А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Нормальна температура - вимір

Нормальна температура вимірювання (див. 12114) по DIN 7182 лист 1 дорівнює 20 С.

Має нормальну температуру вимірів 20 С. Точні виміри слід виконувати при зазначеної температуре.

Визначити діаметри поршнів даної партії при нормальній температурі вимірювання (20), якщо, будучи перевірені на верстаті під час обробки граничними скобами, відповідними креслення-ним розмірам, вони виявлялися придатними.

З вимогою стабільності безпосередньо пов'язане питання щодо зміни робочих розмірів калібрів при відхиленнях від нормальної температури вимірювання. Поряд з цим для зменшення місцевого нагріву калібрів руками рекомендується застосування теплоізолюючих ручок до калібрів, особливо, для скоб і штихмас.

До випадкових похибок, пов'язаних із застосуванням контрольно-вимірювальних засобів, відносяться коливання вимірювального зусилля, відхилення від нормальної температури вимірювань, похибки відліку і ін. (Див. Гл. Температура робочих приміщень машино - і приладобудівних підприємств (20 С) прийнята ГОСТ 9249 - 59 в якості нормальної температури вимірювань. Дотримання температурного режиму необхідно, так як вимірювальні засоби градуйовані і атестовані при t 20 С; стандартні допуски і відхилення встановлені для деталей, розміри яких визначені при нормальній температурі.

у табл. 2021 для ряду вимірювальних засобів наведені варіанти їх використання з урахуванням розрядів і класів застосовуваних кінцевих мір довжини і допустимих відхилень від нормальної температури вимірювання, а для контролю внутрішніх розмірів похибка вимірювання дана також з урахуванням шорсткості поверхні, так як вона впливає на установку вимірювальних наконечників. При більш високих класах чистоти, ніж зазначені в табл. 20 і 21 похибка буде менше. Наведені в цих таблицях значення граничних похибок не належать до вимірювання відхилень форми. Похибка показань власне приладу і його вимірювальне зусилля регламентується відповідними стандартами і дані у паспорті приладу.

В ході технологічного процесу може виявитись, що до моменту зняття вимірювального імпульсу деталь має температуру більше менше нормальної, в силу чого її потрібно або охолоджувати і приводити до нормальної температури вимірювань, або вводити в результати вимірювання температурні поправки.

Система ISO так само, як і система ОСТ, є односторонньою граничної, що допускає застосування як системи отвори, так і системи вала. Нормальна температура вимірювання установлена рівною 20 С.

Вимірювання кінцевих мір і калібрів проводиться при нормальній температурі, що дорівнює 20 С. У виробничих умовах нормальне температура вимірювання не завжди може бути витримана. Допустимі відхилення від нормальної температури при різних вимірах складають від 1 до 8 і встановлюються стандартами або інструкціями Комітету стандартів, мір і вимірювальних приладів при Раді Міністрів СРСР.

Вимір кінцевих мір і калібрів проводиться при нормальній температурі, рівній - Ф-200 С. У виробничих умовах нормальне температура вимірювання не завжди може бути витримана. Допустимі відхилення від нормальної температури при різних вимірах становлять від 1 до 8 і встановлюються стандартами або інструкціями Комітету стандартів, мір і вимірювальних приладів при Раді Міністрів СРСР.