А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Величезний економічний ефект

Величезний економічний ефект дає застосування металокерамічних твердих сплавів для оснащення ріжучих і бурових інструментів, волок, штампів та іншої технологічної оснастки. Твердосплавний інструмент дає можливість підвищити продуктивність металообробки в 10 - 30 разів, в десятки разів зросла стійкість твердосплавних штампів.

Величезний економічний ефект дає застосування металокерамічних твердих сплавів для оснащення ріжучих і бурових інструментів, волок, штампів та іншої технологічної оснастки. Впровадження твердосплавного інструменту підвищило продуктивність металообробки в 10 - 30 разів, в десятки разів зросла стійкість твердосплавних штампів.

Величезний економічний ефект дає рух за підвищення якості продукції, яке розгорнулося в Москві ще напередодні XXII з'їзду КПРС. В результаті в народному господарстві зекономлено приблизно 350 мільйонів рублів в розрахунку на рік, а резервів в цій справі у нас ще більше.

Застосування полімерів дає величезний економічний ефект - воно забезпечує підвищення продуктивності праці, зниження собівартості і поліпшення якості продукції, полегшує умови праці, сприяє підвищенню культури виробництва, вивільняє мільйони робочих рук і величезні грошові кошти.

Ясно, який величезний економічний ефект може дати поширення такого позитивного досвіду гірничодобувних підприємств в охороні надр, зниженні втрат при видобутку корисних копалин.

Однак, незважаючи на величезний економічний ефект, який досягається при впровадженні в промисловість і побут полімерних матеріалів, не слід забувати про хімічну небезпеку, що може виникнути при їх застосуванні.

Впровадження агрегатування в виробництво дає величезний економічний ефект. Так, наприклад, тривалість циклу проектування і освоєння важкого металорізального верстата становить 44 місяці, в той час як компоновка такого верстата з агре-гатірованних вузлів скорочує цикл до 6 місяців.

Впровадження агрегатування в виробництво дає величезний економічний ефект. Воно сприяє збільшенню серійності виготовлених вузлів - агрегатів, організації на базі цього спеціалізованих ділянок, цехів і підприємств, впровадження автоматизації виробничих процесів, значно скорочує трудомісткість, а також час, що витрачається на проектування і виготовлення нових машин. Так наприклад, тривалість циклу проектування і освоєння важкого металорізального верстата становить 44 місяці, в той час як компоновка такого верстата з агрегатованих вузлів скорочує цикл до 6 місяців.

Вирішення цих питань може дати величезний економічний ефект, якщо врахувати широке поширення зубчастих передач; тому поряд з удосконаленням існуючих видів передач проводяться роботи з вишукування нових систем зачеплення і нових видів передач. Цей напрямок представлено роботою Р. М. Пень-кова по дослідженню евольвентного каналових зачеплення. Значне місце в збірнику займають питання синтезу зубчастих передач.

Важко в повному обсязі оцінити величезний економічний ефект, отриманий народним господарством від впровадження інгібіторів корозії в газову промисловість. Так, річний економічний ефект від впровадження їх на свердловинах Краснодарського краю склав близько 2 млн. Руб., На Оренбурзькому родовищі - також близько 2 млн. Руб., На промислах Узбекгазпрома - понад 1 5 млн. Руб. В середньому економічний ефект на одну свердловину перевищує 10 тис. Руб. на рік.

З цього прикладу видно, який величезний економічний ефект можна отримати при правильному конструюванні і технологічній обробці деталей машин.

Науково обгрунтоване застосування пестицидів, забезпечуючи величезний економічний ефект, є великим внеском в розвиток інтенсивного сільського господарства.

Застосування поліолефінів в народному господарстві дає величезний економічний ефект.

Застосування полімерних матеріалів в техніці дає величезний економічний ефект - підвищує продуктивність праці, знижує собівартість, покращує якість продукції, полегшує умови праці, сприяє підвищенню культури виробництва, вивільняє мільйони робочих рук і величезні грошові кошти.

З цього прикладу видно, який величезний економічний ефект можна отримати при правильному конструюванні і технологічній обробці деталей машин.

Тим часом правильна координація досліджень може принести величезний економічний ефект у вигляді раціонального розподілу науково-технічних проблем між організаціями, найбільш підготовленими до їх вирішення. Одне це здатне вивільнити великі людські та матеріальні ресурси на вирішення інших перспективних науково-технічних завдань.

Прагнення конструктора до симетричних форм деталей дозволяє отримати величезний економічний ефект, так як скорочується кількість технологічного оснащення. Симетричність форми спрощує також технічну документацію і прискорює її складання.

Підвищення якості виробів, збільшення їх довговічності дає величезний економічний ефект. Мова йде не тільки про випуск виробів вищого сорту. На сучасному етапі цього недостатньо. Завдання полягає в тому, щоб постійно освоювати і збільшувати виробництво нової продукції, яка за своїм технічним рівнем і якістю відповідає найкращим вітчизняним і зарубіжним зразкам або перевищує їх. До 1979 року наша промисловість випускала 62 4 тис. Виробів з державним Знаком якості: тільки в 1978 р він присвоєний 38 7 тис. Виробів. При аналізі якості виробів слід розглядати і такі питання, як використання форм матеріальної зацікавленості в освоєнні нових видів виробів, рівень ціноутворення і інші чинники, що впливають на якість продукції.

Застосування різних видів хімічних волокон в текстильному виробництві дає величезний економічний ефект.

Застосування сучасних лічильно-аналітичних машин-табуляторов в системі народно-господарського обліку дає величезний економічний ефект. Один тільки табулятор сучасного типу замінює тут до сотні кваліфікованих рахівників.

Успішне здійснення запланованій програми розвитку хімії дає нашій країні величезний економічний ефект. Якщо узагальнити все те, що ми отримаємо від втілення в життя цього плану, то це виразиться в величезних, мільярдних сумах.

Радянський фермовози. Механізація і введення нових, прогресивних методів будівельних робіт дає величезний економічний ефект, різко підвищує продуктивність праці. За останні 8 років середній темп зростання продуктивності праці в будівництві в СРСР вище, ніж в США.

ГОСТ впроваджений з 101197 7 м і дав поряд з величезним економічним ефектом, скачок в якості підготовки нафти на НПЗ на порядок, а на деяких об'єктах більш, ніж на порядок.

Переклад залізниць з парової на електричну і тягу тепловоза дає величезний економічний ефект.

Переклад залізниць з парової на електричну і тягу тепловоза дав величезний економічний ефект. Витрата паливно-енергетичних ресурсів на одиницю перевізної роботи зменшився приблизно в 5 разів. При електричній тязі, крім того, можуть використовуватися більш низькі сорти палива, ніж на паровозах і тепловозах, а в разі електропостачання виключно від гідроелектростанцій паливо взагалі може не споживатися. Можливість передачі електричної енергії на відстань дозволяє уникнути установки на електровозах та електропоїздах джерела енергії. Харчування їх здійснюється від великих електростанцій, де ця енергія виробляється. Відсутність на електрорухомому складі первинної енергетичної установки дає можливість створювати електровози більшої потужності при значно менша вага та габарити по порівняно з тепловозами і паровозами.

Досвід показує, що прагнення конструктора до симетричних форм деталей дозволяє отримати величезний економічний ефект, так як скорочується кількість технологічного оснащення.

На закінчення слід зазначити, що розробка методів прогнозування надійності машин дасть величезний економічний ефект, так як, по-перше, скоротяться витрати часу і коштів на випробування дослідних зразків, по-друге, буде мати місце більш раціональне використання потенційної довговічності вироби за рахунок правильної побудови системи ремонту і експлуатації, по-третє, ще на стадії проектування буде можливий вибір оптимального з точки зору надійності конструктивного рішення.

Потокове виробництво, будучи найбільш передовою формою організації виробничого процесу, дає величезний економічний ефект.

Досвід показує, що прагнення конструктора до симетричних форм деталей дозволяє отримати величезний економічний ефект, так як скорочується кількість технологічного оснащення. Симетричність форми спрощує також технічну документацію і прискорює її складання.

Затвердження Міннафтопромом 251176 р уніфікованих схем, технологічною основою яких є суміщена технологія, дало величезний економічний ефект.

Крім розглянутих вище видів відходів виробництва та споживання існують ще багато інших, утилізація яких дає величезний економічний ефект. Практично всі види відходів хімічного виробництва можуть служити в якості сировини на підприємствах або хімічної промисловості, або інших галузей. В даний час рівень їх використання в середньому становить близько 40%, що явно недостатньо. При цьому витрати на видалення відходів, їх знешкодження та зміст відвалів постійно зростають і становлять сотні мільйонів рублів.

Перехід від завдань локального регулювання до завдань управління великими системами, хімічними цехами, підприємствами може дати величезний економічний ефект, але може і принести великі збитки. Значення економічного підходу до завдань технічної кібернетики швидко зростає разом з розвитком систем автоматичного управління, зростанням їх складності та вартості. В цілому сучасні системи автоматичного управління виявляються досить ефективними і термін окупності капіталовкладень при розумно обраної системі не перевищує 1 - 1 5 років, в той час як нормативний термін окупності капіталовкладень в промисловості складає близько 7 років. Це говорить про те, що автоматичне керування є одним з найбільш ефективних факторів технічного прогресу.

Цей, далеко не повний перелік областей застосування нафтових сульфонатов показує, що впровадження їх у народне господарство дасть величезний економічний ефект.

Застосування інгібірованих масел, таких, як НГ-203 НГ-204 К-17 і робітничо-консерваційних масел з присадкою АКОР-1 дає величезний економічний ефект.

Потокові методи роботи набули широкого поширення на спеціалізованих заводах по ремонту літаків, залізничних вагонів, локомотивів, автомашин і дають величезний економічний ефект.

У багатьох областях практичної діяльності, в тому числі я в комерційній, економіко-математичне моделювання застосовується поки недостатньо широко, незважаючи на величезний економічний ефект, який воно може принести. Це пов'язано не: тільки з невмінням практичних працівників користуватися економіко-математичними методами (хоча і цей фактор не можна не враховувати), скільки з неможливістю їх застосування при відсутності обчислювальної техніки. Розробка різноманітних АРМ і включення до складу їх ПО різних ППП з широко розвиненим МО дозволяють подолати ці труднощі. Якщо на перших порах ПО АРМ в основному автоматизує виконуються користувачами функції, переносячи на машинний мову їх повсякденно повторювані дії, то подальший розвиток ПО АРМ повинно йти по шляху моделювання процесів, що відбуваються в даній галузі, а це тягне розширення МО АРМ.

Застосування в сільському господарстві мінеральних добрив та інших солей, поряд з механізацією і передовими методами агротехніки, дає нашому народному господарству величезний економічний ефект.

Застосування в сільському господарстві мінеральних добрив та інших солей, йаряду з механізацією і передовими методами агротехніки, дає нашому народному господарству величезний економічний ефект.

Застосування в сільському господарстві мінеральних добрив та інших солей, поряд з механізацією і передовими методами агротехніки, дає нашому народному господарству величезний економічний ефект.

Повний перехід в усіх об'єднаннях нафтової п газової промисловості на конструкції свердловин, що складаються з обсадних колон зі звареними сполучними елементами, дасть величезний економічний ефект.

У зв'язку з вищевикладеним Росія, як і всі інші країни, повинна розробляти програми з подолання бар'єрів в торгівлі, тим більше що реалізація даних програм дає величезний економічний ефект.

Отже, вирішуючи питання про ефективність використання електронних машин в процесі управління виробництвом, необхідно виходити насамперед із міркувань підвищення рівня культури управління, яка сама по собі дасть величезний економічний ефект.

Зниження припусків на механічну обробку і вирішення проблеми комплексного видалення сталевої стружки із зони різання, транспортування її по трубопроводах і брикетування в єдиній системі дозволяє докорінно поліпшити умови праці в механічних цехах, ліквідувати травматизм стружкою і дасть величезний економічний ефект.

В даний час, коли природний газ за новими магістральних газопроводів надходить у великих обсягах в деякі важливі райони кольорової металургії Уралу, Середньої Азії, Північного Кавказу, Закавказзя та інші райони, відкриваються широкі можливості використання його в цій галузі промисловості, що обіцяє такий же величезний економічний ефект, як і в чорній металургії.