А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Численний практичний приклад

Численні практичні приклади показують вигідність застосування холоду для збірки сполучень з гарантованим натягом.

Наводяться численні практичні приклади, а також питання, тести і завдання для самостійної підготовки.

Наведено численні практичні приклади.

З численних практичних прикладів видно, що витрати на ізоляцію окупаються в короткі терміни, а виготовлення виробів з ізоляційних матеріалів може виконуватися в заводських умовах або поставлятися в готовому вигляді спеціалізованими підприємствами. Велике значення в справі економії тепла з одночасним підвищенням продуктивності агрегатів має автоматизація управління тепловими процесами. Практика металургійних заводів повністю підтверджує це положення.

Наявність численних практичних прикладів і рекомендацій, викристалізувалися в результаті розгляду різноманітних виробничих завдань, з якими автору довелося зіткнутися в процесі науково-дослідної та консультантской діяльності, а також під час читання лекцій інженерам-практикам, дозволяє використовувати книгу і як довідник.

Особливо цінними є численні практичні приклади раціоналізації і механізації різних процесів поводження з ентомофагами.

У ній є дивовижне багатство важливих питань з численними практичними прикладами і застосуванням НЛП в менеджменті і бізнесі.

Глави 1 - 8 присвячені в основному теоретичним питанням, виклад яких супроводжується численними практичними прикладами.

Одночасно в книзі детально викладаються ретельно відібрані чисельні методи, застосування яких ілюструється на численних практичних прикладах.

Книга Ерріота представляє інтерес своєї ясно вираженою практичною спрямованістю, яка досягається як підбором і характером розташування матеріалу, так і розглядом численних практичних прикладів. Використовуваний в книзі математичний апарат нескладний.

Хоча жорсткість умов, прийнятих при аналізі за методом найгіршого випадку, з точки зору відповідності їх реальним умовам іноді ставиться під сумнів, численні практичні приклади, які відповідають різним умовам, показують високу-ступінь кореляції між критичністю параметрів елементів схеми і можливістю успішної її роботи, особливо на кордонах заданої робочої області. Наприклад, якщо лінійний багатокаскадний підсилювач живиться від джерела, що працює при нижній межі допуску (посилення кожного каскаду чутливо до змін напруги, тому всі каскади одночасно матимуть мінімальне посилення), то при низьких навколишніх температурах все коефіцієнти посилення р транзисторів в кожному каскаді наблизяться до нижнього межі і в результаті вийде ситуація, відповідна гіршого випадку.

Хоча жорсткість умов, прийнятих при аналізі за методом найгіршого випадку, з точки зору відповідності їх реальним умовам іноді ставиться під сумнів, численні практичні приклади, які відповідають різним умовам, показують високий ступінь кореляції між критичністю параметрів елементів, схеми і можливістю успішної її роботи, особливо на кордонах заданої робочої області. Наприклад, якщо лінійний багатокаскадний підсилювач живиться від джерела, що працює при нижній межі допуску (посилення кожного каскаду чутливо до змін напруги, тому всі каскади одночасно матимуть мінімальне посилення), то при низьких навколишніх температурах все коефіцієнти посилення (3 транзисторів в кожному каскаді наблизяться до нижньої межі і в результаті вийде ситуація, відповідна гіршого випадку.

Книга написана одним з найстаріших працівників вітчизняної промисловості пластичних мас, що висуває на основі свого величезного практичного досвіду ряд важливих міркувань в області підходу до конструювання, випробування і розрахунку пластмасових виробів, що працюють під навантаженням. На численних практичних прикладах розглядаються особливості поведінки полімерних матеріалів в різних конструкціях і можливості інженерного розрахунку цих конструкцій на основі деформаційних характеристик матеріалів.

Книга написана одним з найстаріших працівників вітчизняної промисловості пластичних мас, що висуває на основі свого практичного досвіду ряд важливих міркувань в області підходу до конструювання, випробування і розрахунку пластмасових виробів, що працюють під навантаженням. На численних практичних прикладах розглядаються особливості поведінки полімерних матеріалів в різних конструкціях і можливості інженерного розрахунку цих конструкцій на основі деформаційних характеристик матеріалів. Багато положень в книзі є дискусійними і змусять читачів подумати і посперечатися.

Книга написана одним з найстаріших працівників вітчизняної промисловості пластичних мас, що висуває на основі свого величезного практичного досвіду ряд важливих міркувань в області підходу до конструювання, випробування і розрахунку пластмасових виробів, що працюють під навантаженням. На численних практичних прикладах розглядаються Особливості поведінки полімерних матеріалів в різних конструкціях і можливості інженерного розрахунку цих конструкцій на основі деформаційних характеристик матеріалів. Деякі положення в книзі є дискусійними і змусять читачів подумати і посперечатися.

Виразний розповідь про успіхи систематичного застосування методу мозкового штурму, головним чином в напрямку, висунутому в 1950 - х рр. великої рекламної фірмою BBDO в Буффало. Основна цінність книги полягає в численних практичних прикладах з американської промисловості.

Хотілося б ще раз підкреслити комплексний характер матеріалу книги і те, що серйозну увагу в ній приділяється темам, традиційно слабо висвітлюються в сучасній навчальній та методичній літературі. Представлений матеріал, незважаючи на всю його складність, добре сприймається завдяки численним практичним прикладам, схемами і ілюстрацій, а також стилю викладу. Авторами обрана найбільш оптимальна складність викладу, що дозволяє значно розширити читацьку аудиторію за рахунок фахівців різних професій.

Центрування турбін на монтажі викладається в книзі в більш загальному вигляді з урахуванням того, що всі необхідні відомості наводяться тепер в заводських інструкціях і технологічних картах, складених монтажними організаціями для кожного типу турбіни. З огляду на не цілком звичайну форму викладу - теоретичні обґрунтування, розрахункові таблиці, численні практичні приклади, автор просить читачів повідомити до видавництва Енергія свої зауваження і пропозиції.

У книзі запропоновано нові методи розрахунку гумотехнічних виробів на основі застосування теорії пружності. Ці методи забезпечують отримання результатів, якісно і кількісно збігаються з даними експериментів. У книзі наведені розрахунки, доведені до кінцевих результатів, і дані численні практичні приклади розрахунку гумотехнічних конструкцій.

Ми побіжно згадали основні особливості трьох компонентів системи іонообмінної хроматографії: іонообменііка, елюента і речовини. Поглиблене знайомство з іонообмінної хроматографії доцільно почати з більш повного опису і характеристики всіх компонентів, включивши сюди і деякі довідкові дані про продажних іоіообменніках. Це дозволить нам підійти до обгрунтування вибору параметрів хроматографічного процесу, а також в повній мірі оцінити наведені далі численні практичні приклади.

У доступній формі викладено порядок організації обліку надходження та руху основних засобів, їх амортизації та ремонту. Детально розглядається відображення лізингових операцій, інвентаризації та переоцінки основних засобів. Велику увагу приділено питанням оподаткування операцій з основними засобами. Матеріал базується на діючих нормативних актах з останніми змінами та доповненнями. Наведено численні практичні приклади.

Ендерлайна, великого фахівця в галузі фізики і техніки напівпровідників, в доступній формі викладені принципи дії, методи виготовлення та різноманітні застосування мікроелектронних приладів. Описується також дуже багато новітніх інтегральних схем і вивчаються тенденції їх розвитку. Численні малюнки і діаграми дозволили практично обійтися без складного математичного апарату і викласти матеріал вельми наочно. У книзі визначено поняття інформації та її одиниця - біт. Докладно розглянута роль мікроелектроніки в розвитку інформатики і дані основні фізичні уявлення, що лежать в основі дії мікроелектронних схем. Описано принципи дії найважливіших напівпровідникових структур (p - n - переходу, біполярних і польових транзисторів), логічні елементи і способи їх реалізації за допомогою електронних схем; наведені також численні практичні приклади.