А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Загальна теорія - динаміка - сорбція

Загальна теорія динаміки сорбції була використана для побудови теорії осадово-іонної динаміки сорбції. Отримано, зокрема, рівняння профілю стаціонарного фронту. При осадово-іонної сорбції з утворенням важкорозчинних іонних опадів изотерма осадження є сильно опуклою. Це забезпечує утворення дуже різких фронтів динаміки сорбції.

Загальна теорія динаміки сорбції була використана для побудови теорії осадово-іонної динаміки сорбції. Отримано, зокрема, рівняння профілю стаціонарного фронту. При осадово-іонпой сорбції з утворенням важкорозчинних іонних опадів изотерма осадження є сильно опуклою. Це забезпечує утворення дуже різких фронтів динаміки сорбції.

У загальній теорії динаміки сорбції та хроматографії розглядаються найзагальніші принципи і закономірності динаміки сорбції та хроматографії. Дається широке трактування процесу сорбції як процесу гетерогенного, межфазного розподілу. Види сорбції та відповідно види хроматографії розглядаються з точки зору природи механізмів гетерогенного розподілу.

У даній книзі зроблена спроба викласти в логічній послідовності основи загальної теорії динаміки сорбції та хроматографії.

До них ми вдаємося тому, що в рамках завдання загальної теорії динаміки сорбції не розглядаємо будь-які конкретні механізми або типи сорбційної процесу. Рівняння кінетики сорбції в методі запізнілих координат[11 -13, 163-165], Як вже зазначалося раніше, через динамічні параметри шляху запізнювання до або часу запізнювання т враховують в узагальненому вигляді факт неравновесности сорбційної процесу без урахування механізмів кінетики.

На основі класичної теорії потенціалу адсорбції створений новий потужний метод вирішення наукових і практичних завдань сорбційної рівноваги для будь-якого пара в широкому інтервалі температур і тисків. Розроблено загальну теорія динаміки сорбції сумішей пароподібні речовин.

Для випадку увігнутих ізотерм, очевидно, картина буде протилежною: увігнутість ізотерми веде до розмиття фронтів. Ще раз підкреслимо, що загальна теорія динаміки сорбції суміші тільки порушена дослідженням. Ще багато треба докласти зусиль, щоб встановити кількісні закономірності і критерії динаміки сорбції сумішей. Ще багато чого залишається незрозумілим. Зокрема, наприклад, необхідно строго кількісно встановити критерії сорбіруємості компонентів суміші в розмитих фронтах динаміки сорбції.

Дана стаття присвячена короткому огляду 25-річних досліджень автора і його колег в області теорії і застосування хроматографії. Ці дослідження охоплюють такі основні напрямки: загальна теорія динаміки сорбції та хроматографії; розробка теорії іонообмінної, осадово-іонної і радіальної хроматографії; питання теорії паперової та тонкошарової хроматографії; розробка радіохрома--тографіческіх методу; застосування теорії динаміки сорбції та хроматографії до вирішення завдань хроматографічної технології, ґрунтознавства та меліорації; застосування різних різновидів хроматографії в біологічних дослідженнях.

Досліджував (1936 - 1937) поглинання парів і газів з повітря, що проходить через шар зернистого поглинача, роль ультрапорістості адсорбенту в процесі поглинання парів речовин з неоднаковими розмірами молекул. У 1936 завершив серію робіт по динамічної сорбції парів і газів, в результаті якої створив загальну теорію динаміки сорбції, вивів рівняння для визначення часу динамічної роботи шару вугілля по компонентах сопбіг емой суміші, розвинув методи розрахунку динамічної активності сорбентів.