А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Броньовий конструкція

Броньовий конструкція практично їй рівноцінна за ваговими показниками, проте поступається останньої за обсягом і особливо за вартістю. Стрижнева конструкція з однією котушкою - найгірша. Для частоти 400 гц при потужностях до 500 - 700 ва, за вагою й обсягом найбільш вигідна тороїдальна конструкція; при великих потужностях кращі показники має стрижнева конструкція з двома котушками. Броньовий конструкція близька до неї за ваговими показниками; проте по займаному обсягу вона гірша за інші.

Електричні схеми трансформаторів. Броньовий конструкція практично рівноцінна стрижневий по ве з ов и м і Про Х о з а тел ям, проте поступається останньої за обсягом і вартості.

Лінії по переробці трансформаторів. а - броньового. б - стрижневого. в - трифазного стрижневого. г - тороїдального. Броньовий конструкція практично рівноцінна стрижневий по масі проте поступається останньої за обсягом і вартості. Однак, незважаючи на зазначені недоліки для малих потужностей (до 100 - 200 В-А) при напрузі обмоток менше 1000 В, слід віддати перевагу броньовим трансформаторів з пластинчастим і стрічковим магнітопроводом як найбільш простим по конструкції і найбільш технологічним.

Трансформатор броньовий конструкції в порівнянні зі стрижневою простіше у виготовленні (одна котушка), але володіє великими паразитними параметрами при інших рівних умовах.

Вибираємо магнітопровід броньовий конструкції.
 Схема регульованого трансформатора з рухомими по зовнішній поверхні обмотки контактами. | Схема регульованого трансформатора з рухомою вторинною обмоткою. Трансформатор має броньовий конструкцію; середній його стрижень, що несе вторинну обмотку 2 допускає плавне осьове переміщення, так що обмотка 2 може пересуватися щодо первинної обмотки 1 з положення а в положення Ь і с.

Така компенсація відсутня в броньовий конструкції трансформатора, так як у нього тільки одна котушка. Тому якщо потрібно забезпечити високу перешкодозахищеність пристрою, то, незважаючи на ббльшую трудомісткість, доцільно застосовувати двухкатушечний стрижневий трансформатор, вживши заходів для зменшення величини індукції В, шляхом раціональної конструкції самого трансформатора і Пристрої електроживлення в цілому.

Схема однофазного трансформатора стрижневого (а і броньового (б типів. | Схема трифазного трансформатора стрижневого (а і броньового (б типів. Це пояснюється тим, що при броньовий конструкції може бути досягнута велика компактність трансформатора за рахунок застосування бака, прилеглого до сердечника.

Основні типи конструкції трансформаторів. У США застосовуються в основному трансформатори броньовий конструкції.

На рис. 31 зображена схема двотактного трансформатора броньовий конструкції, намотаного на односекційний-ної котушці. Ця схема дає гірші параметри, ніж схема рис. 33 (двосекційна котушка), проте в ряді випадків її доводиться використовувати, оскільки двосекційні котушки технологічно складніше у виконанні і дорожче.

На рис. 1 - 21 як приклад броньовий конструкції наведено пристрій потужного однофазного силового трансформатора високої напруги фірми Вестінгауз з облягаючим колоколообразной баком. Описувана конструкція застосовується і для трифазних трансформаторів.

Класифікація магнитопроводов по взаємному розташуванню стрижнів і ярем. а - плоский. б - просторовий. По взаємному розташуванню в муздрамтеатрі стрижнів і бічних ярм розрізняють стрижневі броні-стрижневі й броньові конструкції магнітопроводів.

З існуючих конструкцій малопотужних силових трансформаторів найбільше застосування на практиці знайшла броньовий конструкція; поряд з нею застосовуються також стрижневі й тороїдальні конструкції трансформаторів. Однак до недавнього часу в літературі була відсутня цілком обгрунтована точка зору про те, яка ж з зазначених конструкцій є найбільш вигідною. Лише порівняно недавно з'явився ряд робіт, присвячений як цього, так і тісно пов'язаному з ним питання про оптимальних співвідношеннях розмірів магнітопроводо1В трансформаторів малої потужності.

Для магнптопровода вибираємо кручений рознімний сердечник зі стрічки 3350 - 008 мм броньовий конструкції. В даному випадку прімененпе броньового трансформатора пояснюється бажанням спростити конструкцію вивідних кінців щодо великого перерізу. 
На графіку рис. 1 - 7 наведені експериментальні криві залежності коефіцієнта ам від типової потужності для зазначеної вище серії трансформаторів броньовий конструкції на 50і400 гц, що показують, що при заданій частоті мережі ам залежить лише від потужності трансформатора.

При розрахунку стрижневих трансформаторів з обмотками, розташованими на одному стрижні величину kOK слід вибирати такий же, як для трансформаторів броньовий конструкції.

ЕИХ показує, що найбільш вигідною конструкцією згладжує дроссля фільтра за вагою й обсягом є стрижнева з двома котушками, а за вартістю - броньовий конструкція.

Стрижнева конструкція трансформатора при найбільш простої технології намотування дозволяє отримати порівняно високу ступінь симетрії обмоток. Вона значно стійкіше броньовий конструкції щодо впливу зовнішніх полів наведень.

Абсолютні значення коефіцієнтів тепловіддачі аст і ам, що входять до виразу (1 - 54) і (1 - 55), залежать від частоти, співвідношення між втратами в міді і стали, потужності трансформатора, стану охолоджуючої поверхні і її кольори. Експериментальні дослідження серії трансформаторів броньовий конструкції, проведені авторами, дозволили встановити, що величина коефіцієнта аст в основному залежить від частоти, мало змінюючись при зміні потужності трансформатора. Коефіцієнт ам залежить не тільки від частоти, але в значній мірі і від потужності трансформатора.
 Пристрій трифазного броньового трансформатора. | Пристрій бронестержневих трансформаторів. Однак ця перевага не має великого значення. Оскільки броньові трансформатори складніше по конструкції, в СРСР силових трансформаторів броньовий конструкції не будують.

Пристрій трифазного броньового трансформатора. | Пристрій бронестержневих трансформаторів. Однак ця перевага не має великого значення. Оскільки броньові трансформатори складніше по конструкції, в СРСР силових трансформаторів броньовий конструкції не будують.

Якщо знайдена з формули (10 - 18) товщина котушки лежить в межах від 0 7 b до 0 9 Ь для броньового трансформатора і в межах від 035 b до 045 b для двухкатушеч-ного стрижневого трансформатора, то сердечник обраний правильно. Якщо товщина котушки перевищує (0 9 - 095) b при броньовий конструкції і вище (045 - 047) 6 при стержневом трансформаторі то слід взяти сердечник більшого розміру, знову розрахувати число витків обмоток, діаметр дроту і розміщення обмоток, домагаючись того, щоб товщина котушки лежала в зазначених вище межах. Якщо ж товщина котушки виходить менше зазначеної, то сердечник великий; його слід замінити на менший і знову розрахувати обмотки, домагаючись їх нормального розміщення.

Однак, з огляду на значно меншу застосовність дроселів насичення в порівнянні з трансформаторами і згладжуючими дросселями, навряд чи доцільно створювати для них спеціальні ряди. Для них, як і для згладжують дроселів, слід використовувати пластинчасті і стрічкові магнітопроводи броньової конструкції по нормалям, наведеними в табл. ПЗ-1 і ПЗ-2 і стрічкові магнітопроводи стрижневий конструкції по нормалі наведеної в табл. ПЗ-3. При цьому необхідно відзначити її еконо-мить (це в рівній мірі відноситься і до сглаживающим дроселів), що з ряду стрижневих магнитопроводов слід використовувати типорозміри з великою висотою вікна (t - 4 - 5), як більш близькі до оптимальних співвідношенням.

Залежності (6 - 19) і (6 - 20) зазвичай визначаються експериментально. M) і /3% /2 (M), отримані на підставі випробування ряду магнітопрово-дов броньовий конструкції.

Схема з'єднання обмоток вихідного трансформатора стрижневого типу для двотактного каскаду. Трансформатори цього типу зазвичай застосовують в каскадах з вихідною потужністю близько 1 Вт і нижче. При відносно неширокої (fB //H 30 - 100) смузі частот ці трансформатори рекомендується виконувати броньовий конструкції.

Схеми з'єднання обмоток насичує реактора при придушенні п'ятої і сьомої гармонік струму (дві трифазні групи з суміщеними схемами зірки і трикутника. Порівнявши стрижневі реактори рівній потужності (рис. 11 8 а, б), побачимо, що при заповненні вікна муздрамтеатру міддю з поділом обмотки (а) на дві частини, розміщені на двох стрижнях (б), перетин витка можна зменшити вдвічі. Внаслідок цього зменшуються довжина витка і витрата міді. При застосуванні броньовий конструкції (рис. 1180) витрата міді такий же, як у стрижневого, але поділ одного стрижня на два бічних ярма скорочує довжину середньої магнітної силової лінії і поперечний переріз ярм, що дає зниження витрати стали.

до кінця 20 - х років броньові трансформатори поряд зі стрижневими мали широке поширення в ряді країн Європи і в США. в нині броньовий конструкцію застосовує для силових трансформаторів в основному фірма Вестінгауз (США) і пов'язані з нею підприємства.

Основні типи конструкцій магнитопроводов. У броньовий магнітопроводі (рис. 24 б) стрижні розташовані горизонтально і мають прямокутний поперечний переріз. Відповідно до цього і обмотки такого магніто-проводи мають прямокутну форму. Через дуже складною технологією виготовлення броньовий конструкцію в СРСР застосовують тільки для деяких типів спеціальних трансформаторів; всі силові трансформатори вітчизняного виробництва мають стрижневу конструкцію.

У броньовий магнітопроводі (рис. 29 б) стрижні розташовані горизонтально і мають прямокутний поперечний переріз. Відповідно до цього і обмотки такого муздрамтеатру мають прямокутну форму. Через дуже складною технологією виготовлення броньовий конструкцію в СРСР застосовують тільки для деяких типів спеціальних трансформаторів; всі силові трансформатори вітчизняного виробництва мають стрижневу конструкцію.

У броньовий магнітопроводі (рис. 24 б) стрижні розташовані горизонтально і мають прямокутний поперечний переріз. Відповідно до цього і обмотки такого муздрамтеатру мають прямокутну форму. Через дуже складною технологією виготовлення броньовий конструкцію в СРСР застосовують тільки для деяких типів спеціальних трансформаторів; всі силові трансформатори вітчизняного виробництва мають стрижневу конструкцію.

Броньовий конструкція практично їй рівноцінна за ваговими показниками, проте поступається останньої за обсягом і особливо за вартістю. Стрижнева конструкція з однією котушкою - найгірша. Для частоти 400 гц при потужностях до 500 - 700 ва, за вагою й обсягом найбільш вигідна тороїдальна конструкція; при великих потужностях кращі показники має стрижнева конструкція з двома котушками. Броньовий конструкція близька до неї за ваговими показниками; однак по займаному обсягу вона гірша за інші.

На закінчення порівняємо броньовий і двухкатушечную стрижневу конструкції трансформатора. На рис. V.12 показані обидва трансформатора в розрізі. Передбачається, що обсяг стали обох трансформаторів однаковий, так як стрічка стрижневого сердечника взята шириною 26 де Ь - ширина стрічки броньового сердечника. Вважаючи, що перетин витка намотаного дроти представляє собою прямокутник, отримаємо для довжини середнього витка броньовий конструкції /6а 26 а для стрижневий - /ср За 46 (прийнято, що a f с), позначення ясні з рис. V.11 в. За умови, що 615а, витрата міді в обох конструкціях однаковий. Так як типоразмерами на трансформатори передбачено: Ь від а до 2а для броньових і Ь 2а для стрижневих, то можна вважати, що витрати активних матеріалів (міді і сталі) практично однакові для того і іншого трансформатора. Однак броньовий конструкція більш технологічні так як у неї тільки одна котушка, замість двох при стрижневий.

На закінчення порівняємо броньовий і двухкатушечную стрижневу конструкції трансформатора. На рис. V.12 показані обидва трансформатора в розрізі. Передбачається, що обсяг стали обох трансформаторів однаковий, так як стрічка стрижневого сердечника взята шириною 26 де Ь - ширина стрічки броньового сердечника. Вважаючи, що перетин витка намотаного дроти представляє собою прямокутник, отримаємо для довжини середнього витка броньовий конструкції /6а 26 а для стрижневий - /ср За 46 (прийнято, що a f с), позначення ясні з рис. V.11 в. За умови, що 615а, витрата міді в обох конструкціях однаковий. Так як типоразмерами на трансформатори передбачено: Ь від а до 2а для броньових і Ь 2а для стрижневих, то можна вважати, що витрати активних матеріалів (міді і сталі) практично однакові для того і іншого трансформатора. Однак броньовий конструкція більш технологічні так як у неї тільки одна котушка, замість двох при стрижневий.