А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Необхідна перетин - проводи

Необхідна перетин проводів для даної навантаження (сили струму) визначається по цій таблиці.

Визначення необхідного перетину проводів виробляються за трьома ознаками: необхідної механічної міцності, по допустимому нагріву проводів, по допустимій величині втрати напруги.

Після визначення теоретично необхідних перетинів проводів розрізана мережу змикається і перетину проводів округлюються до найближчих стандартних перетинів. При цьому необхідний ретельний аналіз мережі. Було б неправильно робити округлення перетинів всіх проводів до найближчих великих перетинів.

Ці рівняння показують, що при однакових значеннях відносних величин втрат потужності і напруги необхідні перетину проводів мережі виходять назад пропорційними квадрату напруги. Наприклад, прийнявши напруга мережі 10 кв замість 380 в, знайдемо, що витрата кольорового металу зменшиться приблизно в 690 разів.

Для забезпечення пожежної безпеки електричні мережі розраховуються відповідно до існуючих правил, які передбачають вибір необхідного перетину проводів, їх ізоляцію і захист запобіжними пристроями в залежності від навантаження мережі і категорії приміщення. При монтажі електромережі та електрообладнання передбачаються пристрої для автоматичного вимкнення при короткому замиканні як всієї мережі, так і окремих її ділянок. Вимикачі, в яких за умовами експлуатації відбувається переривання струму, закриваються кожухами-іскрогасниками.

Для забезпечення пожежної безпеки електричні мережі розраховуються відповідно до Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, які передбачають вибір необхідного перетину проводів, їх ізоляції, захисту запобіжними пристроями в залежності від навантаження мережі і категорії приміщення, в якому обладнується електропроводка.

Ця обставина призводить до великих втрат на нагрівання, які, як відомо, пропорційні квадрату струму; до збільшення необхідного перетину проводів (наприклад, при передачі активної потужністю 4000 кет при напрузі 6 кв на відстань 1 км в разі зниження коефіцієнта потужності з 0 9 до 0 7 буде потрібно збільшення ваги міді в кабелях приблизно на 60%); до збільшення уявній потужності (наприклад, при передачі активної потужності 1000 кет при коефіцієнті, рівному одиниці, знадобиться трансформа-тор потужністю 1000 ква; при передачі тієї ж потужності, коли в мережі коефіцієнт потужності знизиться до 0 5 буде потрібно трансформатор потужністю 2000 ква ); до збільшення коливань напруг за рахунок збільшених втрат напруги від збільшилася величини струму.

При цьому слід мати на увазі, що чим менше число кроків підживлення (менше число точок приєднання підживлення до троллеям), тим більше необхідний перетин проводів підживлення, і навпаки. За умовами зручності монтажу і експлуатації число кроків підживлення не рекомендується приймати більше п'яти і для дуже довгих тролейних ліній - більше восьми.

Схема навантаження лінії. Виходячи з навантажень, що визначаються за виразами (17 - 2) і (17 - 3), проводиться розрахунок електричних ліній. Метою розрахунку є визначення необхідного перетину проводів ліній по допустимому зміни напруги і перевірка проводів вибраного перерізу по допустимому нагріву. У деяких випадках необхідно визначати зміну, втрату напруги в існуючій лінії.

Результат, отриманий по (В-1), є теоретичним; при практичному виконанні мережі різниця у витраті металу на мережі різних напруг менше. Наприклад, при розрахунках мереж за втратами електроенергії необхідні перетину проводів змінюються пропорційно не другий, а першого ступеня напруги мережі.

Виходячи з положення (харчування навантажень по найкоротших відстанях і забезпечення надійності і гнучкості електропостачання, намічаються схема і план мережі. Припускаючи, що вся мережа виконана проводами одного перетину і що на всіх ділянках мережі прокладається по одній лінії, знаходять розподіл потужностей в мережі. За лінійним потужностям та економічної щільності струму визначають необхідні перетину проводів. На тих ділянках, де перетину проводів вийшли близькими до стандратною перетинах, приймається прокладка однієї лінії. перетин дроту береться округленим до найближчого стандартного перетину. Сумарне перетин проводів цих ланцюгів береться близьким до знайденого ярмо економічної щільності струму теоретичного перетину.

до задачі 4 - 92. | до задачі 4 - 93. двухпроводная лінія довжиною (в один кінець) 1. 2 км виконана з алюмінієвого дроту. На кінці лінії приєднана навантаження Р2250 квт. Визначити необхідний перетин проводів лінії при двох значеннях коефіцієнта потужності навантаження cos 9205 і cos 9i 0 8 вважаючи, що в обох випадках втрата потужності в лінії не перевищує 5/0 від потужності навантаження.

Всі приймачі електроенергії розраховані для роботи при номінальній напрузі. При відхиленнях напруги від номінального економічні характеристики приймачів електроенергії погіршуються. Відхилення напруги на затискачах електроприймачів від номінального тому допускаються тільки в певних, невеликих межах. Завданням цієї групи розрахунків є вибір необхідних перетинів проводів мережі, визначення виходять відхилень напруги і встановлення необхідних заходів для регулювання напруги мережі.