А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Об'ємний коефіцієнт - пластова вода

Об'ємний коефіцієнт пластової води залежить від мінералізації, хімічного складу, газосодержания води, пластового тиску і пластової температури. Найбільший вплив на його величину надають пластова температура і мінералізація води. Оскільки газосодержание підземних вод зазвичай не перевищує 1 м3 /м3 вплив його досить невелика і в більшості випадків може не враховуватися.

Об'ємний коефіцієнт пластової води залежить від кількості розчиненого в ній газу, температури і тиску.

Об'ємний коефіцієнт пластової води залежить також і від кількості розчиненого в ній газу. Він збільшується зі збільшенням кількості розчиненого в ній газу.

Об'ємний коефіцієнт пластової води залежить також і від кількості розчиненого в ній газу - зростає зі збільшенням розчиненого в ній газу.

Об'ємний коефіцієнт пластової води (В) представляє відношення обсягу води в пластових умовах до обсягу її на поверхні. На величину об'ємного коефіцієнта впливають тиск, температура і газонасиченості. Визначення об'ємного коефіцієнта засноване на даних лабораторного дослідження глибинних проб пластової води.

Об'ємний коефіцієнт пластової води X являє собою відношення обсягу води в пластових умовах до обсягу її на поверхні. На величину об'ємного коефіцієнта пластової води впливають тиск, температура і газонасиченості.

Залежність об'ємного коефіцієнта пластової води від тиску і температури. Визначити об'ємний коефіцієнт пластової води, яка містить G 6% солей.

У формулі (642) не враховується об'ємний коефіцієнт пластової води. І якщо він характеризується помітною величиною, такий неврахування може утруднити розрахунки або привести до неточностей.

Розчинність природного газу в чистій і солоній воді при різних давши-лениях і температурах. З формули видно, що зі збільшенням пластового тиску об'ємний коефіцієнт пластової води зменшується.

Необхідно додати, що в найбільш пізні роки розвитку методу стали звертати увагу і на те, що при видобутку газу грають роль не тільки пружні властивості самого газу і об'ємний коефіцієнт пластової води, а й пружні характеристики всієї пластової системи. Однак конкретних розробок з цього приводу не запропоновано.

Fr до накопиченої видобутку нафти gH на дату розрахунку) в стандартних умовах, м3 /м3; v0 v - об'ємні коефіцієнти пластового газу, що відповідають початковому р0 та поточного (на дату розрахунку) тиску р; W, W - обсяги відповідно увійшла в поклад води і закачаною в пласт води на дату розрахунку в стандартних умовах, м3; w - обсяг накопиченої видобутку води на дату розрахунку в стандартних умовах, м3; X - об'ємний коефіцієнт пластової води при тиску р; qt - обсяг закачаного в пласт газу на дату розрахунку в стандартних умовах, м3; Ь0 - об'ємний коефіцієнт пластової нафти при тиску р0; п - відношення обсягу порожнеч, зайнятих на дату розрахунку газової шапкою, до обсягу порожнеч, зайнятих нафтою.

Об'ємний коефіцієнт пластової води X являє собою відношення обсягу води в пластових умовах до обсягу її на поверхні. На величину об'ємного коефіцієнта пластової води впливають тиск, температура і газонасиченості.

Дійсно, при невеликих розмірах поклади, малих значеннях коефіцієнтів стисливості і відносно невеликому зниженні пластового тиску в процесі розробки коефіцієнтами стисливості пластової системи можна і знехтувати. Можна знехтувати і об'ємним коефіцієнтом пластової води, коли він приблизно дорівнює одиниці або коли видобуток води порівняно мала. Однак це зневага в ряді випадків може привести до неточностей.

З формули видно, що зі збільшенням пластового тиску об'ємний коефіцієнт пластової води зменшується.

Схема експериментальної установки. Параметри і функціональні зв'язку, необхідні для дотримання критеріїв подібності, визначали при експериментах, проведених на невеликих зразках. Підготовка лабораторних досліджень по витісненню нафти складається з основних стадій: 1) приготування моделі пористого середовища з меленого керна з відповідним фракційним складом при певному тиску набивання; 2) визначення проникності моделі пласта по повітрю; 3) насичення моделі пласта водою; 4) визначення обсягу пір, пористості і абсолютної проникності для води при кімнатній температурі; 5) нагрівання моделі пласта до температури проведення експерименту; 6) визначення проникності для води та об'ємного коефіцієнта пластової води; 7) витіснення пластової води дегазованої нафтою і створення залишкової водо-насиченості; 8) визначення відносини насиченість моделі і ефективної проникності по нафті (при наявності залишкової води); 9) нагрівання моделі до температури проведення експерименту і заміна дегазованої нафти рекомбинированного пластової нафтою; 10) визначення насичення зразка і ефективної проникності газованої нафти; 11) зниження тиску в моделі при постійному темпі закачування води; 12) створення вільної газонасищенности.

Якщо нафтова поклад характеризується пружно-водонапірним режимом роботи, але тиск в ній впало нижче тиску насичення, газової шапки немає, для неї в якості першого варіанту може бути використана найбільш широко відома формула (IX. Уайтингом, яка відрізняється від (IX. Об'ємним коефіцієнтом пластової води, як правило, нехтують, оскільки його значення зазвичай близько до одиниці, але для покладів з великим початковим пластовим тиском, високою температурою і великою кількістю розчиненого у воді газу X може досягати кілька інших значень, і неврахування його може привести до неточностей в підрахунку.