А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Безперервний автоматичний контроль - зміст

Безперервний автоматичний контроль вмісту NO2 і NO NOa в газах виробляють за допомогою автоматичного колориметра типу АФК-4. Принцип дії цього газоаналізатора аналогічний лабораторному і грунтується на зміні світло-поглинання аналізованого газу при зміні в ньому концентрації забарвленої двоокису азоту.

Схема газових комунікацій до автоматичного. Безперервний автоматичний контроль вмісту NOj і NO N02 в газах виробляють за допомогою автоматичного колориметра типу АФК-4. Принцип дії цього газоаналізатора аналогічний лабораторному і грунтується на зміні светопогло-щення аналізованого газу при зміні в ньому концентрації забарвленої двоокису азоту.

Необхідність безперервного автоматичного контролю вмісту зв'язуючого в просякнутому матеріалі викликана тим, що процентний вміст сполучного в КПМ залежить від цілого ряду технологічних параметрів - в'язкості сполучного, швидкості руху ниток, температури і адгезійної здатності пов'язує і інших, - стабілізувати які практично не вдається. Завдання ускладнюється тим, що просочена стеклооргані-чна стрічка представляє собою багатокомпонентну систему з безперервно змінюються складом і фізичними властивостями компонентів.

Для безперервного автоматичного контролю вмісту кисню у вихідних газах служать магнітні газоаналізатори (типу МГК-348), в яких використовується термомагнітна конвекція, що викликається зміною магнітної сприйнятливості кисню. Живлення приладу здійснюється від мережі змінного струму напругою 220 в. У комплект його входить паровий ежектор, який відсмоктує певну кількість продуктів горіння з газозабірні пристрої та подає їх до датчика газоаналізатора.

Сигналізатор призначений для безперервного автоматичного контролю вмісту природного по ГОСТ 5542 - 87 і скрапленого по ГОСТ 20448 - 90 газів в повітрі промислових і комунально-побутових приміщень і видачі сигналізації про перевищення встановлених значень об'ємної частки горючих газів. Сигналізатор може бути використаний в приміщеннях котелень різної потужності, які працюють на зрідженому та природному газах, а також в інших виробничих, адміністративних та житлових приміщеннях.

СІКЗ призначена для безперервного автоматичного контролю вмісту паливних вуглеводневих газів в повітрі приміщень індивідуальних споживачів газу, видачі сигналізації (світлової та звукової) і відключення подачі газу в разі виникнення в контрольованому приміщенні концентрації газу на рівні сигнальної, (10 5) відсотків НКПР.

Сигналізатор загазованості СЗ-2-2 призначений для безперервного автоматичного контролю вмісту оксиду вуглецю (СО) в повітрі приміщень споживачів газу і видачі сигналізації про перевищення гранично допустимих концентрацій (ГДК) оксиду вуглецю і формування сигналів аварії для зовнішніх пристроїв.

Сигналізатор загазованості СЗ-1 призначений для безперервного автоматичного контролю вмісту паливного вуглеводневого газу (CnHm) (природного ГОСТ 5542 - 87) в повітрі котелень та інших комунально-побутових і виробничих приміщень, видачі сигналізації (світлової та звукової) в разі виникнення в контрольованому приміщенні концентрацій газу, відповідних сигнальним рівням, і видачі сигналів для керування запірним клапаном з електромагнітним приводом з метою відключення подачі газу при аварійній ситуації або (і) при подачі на сигналізатор зовнішнього керуючого сигналу.

Сигналізатор загазованості побутової СЗБ Електроніка призначений для безперервного автоматичного контролю вмісту паливних газів (природного по ГОСТ 5542 - 87 або газів вуглеводневих скраплених по ГОСТ 20448 - 90) в повітрі побутових або комунально-побутових приміщень і видачі сигналізації про перевищення встановленого значення до-вибухових концентрацій газів , крім того, передбачений варіант виконання сигналізатора з можливістю підключення зовнішньої комутованою ланцюга.

Система автоматичного контролю загазованості модульна САКЗ-М призначена для безперервного автоматичного контролю вмісту паливного вуглеводневого газу (CnHm) (природного ГОСТ 5542 - 87) і оксиду вуглецю (СО) в повітрі приміщень споживачів газу, видачі сигналізації (світлової та звукової) в разі перевищення порогових значень і перекриття газопроводу газовим запірним електромагнітним клапаном при аварійній ситуації і при подачі на сигналізатори системи зовнішнього керуючого сигналу.

Багатоканальний електронний детектор горючих газів ГАЗТЕСТ призначений для безперервного автоматичного контролю вмісту паливних вуглеводневих газів (природного або скрапленого), а також інших горючих газів і їх сумішей в повітрі контрольованих приміщень індивідуальних споживачів газу.

Сигналізатор горючих газів і парів Сигнал-ОЗК призначений для безперервного автоматичного контролю вмісту довибухових концентрацій багатокомпонентних повітряних сумішей, горючих газів і парів (метану, пропану, бутану, природного газу, парів нафтопродуктів) в повітрі приміщень індивідуальних споживачів газу і видачі світлових, звукових сигналів в вигляді тривоги, а також керуючого імпульсу на електромагнітний клапан для відключення подачі газу в разі перевищення сигнального рівня концентрації пального компонента в контрольованому приміщенні.

ВКВ аналітичного приладобудування розроблено 3 модифікації термохімічного газоаналізатора для безперервного автоматичного контролю вмісту в повітрі окису вуглецю. Дві з них - ТХ2102 і ТХ2104 розглядаються в даній роботі. Третя модифікація - переносний газоаналізатор-сигналізатор ТХ2103 - не має яких-небудь принципових відмінностей від двох попередніх.

Необхідність автоматизації аналізу нафтопродуктів, яка неможлива на основі хімічних методів, призвела до збільшення числа робіт р по. Безперервний автоматичний контроль вмісту сірки і потоці нафтопродуктів необхідний для оптимізації роботи різних технологічних установок нафтопереробних заводів.

За к-сті нейтронів, що вибиваються а-чаетіца-ми і реєстрованих лічильником, судять про концентрацію берилію, бору та фтору; по штучної радіоактивності визначають зміст бору і алюмінію. Застосування а-випромінювання дозволяє здійснювати безперервний автоматичний контроль вмісту названих елементів, що підсилює гнучкість управління технологічним процесом збагачення руд.

Заходи, рекомендовані для запобігання подібних вибухів, засновані на контролі накопичення оксидів азоту в апаратурі низькотемпературного блоку, оскільки повністю видалити оксиди азоту з промивати газу не представляється можливим. Встановлено максимально допустима норма накопичення оксидів азоту в апаратурі низькотемпературного блоку. В апаратах типу КР-32 вміст оксидів азоту, яке визначається Перманганатна методом, не повинно перевищувати 5 кг. Якщо розрахункова кількість оксидів азоту в апаратурі досягає 5 кг, то блок повинен бути зупинений на відігрівання і промивку. Кількість накопичених в апаратурі окислів азоту в багатьох випадках визначають по їх утриманню в газі і витраті через низькотемпературний блок. Така методика визначення кількості окислів азоту, що накопичуються в апаратурі, вельми недосконала, так як аналізи проводяться два рази на зміну, і не виключена можливість залпового надходження великих кількостей окислів азоту в періоди між відборами проб газу. Тому для підвищення безпеки процесу очищення конвертованого і коксового газу необхідний безперервний автоматичний контроль вмісту оксидів азоту із записом результатів на діаграмі.

Заходи, рекомендовані для запобігання подібних: вибухів, засновані на контролі накопичення оксидів азоту в апаратурі низькотемпературного блоку, оскільки повністю видалити оксиди азоту з промивати газу не представляється можливим. Встановлено максимально допустима норма накопичення оксидів азоту в апаратурі низькотемпературного блоку. В апаратах типу КР-32 вміст оксидів азоту, яке визначається Перманганатна методом, не повинно перевищувати 5 кг. Якщо розрахункова кількість оксидів азоту в апаратурі досягає 5 кг, то блок повинен бути зупинений на відігрівання і промивку. Кількість накопичених в апаратурі окислів азоту в багатьох випадках визначають по їх утриманню в газі і витраті через низькотемпературний блок. Така методика визначення кількості окислів азоту, що накопичуються в апаратурі, вельми недосконала, так як аналізи проводяться два рази на зміну, і не виключена можливість залпового надходження великих кількостей окислів азоту в періоди між відборами проб газу. Тому для підвищення безпеки процесу очищення конвертованого і коксового газу необхідний безперервний автоматичний контроль вмісту оксидів азоту із записом результатів на діаграмі.