А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Велике постійну увагу

Велике і постійна увага КПРС приділяє питанням житлового і капітального будівництва.

Приділяючи велику і постійну увагу питанням організації та розвитку науки, В. І. Ленін, як ми вже відзначали вище, надавав виняткового значення зближенню науки і техніки з практичними потребами народного господарства.

Центральний Комітет партії і Радянський уряд приділяють велику і постійну увагу індустріалізації будівництва і розвитку бази будівельних організацій.

У нашій країні питань охорони вод, яке має важливе значення для охорони здоров'я населення, приділяється велика і постійна увага. За останні роки в СРСР опубліковано ряд законодавчих документів, спрямованих на забезпечення сприятливих умов життя радянських людей.

Пар - /ку і уряд приділяють велику постійну увагу ство -: ню здорових і безпечних умов праці. Для вирішення теоре-v тлч екіх і практичних завдань, що визначають цю проблему, нашою державою з самого початку його існування були розроблені і реалізовані численні правові технічні економічні та організаційні заходи.