А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Найменший позитивний корінь

Найменший позитивний корінь цього рівняння лежить між О і Vz3 а великі коріння прагнуть зі все більш зростаючим наближенням до значення (s 1/2) n, де s є ціле число. Частина, відповідна нескінченно великим півколу, очевидно, буде зникати.

Ро 0 - найменший позитивний корінь характеристичного рівняння, а предекспоненціальний множник для більшості практичних випадків близький до одиниці.
 Під р ми розуміємо найменший позитивний корінь рівняння (214); він завжди укладений між нулем і тт.

Вибір z: z газової фази відповідає найменший позитивний корінь рівняння, a z рідкої фази - найбільший позитивний корінь.

КМ), так як для вибору величини кроку використовується лише найменший позитивний корінь зазначеного рівняння.

Якщо будь-яка з цих рівнянь не має позитивних коренів, вважаємо його найменший позитивний корінь рівним оо.

Якщо суміш знаходиться в двофазному стані, то більший корінь відноситься до парової фазі, а найменший позитивний корінь - до рідкої фазі.

Рівняння (38) може мати три раціональних кореня, і для знаходження ej повинен бути взятий найменший позитивний корінь.

За винятком випадку, коли наша поверхню є площиною, це рівняння не -, лінійно щодо До і обчислити потрібний для наших цілей найменший позитивний корінь можна за допомогою мето так Ньютона. Ітераційний процес не пройдений, якщо dF /dh виявиться занадто мало на якомусь етапі.

В якості першого наближення в ситуації, коли простий (недисконтований) інтегральний ефект позитивний, ряд авторів пропонує приймати в якості Д н значення найменшого позитивного кореня наступного рівняння.

На підставі зроблених зауважень робимо висновок, що ліва частина рівняння (5412) позитивна в усіх точках проміжку (0 р], тоді як в точці р вона негативна. Отже, найменший позитивний корінь рівняння (5412) належить інтервалу (р /1) і інших коренів даного рівняння на цьому інтервалі немає.

Це рівняння, коріння /г 1 якого є сторонніми, легко досліджується. Виявляється, що його найменший позитивний корінь належить інтервалу (я /V, Зя /2), де інших коренів немає.

Щоб вибрати той з них, який відповідає фізичній картині явища, керуємося наступними міркуваннями. Тому фізики явища задовольняє найменший позитивний корінь рівняння (1416), менший тт.

Очевидно, це рівняння має кілька рішень, проте відомо, що щільності парової фази відповідає найменший з позитивних коренів. Тому рішення задачі полягає у визначенні найменшого позитивного кореня однімГіз методів, наведених у главі 8 зокрема шляхом відділення кореня з точністю б (при русі по осі аргументу від Про до кроком Ар поки розрахункове значення тиску не перевищить експериментально заданої величини) з наступним уточненням кореня методом поділу відрізка в деякому відношенні.

Очевидно, це рівняння має кілька рішень, проте відомо, що щільності парової фази відповідає найменший з позитивних коренів. Тому рішення задачі полягає у визначенні найменшого позитивного кореня одним з методів, наведених у главі 8 зокрема шляхом відділення кореня з точністю б (при русі по осі аргументу від Про до кроком Ар поки розрахункове значення тиску не перевищить експериментально заданої величини) з наступним уточненням кореня методом поділу відрізка в деякому відношенні.

Дане рівняння може не мати рішень (така ситуація зустрічається дуже рідко), але може мати більше одного рішення. Ряд авторів у другому випадку пропонує приймати в якості IRR значення найменшого позитивного кореня рівняння.

Рівняння (ПЗ) має один або три дійсних кореня. Якщо речовина знаходиться в двофазному стані, то найбільший позитивний корінь відноситься до газової, а найменший позитивний корінь - до рідкої фазі.

Якщо вид функції fi (x) відомий в явній формі, то умова (IX, 161) дозволяє знайти також в явному вигляді рівняння щодо однієї невідомої h, яке може бути вирішено будь-яким чисельним методом. При цьому рішення істотно полегшується тим, що не обов'язково визначати всі без винятку коріння рівняння (IX, 151), так як для вибору величини кроку використовується лише найменший позитивний корінь зазначеного рівняння.

Ця система рівнянь має відмінні від нуля рішення за умови, що її визначник дорівнює нулю. Розкриваючи визначник, отримаємо рівняння алгебри - го ступеня щодо поздовжньої сили. Найменший позитивний корінь цього рівняння дорівнює критичної силі.

Якщо тиск вимірюється в кгс /см2 температура в /С, молярний об'єм в см3 /гмоль, то R 82057 см3 - кгс /см2 - гмоль - К. Рівняння (265) має один або три дійсних кореня. Якщо суміш знаходиться, в двофазному стані, то більший корінь відноситься до парової фазі, а найменший позитивний корінь - до знижкою фазі.