А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Загальну координацію

Загальну координацію з планування податкових платежів здійснюється податкової групою бухгалтерії адміністрації Товариства.

Загальну координацію діяльності входять в ту чи іншу фінансову групу корпорацій і банків ведеться на основі щотижневих нарад їх президентів. Таким шляхом реалізується колективне підприємництво власників корпорацій, а через них і підприємництво всередині кожної структурної одиниці.

загальну координацію технологічного процесу по пуску газу на КБСГ, ГНС, ГНП виконує, як правило, головний інженер. Всі члени пусковий бригади займають наступні робочі місця: на залізничній зливний естакаді - - старший майстер насосно-компресорного відділення (відповідальний), два слюсаря-зливщиком газу; на базі зберігання зріджених газів - начальник насосно-компресорного відділення (відповідальний), два слюсаря по ремонту газового обладнання; в на-сосни-компресорному відділенні - начальник відділення (відповідальний), машиніст і два слюсаря по ремонту газового обладнання; на наповнювальних колонках-майстер насосно-компресорного відділення (відповідальний), два слюсаря по ремонту газового обладнання; навколо станції на відстані 100 м - майстер насосно-компресорного відділення (відповідальний), бригада слюсарів: наповнювачі і постачальник газу.

Загальну координацію розробок галузевих автоматизованих систем управління будівництва веде Міжвідомча комісія з обчислювальної техніки в будівництві Держбуду СРСР.

Для загальної координації діяльності країн і вирішення питань, що виходять за межі компетенції Генерального замовника, Генерального підрядника і субпідрядних організацій країн, створена міжурядова комісія зі співробітництва в будівництві газопроводу Оренбург - західний кордон СРСР, до якої увійшли представники урядів НРБ, ВНР, ПНР, НДР, СРР, СРСР і ЧССР.

З метою загальної координації та взаємоузгодження проектних рішень по проектованому комплексу на початку проектування виконується структурна схема взаємозв'язків, загальна технологічна схема і схеми по допоміжних виробництв.

Всі автоматичні пристрої тут повинні мати загальну координацію управління.

Комісія в рамках своєї компетенції здійснює загальну координацію економічної політики, готує рекомендації і пропозиції щодо різних аспектів макроекономічної політики, здійснює моніторинг за виконанням необхідних економічних і фінансових нормативів. ЄЦБ у своїй оперативній діяльності враховує позицію Комісії з тих чи інших питань фінансової політики.

Дослідницькі роботи по масообмінних апаратурі не мають загальної координації, тому в більшості випадків їх результати надаються приватними і важко порівнянними. В інженерній практиці відсутні досить надійні загальні формули для розрахунку масообмінних процесів, і це ускладнює застосування сучасної обчислювальної техніки для оптимального вибору масообмінних апаратури.

Наявність виробничо-технологічних зв'язків між окремими об'єктами промислового підприємства зумовлює необхідність загальної координації функціонування всіх його підрозділів і робітників агрегатів в єдиному процесі управління.

Консультативне обслуговування може бути розроблено за участю професіоналів різних лабораторій при загальній координації з боку служб безпеки і гігієни медичного центру.

Таким чином, ПЛАКО є центральним органом ІСО, який здійснює загальну координацію технічної діяльності ІСО.

При відсутності цілісності неможлива й автономія, тому що може бути порушена загальна координація виконання окремих дій.

Можливі також випадки, коли руху різних сервоприводів повинні підкорятися різним законам, зберігаючи при цьому загальну координацію їх взаємних переміщень.

Відповідальність за здійснення програми впливу змін і коливань клімату на життя суспільства покладено на ЮНЕП, загальну координацію заходів щодо її виконання бере на себе ВМО. Методика вивчення цього впливу детально обговорювалася в ході неофіційних засідань оргкомітету конференції, а також була розглянута спеціальною робочою групою Всесвітньої конференції з питань клімату.

Для досягнення найкращих результатів в процесі реформування, адаптації та розвитку підприємства в нових умовах господарювання потрібно загальна координація всіх напрямків діяльності та вдосконалення менеджменту на підприємстві в цілому і в його структурних підрозділах.

На об'єкті, ремонтні роботи на якому виробляються декількома підрядними організаціями або спільно підрядними організаціями і замовником, загальна координація ремонтними роботами повинна здійснюватися начальником об'єкта або особою, призначеною ним. Залучені до виконання ремонтних робіт іногородні підрозділи трестів, виробничих об'єднань і заводів галузі знаходяться в організаційному і технічному відношеннях в підпорядкуванні основного виконавця ремонтних робіт, до якого відряджається ремонтний персонал.

На об'єкті, ремонтні роботи на якому виробляються декількома незалежними підрядними організаціями або змішаними силами підрядних організацій і замовника, загальна координація ремонтними роботами повинна здійснюватися начальником об'єкта або особою призначеною ним.

В цеху, ремонтні роботи в якому виробляються декількома незалежними підрядними організаціями або змішаними силами підрядних організацій і замовника, загальна координація ремонтними роботами повинна здійснюватися начальником цеху або особою, призначеною ним.

Довірче-ощадні БАНКИ - різновид кооперативних банківських установ, які обслуговують в основному населення; такими банками керують поради довірчих осіб, загальна координація діяльності здійснюється центральним довірливо-ощадним банком. Акумулюються банками кошти зазвичай інвестуються в державні цінні папери.

На об'єкті, ремонтні роботи на якому виробляються декількома незалежними підрядними організаціями, або змішаними силами підрядних організацій і замовника, загальна координація ремонтними роботами повинна здійснюватися начальником об'єкта або особою, призначеною ним.

На об'єкті, ремонтні роботи на якому виробляються декількома незалежними підрядними організаціями, або змішаними силами підрядних організацій і замовника, загальна координація ремонтними роботами повинна здійснюватися начальником об'єкта або особою, призначеною ним.

Технічне управління центрального апарату Держнаглядохоронпраці України виконує аналіз основних результатів наглядової діяльності, аварійності та травматизму на підконтрольних підприємствах і виробництвах, здійснює загальну координацію планування наглядової діяльності, забезпечує розробку пропозицій щодо вдосконалення принципів і методичних підходів в організації наглядової діяльності.

Стандарт підприємства відображає результати спе-ціальних робіт, спрямованих на виявлення, встановлення та застосування правил, що забезпечують впорядкування діяльності підрозділів підприємства в області управління якістю і загальну координацію цієї діяльності.

Структура виробничої фірми. Структурна-діаграма такої фірми зображена на рис. 4.4. У функції головної компанії входить виробництво сировини і закупівлі комплектуючих, укладання контрактів, організація фінансування, проведення маркетингової політики і загальна координація діяльності підприємств.

Визначення умов, спостереження за їх дотриманням, ліквідація відхилень від передбачених при плануванні режимів забезпечення є основою господарського розрахунку на третьому рівні (в трестах або об'єднаннях), які здійснюють спільну координацію діяльності всіх учасників системи будівельного виробництва. Завданням господарського розрахунку на третьому рівні є створення таких організаційних відносин, які забезпечували б виконання народногосподарських завдань, при тому, що елементам системи була б надана можливість ефективної діяльності, існування і розвитку.

Помітивши, що він багато часу витрачає на виробничі (операційні) проблеми, президент висловив переконаність в тому, що як тільки бюджетна система планування і контролю буде повністю прийнята в компанії, він зможе більше часу приділяти загальної координації і турботі про стратегічні довгострокові проекти: В ідеалі я хотів би працювати над проектами від 6 до 18 міс. Якщо проект розрахований на 6 місяців і менше, я його передам виробничому менеджеру.

У варіанті концепції інформатизації НІІПВТІ ГКВТІ вважається за доцільне створення Бюро Ради Міністрів СРСР по інформатиці, до компетенції якого повинні увійти розробка і проведення державної політики інформатизації суспільства, в тому числі впровадження в народне господарство нових ефективних економічних, правових, фінансових важелів інформатизації, і загальна координація діяльності галузей з виробництва засобів інформатики та обчислювальної техніки.

У розробці комплексу АСУ Москва беруть участь головні управління, управління та відділи Мос-міськвиконкому, обчислювальні (інформаційно-обчислювальні) центри та підрозділи галузей міського господарства, науково-дослідні та проектно - кон-структорскіе організації Академії наук СРСР, Державного комітету СРСР по науці і техніці, міністерств і відомств СРСР і РРФСР. Загальну координацію та керівництво роботами по створенню комплексу АСУ Москва здійснює координаційну раду щодо вдосконалення і автоматизації управління виконкому Моссовета. До складу координаційної ради входять керівники партійних, радянських і господарських органів, провідні вчені та фахівці.

Загальну координацію профорієнтаційної роботи здійснюють Міністерство загальної та професійної освіти РФ, Міністерство праці та соц. На регіональному та місцевому рівнях профорієнтаційну роботу проводять навчальні заклади, центри зайнятості, центри профорієнтації. У реалізації основних форм профорієнтаційної роботи їм допомагають організації, які є головними споживачами результатів профорієнтації.

Ця роль закріплюється за ними директивними рішеннями і підкріплюється узгодженням економічних інтересів всіх учасників в умовах повного госпрозрахунку. Доцільна також загальна координація науково-технічної і виробничої діяльності в галузі неорганічної тонкої хімії в рамках міжгалузевих науково-технічних рад Державного комітету СРСР по науці і техніці і АН СРСР.

Окремі лабораторії, заводи і адміністративні центри багатьох великих фірм можуть бути значно віддалені один від одного. З точки зору загальної координації організаційної діяльності вирішальне значення має розподіл по різних каналах даних, інформації та управління. Оскільки інтерес до використання розподілених систем зв'язку для досягнення цих цілей стає дедалі більше, останню главу книги ми присвятили розгляду різних типів систем зв'язку: локальних, національних і міжнародних мереж. У ній викладені основні принципи роботи таких систем і обговорені перспективні напрямки їх розвитку.

керують ними поради довірених осіб; загальна координація діяльності здійснюється центральним довірливо-ощадним банком. Велика частина акумульованих коштів інвестується в державні боргові зобов'язання; по колу операцій все більше наближаються до комерційних банків.

Підставою для проведення ремонтних робота діючому цеху є наказ (розпорядження) по підприємству (цеху) із зазначенням осіб, відповідальних за підготовку обладнання або об'єкта до вказаних робіт, за проведення заходів, що забезпечують безпеку робіт і оперативний зв'язок з підрядниками або ремонтної службою замовника. Якщо ремонтні роботи проводяться кількома підрядними організаціями або спільно з замовником і підрядними організаціями, то загальну координацію ремонтних робіт здійснює начальник об'єкта або особа, призначена ним. Залучені до виконання ремонтних робіт іногородні підрозділи трестів, виробничих об'єднань і заводів Мінх-прома знаходяться в організаційному і технічному відношеннях в підпорядкуванні основного виконавця ремонтних робіт, до якого відряджається ремонтний персонал.

Сторонам рекомендується організувати роботу своїх пошуково-рятувальних служб так, щоб вони могли негайно реагувати на сигнали лиха. При отриманні повідомлення про те, що людина тоне на море в районі, де Сторона забезпечує загальну координацію пошуково-рятувальних операцій, відповідальні органи цієї Сторони повинні прийняти негайних заходів для надання найбільш ефективної допомоги.

Новим кроком є поява рекламних агентств повного циклу, що забезпечують весь спектр послуг - починаючи зі створення рекламних ідей і образів і закінчуючи донесенням їх до широкої аудиторії за допомогою засобів масової інформації. Слід зазначити, що поки ще говорити про повний цикл можна з деякою натяжкою, так як великі агентства в змозі здійснити своїми силами лише загальну координацію великої рекламної кампанії, передавши окремі її фрагменти іншим агентствам.

Можливо опір всеохоплюючому Процесу Управління Змінами, який здійснює моніторинг всіх аспектів ІТ-інфраструктури. В цьому випадку необхідно навчання персоналу, який повинен усвідомити, що ж е компоненти ІТ-інфраструктури можуть мати значний вплив один на одного, і що реалізуються зміни Зміни вимагають загальної координації.

Можливо опір всеохоплюючому Процесу Управління Змінами, який здійснює моніторинг всіх аспектів ІТ-ііфраструктури. В цьому випадку необхідно навчання персоналу, який повинен усвідомити, що всі компоненти Й1 - інфраструктури можуть окаливать значний вплив лругой на одного, і що реалізуються зміни Зміни вимагають загальної координації.

Серйозне і вдумливе ставлення до видачі проектної організації технічного завдання на проектування вентиляції створює умови, що дозволяють уникнути багатьох помилок в процесі проектування. Воно повинно складатися заводськими працівниками всіх зацікавлених служб в співдружності з проектною організацією при загальній координації начальника вентиляційного бюро (інженера з вентиляції) або при його відсутності головного механіка (енергетика) підприємства.

Зростання збутової організації іноді не дає можливості одній людині одночасно справлятися як з керівництвом, так і з виконанням - адміністративних функцій. У цих випадках районний керівник збуту може передати практичний посібник іншим особам. Найчастіше керівник збуту передає досвідченим торговим агентам функції контролю діяльності місцевих агентів, а сам займається більше загальною координацією і управлінням конторою.

Фундаментальні проблеми неруйнівного контролю опрацьовують інститути Академії наук СРСР, Академій наук союзних республік, вузи. В системі АН СРСР діє наукова рада з проблем неруйнівного контролю, Національний комітет з неруйнівного контролю, видається журнал дефектоскопії. У громадському плані співпраця фахівців здійснює відповідна секція Науково-технічного товариства приладобудівної промисловості (НВО Пріборпром) - орган ВЦРПС. Загальну координацію всіх робіт з неруйнівного контролю, що ведуться в усіх міністерствах і відомствах, виконує Державний комітет СРСР по науці і техніці, в якому є відповідні комісія і секція.

Характеризуючи США в термінах лінійної моделі, необхідно врахувати корпоративну природу американського виробництва. Невелике число навчальних закладів, прикладом яких може служити Массачусетський технологічний інститут, мало сильні прямі зв'язки з промисловістю в області досліджень. Однак в цілому вищу освіту в США не має загальної координації, і значна його частина контролюється приватним сектором. Хоча в цілому підготовка інженерів в США була розвинена набагато сильніше, ніж у Великобританії, деякі університетські кафедри використовувалися великими компаніями для консультацій як банки знань, оскільки в той час були відсутні характерні для німецької моделі державна координація і систематичні зв'язки. Це прийшло набагато пізніше, в ході і після Другої світової війни, коли військові завдання привели до встановлення сильних зв'язків в області НДДКР між багатьма престижними університетами США і державою, і різні елементи лінійного інноваційного процесу були з'єднані включенням інтегрованих корпорацій.

Лебедя, Борис Березовський був призначений заступником секретаря Ради безпеки. Магнат давно рвався в уряд; як показують це і наступні урядові призначення, Березовський віддавав перевагу гучним постам з широкими і вельми невизначеними повноваженнями. Наприклад, посаду в Раді безпеки - співробітників там було мало, а завдання полягало в загальній координації діяльності правоохоронних та військових структур. Призначення Березовського підтримали Тетяна Дьяченко та біограф президента Валентин Юмашев, підпис під офіційним документом поставив Анатолій Чубайс. Номінальним шефом Ради безпеки був слабовільний чиновник і старий приятель Єльцина Іван Рибкін.

При цьому відділ організації праці та заробітної плати повинен забезпечити методичну допомогу в роботі всім заводським службам, координацію роботи всіх служб щодо вдосконалення організації та нормування праці всіх категорій працівників, зниження трудомісткості продукції. Система доцільна на великих підприємствах, як правило, зі среднесерійного і дрібносерійного типами виробництва, де встановлення норм в централізованому порядку важко. Система може бути ефективна тільки за умови укомплектування виробничих підрозділів кваліфікованими кадрами з нормування праці. На підприємствах, де переважають укрупнені методи нормування праці (на основі типових норм і укрупнених нормативів часу), встановлення норм може бути доручено працівникам виробничих підрозділів, наприклад майстру, начальнику дільниці та ін., При загальній координації та методичному посібнику цією роботою з боку відділу праці і заробітної плати.

Яскравим прикладом використання цих факторів є Японія. З названих чинників відзначимо лише перший, який стосується фінансового забезпечення НДДКР. За 1975 - 1995 рр. сукупні витрати на розвиток науки і технологій в Японії виросли в 8 разів, і це найбільший в світі показник зростання. Аналізуючи витрати на НДДКР в Японії, слід зазначити їх відмінні риси: країна є світовим лідером за часткою витрат на цивільні НДДКР, в загальних витратах на НДДКР відносно невеликий питому вагу державних асигнувань; тим не менш, держава грає виключно активну роль в загальній координації науково-дослідних робіт в країні, в реалізації широкомасштабних програм розвитку НДДКР і в заохоченні приватних фірм; приватні фірми асигнують кошти переважно на прикладні дослідження і дослідно-конструкторські розробки; росте значення науково-дослідник-ських інститутів при приватних фірмах і витрат останніх на НДДКР; в Японії найвища в світі кількість заявок на отримання патентів; в країні одна з найвищих в світі (на рівні США) частка кількості дослідників у загальній чисельності працюючих.