А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Небезпечне перетин

Небезпечне перетин (перетину), для якого слід знайти запас міцності, визначається значеннями моментів і розмірами перерізів. Це перетин знаходять після побудови епюр згинаючих і крутних моментів. Якщо навантаження діють на вал в різних площинах, то, проектуючи сили на осі координат, спочатку будують епюри моментів в координатних площинах, а потім проводять геометричне підсумовування згинальних моментів.

Небезпечні перетину при розрахунку на витривалість слід вибирати з урахуванням напруженості перетину вала і величини концентрації напружень в цьому перерізі.

Небезпечні перетину визначають шляхом зіставлення схематичного креслення вала з епюр результуючих згинальних моментів.

Сполучення ніпеля і муфти чамка. Небезпечне перетин для ніпеля розташоване на відстані 6 Р від уступу.

Небезпечне перетин /- /представляє собою трикутник LBN n сегмент NK. L, які і повинні входити в розрахунок. Однак для спрощення розрахунку будемо розглядати перетин, що складається з трикутника ABD і півкола SKM. При цьому ми збільшуємо площу перетину на суму площ двох трикутників MAL н DSN, що дорівнює 016 см2 що становить менше 1% площі перетину, а тому ніякого практичного впливу на результат розрахунку не зробить.

Пристосування для визначення величини залишкового подовження шатунних болтів. | Шатун з розвантаженими болтами. Небезпечні перетину перевіряються ультразвуком, кольоровий дефектоскопією або крейдяний пробою.

Небезпечне перетин знаходиться у нерухомої опори короткого паралельного плеча.

Небезпечні перетину столу 150-тонного преса. Небезпечне перетин приймають на підставі існуючих конструкцій (див. Рис. 57) і перевіряють на міцність.

Небезпечне перетин знаходиться посередині прольоту балки, що видно з епюр Мх і My (рис. Б, в), побудованих з боку розтягнутого волокна. На рис. г дан загальний вид епюр а, знаки напруг на яких встановлені відповідно до епюрами МХ і Мі.

Небезпечне перетин буде у шківа D зліва, де одночасно діють згинальний момент М 1845 кн-м і крутний момент Мк1 2 кн-м.

Небезпечне перетин визначається епюрами моментів, розмірами перерізів валу п концентрацією напружень. Зазвичай положення небезпечногоперетину при відомому досвіді можна легко визначити без розрахунків. В окремих випадках роблять розрахунки для двох перетинів.

Небезпечне перетин визначається епюрами моментів, розмірами перетинів вала і концентрацією напружень. Зазвичай положення небезпечногоперетину при відомому досвіді можна легко визначити без розрахунків. В окремих випадках роблять розрахунки для двох перетинів.

Небезпечне перетин визначається з урахуванням форми зуба, для чого виконують побудову, вказане на рис. 293 б штриховий лінією.

Графік концентрації напружень в шатуне. Небезпечне перетин зміцнюють кільцями 2 (див. Рис. 89 б) як з одного, так і з двох сторін. При цьому повинно бути витримано рівність площ: перетину тіла кільця в небезпечному перерізі і площа зрізу зварного шва, що з'єднує кільце з шатуном.

Небезпечне перетин посередині прольоту - в цьому перерізі згинальний момент максимальний.

Небезпечне перетин розглядається як конічна поверхня, що утворює якої нахилена під кутом а до осі труби і з'єднує скругление між фланцевим диском і коміром з внутрішньою кромкою фланця.

Небезпечне перетин (на підставі експериментів і практичних спостережень) визначається шляхом проведення дотичних до Жолобники біля основи зуба під кутом 30 до середньої лінії зуба. Як критерій для напружень в основі зуба приймається номінальну напругу, що виникає на робочої (розтягується) бічної поверхні.

Небезпечне перетин для голки буде сечеціе Сг тоді М Pr, r - висота голки, яка вимірюється по перпендикуляру. Беручи до уваги значну швидкість робочих органів в процесі роботи, слід допустити, що сили, діючі на голки кард, переважно раптові, у вигляді удару. У подібних випадках слід збільшити силу дії волокна на голку в 2 рази.

Нерухома опорна колона крана. | Схема до розрахунку хвостовика колони. Небезпечне перетин знаходиться в середині поперечки.

Небезпечні перетину визначаються шляхом зіставлений епюр сумарного згинального моменту Мн і крутного моменту Мк /Wv. Небезпечними є ті перетину, де Мп і Мк одночасно досягають максимальних значень.
 Небезпечне перетин, як і раніше, знаходиться у денця, і напруга ар не повинно перевищувати тимчасового опору металу в цьому місці заготовки.

Небезпечне перетин визначається епюрами моментів (там, де має місце максимум згинального моменту) і розмірами перерізів валу (там, де мінімум); у випадках, коли максимум згинального моменту і мінімум перетину розташовані в різних місцях, проводять розрахунки для двох або більше перетинів.

Небезпечне перетин, як і раніше, знаходиться у денця, і напруга ар не повинно перевищувати тимчасового опору в цьому місці заготовки.

Небезпечне перетин (перетину), для якого слід знайти запас міцності, визначається значеннями моментів і розмірами перерізів. Це перетин знаходять після побудови епюр згинаючих і крутних моментів. Якщо навантаження діють на вал в різних площинах, то, проектуючи сили на осі координат, спочатку будують епюри моментів в координатних площинах, а потім проводять геометричне підсумовування згинальних моментів.

Небезпечне перетин визначається епюрами моментів, розмірами перерізів валу і концентрацією напружень. Зазвичай положення небезпечногоперетину при відомому досвіді можна легко визначити без розрахунків. В окремих випадках, роблять розрахунки для двох перетинів.

Небезпечні перетину при розрахунках на втому не обов'язково є найбільш навантаженими, якщо врахувати, що розрахункові значення коефіцієнтів концентрації напружень в ряді випадків можуть досягати трьох, чотирьох і більше одиниць.

Небезпечні перетину вибираємо таким чином.

Небезпечні перетину для подальшого розрахунку вибираємо таким чином.

Інтегральна крива ре-жита навантаження. | S. Циклограмма роботи різців. | Графік режимів навантаження. Небезпечне перетин (перетин і; х 36 7 см; d - 11 4 см) в місці посадки шестерні на виході шліців. Згинальний момент в цьому перерізі від дії найбільших короткочасних обертових і не обертаються щодо вала навантажень[становить.

Небезпечне перетин знаходиться в закладенні.

Небезпечне перетин у верхній частині гвинта, там, де розташовані підшипники. Діаметр гвинта в місці посадки підшипників d приймаємо рівним 40 мм.

Небезпечне перетин знаходять по епюрах N, Му і Мг як перетин, - в якому ці внутрішні зусилля одночасно досягають максимуму. Якщо максимальні значення цих зусиль відповідають різним перетинах, то небезпечне перетин знаходиться з декількох, як відповідне найбільш невигідному поєднанню згинальних моментів і поздовжньої сили.

Натруджені балки і її розміри. Небезпечне перетин для кожного з двох вигинів знаходиться в середині прольоту.

Небезпечне перетин - або С, або D - яке з них, безпосередньо по епюрах згинальних моментів встановити не можна, так як хоча результуючий момент більше в перерізі С, але в перетині D більше момент Му, пов'язаний з вигином в площині найменшої жорсткості бруса.

Небезпечне перетин розташоване нескінченно близько праворуч від середини другого шківа.

Небезпечне перетин (перетину), в якому слід знайти запас міцності, визначається значеннями моментів і розмірами перерізів. Це перетин знаходять після побудови епюр згинаючих і крутних моментів. Якщо навантаження діють на вал в різних площинах, то, проектуючи сили на осі координат, спочатку будують епюри моментів в координатних площинах. Далі проводять геометричне підсумовування згинальних моментів.

Небезпечне перетин визначається з урахуванням форми зуба, для чого виконують побудову, вказане на рис. 293 б штриховий лінією.

Небезпечне перетин - або С, або D, яке з них безпосередньо по епюрах згинальних моментів встановити не можна, так як хоча результуючий момент більше в перерізі С, але в перетині D більше мо-мент My, пов'язаний з вигином в площині найменшої жорсткості бруса.

Небезпечне перетин в місці переходу стрижня в головку розраховується наступним чином: в центрі ваги перерізу ///- ///(фіг. Небезпечне перетин знаходиться посередині прольоту балки, що видно з епюр Мх і My (рис. Б, s), побудованих з боку розтягнутого волокна. на рис. г дан загальний вид епюр а, знаки напруг на яких встановлені відповідно до епюрами МХ і Мц.

Небезпечне перетин трубопроводу знаходиться у нерухомої опори коротшого плеча.

Небезпечне перетин цапфи відзначено хвилястою лінією .

Розрахункова схема консольного кінця траверси. Небезпечне перетин траверси знаходиться в місці сполучення її зі стійкою опори.

Небезпечне перетин ручки буде /- /(фіг.

Небезпечне перетин валика розташоване в опорі А.

Небезпечне перетин форми визначають за кресленням виливки і положенню її при заливці.

Небезпечне перетин протягання може бути розташоване на хвостовику.