А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Зовнішній внутрішній конус

Зовнішні та внутрішні конуси довжиною до 15 мм обробляють різцем, головна ріжуча кромка якого встановлюється під потрібним кутом до осі конуса, здійснюючи подовжню або поперечну подачу. Цей спосіб застосовується в тому випадку, коли оброблювана заготовка жорстка, кут ухилу конуса великий, а до точності кута ухилу конуса, чистоті поверхні і прямолінійності твірної не пред'являють високих вимог.

зовнішні та внутрішні конуси довжиною до 15 мм обробляють широким різцем, головна ріжуча кромка якого встановлюється під необхідним кутом до осі конуса. Цей спосіб застосовується в тому випадку, коли оброблювана заготовка закріплена жорстко, кут нахилу великий, а до чистоти і прямолінійності твірної поверхні високих вимог не висувають.

Обробка конуса широким різцем. | Обробка конуса поворотом резцових санчат. Зовнішні та внутрішні конуси довжиною до 15 мм обробляють різцем, головну ріжучу кромку якого встановлюють під потрібним кутом до осі конуса, здійснюючи при цьому поздовжню або поперечну подачу.

Конусность зовнішніх і внутрішніх конусів - см. Сочники, розд.

Калібри для зовнішніх і внутрішніх конусів (ГОСТ 2849 - 45) служать для комплексного контролю деталей конічної пари по куту конуса і базорасстоянію. Найбільшого поширення мають калібри у вигляді конічних пробок і втулок (фіг. При припасовке зовнішніх і внутрішніх конусів до калібром по фарбі відхилення конусности не перевіряє.

Калібри для зовнішніх і внутрішніх конусів служать для комплексного контролю деталей конічної пари по куту конуса і базорассто-янію.

Калібри для зовнішніх і внутрішніх конусів служать для комплекс-ого контролю деталей конічної пари по куту конуса і базорас-тояние.

Калібри для зовнішніх і внутрішніх конусів (ГОСТ 2849 - 45) служать для комплексного контролю деталей конічної пари по розі конуса і базорасстоя-ню. Найбільш поширені калібри у вигляді конічних пробок і втулок (фіг. Контроль кута проводиться припасування деталі конічної пари до відповідного калібру по фарбі, тонкий шар якої (товщиною близько 4 - 5 мк) наноситься на конічну поверхню. Для обробки коротких зовнішніх і внутрішніх конусів використовують поворот верхньої частини супорта на кут а, дорівнює куту нахилу твірної конуса до його осі.

Схема наладки токарно-револьверного верстата. Для обробки коротких зовнішніх і внутрішніх конусів використовують поворот верхньої частини супорта на кут а, дорівнює куту нахилу твірної конуса до його осі.

Диски фрез мають зовнішні і внутрішні конуси. На внутрішньому корпусі розташовані 6 лопатей без ножів, а на зовнішньому є 6 лопатей зі змінними ножами.

Фасонним різцем обробляють короткі зовнішні і внутрішні конуси.

Поля допусків діаметрів зовнішніх і внутрішніх конусів наведені в табл. 4.6. Вони повинні застосовуватися при призначеннях граничних відхилень (допусків) TD і TDS. Рекомендується поєднувати поля допусків діаметрів зовнішнього і внутрішнього конусів одного квалітету, але в обґрунтованих випадках, і різних квалітетів; при цьому рекомендується, щоб більший допуск діаметра призначався для внутрішнього конуса, а допуски діаметрів внутрішнього і зовнішнього конусів відрізнялися не більше, ніж на два квалітету.

Для перевірки кутів зовнішніх і внутрішніх конусів можуть застосовуватися калібри, показані на рис. 94 але без зрізів або рисок.

Як здійснюється контроль зовнішніх і внутрішніх конусів конічними калібрами.

Калібри конусні для вимірювання зовнішнього та внутрішнього конуса довжиною понад 500 ми - повне виготовлення та доведення після загартування.

Калібри конусні для вимірювання зовнішнього та внутрішнього конуса довжиною понад 500 мм - повне виготовлення та доведення після загартування.

Для інструментальних конусів різницю між кутами зовнішніх і внутрішніх конусів насамперед пов'язана з величиною найбільшого крутного моменту, що передається з'єднанням. Різниця в кутах нахилу сполучається конічної пари в 2 - 3 викликає суттєве зменшення передавати крутного моменту.

Для інструментальних конусів різниця між кутами зовнішніх і внутрішніх конусів пов'язана з величиною найбільшого моменту, переданого з'єднанням; різниця в кутах нахилу сполучається конічної пари в 2 - 3 викликає істотне зменшення переданого моменту.

Вимірювання конусів за допомогою кульок, роликів і мікрометра. а - зовнішнього, б - внутрішнього. Значно рідше і з меншою точністю вимірювання зовнішніх і внутрішніх конусів проводиться за атестованими роликам і кулькам.

Цей стандарт встановлює припустиму конструктивні розміри зовнішніх і внутрішніх конусів.

У розділах II і III були розглянуті методи вимірювання зовнішніх і внутрішніх конусів. ці методи використовують і при перевірці конічних калібрів.

Точіння конусів поворотом середньої частини супорта застосовують при обробці зовнішніх і внутрішніх конусів невеликої довжини.

Точіння конусів поворотом середньої частини супорта застосовують при обробці зовнішніх і внутрішніх конусів невеликої довжини. В цьому випадку каретку супорта повертають на кут, рівний половині кута при вершині конуса, і повідомляють їй ручне або механічне переміщення.

Вимірювальні ролики і вимірювальні, кульки використовують також для контролю зовнішніх і внутрішніх конусів. На рис. 14.4 а і б показано вимір зовнішнього конуса.

Ріжучий інструмент і пристосування характеризуються загальними конструктивними елементами у вигляді зовнішніх і внутрішніх конусів, центрових отворів, квадратів, лисок та ін. Всі ці елементи стандартизовані. У табл. 20 - 27 наведені основні розміри конусів, їх центрових отворів і вимоги до точності виготовлення окремих елементів форми конічних поверхонь і кутів конуса.

Які конічні калібри ви знаєте і як здійснюється контроль ними зовнішніх і внутрішніх конусів.

Значить, при номінальній конусности і відсутності похибок геометричної форми похибки діаметрів зовнішнього і внутрішнього конуса не змінюють або змінюють незначно характер з'єднання, а призводять до зміни базорасстоянія.

Відхилення, наведені в табл. 104 поширюються на кутові розміри деталей, зовнішні і внутрішні конуси гладких конічних деталей, а також на шаблони і контршаблони, конусні калібри і контркалібров.

Числові значення допусків кутів, що поширюються на кутові розміри призматичних елементів деталей, зовнішні і внутрішні конуси гладких конічних деталей, шаблони, контршаблони, конусні калібри і контркалібров з довжиною меншою боку кута до 2500 мм представлені в табл. 4.5. При вказівці допусків кутів одночасно вказують і точність розташування кута щодо осі, що утворює або площині деталі.

Числові значення допусків кутів, що поширюються на кутові розміри призматичних елементів деталей, зовнішні і внутрішні конуси гладких конічних деталей, зовнішні і внутрішні конуси гладких конічних деталей, шаблони, контршаблони, конусні калібри і контркалібров з довжиною меншою боку кута до 2500 мм представлені в табл. 4.5. При вказівці допусків кутів на кресленнях слід одночасно вказувати і точність розташування кута щодо осі, що утворює або площині деталі.

Числові значення допусків кутів, що поширюються на кутові розміри призматичних елементів деталей, зовнішні і внутрішні конуси гладких конічних деталей, шаблони, контршаблони, конусні калібри і контркалібров з довжиною меншою боку кута до 2500 мм представлені в табл. 4.5. При вказівці допусків кутів на кресленнях слід одночасно вказувати і точність розташування кута щодо осі, що утворює або площині деталі.

Отримувані при виготовленні похибки кута ухилу можуть привести до того, що кути зовнішнього і внутрішнього конуса будуть неоднаковими і тоді конуси не збігатимуться.

Таким чином, для діаметрів інструментальних конусів передбачається одностороння розташування поля допуску для зовнішнього і внутрішнього конуса (у обох деталей відхилення позитивні), що, як зазначалося вище, забезпечує найменше зміна базорасстоянія внаслідок неточностей виготовлення цих розмірів.

Посадка з фіксацією по заданому осьовому зміщення Е а сполучених конусів від їх початкового положення (а і посадка по заданому зусиллю Fs запрессовки (б. Всі положення і закономірності ЕСДП для гладких циліндричних поверхонь поширюються і на діаметри зовнішніх і внутрішніх конусів. ГОСТ 25307 - 82 відбирає поля допусків кращого застосування, граничні відхилення яких визначаються по ГОСТ 25347 - 82 як для діаметра в будь-якому перетині, так і для діаметра в заданому перерізі конуса.

для невеликих кутів конуса, як це має місце для більшості застосовуваних конічних з'єднань, практично зовнішні і внутрішні конуси обробляються по великому і малому діаметрам приблизно з однаковою точністю.

для - комплексного контролю деталей конічної пари по куту конуса і базорасстоянію служать калібри для зовнішніх і внутрішніх конусів.

до верстата додається конусна лінійка (рис. 22), з допомогою якої можна проводити обробку зовнішніх і внутрішніх конусів і нарізування конічного різьблення без зміщення задньої бабки.

У конічного з'єднання розрізняють: довжину конічного з'єднання - висоту поверхні, по якій відбувається з'єднання зовнішнього і внутрішнього конуса Я; базорасстояніе з'єднання - відстань між базою зовнішнього і базою внутрішнього конусів С.

Числові значення допусків кутів, що поширюються на кутові розміри призматичних елементів деталей, зовнішні і внутрішні конуси гладких конічних деталей, зовнішні і внутрішні конуси гладких конічних деталей, шаблони, контршаблони, конусні калібри і контркалібров з довжиною меншою боку кута до 2500 мм представлені в табл. 4.5. При вказівці допусків кутів на кресленнях слід одночасно вказувати і точність розташування кута щодо осі, що утворює або площині деталі.

Наведіть визначення і позначення таких основних параметрів конусів і конічних з'єднань: а) основна і базова площину; б) діаметри зовнішніх і внутрішніх конусів; в) довжини конусів і конічних з'єднань; г) бази і базорасстояніе конусів і з'єднання; д) кути конусів і ухилу; е) конусність і ухил.

Відповідно до ГОСТ 8908 - 58 встановлюються величини допусків на кутові розміри деталей, шаблонів і контршаблони, на кутові розміри зовнішніх і внутрішніх конусів гладких конічних деталей (і на калібри для їх контролю), якщо вони не регламентовані спеціальними стандартами.

Допуски, наведені в табл. 27 поширюються на кутові розміри деталей, шаблонів і контршаблони для їх контролю, на кутові розміри зовнішніх і внутрішніх конусів гладких конічних деталей і на калібри для їх контролю, якщо такі не регламентовані спеціальними стандартами.

У конічних з'єднаннях правильність з'єднання деталей залежить від декількох параметрів, пов'язаних між собою певними геометричними залежностями: великого і малого діаметра, кута нахилу і довжини зовнішнього і внутрішнього конуса. Всі ці елементи залежать один від іншого, і зміна одного з них викликає зміну інших.