А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Кінцевий каскад - рядкова розгортка

Кінцевий каскад рядкової розгортки на лампах навантажений на рядкові відхиляючі котушки КС, підключені до вихідного трансформатора ТВЗ. Щоб створити магнітне поле, необхідне для відхилення променя, в сучасних кинескопах через малі відхиляючі котушки потрібно пропустити пилкоподібний ток амплітудою до 2 - 2 5 А.

Кінцевий каскад рядкової розгортки на лампі Л з демпфером Л502 і високовольтним кенотроном Л503 монтується окремо на шасі телевізора.

Кінцевий каскад рядкової розгортки навантажений на рядкові відхиляючі котушки КС, підключені до вихідного трансформатора типу ТВС.

Кінцевий каскад рядкової розгортки на лампі Л - ш з демпфером - Д -) 02 і високовольтним кенотроном Д503 монтується окремо на шасі телевізора.

Перевірка кінцевого каскаду рядкової розгортки зводиться до вимірювання напруг, що визначають режим його роботи. При нормальній роботі каскаду на конденсаторі вольтодобавки С502 і конденсаторі фільтра випрямляча фокусирующего напруги Cis8 (рис. 3 - 70 Коммерсант-1) є напруги, зазначені на схемах. Ця перевірка зводиться до виміру напруги, що надходить від зазначеного випрямляча на анод кінескопа.

Перевірка кінцевого каскаду рядкової розгортки зводиться до вимірювання напруг, що визначають режим його роботи. При нормальній роботі каскаду на конденсаторі вольтодобавки Сьт і конденсаторі фільтра випрямляча фокусирующего напруги З]62 (рис. 3 - 56 - 3 - 57) є напруги, зазначені на схемах. Якщо ці напруги є, а растра немає, то потрібно перевірити роботу високовольтного випрямляча ЛГ) У і Лв - Jls. Ця перевірка зводиться до виміру напруги, що надходить від зазначеного випрямляча на анод кінескопа. Гірлянду з п'яти резисторів типу ВС-27 МОм 1 Вт укладають в декілька полівінілові трубок, вставлених один в одного. Вимірюючи висока напруга, слід суворо дотримуватись заходів безпеки.
  Схема транзисторного блоку рядкової розгортки. Вихідний опір кінцевого каскаду рядкової розгортки мало і легко узгоджується з низькоомним опором рядкових котушок. Чи включаються котушки, що відхиляють рядків у вихідний каскад за допомогою трансформатора з малим коефіцієнтом трансформації (приблизно рівним одиниці) або автотрансформатора.

Можливі несправності кінцевих каскадів рядкової розгортки задають генераторів і схем АЛЧіФ, зовнішнє прояви яких характерно лише для кольорових телевізорів. Налаштування контуру генератора, що задає після усунення несправностей виконується по прийнятому зображенню. Налаштування підвищувальної обмотки ТВС на третю гармоніку коливань зворотного ходу в багатьох кольорових телевізорах доводиться виробляти лише в одному випадку - після заміни ТВС і виконати цю функцію можна лише в майстерні, оснащеної осциллографом.

Після зміни режиму роботи кінцевого каскаду рядкової розгортки може змінитися амплітуда імпульсної напруги, що надходить через конденсатор С422 на схему АРУ. Для цього спочатку встановлюють движок резистора 2 - 15з в крайнє положення, відповідне мінімальної контрастності зображення, і змінним резистором 2 - i65 встановлюють прийнятний мінімум контрастності. ZI встановлюють необхідний максимум контрастності. Якщо під час регулювання змінним резистором 2 - ш максимально досяжна контрастність буде дуже великий, то якість зображення може погіршитися через потрапляння великих відеосигналів на нелінійний ділянку амплітудної характеристики УПЧИ і УВЧ селектора каналів. Тому встановлювати дуже велику контрастність при регулюванні змінним резистором Ят-21 не рекомендується.

Після зміни режиму роботи кінцевого каскаду рядкової розгортки може змінитися амплітуда імпульсної напруги, що надходить через конденсатор С4 - 22 на ланцюг АРУ. Тому, виконавши рекомендовані тут зміни в схемі включення трансформатора Т4 - 28 потрібно заново відрегулювати за допомогою змінних резисторів R2 - 165 і R7 - 21 поріг і межі лінійного діапазону роботи АРУ.

Видалення пробитого стовпа з помножувача УН8 5/25 - 1 2А. Це призводить до перевантаження кінцевого каскаду рядкової розгортки і перегріву анода лампи або пробою переходів транзисторів або тиристорів в крайовому каскаді.

Вихід з ладу лампи кінцевого каскаду рядкової розгортки і відсутність такої ж нової - випадок важкий, але не безнадійний. 
Завдяки описаним змінам в крайовому каскаді рядкової розгортки досягається необхідна амплітуда пилкоподібних відхиляють струмів і достатній запас розміру растра по горизонталі.

У схемі стабілізації динамічного режиму кінцевого каскаду рядкової розгортки напруга вольтодобавки, що розвивається на конденсаторі Cms, виявляється стабілізованою. Так як зарядна ланцюг блокинг-генератора кадрів харчується цим напругою, то розмір зображення по вертикалі і частота кадрової розгортки при цьому також стабілізуються. З цієї причини ізоляція між катодом і ниткою напруження демпферного діода повинна мати високу електропрочность. При цьому теплова інерція катода цього діода виявляється більшою, ніж у като - дов інших ламп.

У ланцюзі стабілізації динамічного режиму кінцевого каскаду рядкової розгортки напруга вольтодобавки, що розвивається на конденсаторі С606 виявляється стабілізованою. Так як зарядна ланцюг блокііг-генератора кадрів харчується цим напругою, то розмір зображення по вертикалі і частота кадрової розгортки при цьому також стабілізуються.

У ланцюзі стабілізації динамічного режиму кінцевого каскаду рядкової розгортки варістор 8R43 використовується в якості імпульсного випрямляча з великою стабільною отсечкой, яка визначається робочою напругою цього варістора.

При коливаннях потужності, що виробляється крайовим каскадом рядкової розгортки, випрямлена варистором негативне напруга також змінюється. Ця напруга подається на сітку лампи V13 кінцевого каскаду і варіює її крутизну так, щоб підтримувати імпульсні напруги на обмотках трансформатора Т4 - 28 і вихідну потужність на одному і тому ж заздалегідь встановленому рівні. Відсічення, якою володіє такою випрямляч, визначається робочою напругою варістора. В результаті імпульсна напруга, що розвивається на обмотках трансформатора Т4 - 28 порівнюється зі стабільним робочою напругою варісторз, а різниця напруг, отримана в результаті такого порівняння, управляє вихідною потужністю кінцевого каскаду.

Щоб поліпшити роботу схеми стабілізації динамічного режиму кінцевого каскаду рядкової розгортки, необхідно стабілізувати напругу, що зміщує робочу точку варістора R I. Щоб після цього забезпечити нормальну роботу схеми захисту екранної сітки лампи ЛДО: і схеми виключення радіоканалу при непрацюючій рядкової розгортці, вводиться резистор Ri. 
Схема модернізованого блоку живлення телевізора Рекорд-102 (ЛПЦТ-40 при установці кінескопів 59ЛКЗЦ і 61ЛКЗЦ. Таким чином, напруга живлення анодного ланцюга лампи кінцевого каскаду рядкової розгортки збільшується до 332 В. При цьому підвищується також і напруга живлення анодного ланцюга лампи кінцевого каскаду видеоусилителя яркостного каналу.

Характеристики стабілізації динамічного режиму кінцевого каскаду рядкової розгортки і напруги на виході високовольтного випрямляча в телевізорі Рекорд-102 (ЛПЦТ-40. На рис. 18 наведено характеристики стабілізації динамічного режиму кінцевого каскаду рядкової розгортки і напруги на виході високовольтного випрямляча в телевізорі Рекорд-102 до і після модернізації.

Призначені для роботи в схемах кадрової розгортки і перед кінцевих каскадах рядкової розгортки телевізійних приймачів, а також в перетворювачах і імпульсних схемах інших радіоелектронних пристроїв.

Існує ще один спосіб збільшення напруги живлення анодного ланцюга лампи кінцевого каскаду рядкової розгортки, вільний від зазначених недоліків. При переробці за цим способом вихід додаткового зьшря-мітел з діодами Д і Д2 що дає негативну напругу (рис. 9), підключається до катода лампи 4Лг кінцевого каскаду рядкової розгортки. Завдяки цьому збільшується напруга, що живить лише анодний ланцюг лампи 4Л3 а напруги, що живлять анодні ланцюги інших ламп, не змінюються.

схема пристрою АРУ кольорових телевізорів серій УЛПЦТ, УЛПЦТ. Цим усувається вплив на АРУ роботи пристрою стабілізації динамічного режиму кінцевого каскаду рядкової розгортки і регулювання розміру зображення по горизонталі.

Існує ще один спосіб збільшення напруги живлення анодного ланцюга лампи кінцевого каскаду рядкової розгортки, вільний від зазначених недоліків. При переробці за цим способом вихід додаткового випрямляча з діодами VD1 і VD2 що дає негативний напруга (рис. 9), підключається до катода лампи 4V2 кінцевого каскаду рядкової розгортки. Завдяки цьому збільшується лише напруга, що живить анодний ланцюг лампи 4V2 а напруги, що живлять анодні ланцюги інших ламп, не змінюються.

Ці явище зазвичай буває наслідком порушення на високій частоті в крайовому каскаді рядкової розгортки.

Посилені імпульси через узгоджувальний трансформатор Тр подаються на базу транзистора Гм кінцевого каскаду рядкової розгортки.

Протягом часу, необхідного для прогріву катода демпферного діода в крайовому каскаді рядкової розгортки, імпульси зворотного ходу на аноді тріода ЛЗМ відсутні. У цей час відсутня напруга вольтодобавки, яке через елементи i. Яив може надійти на діоди Дзо5 і Дан і відімкнути їх. При цьому діоди випрямляють напругу розжарення, що надходить через Сззз, і отримане негативна напруга подається на сітки ламп ПТК і першого каскаду УПЧИ і замикає їх.

При цьому в день демпферного діода Лі і в ланцюг анода лампи кінцевого каскаду рядкової розгортки Лі включається більша кількість витків обмотки трансформатора Tpi. Одночасно з цим збільшується і розмах пилкоподібних струмів, що надходять в рядкові котушки, що відхиляє.

Корекція геометричних спотворень по вертикалі типу подушка здійснюється шляхом модуляції напруги джерела живлення кінцевого каскаду рядкової розгортки параболічних сигналом з частотою полів.

Характеристики стабілізації динамічного режиму кінцевого каскаду рядкової розгортки і напруги на виході високовольтного випрямляча в телевізорі Рекорд-102 (ЛПЦТ-40 до модернізації (а і поті модернізації (б. Крім того, потрібно змінити форму пилообразно-імпульсної напруги, що надходить на керуючу сітку лампи 6У72 кінцевого каскаду рядкової розгортки.

Схема модернізованого вузла рядкової розгортки телевізорів УНТ-35 при установці кінескопа 40ЛК6Б. Для стабілізації розміру зображення по горизонталі в телевізорі УНТ-35 необхідно використовувати варіант ланцюга стабілізації динамічного режиму кінцевого каскаду рядкової розгортки з варистором R2 широко застосовуваний у всіх сучасних телевізорах.

Для стабілізації розміру зображення по горизонталі в модернізованому телевізорі УНТ-35 необхідно використовувати варіант схеми стабілізації динамічного режиму кінцевого каскаду рядкової розгортки з варистором R%, широко застосовується у всіх сучасних телевізорах. У цій схемі варістор використовується в якості випрямляча імпульсів зворотного ходу, що знімаються з частини обмотки ТВС. Такий випрямляч працює з відсіченням, яка визначається робочою напругою варістора. При цьому випрямляються лише вершини імпульсів, сильно змінюють свою амплітуду при коливаннях вихідної потужності кінцевого каскаду. На варістор зазвичай подається регульоване позитивне напруга, за допомогою якого можна зміщувати робочу точку варістора і міняти положення імпульсів зворотного ходу на його характеристиці. При цьому можна регулювати випрямлена варистором негативна напруга, що подається на сітку лампи кінцевого каскаду, і встановлювати необхідний розмір зображення по горизонталі. Як напруги зсуву, що визначає положення робочої точки варістора, зазвичай використовується напруга вольтодобавки, що розвивається на конденсаторі збої в ланцюзі демпферного діода леоз - Однак виникає при цьому позитивний зворотний зв'язок погіршує роботу схеми стабілізації.

Статичний зведення променів в схемі на рис. 3 - 93 здійснює постійна складова катодного струму лампи Л кінцевого каскаду рядкової розгортки.

Принципова схема блоку живлення і осцилограми напруг телевізора Електроніка В Л-100. Така схема запуску стабілізатора дозволяє автоматично захищати телевізор від можливих несправностей, що призводять до різких порушень роботи кінцевого каскаду рядкової розгортки.

Статичний зведення променів в схемі на рис. 3 - 73 здійснює постійна складова катодного струму лампи Л2 кінцевого каскаду рядкової розгортки.

Стабілізовану за допомогою варистора R напруга використовується також для зміщення робочої точки варістора R2 в схемі стабілізації динамічного режиму кінцевого каскаду рядкової розгортки. Завдяки такому включенню і паралельному з'єднанню кадрових котушок, що відхиляють зміни розмірів зображення через коливання напруги мережі, старіння ламп і нагрівання котушок відхиляє виявляються практично непомітними.

Схема модернізованих вузлів кадрової і рядкової розгорток телевізора УНТ-35 (УЛТ-35 при установці кінескопа 50ЛК1Б. Стабилизированное за допомогою варистора R5 напруга використовується також для зміщення робочої точки варістора R2 в ланцюзі стабілізації динамічного режиму кінцевого каскаду рядкової розгортки. Завдяки такому включенню і паралельного з'єднанню кадрових котушок, що відхиляють зміни розмірів зображення через коливання напруги мережі, старіння ламп і нагрівання котушок відхиляє виявляються практично непомітними.

Отримана в результаті порівняння різниця у вигляді постійного негативного напруги надходить через резистори R454 R453 і R501 на керуючу сітку лампи V501 в крайовому каскаді рядкової розгортки і управляє режимом її роботи. Завдяки цьому розмір зображення по горизонталі підтримується стабільним при старінні ламп в процесі тривалої експлуатації.

Зміни в схемі телевізорів. Темп і темп-2 для установки кінескопів 43ЛКЗБ і 43ЛК2Б. З трансформатором рядків, наявними в телевізорах Темп і Темп-2 виходить гарне узгодження параметрів рядкових котушок уніфікованої системи, що відхиляє з параметрами, навантаження лампи кінцевого каскаду рядкової розгортки. Тому в цих телевізорах при установці кінескопа 43ЛКЗБ замінюється тільки відхиляє система.

Описана схема стабілізації прагне компенсувати падіння напруги на селенових випрямлячах блоку УН 8 5/25 - 1 | 2 за рахунок збільшення потужності, що розвивається крайовим каскадом рядкової розгортки. При цьому зміни розміру зображення по горизонталі через коливання струму променів кінескопа відбуваються при зміні сюжету або освітленості переданого зображень і практично непомітні. Зміни напруги на аноді кінескопа в залежності від сумарного струму його променів в телевізорах УЛПЦТ-59-Н-10/11 до введення стабілізуючого тріода і після суттєво відрізняються.

Незважаючи на зазначене позитивну властивість, рекомендувати такий спосіб підвищення напруги напруження підігрівача кінескопа не можна, з огляду на те що при цьому виникає небажана додаткове навантаження на крайовий каскад рядкової розгортки.

Однак, незважаючи на зазначене позитивну властивість, рекомендувати такий спосіб підвищення напруги напруження підігрівача кінескопа не можна, з огляду на те, що при цьому виникає небажана додаткове навантаження на крайовий каскад рядкової розгортки. Справді, при підвищенні напруги напруження підігрівача кінескопа, наприклад, до 9 В, струм в ланцюзі підігрівача зростає приблизно до 1 5 А.

Транзистори кремнієві мезапланарних структури п-р - п імпульсні. Призначені для застосування в кінцевих каскадах рядкової розгортки телевізорів. Випускаються в пластмасовому корпусі з жорсткими висновками. Тип приладу вказується на корпусі.

При таких способах живлення підігрівача може виникнути перегрів з небезпекою загоряння вихідного трансформатора рядкової розгортки і всього телевізора. Крім того, стабілізація динамічного режиму кінцевого каскаду рядкової розгортки зсувається на самий край діапазону її роботи. У тих же випадках, коли крутизна лампи кінцевого каскаду рядкової розгортки після тривалої експлуатації знижена, перевантаження кінцевого каскаду призводить до того, що стабілізація його динамічного режиму перестає діяти. Через це знижується стабільність високої напруги, що подається на анод кінескопа, а зведення променів і баланс білого стають нестабільними. Крім того, при перерахованих способах підвищення напруги напруження підігрівача важко виміряти отримане напруга. Ці труднощі обумовлюються тим, що при вимірюванні широко поширеними АВО-метрами середнього, ефективного або діючого значення імпульсної напруги з частотою 15625 Гц, що знімається з додаткової обмотки, намотаної на вихідному трансформаторі рядкової розгортки, виникають великі помилки.

При харчуванні підігрівача від додаткової обмотки, намотаної на строчном трансформаторі, виникає перегрів з небезпекою загоряння вузла рядкової розгортки і всього телевізора. Крім того, стабілізація динамічного режиму кінцевого каскаду рядкової розгортки зсувається на самий край діапазону її роботи. У тих же випадках, коли крутизна лампи кінцевого каскаду рядкової розгортки в процесі тривалої експлуатації знижена, перевантаження кінцевого каскаду призводить до того, що стабілізація його динамічного режиму перестає працювати. Через це знижується стабільність високого прискорює напруги, що подається на анод кінескопа, розміри зображення при зміні яскравості плавають, а зведення променів і баланс білого в кольорових телевізорах стають нестабільними. Крім того, при таких способах підвищення напруги напруження підігрівача важко виміряти отримане напруга. Ці проблеми виникають через те, що при вимірюванні широко поширеними авометра середнього, ефективного або діючого значення імпульсної напруги з частотою 15625 Гц, що знімається з додаткової обмотки, намотаної на вихідному трансформаторі рядкової розгортки, виникають великі помилки.

Наявність в, телевізорах Темп - БМ і Темп - 7М високоефективної схеми стабілізації розміру зображення по вертикалі дозволяє підтримувати постійним цей розмір при прогріванні кадрових котушок, що відхиляють і старінні ламп і при значних коливаннях напруги мережі живлення. Наявна в таких телевізорах схема стабілізації динамічного режиму кінцевого каскаду рядкової розгортки підтримує розмір зображення по горизонталі в достатній мірі постійним як при старінні ламп, так і при зміні струму променя кінескопа. Однак ефективність цієї стабілізації при коливаннях напруги мережі живлення виявляється нижче, ніж у схеми кадрової стабілізації. В результаті при майже незмінному розмірі зображення по вертикалі розмір зображення по горизонталі в деякій мірі змінюється, що може призводити до порушення правильних геометричних співвідношень в прийнятому зображенні. Знижена ефективність схеми стабілізації розміру зображення по горизонталі при коливаннях напруги мережі живлення пояснюється тим, що на варістор 4Ru для зсуву його робочої точки в цій схемі з змінного резистора 4Ria подається нестабілізованого напруга.

Наявність в телевізорах Темп - БМ і Темп - 7М високоефективної ланцюга стабілізації розміру зображення по вертикалі дозволяє підтримувати постійним цей розмір при прогріванні кадрових котушок, що відхиляють і при старінні ламп і значних коливаннях напруги мережі живлення. Наявна в цих телевізорах ланцюг стабілізації динамічного режиму кінцевого каскаду рядкової розгортки підтримує розмір зображення по горизонталі в достатній мірі постійним як при старінні ламп, так і при зміні струму променя кінескопа.

У випускаються зараз уніфікованих телевізорах УЛПЦТ-59-П-10 /П і УЛПЦТ-61-II-lO /ll необхідна стабільність високої напруги (10%) досягнуто без застосування стабілізуючих триодов і завдяки використанню селенового випрямляча з меншим, ніж у кенотронов, внутрішнім опором. Через зростання сумарного струму променів кінескопа збільшується навантаження на крайовий каскад рядкової розгортки і імпульсні струми і напруги, що розвиваються в обмотках вихідного рядкового трансформатора, зменшуються. Наявне в телевізорах пристрій стабілізації динамічного режиму кінцевого каскаду рядкової розгортки прагне підтримувати постійним рівень вироблюваних струмів і напруг і завдяки цьому виступає також і в ролі стабілізатора високої напруги.

У випущених раніше уніфікованих телевізорах УЛПЦТ-59-П-10/11 і у всіх телевізорах УЛПЦТ (І) - 61 - П, випуск яких триває, необхідна стабільність високої напруги (10%) досягнуто без застосування стабілізуючих триодов, завдяки використанню селенового випрямляча з меншим, ніж у кенотронов внутрішнім опором. Через зростання сумарного струму променів кінескопа збільшується навантаження на крайовий каскад рядкової розгортки і імпульсні струми і напруги, що розвиваються в обмотках вихідного рядкового трансформатора, зменшуються. Наявна в телевізорах ланцюг стабілізації динамічного режиму кінцевого каскаду рядкової розгортки прагне підтримувати постійним рівень вироблюваних струмів і напруг і завдяки цьому виступає також і в ролі стабілізатора високої напруги.