А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Найбільша ясність

Найбільша ясність є відносно дійсного опору відриву або крихкої міцності монокристалу, під якою розуміється найменше нормальна напруга, що викликає відрив в пружному стані за певними для кожного металу площинах атомно-кристалічної решітки.

Для досягнення найбільшої ясності всі основні положення викладається теорії і запропоновані методи розрахунку ілюстровані конкретними прикладами, достатньо детально розробленими і доведеними до числового результату. Уважний аналіз рішень цих прикладів дозволить не тільки освоїти розрахункову техніку, а й правильно зрозуміти методику застосування виведених формул і співвідношень до аналізу практичних завдань в різних приватних випадках. З цієї точки зору наведені в книзі численні приклади розрахунків мають ще й самостійне значення як зразки, що показують шлях до вирішення конкретних проблем в галузі проектування процесів перегонки і ректифікації. Проектування тут розуміється, звичайно, в технологічному сенсі, як визначення температур, тисків, складів потоків, внутрішніх розмірів і форми апаратів, але не їх розташування, або механічної конструкції, або вибору матеріалу для їх виготовлення.

Для досягнення найбільшої ясності всі основні положення викладається теорії і запропоновані методи розрахунку ілюстровані конкретними прикладами, достатньо детально розробленими і доведеними до числового результату. Уважний аналіз рішень ітіх прикладів дозволить не тільки освоїти розрахункову техніку, по і правильно зрозуміти методику застосування виведених формул і співвідношень до аналізу практичних завдань в різних приватних випадках. З цієї точки зору наведені в книзі численні приклади розрахунків мають ще й самостійне значення як зразки, що показують шлях до вирішення конкретних проблем в галузі проектування процесів перегонки і ректифікації. проектування тут розуміється, звичайно, в технологічному сенсі, як визначення температур, тисків, складів потоків, внутрішніх розмірів п форми апаратів, але не їх розташування, або механічної конструкції, або вибору матеріалу для їх виготовлення.

Його помилковість з найбільшою ясністю була розкрита філософією діалектичного матеріалізму. Справа в тому, що сутність вищих (більш складних) форм руху в дійсності не зводиться до механічного руху. Навіть тепловий рух, хоча воно і складається з механічного руху молекул, не вичерпується їм; при тепловому русі переміщення молекул в середньому підпорядковані особливим законам статистики, які не випливають з законів механіки.

При розгляді контурів кристалів найбільша ясність зображення досягається відповідною зміною величини отвору діафрагми, що міститься під столиком мікроскопа. Пофарбовані речовини слід розглядати з великим отвором діафрагми і зі вставленим конденсором.
 Сліди ВКК на ринку акцій НК Лукойл. РТС, квітень - травень 1997 р П'ять білих свічок, з найбільшою ясністю свідчать про ВКК, для аналітика є значущим сигналом. Вони як би замаскувалися серед великої кількості чорних свічок і свічок дожі, які є своєрідним тлом. Для аналітика дуже важливим є вміння виділити значимий сигнал з фону.

Треба взагалі помітити, що з найбільшою ясністю ці три моменти виступають в найпростіших реакціях. У складних формах людської поведінки вони приймають все більш і більш приховані, неявні форми, і часто потрібен дуже складний аналіз для того, щоб виявити природу реакції. Однак і в найскладніших формах людську поведінку будується за типом і за моделлю такої ж точності реакції, що і в найпростіших формах у рослин і одноклітинних організмів.

Таким чином, в даний час необхідно внести найбільшу ясність насамперед в питання, пов'язані з вибором головних наукових напрямків в переробці палива, що вже само по собі є процесом великого наукового творчості.

Схема моделювання рівняння (125. а - проміжна. Б - остаточна. Так як при складанні схеми моделювання переслідувалася мета забезпечити найбільшу ясність порядку складання схеми моделювання, отримана схема має один зайвий підсилювач. При складанні комплексного креслення деталі повинні бути дані зображення, що сприяють найбільшою ясності креслення.
 Фізичні властивості гуми з натурального і штучного каучуку. Для вікон автомобіля, і особливо для вітрового вікна, має застосовуватися скло, яке при найбільшій ясності і прозорості не спотворює б видимості.

Ця форма включає в себе і функціонування в якості капіталу тієї додаткової вартості, яка авансується спочатку в грошовій формі; з найбільшою ясністю виступає це в тому випадку, коли додаткова вартість функціонує не в тому підприємстві, з якого вона відбувається.

Ця форма включає в себе також і функціонування в якості капіталу тієї додаткової вартості, яка авансується спочатку в грошовій формі; з найбільшою ясністю це виступає в тому випадку, коли додаткова вартість функціонує не в тому підприємстві, з якого вона відбувається.

Однак Даламбер, нетерпимий до будь-якої неясності в математиці, як і в іншому, в своїх чудових статтях (XXVI) визначив з найбільшою ясністю поняття межі і похідною н посилено наполягав, що, по суті, саме в них міститься вся метафізика обчислення нескінченно малих.

З найбільшою ясністю ця позиція може бути розібрана в зв'язку з дискусією А. В цій дискусії було розглянуто такий приклад. Є дві частинки 1 і 2 що зазнають зіткнення.

Чому ж в константі рівноваги гетерогенної системи (при згаданих обмежень) не присутні парціальні тиску насичених парів. З найбільшою ясністю відповідь на це питання дається уявним повторенням процесів активного врівноваження хімічних сил в ящику Вант-Гоффа.

З найбільшою ясністю це випливає з дослідів з розсіювання нейтронів молекулами орто - і пара-водню. У молекулі ортоводорода спини обох протонів паралельні один одному, а в молекулі параводорода вони антіпараллельни. При розсіянні нейтронів молекулою параводорода спин нейтрона може бути паралельний одному з протилежно спрямованих спинив протонів в молекулі. При розсіянні ж молекулою ортоводорода спин нейтрона може виявитися або паралельним спинах обох протонів, або антипаралельними ім. Якби взаємодія нейтрона з протоном не залежало від взаємної орієнтації їх спінів, то розсіяння нейтронів на молекулах. Насправді досліди показали, що розсіяння нейтронів на параводорода приблизно в 30 разів перевищує розсіювання на орто-водні. Це доводить залежність ядерних сил від орієнтації спінів взаємодіючих нуклонів. 
Нарешті, практично важлива техніка-економічна класифікація видів енергії. У цій класифікації з найбільшою ясністю має бути відображено ставлення людини до природи.

Почавши з сумнівів в соціалістичний характер усуспільненої промисловості, з твердження про неможливість побудови соціалістичного суспільства в СРСР через технічну відсталість народного господарства, - вони кінчають твердженням про буржуазному переродження нашої держави, влади і партії, що провідником цього переродження, на їхню думку, є центральні органи партії. Саме ці звинувачення з найбільшою ясністю розкривають меншовицьку основу всієї їхньої ідеології. Саме ці звинувачення, завдяки їх жахливої брехливості, поставили грань між опозицією і робітничий клас, між опозицією і нашою партією.

Телескопічні окуляри. При призначенні коригуючих стекол обов'язково визначення відстані між центрами зіниць і підбір відповідної оправи. зображення на сітківці з корекцією стеклами досягають найбільшої ясності при збігу зорової лінії очі з оптичною віссю скла. Визначення центру зіниць легко виробляти міліметровою лінійкою, яку приставляють над очима до чола пацієнта, а потім вимірюють нею відстань від зовнішнього лімба одного до внутрішнього лімба іншого очі. Відстань між центрами зіниць коливається в межах 50 - 74 мм. Для поблизу v зменшують знайдене відстань на 1 - 3 мм. Є і спеціальні вимірювачі, але вони не мають особливої переваги.

Для зручності викладу спочатку розглянемо результати останніх корозійних досліджень, потім більш пізніх випробувань, і, нарешті, промислових випробувань. Де буде необхідно, буде зроблено відхилення від цього порядку, щоб отримати найбільшу ясність в розумінні існуючих ідей.

Першим кроком у вивченні системи є чітке визначення досліджуваної проблеми і тих питань, на які треба отримати відповідь. Цей вихідний приклад обов'язково повинен бути простий. Для найбільшої ясності розумно почати з дуже обмеженою підсистеми підприємства або фірми в цілому. Щоб зберегти цю первісну простоту, потрібно ставити тільки такі питання, які пов'язані з проблемами, що стосуються діяльності обмеженого ділянки промислового підприємства. Пізніше ми можемо ширше зайнятися всією областю управління.

Поняття летючість і активність були введені Льюїсом формально, з метою стандартизувати вимірювання різних величин, що характеризують відступ реальних речовин від ідеальногазового стану. При цьому виявляється, що інший підхід має деякі переваги, оскільки дозволяє з найбільшою ясністю зіставити різні способи обчислення летючості і активності.

Шредера, в яких Порицький звинувачує Шредера в помилках і догматизм, а Шредер парирує ці звинувачення. Так як Порицький критикує Шредера, то для розуміння цієї критики потрібно почати з викладу робіт Шредера. Зауважимо, що Порицький не був знайомий з основною роботою Шредера - з його Алгеброю логіки[93], В якій точка зору Шредера викладена з найбільшою ясністю.

Аналіз механізмів хімічних реакцій може переслідувати різні цілі. Так, наприклад, досить характерною метою є перевірка передбачуваного механізму, його відповідності експериментальним даним. У більш загальній постановці таке завдання вимагає аналізу декількох можливих схем протікання реакції і вибору з них одного, найбільш точно відповідає експериментальним даним. Аналіз механізму реакції може полягати також у визначенні деяких режимних умов для постановки експерименту, при яких та чи інша характерна сторона процесу проявляється з найбільшою ясністю. Такого роду аналіз може виявитися корисним при зіставленні альтернативних механізмів реакції, так як вибір одного з них залежить від виявлення досить чітких проявів індивідуальних особливостей кожного варіанта в конкретних умовах хімічного експерименту. У багатьох випадках до досліджень доцільно залучати аналогову обчислювальну машину.

Концепція Демократичної Росії полягала в тому, що з'їзд має взяти всю владу в країні в свої руки, що й було запропоновано А.Д. Сахаровим в проекті відповідної декларації. Він сам заявляв неодноразово, що перебудова є революція. З'їзд, обраний на основі альтернативних виборів, повинен був претендувати на всю повноту влади в країні. Ця позиція з найбільшою ясністю була висловлена народним депутатом Юрієм Черниченко - відомим ще з часів першої хвилі хрущовських і косигінскіх реформ публіцистом ринкової орієнтації.

У разі стереохимического розгляду напрямку валентностей, відстані між атомами і просторовому розташуванню атомів в молекулі повинна бути приділена основна увага. Крім того, необхідно значно більше точне зображення моделі. Здавалося б доцільним мати фотографію моделі; в деяких особливо важких і важливих випадках дійсно вдаються до цього методу, і тоді фотографія моделі або певної її частини іноді з'являється в наукових статтях. Фотографія, однак, як правило, не дуже зрозуміла щодо деталей, дає односторонню картину, і, крім того, загальний вигляд її залежить від техніки виконання; тому фотографія не може використовуватися у великому масштабі. Трохи менш точним способом є перспективний креслення моделі. Креслення може бути виконаний так, щоб з найбільшою ясністю відобразити будь-яку деталь. Ця робота вимагає великої уяви і кваліфікації.