в спеціальних експрес-лабораторіях.

оперативний контроль полягає в тому, що диспетчер збирає зведення з виробничих об'єктів, зіставляє фактичні результати із запланованими в графіку, встановлює і виявляє причини відставань від графіка і вживає заходів щодо їх ліквідації. Всі відомості про стан ходу виробництва фіксуються в спеціальних журналах.

Оперативний графік виконання плану по проходці. Оперативний контроль за спорудженням свердловин полягає в тому, що начальник зміни збирає зведення з бурових, зіставляє фактичні результати роботи за добу по кожній свердловині з проектними в графіку, встановлює причини відставання від графіка і вживає заходів щодо їх ліквідації.

Оперативний контроль здійснюють за величиною розбіжності, що допускається між паралельними визначеннями.

Оперативний контроль полягає в систематичному спостереженні за режимами роботи системи ПРВ. Спостереження передбачає проведення постійних вимірювань різного виду за допомогою приладів (витратомірів, водолічильників, манометрів), встановлених в постійних контрольних пунктах вимірювань.

Оперативний контроль за ходом виконання графіка дозволяє визначати терміни початку робіт на будь-якому об'єкті реконструюється і більш правильно витрачати матеріальні та трудові ресурси.

Оперативний контроль за проходкою свердловин полягає в тому, що начальник зміни РІТС збирає зведення з бурових, зіставляє фактичні результати роботи за добу по кожній свердловині з запроектованих у графіку.

Оперативний контроль полягає в тому, що диспетчер збирає зведення з виробничих об'єктів, зіставляє фактичні результати із запланованими в графіку, встановлює розмір відставань від графіка, виявляє причини і вживає заходів щодо їх ліквідації. Всі відомості про стан ходу виробництва фіксуються в спеціальних журналах.

Оперативний контроль за спорудженням свердловин полягає в тому, що начальник зміни РІТС збирає зведення з бурових, зіставляє фактичні результати роботи за добу по кожній свердловині з проектними в графіку, встановлює причини відставання від графіка і вживає заходів щодо їх ліквідації.

Оперативний контроль за проходкою свердловин полягає в тому, що начальник зміни РІТС збирає зведення з бурових, зіставляє фактичні результати роботи за добу по кожній свердловині з запроектованих у графіку.

Оперативний контроль полягає в тому, що диспетчер збирає зведення з виробничих об'єктів, зіставляє фактичні результати із запланованими в графіку, встановлює і виявляє причини відставань від графіка і вживає заходів щодо їх ліквідації. Всі відомості про стан ходу виробництва фіксуються в спеціальних журналах.

Оперативний контроль за доставкою збірних конструкцій і за ходом їх монтажу здійснюється змінними диспетчерами будівельної і транспортної організацій та часові графіками. Диспетчери підтримують радіо - і телефонний зв'язок з заводом і транспортними базами, координують їх роботу і вживають заходів щодо попередження порушень графіків, Диспетчерські пункти працюють цілодобово.

Оперативний контроль за витратами на управління і обслуговування виробництва ускладнюється через відсутність нормативів багатьох витрат. Вони плануються, як правило, від фактично досягнутого рівня за встановленим відсотку зниження витрат.

Оперативний контроль за відхиленнями фактичних витрат від планових в більшості випадків можливий тільки на основі нормування. Нормативи витрат на утримання та експлуатацію обладнання і цехових витрат служать для складання первинних розпорядчих документів за окремими видатками, що створює передумови для оперативного виявлення відхилень від нормативів в процесі здійснення господарських операцій.

Оперативний контроль за виконанням графіків здійснює диспетчерська служба заводу. На виробничих нарадах, які проводить директор підприємства, начальники цехів звітують насамперед про виконання графіка виготовлення продукції, тісно пов'язаною з термінами поставок. Будь-яке відхилення від графіка аналізується, виявляються причини відставання, намічаються заходи щодо усунення недоліків.

Оперативний контроль, використання державних коштів в рамках Міністерства фінансів РФ здійснюють Департамент державного фінансового контролю та аудиту і Федеральне казначейство.

оперативний контроль і управління об'єктами ВіК здійснюється з ЦДЛ диспетчером дистанційно-автоматично і телемеханічного, об'єктами очисних споруд - диспетчером, що знаходяться на диспетчерському пункті очисних споруд.

Оперативний контроль покликаний оцінювати результати підприємницької діяльності протягом дуже коротких проміжків часу.

Оперативний контроль і аналіз стану розробки родовища Ведмеже //Геологія, буріння, розробка та експлуатація газових і газоконденсатних родовищ на суші і на шельфі: Реф.

Оперативний контроль за ходом будівельного виробництва здійснюється зіставленням фактичних і планових термінів виконання обсягів робіт, встановлених недельно-добовим графіком. Результати перевірки вивішуються для наочності і ознайомлення кожного робітника з ними на дошці показників ділянки або об'єкта.

Надриви на торці поковки. | Поздовжній макрошліфов торцевої частини поковки. Оперативний контроль виробляють по виду зламів загартованих зразків стали, відрізаних від виступаючих частин поковок або від вибіркової штампування, взятої з певної партії з найбільш поганий поверхнею.

Оперативний контроль за ходом виконання замовлень розбивається на кілька етапів: підготовка креслень, специфікацій, технологічної документації; забезпечення матеріалами, інструментом; терміни виконання замовлення за планом.

Оперативний контроль проводиться перевіркою якості зламів загартованих зразків стали, відрізаних від поковок.

Оперативний контроль на рівні підприємства відрізняється від контролю на нижніх рівнях більш загальним характером контрольованих показників. Окремі технологічні параметри зазвичай не виводять на диспетчерський пункт підприємства; тут зосереджують показання виміру основних витрат на вході і на виході виробництв, запасів на складах, іноді стану (працює, не працює) основного технологічного устаткування. Вимірювання можуть спілкуватися з деяким запізненням внаслідок обмежених можливостей за часом реакції об'єктів на дії.

Оперативний контроль за траєкторією стовбура свердловини в процесі буріння здійснює бурильник за показниками приладів наземного пульта телеметричної системи. У разі необхідності зенітний кут і азимут свердловини коректують.

Оперативний контроль (аналіз) здійснюється порівнянням поточних показників з плановими і деякими нормативами. Результати представляються у формі, зручній для використання її при оперативному плануванні або оперативному регулюванні.

Оперативний контроль за виходом придатних заготовок і своєчасним оформленням шлюбу веде виробничо-диспетчерського бюро цеху. ПДБ має право вимагати від бригадира або майстра дільниці здати придатні заготовки або комплекти згідно з розрахунком за нормами або ж акти на шлюб в тих випадках, коли з виданих в розкрій матеріалів не буде здано в комору цеху тієї кількості заготовок, на яке зроблено розрахунок. Він повинен своєчасно скласти акт про нестачу матеріалів або псування за результатами розкрою за зміну, добу. Працівники виробничо-диспетчерської служби цеху зацікавлені в запобіганні втрат і нераціонального витрачання матеріальних ресурсів, так як їх матеріальне стимулювання здійснюється з єдиного фонду оплати праці цеху. Туди зараховується певна частка економії і погашається частина перевитрат і втрат, які виникли з вини бригади.

Оперативний контроль за відвантаженнями організований щодня в порядку, аналогічному контролю за відвантаженнями нафтопродуктів народному господарству.

Оперативний контроль і управління нафтопостачання здійснюються системою за участю людини і машини. Етапи, які піддаються формалізації, можуть бути доручені обчислювальної машині.

Оперативний контроль за надійним функціонуванням програмного забезпечення здійснює персонал АСУ трубопровідних організацій. Результати контролю і прийняті рішення заносять в оперативні документи, передбачені експлуатаційною документацією для подальшого аналізу і вжиття заходів.

Оперативний контроль і аналіз об'єктів добули і підготовки газу, які є елементами управління, що включають збір, обробку і узагальнення (інтегрування) первинної інформації, а також комплекс досліджень, логічних дій і математичних розрахунків для отримання відомостей про поточний стан газоносного шару, свердловин, установок підготовки газу і конденсату з метою оцінки зіставлення фактичних і проектних показників, що пояснюють причини з'явилися неузгодженостей в зазначених об'єктах.

Оперативний контроль в підрозділах перевіряє якост-ство технологічних процесів на певних етапах, не допускаючи навіть тимчасових відступів від діючої документації на будь-якому етапі розробки.