А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Об'єктове формування

Об'єктові формування призначені для ведення рятувальних робіт, як правило, на тих об'єктах, на яких вони створені. Кількість і чисельність об'єктових формувань визначаються штабом ЦО об'єкта, погоджуються із штабом ЦО району (міста) і затверджуються начальником ЦО об'єкта.

Об'єктові формування призначаються для ведення рятувальних і невідкладних аварійно-відновлювальних робіт в осередках ураження, в районах стихійних лих, а також при аваріях і катастрофах, на своїх об'єктах.

Командний склад об'єктових формувань під керівництвом заступника начальника штабу ЦО об'єкта організовано переміщається від однієї точки показу до іншої, слухає пояснення керівника заняття і спостерігає за діями формувань.

Кількість і чисельність об'єктових формувань визначається штабом ЦО об'єкта, узгоджується зі штабом ЦО району (міста) і затверджується начальником ЦО об'єкта. 
Основні сили цивільної оборони складають об'єктові формування і формування спеціального призначення.

У вищих і середніх навчальних закладах створюються об'єктові формування і формування спеціального призначення для вирішення завдань цивільної оборони в навчальному закладі.

Рятувальні і необхідні для їх здійснення невідкладних аварійно-відновлювальні роботи повинні виконуватися об'єктовими формуваннями, формуваннями спеціального призначення та військами цивільної оборбни.

Знезараження на об'єктах, в тому числі і в лікувальних установах, проводиться об'єктовими формуваннями та персоналом об'єкта. Робочі місця дезінфікуються самими робітниками.

Повну санітарну обробку особового складу формувань і населення проводить служба санітарної обробки ГО силами об'єктових формувань, які розгортають стаціонарні обмивальний пункти і спеціальні обмивальний майданчика. Все обмивальний пункти слід розгортати за єдиною схемою, відповідно до якої передбачені такі приміщення (в порядку послідовності проходження санітарної обробки): регулювальний пост, майданчик зрошення верхнього одягу і взуття, роздягальня, обмивальний, одягальня, а також допоміжні приміщення для зберігання мішків із зараженою одягом, обмінного фонду одягу і взуття, медичний пункт, кімната матері і дитини, кімната особового складу обмивальний пункту, господарська комора, туалет. Приміщення обмивальних пунктів повинні строго розділятися на брудну і чисту половини. До брудної відносяться регулювальний пост, майданчик зрошення, роздягальня, обмивальний, склад для зберігання зараженого одягу.

Повну санітарну обробку особового складу формувань і населення проводить служба санітарної обробки ГО силами об'єктових формувань, які розгортають стаціонарні обмивальний пункти і спеціальні обмивальний майданчика.

Схема організації рятувального загону ЦО об'єкта. Територіальні формування призначаються для ведення рятувальних і невідкладних аварійно-відновлювальних робіт самостійно або спільно з об'єктовими формуваннями на території району, міста, на найбільш важливих об'єктах народного господарства, а також ліквідації наслідків стихійних лих, великих аварій і катастроф.

При підготовці до навчання керівник спільно з посередниками заздалегідь намічає точки показу і визначає, які пояснення слід давати на кожній з них командно-начальницького складу об'єктових формувань.

За підпорядкованості формування можуть бути об'єктовими і територіальними; перші, як правило, проводять СНАВР на своїх об'єктах, а територіальні призначені для проведення робіт на найбільш важливих об'єктах самостійно або ж спільно з об'єктовими формуваннями. Частина з цих формувань міститься в стані необхідної готовності до виконання рятувальних та невідкладних аварійно-відновлювальних робіт для боротьби з лісовими пожежами, ліквідації наслідків стихійних лих, великих аварій і катастроф в мирний час.

За підпорядкованості формування можуть бути об'єктовими і територіальними; перші, як правило, проводять СНАВР на своїх об'єктах, а територіальні призначені для проведення робіт на найбільш важливих об'єктах самостійно або ж спільно з об'єктовими формуваннями. До формуванням загального при-ня відносяться зведені загони (коман - bi, групи), зведені загони (команди) механізації робіт, рятувальні загони (команди, групи), а також формування загальної розвідки (розвідувальні команди, групи, ланки), формувань служб цивільної оборони - розвідувальні, зв'язку, протипожежні, медичні, інженерні, аварійно-технічні, охорони громадського порядку та інші в залежності від місцевих умов і наявності відповідної бази.

Таким чином, до введення сил цивільної оборони в осередок ураження перша медична допомога ураженим виявляється безпосередньо на об'єктах рятувальних робіт перш за все самими ураженими в порядку самодопомоги і взаємодопомоги, особовим складом санітарних дружин працюючої зміни, а при необхідності і іншими збереженими об'єктовими формуваннями.

Об'єктові формування призначені для ведення рятувальних робіт, як правило, на тих об'єктах, на яких вони створені. Кількість і чисельність об'єктових формувань визначаються штабом ЦО об'єкта, погоджуються із штабом ЦО району (міста) і затверджуються начальником ЦО об'єкта.

У вищих і середніх навчальних закладах створюються об'єктові формування для вирішення завдань цивільної оборони, як правило, в інтересах навчального закладу.

Дезінфекція проїжджих магістралей, проходів та іншої території здійснюється спеціальними формуваннями комунально-технічної служби. Знезараження на об'єктах, в тому числі і в лікувальних установах, проводиться об'єктовими формуваннями та персоналом об'єкта. Робочі місця дезінфікуються самими робітниками.

У разі застосування противником ядерної зброї зберігся особовий склад медсанчастин (здоровпунктів) і санітарних дружин повинен діяти у відповідності зі сформованою обстановкою. Якщо збереглися виходи з притулків і рівні радіоактивного зараження на території об'єкта дозволяють працювати на відкритій місцевості, санітарні дружини разом з іншими об'єктовими формуваннями негайно приступають до розшуку уражених і надання їм першої медичної допомоги.

Перша медична допомога найбільш ефективна в перші хвилини після дії ОР. У багатьох випадках, наприклад при отруєнні фосфорорганічними ОВ, запізніла допомога не дає позитивного результату. У зв'язку з цим при виникненні вогнища хімічного зараження особливо важливе значення для порятунку уражених має негайне надання самодопомоги і взаємодопомоги, а також як можна більш раннє підключення до надання першої медичної допомоги ураженим об'єктових формувань, які перебувають в осередку.