А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Мокрий апарат

Використання мокрих апаратів для очищення газів в більшості випадків пов'язано з утворенням кислих рідин, так як вода при зіткненні з чиститись газами розчиняє містяться в газах сірчисті, азотисті, органічні та інші речовини. У зв'язку з цим доводиться часто застосовувати заходи проти корозії обладнання, проводити нейтралізацію і знешкодження шламових вод. Крім того, слід враховувати, що деякі уловлювані продукти ( наприклад, пил вапняних, карбідних печей) утворюють в мокрих апаратах тверді відкладення (настилу, накипу), які виводять апарат з ладу внаслідок заростання поверхонь осадження, газопроводів, шламопроводів і інших частин установки.

В описаних мокрих апаратах (скрубберах і барботер) гази сильно охолоджуються, в більшості випадків йдуть H. I апаратів практично насичені водяними парами н інколи забирають краплі рідини. В окремих випадках це неприпустимо, наприклад, при викиді очищених газів в атмосферу через низьку трубу (біля неї буде постійно накрапати) або при напрямків цих газів в наступну апаратуру, де не допускається конденсація вологи.

У довіднику мокрі апарати розділені на наступні групи: порожнисті газопромивачі, насадкові газопромивачі, тарілчасті газопромивачі (барботаж Цінні та пінні апарати), газопромивачі-з рухомою насадкою, мокрі апарати ударно-інерційного дії (ротокло-ни), мокрі апарати відцентрової дії, механічні газопромивачі (механічні та динамічні скрубери), швидкісні газопромивачі (скрубер Вентурі), ежекторні скрубери.

Вода в мокрих апаратах при зіткненні з деякими видами пилу може змінювати свої хімічні властивості і, потрапляючи у водойми, бути причиною їх забруднення.

Незважаючи на ці недоліки, мокрі апарати широко застосовують, особливо коли поряд з очищенням потрібне охолоджування і зволоження газу. Мокрі апарати встановлюють також при відсутності місця для розміщення електрофільтрів або тканинних фільтрів. Рентабельність мокрого очищення газів значно підвищується в разі можливості приєднання її до існуючого водному господарству.

Очищення і охолодження газу в мокрих апаратах здійснюються при зіткненні газу з рідиною, найчастіше водою. Вода в апарати подається за допомогою форсунок, сопів і різного типу зрошувачів залежно від типу і призначення апарату. В апаратах, де потрібно забезпечити контакт газу з рідиною по всій площі поперечного перерізу (наприклад в порожнистих скрубберах і ін.), застосовують форсунки, що працюють під високим тиском і забезпечують створення великого факела розбризкується води. В апаратах, де підведення рідини не грає першорядну роль для очищення і охолодження газу (наприклад в скрубберах Вентурі), застосовують низьконапірні форсунки. Різного типу зрошувачі використовують в насадок скрубберах і інших апаратах, де необхідно забезпечити умови більш повного контакту газу з змоченою поверхнею апарату. Сопла служать в основному для створення плівки води на внутрішній поверхні відцентрових циклонів і скруберів. Таким чином, вибір зрошувальних пристроїв впливає на витрати енергії, що витрачається на процес очищення і охолодження газу.

Для зменшення кількості відпрацьованої рідини при роботі мокрих апаратів застосовується її часткова рециркуляція, а іноді і замкнута система зрошення. 
Необхідно мати на увазі, що вода в мокрих апаратах при зіткненні з деякими видами пилу може змінювати свої хімічні властивості і, потрапляючи у водойми, служити причиною їх забруднення.

При ремонті або перевірці форсунок, сопів і інших пристроїв для подачі рідини в мокрий апарат слід перекрити лінію підведення.

У ряді випадків застосовуються комбіновані схеми, що складаються з сухих механічних апаратів з доочищенням ь високоефективних мокрих апаратах.

У хімічній промисловості такі апарати доцільно використовувати для попереднього знепилення, охолодження і зволоження газів перед більш ефективними мокрими апаратами, а також в тих випадках, коли одночасно повинні протікати абсорбція процеси.

Гази шлаковозгонкі очищають як в сухих електрофільтрах (з попереднім охолодженням газів до 180 - 250 С в котлі-утилізатори або скруббере), так і в мокрих апаратах. За такою схемою гази після охолодження в котлі-утилізатори і зволоження в скрубері надходять в турбулентний промивач і потім в мокрий електрофільтр.

У довіднику мокрі апарати розділені на наступні групи: порожнисті газопромивачі, насадкові газопромивачі, тарілчасті газопромивачі (барботаж Цінні та пінні апарати), газопромивачі-з рухомою насадкою, мокрі апарати ударно-інерційного дії (ротокло-ни), мокрі апарати відцентрової дії, механічні газопромивачі (механічні та динамічні скрубери), швидкісні газопромивачі (скрубер Вентурі), ежекторні скрубери.

У довіднику мокрі апарати розділені на наступні групи: порожнисті газопромивачі, насадкові газопромивачі, тарілчасті газопромивачі (барботаж Цінні та пінні апарати), газопромивачі-з рухомою насадкою, мокрі апарати ударно-інерційного дії (ротокло-ни), мокрі апарати відцентрової дії, механічні газопромивачі (механічні та динамічні скрубери), швидкісні газопромивачі (скрубер Вентурі), ежекторні скрубери.

Установки можуть складатися з одиночного апарату або групи послідовно (паралельно) включених в технологічній схемі апаратів, в тому числі: пи-леосадітельних камер, жалюзійних пиловловлювачів, циклонів, прямоточних і батарейних циклонів, відцентрових пиловловлювачів ротаційного дії, димососів - золоуловителей, порожнистих і насадок газопромивателя , барботаж-них і пінних апаратів, мокрих апаратів відцентрової дії, динамічних газопромивателя, швидкісних газопромивателя (скрубери Вентурі), волокнистих фільтрів, мокрих фільтрів-туманоуловітелі, тканинних фільтрів, зернистих фільтрів, електрофільтрів всіх типів з підстанціями для їх харчування, печей для термічного, каталітичного і прямого дожигания, апаратів хімічної очистки, печей і установок по дезодорації дурнопахнущих речовин.

Незважаючи на ці недоліки, мокрі апарати широко застосовують, особливо коли поряд з очищенням потрібне охолоджування і зволоження газу. Мокрі апарати встановлюють також при відсутності місця для розміщення електрофільтрів або тканинних фільтрів. Рентабельність мокрого очищення газів значно підвищується в разі можливості приєднання її до існуючого водному господарству.

Як показали численні дослідження, загальним критерієм оцінки ефективності мокрого уловлювання пилу слід вважати питома витрата енергії на очищення 1000 м 3 газу. Мокрі апарати з малою питомою витратою енергії мають низьку ефективність, а апарати с. При цьому, зрозуміло, припущено, що конструкція мокрого пиловловлювача раціонально розроблена і не містить непотрібних для очищення газу елементів, що представляють зайве гідравлічний опір.

Існує велика кількість різноманітних конструкцій мокрих пиловловлювачів; широко застосовуються комбіновані апарати, що поєднують в собі більше одного пристрою, дія яких заснована на різних принципах. Багато з мокрих апаратів забезпечують більш високу ступінь очищення від пилу, ніж сухі інерційні сепаратори.

ВНІПІгазпереработкой розроблена двоступенева схема очищення газів. Як I ступені використовується мокрий апарат ударно-інерційного дії з пропускною здатністю 1 млрд. М3 /рік, II ступеня - фільтр-сепаратор з пропускною спроможністю 0 5 млрд. Ме /рік. На заводах продуктивністю 1 млрд. М3 газу на рік рекомендується встановлювати один апарат попереднього очищення і три - тонкого очищення; на заводах продуктивністю 2 млрд. м3 газу на рік відповідно два і п'ять апаратів при одному резервному на II ступені. Залишковий вміст механічних домішок в газі на виході з установки очищення газу має становити не більше 0 3 мг /м3 твердих і 001 см3 /м3 рідких. Поряд з цим ВНІПІгазпереработкой розроблені проекти двох модифікацій апаратів інерційно-ударної дії для Пермського і ЛОКОС-вского ГПЗ. модифікація для Локосовском ГПЗ рекомендується до застосування на першій черзі промислової установки очищення газу від механічних домішок і краплинної рідини заводів Західного Сибіру. Крім того, ВНІПІгазпереработка спільно з ЦКБН розробляє фільтр-сепаратор тонкого очищення газу для другої черги заводів.

У техніці пиловловлення гідротранспорт використовують для переміщення уловленной пилу (шламу) від мокрих апаратів пиловловлення, а також від сухих пиловловлювачів з гідровидалення уловленной пилу з бункерів до місця подальшої переробки.

Газопилеулавлівающіе установки необхідно оснащувати контрольно-вимірювальними приладами. Основні з них такі: діфма-нометра для вимірювання гідравлічного опору апаратів; манометри для вимірювання тиску води, яка подається в мокрі апарати; рівнеміри з сигналізаційними пристроями, що спрацьовують при переповненні бункерів і дренажних пристроїв; вказують і реєструють прилади на щиті управління пило - і газоулавливающего установками; автоматичні пробовідбірники та прилади, автоматично визначають запиленість повітря на вході і виході з апарату з сигналізаційними пристроями, що спрацьовують у випадках підвищення запиленості та концентрації шкідливих речовин в очищаемом повітрі понад встановлену межу.

Газопилеулавлівающіе установки повинні оснащуватися контрольно-вимірювальними приладами. Основні з них такі: діфманометри для вимірювання гідравлічного опору апаратів; манометри для вимірювання тиску води, яка подається в мокрі апарати; рівнеміри з сигналізаційними пристроями, що спрацьовують при переповненні бункерів і дренажних пристроїв; вказують і реєструють прилади на щиті управління пило - і газоулавливающего установками; автоматичні пробовідбірники та прилади, автоматично визначають запиленість газу на вході і виході з апарату з сигналізаційними пристроями, що спрацьовують у випадках підвищення запиленості та концентрації шкідливих речовин в очищаемом повітрі понад встановлену межу.

Застосування змочувачів не має істотного значення до тих пір, поки частки не будуть підведені до крапель за рахунок якого-небудь механізму осадження. Тому застосування змочувачів могло б бути корисним при уловлюванні великих часток, висока ефективність осадження яких в більшості випадків в мокрих апаратах може бути досягнута і без застосування змочувачів. При осадженні же дрібних частинок вся складність завдання полягає в підводі їх до краплі або плівці рідини, чому смачиватели способствоьать не можуть.

За цей період зниження викидів оксидів азоту на ТЕС було досягнуто в основному в результаті впровадження маловитратних технологічних методів придушення їх утворення в топках котлів. Викиди оксидів сірки знижені, головним чином, за рахунок збільшення частки природного газу в структурі паливного балансу і в незначній мірі шляхом уловлювання діоксиду сірки в мокрих апаратах за допомогою інтенсивного зрошення.

Використання мокрих апаратів для очищення газів в більшості випадків пов'язано з утворенням кислих рідин, так як вода при зіткненні з чиститись газами розчиняє містяться в газах сірчисті, азотисті, органічні та інші речовини. У зв'язку з цим доводиться часто застосовувати заходи проти корозії обладнання, проводити нейтралізацію і знешкодження шламових вод. Крім того, слід враховувати, що деякі уловлювані продукти (наприклад, пил вапняних, карбідних печей) утворюють в мокрих апаратах тверді відкладення (настилу, накипу), які виводять апарат з ладу внаслідок заростання поверхонь осадження, газопроводів, шламопроводів і інших частин установки.

Для зменшення шкідливого впливу зворотного корони, по-перше, не слід допускати утворення значного прошарку пилу на осаджувальних електродах, по-друге, бажано збільшувати його провідність. Для зменшення товщини шару пилу зазвичай в сухих апаратах застосовують струшування осаджувальних і коронирующих електродів. У багатьох випадках для повного видалення осілого пилу і повного припинення освіти зворотного корони струшування може не вистачити. У мокрих апаратах для видалення шару осілого пилу електроди обмивають.

У міксерному відділенні сталеплавильних цехів очищення газів, відсмоктуються від парасольок, встановлених в місцях зливу чавуну, і при скачуванні шлаку виробляють в сухих відцентрових циклонах або в послідовно встановлених двох групових циклони типу ЦН-15. Для очищення газу застосовують і батарейні циклони. Так як сухі відцентрові циклони не вловлюють пил розміром менше 10 мкм, для досягнення ГДК в приземному шарі споруджують високі димові труби. Дзержинського та ін.) В міксерних відділеннях для очищення газу експлуатують мокрі відцентрові циклони типу СИОТ. З огляду на те що графітова пил погано змочується, очищення газу в мокрих апаратах відбувається недостатньо ефективно.

При цьому зменшується бризгоунос і погіршуються умови утвореннянерозчинних пилових сполук. Особливо несприятливий вплив надає пил, що осідає на лопатках ротора димососів і вентиляторів. Товщина шару пилу в окремих випадках, наприклад при очищенні конверторного газу, може досягати 50 мм. Нерівномірний налипання пилу викликає дисбаланс ротора, вихід з ладу підшипників і в кінцевому підсумку доводиться зупиняти димососи. Тому лопатки ротора газодутьевих машин промивають холодною або гарячою водою або під час зупинки машини, або на ходу. Для промивки може бути використана технічна вода тиском 6 - 10 МПа. Для зменшення відкладень пилу на поверхнях димососів і вентиляторів були зроблені спроби покрити їх поверхні синтетичними матеріалами, зокрема тефлоном. Мокрі апарати газоочистки і газовий тракт в значно більшому ступені, ніж сухі, схильні до корозійного впливу газів і води. Тому при експлуатації систем з мокрими газоочисниками необхідно здійснювати систематичний нагляд за ними і вести водно-хімічний контроль.