А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Бурова стічна вода

Очищена бурова стічна вода надходить у блок до-очищення і зберігання 6 де за допомогою фільтрів тонкого очищення відділяється від мулистих частинок і за допомогою апарату електрокоагуляції очищається від нафтової плівки. Насосом 7 повністю очищена стічна вода подається в загальну систему водопостачання бурової установки.

Очищення бурових стічних вод необхідно здійснювати до двох рівнів ступеня чистоти.

Обробка бурових стічних вод (БСВ) на установці включає в себе наступні стадії. Очищуваний розчин спочатку проходить модуль електрокоагулятора, де на аноді відбувається процес розчинення заліза, а на катоді - процес виділення водню. Іони заліза, утворюючи пластівці при реагуванні з нерозчинними домішками і виділяється газом, піднімаються у верхню частину модуля, де накопичується шар піни, яка з усіх блоків установки видаляється системою пеносдува. Після електрокоагулятора бурові стічні води потрапляють в першу секцію електрофлотаціі а потім в секцію напірної флотації і - на фінішну секцію електрофлотаціі.

Час осадження зважених речовин різної фракції в чистій воді. Очищення бурової стічної води на основі глинистого розчину, утяжеленного баритом, в гидроциклоне діаметром 0075 м показала, що ефективність очищення становить 78 - 81% при незначних втратах (0 5 - 0 7%) рідкої фази через розвантажувальний отвір гідроциклону.

Забруднюючі властивості бурових стічних вод (БСВ) неоднакові і залежать, в першу чергу, від хімічних реагентів, що застосовуються для приготування і обробки бурових розчинів і від складу разбуріваемих порід. Мінливість складу БСВ пов'язано з нерівномірністю надходження забруднюючих речовин та різним їх складом.

Для очищення бурових стічних вод найбільш поширеним є метод коагуляції. При цьому перш ніж застосовувати метод коагуляції для очищення бурових стічних вод їх необхідно піддати очищенню від механічних домішок.

При коагуляції бурових стічних вод їдким натром отримано негативний (результат. Спосіб коагуляції бурових стічних вод дозволяє провести їх очищення до показників, при яких можливе використання очищеної води на технологічні потреби. Фізико-хімічний склад бурових стічних вод вкрай різноманітний і змінюється в протягом всього часу буріння. Він залежить від мінералогічного складу прохідних гірських порід, матеріалів і реагентів, які використовуються для приготування і регулювання властивостей бурових розчинів.

Для очищення бурових стічних вод, забруднених нафтою промислових стічних вод, одержуваних при поділі водонафтових емульсій, і для очищення стічних вод, що утворюються на нафтобазах і насосних станціях трубопроводів, застосовують очисні споруди загального типу.

При бурінні крім бурових стічних вод утворюються: відпрацьовані бурові розчини і буровий шлам.

Вибір методу очищення бурових стічних вод залежить в основному від ступеня дисперсності частинок, фізико-хімічних властивостей і концентрації домішок, а також вимог, обумовлених напрямком утилізації очищеної води.

Графік впливу ГПК бурових стічних вод на ступінь очищення а.

Процесі електрокоагуляційної очищення бурових стічних вод супроводжується утворенням значних обсягів піни (в деяких випадках до 60%) (див. Крива 3 на рис. 32), що накопичується у верхньому шарі очищеної води.
  Вибір методу очищення бурових стічних вод залежить в основному від ступеня дисперсності частинок, фізико-хімічних властивостей і концентрації домішок, а також вимог, обумовлених напрямком утилізації очищеної води.

Графік впливу ГПК бурових сточниж вод на ступінь очищення а. Процесі електрокоагуляційної очищення бурових стічних вод супроводжується утворенням значних обсягів піни (в деяких випадках до 60%) (див. Крива 3 на рис. 32), що накопичується у верхньому шарі очищеної води.

Установка для очищення бурових стічних вод УОВ /Б являє собою комплекс споруд для забезпечення повного замкнутого циклу оборотного водопостачання бурових установок. Включає вузли підготовки води, усереднення, очищення і повернення її до джерел водокористування бурової.

Так як забруднює здатність бурових стічних вод і шламу в чому обумовлена складом бурового розчину, то серед комплексу природоохоронних заходів одним з найважливіших є розробка і застосування нетоксичних бурових розчинів.

В ході дослідження очищення бурових стічних вод методом електрокоагуляції з використанням електролізера продуктивністю 0 2 м3 /год, з поверхнею анода 1 м2 і щільністю струму, що подається на електроди, 0 5 - 2 5 А /дм 2 було досягнуто зменшення вмісту нафтопродуктів у воді з 2790 до 5 - 12 мг /л і нижче.

З урахуванням термічного розкладання бурових стічних вод проведена оцінка впливу утворюються при цьому речовин. Перелік викидаються речовин приймається відповідно до результатів хімічного аналізу з урахуванням трансформації 3В при реакції горіння. Розрахунковим методом визначається рівень забруднення атмосфери шкідливими речовинами, що викидаються при термічному знешкодженні БСВ. В результаті проведених робіт визнано, що спосіб термічного знешкодження БСВ є найбільш раціональним, а основна маса викидів при знешкодженні стічних вод пов'язана з супутнім спалюванням газу.

З метою повторного використання бурових стічних вод на платформі застосовують їх глибоке очищення за допомогою електрокоагуляції.

Таким чином, скидання бурових стічних вод у відкриті водойми або поглинають свердловини не тільки сильно забруднює водні джерела і підземні прісні води, але і губить живі організми водойм.

Наведені технологічні схеми очищення бурових стічних вод дозволяють вирішувати завдання реалізації на практиці екологічно безпечної малоотходной і ресурсозберігаючої технології буріння свердловини і є вагомим внеском в інженерну екологію бурових робіт.

Схема обв'язки циркуляційної[IMAGE ]Залежність механічного-системи ської швидкості проходки v № (1 і. Основні труднощі при очищенні промислових і бурових стічних вод пов'язані з тим, що вони відносяться до надзвичайно складних систем. Решта в підвішеному стані механічні домішки в бурових і промислових стічних водах зазвичай утворюють стійкі трудноразрушімие емульсії.

Нафта і нафтопродукти в бурових стічних водах можуть знаходитися у вигляді плівки, емульсії і в розчиненому стані. Процеси видалення кожного з зазначених видів розлитої нафти не ідентичні і представляють певні труднощі. Більш складний процес видалення емульгованої нафти, що утворюється в результаті механічних і гідродинамічних впливів при перекачуванні забруднених нафтою стічних вод насосними агрегатами, при русі в трубопроводах, різних пристроях і спорудах бурової. Основною характеристикою емульсій є дисперсність, яка визначається діаметром крапель, зворотною величиною діаметра, яку часто називають дисперсністю, і питомої міжфазної поверхнею. Найважливіший показник емульсії - стійкість, що залежить від дисперсності системи, фізико-хімічних властивостей емульгаторів, що утворюють на поверхні розділу фаз адсорбційні захисні плівки.

При цьому поліпшення ступеня очищення бурових стічних вод НЕ відбувається.

Установка укосів призначена для очищення бурових стічних вод коагуляцією і напірної флотацією. Бурові стічні води після відстою від великих зважених часток в коморі-Усреднітель насосом перекачують в змішувач, в який до-Заторні насосом подається 10% - ний водний розчин коагулянту - сірчанокислого алюмінію. Одночасно в верхню частину змішувача самопливом надходить нейтралізатор - вапняне молоко. Після інтенсивного перемішування суміш надходить в коловоротна ю камеру, де утворюються, укрупнюються і осідають коагулювати пластівці. Більш дрібні домішки спливають і видаляються скребковим механізмом в кишеню для піни. З коагулятора попередньо очищена вода надходить в двокамерний флотатор, куди за допомогою насосноежекторной обв'язки і напірного бака подають протягом 1 хв водоповітряних суміш.

Результати очищення бурових стічних вод. Результати випробувань розробленої технології доочистки бурових стічних вод за допомогою дренажних фільтруючих майданчиків (для екологічно безпечного скидання зазначених видів відходів буріння на рельєф місцевості) показали (табл. 52), що при цьому досягається високий ефект очищення стоків від мінеральних солей.

Характерні техніко-технологічні рішення по очищенню бурових стічних вод в промисловій практиці розглянуті далі.

Результати очищення бурових стічних вод. Результати випробувань розробленої технології доочистки бурових стічних вод за допомогою дренажних фільтруючих майданчиків (для екологічно безпечного скидання зазначених видів відходів буріння на рельєф місцевості) показали (табл. 52), що при цьому досягається високий ефект очищення стоків від мінеральних солей.

Характерні техніко-технологічні рішення по очищенню бурових стічних вод в промисловій практиці розглянуті далі.

Результати очищення бурових стічних вод з использовния різних коагулянтів. Установка типу укіс призначена для очищення бурових стічних вод методом коагуляції і напірної флотації. Принцип роботи установки полягає в наступному. Після відстою від великих зважених часток в коморі-Усреднітель бурові стічні води насосом перекачуються в змішувач, в який дозаторних насосом подається 10% - ний водний розчин коагулянту - сірчанокислого алюмінію. Одночасно в верхню частину змішувача самопливом надходить нейтралізатор - вапняне молоко. Після інтенсивного перемішування суміш надходить в коловоротна камеру, в якій утворюються, укрупнюються і осідають коагулювати пластівці.

Установка типу укіс призначена для очищення бурових стічних вод методом коагуляції і напірної флотації. Принцип роботи установки полягає в наступному.

Котловани призначені для збору і очищення бурових стічних вод від механічних домішок з метою їх повторного використання на технологічні потреби. Однак, як показує практика, в більшості випадків очищення бурових стічних вод в котлованах не відбувається, і використання їх для повторного приготування бурового розчину призводить до збільшення (іноді істотного) його показника фільтрації.

Слід зазначити, що досвіду класифікації бурових стічних вод у вітчизняній і світовій практиці немає.

Слід зазначити, що при очищенні бурових стічних вод, що містять мінеральні солі знижуються не тільки енерговитрати на процес електрокоагуляції, але і зростає вихід металу анода. Останнє забезпечує більш сприятливі умови дестабілізації БСВ, що позитивно позначається на ефекті очищення.

Слід зазначити, що досвіду класифікації бурових стічних вод у вітчизняній і світовій практиці немає.

Слід зазначити, що при очищенні бурових стічних вод, що містять мінеральні солі знижуються не тільки енерговитрати на процес електрокоагуляції, але і зростає вихід металу анода. Останнє забезпечує більш сприятливі умови дестабілізації БСВ, що позитивно позначається на ефекті очищення.

Принципова технологічна схема очищення бурових стічних вод на установці укосів. Розглянемо найбільш досконалі комплексні установки з очищення бурових стічних вод (БСВ), принципи їх роботи та ефективність.

Принципова схема установки для очищення бурових стічних вод методом електрокоагуляції. Основні закономірності та особливості процесу електрокоагуляційної очищення бурових стічних вод досить докладно вивчені.

Встановлені закономірності та особливості очищення і доочищення бурових стічних вод, а також технологічні аспекти проведення процесів є основою формування технологічних схем водоочистки.

Принципова схема установки для очищення бурових стічних вод методом електрокоагуляції. Основні закономірності та особливості процесу електро-трокоагуляціонной очищення бурових стічних вод досить докладно вивчені.

Встановлені закономірності та особливості очищення і доочищення бурових стічних вод, а також технологічні аспекти проведення процесів є основою формування технологічних схем водоочистки.

При підвищеному вмісті забруднювачів в очищеної коагуляцией бурової стічній воді (наприклад, свердловина №847 пл. При цьому перш ніж застосовувати метод коагуляції для очищення бурових стічних вод їх необхідно піддати очищенню від механічних домішок. Коагулянт - сірчанокислий алюміній - був застосований для очищення бурових стічних вод в котлованах свердловин №278 - Пан1НІНская і318 - За падную - Тебукокая.

Таким чином, аналіз ефективності методу реагентної коагуляції очищення бурових стічних вод дозволяє зробити висновок, що він забезпечує глибину очищення БСВ до рівня, який відповідає вимогам їх утилізації та скидання на рельєф місцевості при будівництві нафтових і газових свердловин. при відповідному технічному рішенні він є основним методом очищення БСВ.

Таким чином, аналіз ефективності методу реагентної коагуляції очищення бурових стічних вод дозволяє зробити висновок, що він забезпечує глибину очищення БСВ до рівня , що задовольняє вимогам їх утилізації та скидання на рельєф місцевості при будівництві нафтових і газових свердловин при відповідному технічному рішенні він є основним методом очищення БСВ.

Технологія фірми IDF передбачає також і очищення (освітлення) бурової стічної води та водної фази бурового розчину (фугата) реагентним методом - за допомогою коагулянтів і флокулянтів. При цьому освітлена вода використовується в системі оборотного водопостачання для технічних цілей, головним чином для приготування бурового розчину, тобто реалізується замкнута система циркуляції. Загущений ж за допомогою центрифуги осад скидається в шламову масу.