А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Фарбувальний контур

Фарбувальні контури представляють собою систему труб з отворами, в які вставлені алюмінієві сопла (діаметр 6 - 9 мм, довжина 100 - 150 мм), розташовані один від одного на відстані 150 - 200 мм.

На фарбувальні контури фарба подається системою краскоподачі, яка складається з трубчастих фарбувальних контурів, що охоплюють вироби, з розташованими на них соплами для обливання виробів; бака для фарби з водяною сорочкою для підтримки необхідної температури ЛФМ (замість водяної сорочки може використовуватися теплообмінник); красконагнета-ного насоса; фільтрів, призначених для очищення ЛФМ; бака з розчинником і насоса для подачі розчинника на промивання всієї системи і внутрішніх поверхонь установки.

У зоні обливу встановлені фарбувальні контури з шарнірними соплами, що забезпечують потрапляння струменя грунту в потрібному напрямку на поверхню офарблюваних виробів. Надлишки грунту, що потрапляє на вироби, при русі їх через зону обливання і парової тунель стікають на похиле днище установки, звідки самопливом зливаються в бак з грунтом, розташований під корпусом установки, і повторно використовуються. Промивання основної системи подачі грунту, стін і днища проводиться з використанням установки подачею розчинника. Після промивання розчинник самопливом стікає в бак, розташований під корпусом установки, і використовується для розведення грунту або наступного промивання установки.

У зоні обливання на трубах 3 званих фарбувальними контурами, закріплені 4 - 8 шарнірних сопел, через які лакофарбовий матеріал подається на виріб.

На фарбувальні контури фарба подається системою краскоподачі, яка складається з трубчастих фарбувальних контурів, що охоплюють вироби, з розташованими на них соплами для обливання виробів; бака для фарби з водяною сорочкою для підтримки необхідної температури ЛФМ (замість водяної сорочки може використовуватися теплообмінник); красконагнета-ного насоса; фільтрів, призначених для очищення ЛФМ; бака з розчинником і насоса для подачі розчинника на промивання всієї системи і внутрішніх поверхонь установки.

В установці є два насоси, один служить для подачі лакофарбового матеріалу з бака 14 до фарбувальних контурам і сопел, другий періодично перекачує його через фільтр і теплообмінник, призначений для підтримки температури лакофарбового матеріалу в межах 20 - 25 С, і подає розчинник в бак з лакофарбовим матеріалом, а при необхідності і до додаткових контурам і призначеним для промивання установки соплам. Розчинник після промивання зливають і використовують в подальшому для розведення фарбувального складу.

Система (рис. 5.6) складається з фарбувальних контурів з соплами, Красконагнетательного насосів, фільтрів грубого і тонкого очищення, теплообмінника, баків для лакофарбового матеріалу і розчинника, труб та трубопровідної арматури, а також контрольно-вимірювальних і регулюючих приладів.

Концентрація парів розчинників контролюється і підтримується спеціальним, автоматично діючим приладом, який в разі перевищення концентрації вище допустимої подає сигнал на автоматичне відкриття засувки і викид повітря в атмосферу. Крім того, всередині установки є прилад, який контролює вологість і температуру повітря в установці, а також автоматично діюча система пожежогасіння за допомогою водяної пари або вуглекислоти. Систем а подачі фарби складається з баків для фарби і розчинників, насосів, фільтрів очищення, теплообмінників, фарбувальних контурів з соплами і автоматично діючих вимірювальних приладів.

Схема установки струминного обливання. Мийний агрегат, сушильні камери і парової тунель є металевими камери тунельного типу. Монтують їх на стійках, а під ними розташовують допоміжне обладнання. Надлишки грунту, що потрапляє на вироби при проходженні їх через зону обливу барвником, стікають на похиле днище камери, звідки зливаються в бак, розташований під камерою, і використовуються повторно. У фарбувальні контури грунт подається насосами.

Схема установки струминного обливання. Мийний агрегат, сушильні камери і парової тунель є металевими камери тунельного типу. Монтують їх на стійках, а під ними розташовують допоміжне обладнання. Надлишки грунту, що потрапляє на вироби при проходженні їх через зону обливу барвником, стікають на похиле днище камери, звідки зливаються в бак, розташований під камерою, і використовуються повторно. У фарбувальні контури грунт подається насосами.