А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Загальний теоретичний висновок

Загальним теоретичним висновком з доповідав роботи є необхідність врахування особливостей, що накладаються агрегатним станом продуктів відновлення при подальшій розробці теорії, механізму і кінетики відновних процесів.

Більшість загальних теоретичних висновків про ізотопних ефектах водню повинні бути однаково справедливими і для реакцій перенесення гідрид-іонів або атомів водню.

Попередньо зупинимося на деяких загальних теоретичних висновках. Отже, розглянемо посудину (рис. 3), площа горизонтального перерізу якого є довільною функцією відстані перетину від дна судини.

Тому я не прагнув, наприклад, розглянути максимальну кількість експериментальних даних, а зазвичай використовував їх лише для порівняння загальних теоретичних висновків з фактичним станом речей. Хоча використовувані фізичні уявлення справедливі в ширшій області і дуже часто можуть бути застосовані до інших магнітним матеріалами, я під час обговорення конкретних випадків практично обмежився оксидними феримагнетика. При цьому, на мою думку, мені вдалося досягти і другої мети, а саме, досить повно і всебічно описати цю групу матеріалів і відобразити їх характерні властивості.

Для лінії двоякою кривизни (час t в рівняннях (220) грає роль параметра) це вимагає, як правило, рішення порівняно складних рівнянь, але у випадку плоскої задачі і для загальних теоретичних висновків ці рівняння можна використовувати з великою ефективністю.

При виконанні малюнків автори прагнули дати прості схеми, які, проте, зберігають основні риси конструкцій і дозволяють зрозуміти умови роботи і розрахунку деталей, вважаючи, що конструкції деталей студенти вивчають додатково на лабораторних заняттях та при курсовому проектуванні. У підручнику дані довідкового характеру повідомляються в обмеженому обсязі, необхідному лише для підтвердження та ілюстрації загальних теоретичних висновків і виконання прикладів розрахунку.

На закінчення необхідно відзначити, що публікації різних авторів в області рекристалізації феритів в переважній більшості випадків носять вузько прикладний характер. Роботи ж фундаментальної спрямованості вкрай нечисленні. Ці обставини не дозволяють використовувати наведені в літературі дані для обґрунтування загальних теоретичних висновків про рекристалізації в ферритах.

При виконанні малюнків автор прагнув дати прості, що запам'ятовуються схеми, які, проте, зберігають основні риси конструкцій і дозволяють зрозуміти умови роботи і розрахунку деталей. При цьому передбачається, що конструкцію деталей студенти вивчають додатково на лабораторних заняттях та при курсовому проектуванні. У підручнику дані довідкового характеру наводяться в обмеженому обсязі, необхідному лише для підтвердження та ілюстрації загальних теоретичних висновків і виконання прикладів розрахунку.

При виконанні малюнків автор прагнув дати прості, що запам'ятовуються схеми, які зберігають проте, основні риси конструкцій і дозволяють зрозуміти умови роботи і розрахунку деталей. При цьому передбачається, що конструкцію деталей студенти вивчають додатково на лабораторних заняттях та при курсовому проектуванні. У цій книзі дані довідкового характеру наводяться в обмеженому обсязі, необхідному лише для підтвердження та ілюстрації загальних теоретичних висновків і виконання розрахунків.

Штарковское розширення ліній LJI. Експериментальний матеріал, що відноситься до ширини і контуру спектральних ліній, а також їх зрушенню, надзвичайно великий. Як зазначалося вище, такі розширення обумовлені особливостями взаємодії частинок, і тому ми не будемо на них зупинятися. Розглянемо як приклад лише результати кількох експериментальних досліджень ширини і зсуву ліній випускання, пов'язаних із загальними теоретичними висновками.

Ефективний метод дослідження систем зі змінною структурою пов'язаний з поділом рухів цих систем на повільні і швидкі. Цей метод дозволяє істотно знизити порядок розглянутих систем, оскільки спочатку розглядається задача нелінійного синтезу регулятора лише в межах поведінки повільних рухів і лише потім картина уточнюється з урахуванням швидких рухів. Гідність такого підходу полягає в тому, що він дозволяє враховувати провідні нелінійні ефекти, які іноді губляться при інших методах балансу і усереднення, також фільтруючих вищі гармоніки, але супроводжуваних лінеаризацією спрощеної завдання. Прийоми, пов'язані зі зниженням розмірності розглянутих фазових просторів за рахунок класифікації ковзають режимів по їх порядків і размерностям, дозволили отримати суттєві ефективні рішення. Були описані додатки загальних теоретичних висновків, отриманих для систем зі змінною структурою, до типових схем управління реальними об'єктами.