А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Об'єднана проба

Об'єднана проба в разі контролю забруднення нафтою, нафтопродуктами, важкими металами, легко мігруючими речовинами становить не менше 5 точкових проб, відібраних на майданчику не менше 10 х 10 м на кожні 0 5 - 20 га території з урахуванням однорідності грунтового і рослинного покриву, характеру використання території. Відбір ведеться методом конверта, по діагоналі або ін. Способом, що забезпечує відбір типовою для генетич.
 Об'єднану пробу складають змішуванням однакових за об'ємом точкових проб.

Об'єднану пробу складають змішуванням однакових за об'ємом точкових проб верхнього і нижнього рівнів.

Об'єднану пробу складають змішуванням однакових за об'ємом точкових проб.

Об'єднану пробу з підземного сховища, що має кілька вертикальних стволів, складають зміщенням однакових за обсягом об'єднаних проб кожного стовбура.

Об'єднану пробу для судна складають змішуванням сукупних проб з окремих танків пропорційно об'єму продукту в кожному з цих танків.

Об'єднану пробу для цистерн, що відправляються в один пункт призначення, складають змішуванням точкових проб пропорційно об'єму продукту в цистернах.

Об'єднану пробу для декількох вагонів складають змішуванням однакових за об'ємом точкових проб з кожного вагона.

Об'єднану пробу складають одразу після відбору проб.

об'єднану пробу складають змішуванням однакових за об'ємом точкових проб.

Об'єднану пробу для плавкого нафтопродукту, упакованого в мішки або бочки, складають, відколюючи від кожного відібраного шматка або плитки по одному шматку приблизно рівного розміру і перемішуючи їх, не розплавляючи.

Об'єднану пробу складають змішуванням точкових проб.

Об'єднану пробу формованого або неформовані-ного твердого плавкого нафтопродукту складають, відколюючи від кожного відібраного шматка по три шматочки приблизно рівних мас і перемішуючи їх, не розплавляючи.

Об'єднану пробу залишку нафтопродукту для судна або групи танків складають із точкових проб, відібраних з середини висоти залишку від 25% всіх танків, змішуванням пропорційно об'єму нафтопродукту в кожному з цих танків.

Об'єднану пробу мазеподібного нафтопродукту складають змішуванням точкових проб без їх розплавлення.

Об'єднану пробу твердого неплавкого нафтопродукту подрібнюють до шматків розміром не більше 25 мм не пізніше, ніж через 1 добу. Подрібнену пробу ретельно перемішують, потім розсипають на аркуші з нержавіючого матеріалу рівним шаром у формі квадрата і ділять по діагоналі на чотири трикутника. Нафтопродукт з будь-яких двох протилежних трикутників відкидають, з решти змішують, повторно подрібнюють до шматків розміром 5 - 10 мм і перемішують. Повторним квартуванням і перемішуванням масу об'єднаної проби доводять до 2 - 3 кг.

Оскільки об'єднана проба є незначною частиною опробуемого матеріалу, то (1 - n /N) практично дорівнює одиниці. Необхідно відзначити, що визначити дійсну якість великої маси вугілля практично не можна, але можна з достатньою точністю встановити основні його характеристики.

Якщо отримана об'єднана проба картоплі має велику масу, з неї виділяють методом квартування лабораторний зразок масою 3 0 - 4 0 кг, використовуваний для досліджень.

Обсяг об'єднаної проби встановлюється в нормативно-технічної документації на конкретний продукт. Встановлено певні правила ручного відбору проб з резервуарів, підземних сховищ, нафтоналивних суден, залізничних і автомобільних цистерн, трубопроводів, бочок, бідонів та інших засобів зберігання і транспортування, а також автоматичного відбору проб з трубопроводів.

Масу об'єднаних проб з аеропотока розраховують виходячи з необхідності відбору не менше 20 - 30 г пилу (золи виносу) на 1 т розмелюють (спалюється) палива або на 1 т летючого попелу для котлів паропродуктивністю до 600 т /год і не менше 10 - 20 г /т для більших котлів.

З об'єднаної проби методом квартування виділяють середню пробу. Для цього сировину розрівнюють на гладкою, чистою, рівній поверхні у вигляді квадрата по можливості тонким рівномірним по товщині шаром і по діагоналі ділять на чотири трикутники. два протилежних трикутника сировини видаляють, а два залишилися з'єднують разом і перемішують. Залишки об'єднаної проби сировини приєднують до партії.

Пачки об'єднаної проби розкладають в один шар і довільно з різних місць відбирають 10 пачок (середня проба); 5 пачок використовують для визначення маси та подрібнення, а 5 інших пачок після руйнування сигарет - для виділення аналітичних проб.

Для об'єднаної проби кожної марки бітуму повинна бути 0 5 кг.

частина об'єднаної проби опечатується і через агентів надається капітану танкера (капітанська проба), інша частина зберігається як арбітражна проба.

Обсяг об'єднаної проби встановлюється в нормативно-технічної документації (НТД) на конкретну продукцію.

Маса об'єднаної проби шлаку за досвід має бути не менше 200 кг. Для отримання з неї лабораторної проби шматки масою більше 5 кг спочатку дроблять до розміру не більше 100 мм, потім всю об'єднану пробу механізовано або вручну розмелюють до розмірів шматків, що проходять через сито 13X13 мм, перемішують, формують на конус, сплющують, скорочують методом квартування і потім по схемі, наведеній на рис. 4.5 з неї відбирають одну лабораторну пробу масою 2 кг для визначення вологості шлаку.

Маса об'єднаної проби бітуму кожної марки - 0 5 кг.

Для об'єднаних проб нафтопродуктів, відібраних з резервуарів, контрольний аналіз проводиться в більшому обсязі: для всіх нафтопродуктів визначається щільність при 20 С і при фактичній температурі в резервуарі, фракційний склад, випробування на мідній пластинці, вміст водорозчинних кислот і лугів, вміст механічних домішок і води. Додатково для автобензинів визначається тиск насичених парів; для дизельного палива - температура спалаху, вміст сірки, кінематична в'язкість при, 20 С, температура застигання, температура помутніння; для реактивного палива - - в'язкість кінематична при 20 С, кислотність, температура спалаху, температура початку кристалізації, зміст суми водорозчинних лужних з'єднань і фактичних смол; для технічного гасу - температура спалаху; для палива пічного побутового - температура спалаху, вміст сірки. Інші показники якості для всіх нафтопродуктів перевіряються при необхідності.

Для об'єднаної проби беруть по 1 кг бітуму кожної марки.

З об'єднаної проби композиції поліетилену беруть 3 - 5 гранул, які закріплюють в мікротому моделі X спеціальним тримачем, сконструйованим натомість замораживаемого пристрою. З кожної гранули ножем мікротома або іншим ріжучим інструментом роблять 3 - 4 мікросреза товщиною (00450 005) мм і поміщають між чистими предметними стеклами на відстані 5 мм одна від одної.

За об'єднаної пробі, складеної з певної кількості зразків продукції, визначають масу нетто, органо-лептіческіе показники і зараженість шкідниками.

Автоматичний відбір об'єднаної проби, як пропорційно кількості перекачується за зміну нафти, так і пропорційно часу.

Результати аналізу об'єднаної проби виражають у відсотках і характеризують таким чином всю партію картоплі.

При складанні об'єднаної проби кожну точкову пробу перемішують, беруть необхідний обсяг і зливають в одну посудину.

Для складання об'єднаної проби ДЗ використовують всі точкові проби, проводять ретельне перемішування. Середню пробу виділяють з об'єднаної шляхом квартування. Для цього об'єднану пробу висипають на дерев'яний щит або настил (клейонка, брезент, папір) і розрівнюють руками, плівками, надаючи їй форму квадрата. Одночасно зсипають ДЗ з двох протилежних сторін на середину, щоб вийшов валик. Валик захоплюють з двох сторін і зсипають на середину. Після триразового перемішування пробу розрівнюють тонким шаром і плівкою ділять по діагоналях.

Для відбору об'єднаної проби нафти і нафтопродуктів в один прийом застосовують стаціонарні пробоотборники по ГОСТ 13196 - 85 або з перфорованої забірної трубою (див. Рис. Дані по об'єднаній пробі екстрактів з усіх чотирьох зразків. Спрощена щілинна трубка для відбору проб пилу на вологість. | Форма журналу тарировки перерізу газоходу по віднесенню. Після оброблення з об'єднаної проби (ведеться так само, як і проби вугільного пилу) в дві банки відбирають лабораторну пробу масою по 1 кг - одна для аналізу, інша в якості контрольної.

Наважку 1800 г об'єднаної проби поліетилену поміщають на очищений інспекційний стіл. Ретельно оглядають гранули поліетилену протягом 3 - х хвилин, вибираючи гранули з некондиційної забарвленням і сторонніми механічними включеннями. Необхідно, щоб всі гранули були перевернуті в процесі огляду. Візуальний огляд проводять при освітленні робочого місця ртутної лампою потужністю 175 Вт, з рефлектором діаметром 390 мм, що знаходиться від поверхні столу на відстані 460 мм.

Металеві переносні пробовідбірники. В цьому випадку об'єднану пробу складають зміщенням точкових, проб пропорційно обсягам нафти або нафтопродукту в цистернах, з яких відібрано проби.

В цьому випадку об'єднану пробу складають змішуванням точкових проб пропорційно обсягам нафти або нафтопродукту в цистернах, з яких відібрано проби.

У разі, якщо об'єднана проба складається з 10 брикетів, 5 брикетів використовують для визначення розмірів брикету і маси, а 5 інших - для визначення осипи і виділення аналітичних проб.

При невеликих партіях картоплі об'єднана проба, що не перевищує 4 кг, є одночасно і лабораторним зразком.

Дискретно відібрані проби складають об'єднану пробу, з якої в своп чергу витягується усереднена проба на хімічний аналіз. Паралельно хнманаліеу виконується відбір проб на ситовий аналіз. Проведені аналізи здійснюються за ГОСТом 22898 - 78 когось РНМ встановлені нормативні вимоги на продукцію, що випускається.

Проба для ситового аналізу - об'єднана проба або проба, підготовлена з об'єднаної проби методом, встановленим для даного виду проби, і призначена для визначення гранулометричного складу феросплаву ситовим аналізом, а завантаження - проба для ситового аналізу або її частина, яка підлягає випробуванню за один прийом на одному ситі або наборі сит.

Число отсечек за час відбору об'єднаної проби механічним пробовідбірником повинно бути не менше встановленої кількості точкових проб.

Для невеликих партій сухого картопляного пюре об'єднана проба є одночасно і аналітичної. Якщо маса об'єднаної проби більше 2 0 кг ефасованной або 1 5 кг фасованої продукції, то з неї методом квартування виділяють аналітичну пробу.

Кожну пару точкових проб для складання об'єднаних проб А і Б беруть по можливості з одного і того ж місця партії феросплаву.