А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Негорюча домішка

Негорючі домішки, поступово накопичуються в конічному днище, періодично видаляють.

Якщо горючий газ містить негорючі домішки, наприклад N2 і СО2 то при обчисленні п слід в знаменнику рівняння (2 - 18) ставити величину 100 - N2 - COa; в - формулою (2 - 18) всі компоненти суміші повинні бути взяті у відсотках за обсягом.

Мінеральною частиною палива вважаються негорючі домішки. Кількість їх визначається походженням палива і технологією його видобутку. Розрізняють внутрішні мінеральні домішки, що утворилися з материнського речовини топлівообразователей при формуванні вугільної поклади, і зовнішні мінеральні домішки, що потрапили в паливо при його видобутку з прилеглих пластів порід. Перші на відміну від других досить рівномірно поширені в паливі і тому практично не можуть бути відокремлені від горючої маси.

Під мінеральної частиною палива розуміють негорючі домішки. Кількість їх залежить від походження палива і технології його видобутку. Розрізняють внутрішні мінеральні домішки, що утворилися при формуванні вугільної поклади, і зовнішні мінеральні домішки, що потрапили в паливо при його видобутку з прилеглих пластів порід. Внутрішні мінеральні домішки на відміну від зовнішніх досить рівномірно розподілені в паливі і тому практично не можуть бути відокремлені від горючої маси.

Якщо природний горючий газ забаластованих негорючими домішками (N2 CO2), то при обчисленні характеристики суміші п слід в знаменнику виразу ставити делителем величину (100 - Б), де баласт BN2Jf - COz, як і всі інші компоненти суміші, даються у відсотках.

Мінеральна частина палива є все негорючі домішки як природного, так і штучного походження.

Підрозділ палива по їх застосуванню. Баластом в паливі є волога і мінеральна негорючі домішки. До баласту прийнято відносити також і сер зустрічаю цуюся часто в мінеральних паливах, незважаючи на те, ч сірка сама по собі горюча. Горюча (років чаю) частина сірки присутній зазвичай у вигляді залізного колчедан додає палива золотистий оклеек.

Важливою характеристикою палива є наявність в ньому негорючих домішок - баласту, що складається з золи і вологи. Уважний, але малоіскушенний читач не забуде заперечити: потрібно використовувати сухе паливо. Використання палив високої вологості ставить під сумнів рентабельність їх видобутку. І вже зовсім невигідно транспортувати їх на відстані.

Гази, зазначені в табл. 10 містять і інші горючі і негорючі домішки. До пальним домішкам відноситься сірководень, що міститься в попутних газах деяких родовищ, до негорючих - вуглекислий газ і азот.

На рис. 20 наведені графіки, що характеризують наростання вмісту негорючих домішок в картерних олії при роботі двигунів ГАЗ-51 різного ступеня зношеності. Для нового і малоізношенного двигуна (крива 3) і для среднеізношен-ного (крива 2) кількість домішок в картерних олії наростає майже прямолінійно, прямо пропорційно часу роботи двигуна.

Скільки тепла виділиться при згоранні 1 т коксу, що містить 12% негорючих домішок.

Обчислити теплотворну здатність: а) вугілля, утримуючи-ще Го 10% негорючих домішок; б) сірки, що містить 4% негорючих домішок.

Якщо відома нижча теплотворна здатність чистої горючої маси палива, то перерахунок теплотворної здатності робочого палива, що містить негорючі домішки (золу - - вологу), на нижчу не подасть праці. При обчисленні нижчої теплотворної здатності самої горючої маси вже враховується витрата тепла на випаровування вологи, що виникає від згоряння водню.

Огарок Колчедан-дрібнозернистий матеріал, що складається в основному з окису заліза; містить також закис-окис заліза, односерністое залізо і негорючі домішки колчедана - двоокис кремнію, сульфат кальцію і ін. Виходить як відходу при випалюванні сірчаного колчедану.

Огарок Колчедан-дрібнозернистий матеріал, що складається; в основному з окису заліза; містить також закис-окис заліза, односерністое залізо і негорючі домішки колчедана - двоокис кремнію, сульфат кальцію і ін. Виходить як відходу при випалюванні сірчаного колчедану.

Рівень верхнього киплячого шару підтримують постійним завдяки тому, що пил, яка вловлюється в циклоні (інертний матеріал і негорючі домішки сірки), повертається назад. Для попередження накопичення пилу під течку циклону підводиться струмінь стисненого повітря.

Однокамерна піч киплячого шару (СРСР. Сірчистий газ, що виходить з печі через верхній патрубок, необхідно очищати від пилу (пил від стирання піску і негорючих домішок сірки) в циклонах. В деяких випадках інертний матеріал попередньо обливає в піскоструминних апаратах. Це зменшує запиленість газу, а також виключає тертя гострих частинок інертного матеріалу про поверхню охолоджуючих елементів.

Який обсяг повітря (0 С і 101 3 кПа) потрібно для спалювання 1 т коксу, що містить 4% негорючих домішок, якщо 3/8 маси вуглецю, що міститься в коксі, утворюють - СО2 а 5/8 - СО.

Обчислити теплотворну здатність (в ккал /кг і в кДж /кг): а) вугілля, що містить 10% негорючих домішок, і б) сірки, що містить 4% негорючих домішок.

Який обсяг повітря необхідний для спалювання 1 кг твердого палива, що містить 80% вуглецю, 5% водню і 15% негорючих домішок.

Обчислити теплотворну здатність: а) вугілля, утримуючи-ще Го 10% негорючих домішок; б) сірки, що містить 4% негорючих домішок.

Визначте вміст вуглецю в 1 м3 природного газу, що складається з метану (92%), етану (4%) і негорючих домішок.

Зміна меж займання метану від величини полум'я і тривалості контакту. | Зміна меж. У сумішах при нижніх межах займання завжди є надлишок кисню, тому нижній, межа запалення незначно змінюється при зменшенні концентрації кисню за рахунок введення негорючих домішок.

Аеродинамічні характеристики вен. Вентилятор пиловий типу ЦП7 - 40 (рис. 70) призначений для переміщення повітря і інших газових сумішей з температурою до 80 С з вмістом пилоподібних сипких негорючих домішок.

Різак рзр-55 може працювати на природному, міському, коксовому газах, на пропано-бутанових сумішах і на інших вуглеводневих газах, що містять не більше 25% негорючих домішок.

Застосування газогенераторів, які працюють на повітряному або пароповітряному дуття, незважаючи на їх велику простоту, недоцільно тому, що в них виробляється низькокалорійний газ, який містить велику кількість негорючих домішок.

Обчислити теплотворну здатність (в ккал /кг і в кДж /кг): а) вугілля, що містить 10% негорючих домішок, і б) сірки, що містить 4% негорючих домішок.

Який обсяг повітря буде потрібно для спалювання 1 м3 светильного газу, що має наступний об'ємний склад: 50% водню, 35% метану, 8% окису вуглецю, 2% етилену і 5% негорючих домішок.

Скільки тепла виділяється при спалюванні 1 м3 светильного газу, що має наступний об'ємний зі ставши: 50% водню, 35% метану, 8% окису вуглецю, 2% етилену і 5% негорючих домішок.

Разом з тим, процеси масообміну при абсорбції і десорбції пов'язані зі зміною складів матеріальних середовищ, внаслідок цього при певних умовах можливе утворення вибухонебезпечних складів в газоподібному і рідкій фазах, При абсорбції негорючих сумішей газів різної розчинності можливе утворення горючої газової фази внаслідок видалення (розчинення в абсорбенту) негорючих домішок і збагачення нерозчинної частини газової суміші пальним компонентом, окислювачем або одночасно пальним газом і окислювачем.

ванна відбивна сірчана піч представляє собою футерованную камеру (ванну), де знаходиться розплавлена сірка. Негорючі домішки, що знаходяться в сере, поступово накопичуються і забруднюють під камери. Для отримання із забруднених сортів сірки щодо чистого діоксиду сірки використовують печі ванного типу з барботажное шаром.

Графіт утворюється в природі за рахунок розкладання летючих з'єднань вуглецю, карбонатів і піролізу кам'яного вугілля, В метеоритах зустрічаються кристали графіту кубічної форми, що дозволяє припустити існування нового мінералу. Можливо зміст негорючих домішок - золи, що складається з оксидів Si, Al, Fe, Mg, Са, і мікроелементів.

Паливо в тому вигляді, в якому воно надходить до споживача, називається робочим паливом. У його склад входять горючі речовини, волога і негорючі домішки.

При обслуговуванні печей киплячого шару стежать за рівномірним надходженням твердої сірки, рівень якої в бункері живильника не повинен опускатися нижче 300 - 400 мм над гвинтом шнека, щоб запобігти попаданню туди сірчистого газу. Постійно контролюють висоту киплячого шару, оскільки накопичення в ньому частинок негорючих домішок призводить до його збільшення, а отже, до підвищення гідравлічного опору. Тому в ряді випадків частина інертного матеріалу періодично виводять з печі. Падіння гідравлічного опору при незмінній витраті повітря, що надходить в Дуттьовий грати, говорить про зниження висоти шару інертного матеріалу.
  Складається з метану, водню, окису вуглецю та ін .; містить негорючі домішки: двоокис вуглецю, азот, аміак.

Питання про характер тшленія графітних щіток в атмосфері водню ще не цілком ясний. При роботі щіток в повітрі пил виникає головним чином внаслідок наявності в матеріалі щіток негорючих домішок (гл. При роботі щіток в водні, не тільки не - підтримує горіння, але що є відновлювальної середовищем, графіт щіток, навіть наражаючись роздроблення, зберігається у вигляді частинок вуглецю, що є провідником. Крім цього, в камері кілець виділяється певна кількість металевого пилу, що виникає при зносі контактних кілець, розміри якого набагато перевищують знос в повітрі.

Крекінг соляровим фракції на автомобільний бензин. Каталізатор поступово старіє, так як втрачає свою активність. Старінню каталізатора сприяють висока температура, зіткнення з водяним ларом при високій температурі і засмічення негорючими домішками. Негорючі домішки можуть або засмічувати пори каталізатора, або повідомляти йому плавкость при температурах регенерації.

Вугілля містить вуглець (масова частка 96%), сірку (0 8%) і негорючі домішки.

Вугілля містить вуглець (масова частка 96%), сірку (0 8%) і негорючі домішки.

Разом з тим, процеси масообміну при абсорбції і десорбції пов'язані зі зміною складів матеріального середовища внаслідок цього при певних умовах можливе утворення вибухонебезпечних складів в газоподібному і рідкій фазах. При абсорбції негорючих сумішей газів різної розчинності можливе утворення горючої газової фази внаслідок видалення (розчинення в абсорбенту) негорючих домішок н збагачення нерозчинної частини газової суміші пальним компонентом, окислювачем або одночасно пальним газом і окислювачем.

Різак рзр-55 призначений для різання з використанням газів - замінників ацетилену. Він аналогічний по конструкції ацетилено-кисневого різака РР-53 і може працювати на пропанбутанових сумішах, на природному, міському, коксовому та інших вуглецевих газах, що містять не більше 25% негорючих домішок.

Для процесів газополум'яної обробки застосовуються різні горючі гази і пари рідких горючих (гасу і бензину), при згорянні яких в кисні утворюється високотемпературне полум'я. За хімічним складом вони, за винятком водню, являють собою або вуглеводневі сполуки, або суміші різних вуглеводнів, причому в останньому випадку в якості складових зазвичай входять: водень, окис вуглецю і негорючі домішки.

Для газополум'яної обробки металів застосовуються різні горючі гази і пари рідких горючих (бензолу, бензину і гасу), при горінні яких в кисні утворюється високотемпературне полум'я. Найбільш простим за складом пальним є водень; всі інші горючі являють собою або вуглеводневі сполуки, або суміші різних вуглеводнів, причому в цьому випадку в якості складових зазвичай входять: водень, окис вуглецю і негорючі домішки.

Зовні піч укріплена металевим каркасом, всередині викладена вогнетривкою цеглою і розділена на три яруси, нижній /з яких є камерою для прийому твердої сірки, а середній 2 і верхній 3 - камерами горіння парів сірки. Тверду кусковую сірку подають зверху через течку на під камери 1 де вона плавиться і випаровується. Негорючі домішки, що знаходяться в сере, поступово накопичуються і забруднюють під камери.

Подрібнена сірка (розмір часток 25 - 30 мм) подається охолоджуваних шнеком-живильником через люк в завантажувальну камеру, з якої швидко розподіляється по всьому об'єму киплячого шару. Потрапляючи в киплячий шар піску, сірка змішується з ним і згоряє. Негорючі домішки періодично вивантажують через течку 9 розташовану під провальною гратами завантажувальної камери.

Каталізатор поступово старіє, так як втрачає свою активність. Старіння каталізатора сприяють висока температура, зіткнення з водяним ларом при високій температурі і засмічення негорючими домішками. Негорючі домішки можуть або засмічувати пори каталізатора, або повідомляти йому плавкость при температурах регенерації.

У загальному випадку газова система, здатна до горіння, складається з горючого газу і окислювача, які в процесі горіння або вибуху вступають в реакцію. Для двокомпонентних систем однієї хімічно активною частиною вибухонебезпечної суміші - окислювачем - є, як правило, кисень, друга частина може представляти будь-який горючий газ або суміш горючих газів. Вибухонебезпечні суміші можуть мати і негорючі домішки, наприклад, повітряні суміші, оскільки повітря містить 79% азоту і тільки 21% кисню.