А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Найбільш поширений електродвигун

Найбільш поширені електродвигуни, застосовувані на нафтобазах, мають потужність від 4 5 до 20 кет, за винятком застосовуваних на великих перевалочних нафтобазах і в пожежних насосних станціях.

Найбільш поширеними електродвигунами є асинхронні трифазні електродвигуни з короткозамкненим ротором. Широке застосування їх обумовлено простотою конструкції і високою надійністю в експлуатації. Крім того, управління цими електродвигунами найлегше піддається автоматизації.

Найбільш поширеними електродвигунами є асинхронні трифазні електродвигуни з короткозамкнутьш ротором. Широке застосування їх обумовлено простотою конструкції і високою надійністю в експлуатації. Крім того, управління цими електродвигунами найлегше піддається автоматизації.

Найбільш поширеними електродвигунами є асинхронні трифазні електродвигуни з короткозамкненим ротором. Широке застосування їх обумовлено простотою конструкції і високою надійністю в експлуатації. Крім того, управління цими електродвигунами найлегше піддається автоматизації.

Електродвигуни постійного струму з самозбудженням. Найбільш поширеними електродвигунами змінного струму є асинхронні трифазні двигуни з коротко-замкненим ротором, мають порівняно простий пристрій і невисоку вартість. Однак управляти швидкістю обертання таких двигунів складно, внаслідок чого вони головним чином використовуються в некерованому електроприводі, де двигун обертається з постійною швидкістю. Асинхронні трифазні двигуни з фазним ротором дозволяють здійснювати регулювання швидкості обертання в деяких межах, але регулювальна апаратура для них громіздка і неекономічна.

Для ряду найбільш поширених електродвигунів наближено можна допустити, що при зміні з від нуля до сон момент Дд змінюється лінійно і механічна характеристика може бути представлена графіком, показаним на рис. 31.5 де Гпуск - пусковий момент двигуна; Тп - номінальний момент двигуна в робочому режимі; Гс - момент сил опору.

Як вже зазначалося вище, найбільш поширеними електродвигунами є асинхронні трифазні електродвигуни з короткозамкненим ротором. Широке застосування їх обумовлено простотою конструкції і високою надійністю в експлуатації. Крім того, управління цими електродвигунами найлегше піддається автоматизації.

Явище магнітного поля покладено в основу пристрою найбільш поширених електродвигунів трифазного струму-асинхронних електродвигунів. На тому ж принципі влаштовані і деякі прилади електровимірювань, зокрема електричні лічильники, про які піде мова в гл.

У книзі розглядаються принципи отримання трифазного змінного струму і роботи асинхронного електродвигуна, висвітлюються основні правила конструювання обмоток, дані схеми обмоток найбільш поширених електродвигунів і приклади їх складання.