А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Багатошарова теплоізоляція

Багатошарова теплоізоляція складається з чергуються шарів добре відображає матеріалу (наприклад, алюмінієвою фольга або алюмініенраванного майлара) і шарів матеріалу з низьким значенням коефіцієнта теплопровідності (наприклад, стекловойлок, паперу, склотканини, нейлонової сітки), причому вся система повинна бути добре отва-куумнрована.

У багатошаровій теплоізоляції при глибокому вакуумі тепло передається головним чином за рахунок випромінювання теплопровідності ізолюючої прошарку.

Ефективний коефіцієнт теплопровідності деяких видів порошкової теплоізоляції в залежності від тиску газу. Як і для багатошарової теплоізоляції, для вакууммрованной порошкової ізоляції також існує оптимальна щільність.

Остання аналогічна задачі поширення тепла в багатошарової теплоізоляції свердловини.

Предложян алгоритм вибору оптимальних товщин шарів багатошарової теплоізоляції мінімальної маси з урахуванням обмежень на допустимі температури. Завдання оптимізації вирішена з використанням методу по-кооодінчтного спуску на основі аналітичних рішень задач нестаціонарної теплопровідності для багатошарових систем пластин з уніфікованими зовнішніми граничними умовами та умовами неідеального теплового контакту на стиках пластин. Функціонально-технічні ограниче-ня на систему ПЛАСТАЛ враховуються методом штрафних функцій. Алгоритм ілюструється прикладом оптимізації товщини двошарової системи пластин з іеідерльним тепловим контактом у вигляді теплової ємності і гра-яячякмі умовами першого та другого роду на зовнішніх поверхнях.

Розглянемо рішення зовнішньої задачі для підземного трубопроводу з багатошарової теплоізоляцією.

Рішення (352) ідентично рішенням стаціонарної задачі (331) для випадку багатошарової теплоізоляції з урахуванням термічного опору рослинного покриву.

Вакуум, необхідний для порошкової теплоізоляції, на кілька порядків нижче вакууму, необхідного для багатошарової теплоізоляції. Однак порошки потребують ретельної сушки перед вакуумированием, оскільки більшість з них легко адсорбує вологу. У ємностях з подвійними верстатами порошки повинні мати значно більш високу щільність, щоб запобігти утворенню пустот в ізоляції в процесі роботи. Для захисту вакуумних насосів від абразивного впливу твердих частинок потрібні фільтри з дрібною сіткою.

термоізоляційний шар обмурівки можна виконувати з жаротривкого бетону на діатомових заповнювачі при температурі до 700 застосовується також багатошарова теплоізоляція, наприклад вулканіт, асбозуріт і асбоцементная штукатурка. Теплоізоляційний шар зовнішніх стін рекомендується також робити з мінеральної вати, захищеної зовні шаром штукатурки по дротяній сітці.

Завдяки наявності теплових містків, утворених елементами включення, визначення тепловтрат через таку теплоізоляційну конструкцію значно складніше, ніж для іншої багатошарової теплоізоляції.

У багатошаровій теплоізоляції ділянки був вмонтований багатосекційний компенсаційний електронагрівач, який виключав теплові втрати і їх вплив на термопари, що вимірюють температуру зовнішньої поверхні дослідної труби.

Накладення штучних формованих теплоізоляційних виробів на трубопроводи безканальної прокладки виробляють насухо, без Подмазко, з перев'язкою швів. При влаштуванні багатошарової теплоізоляції шви між елементами нижчого ізоляційного шару перекривають елементами вищого шару. Штучні вироби, що укладаються на трубопроводи або інші криволінійні поверхні діаметром до 600 мм, слід зміцнювати кільцями з дроту, смугової сталі або іншими способами. На трубах і криволінійних поверхнях діаметром понад 600 мм, а також на плоских поверхнях кожен шар укладаються теплоізоляційних виробів повинен бути прикріплений до поверхні дротяною сіткою з осередками розміром 100x100 мм. Зовнішня поверхня теплоізоляції з штучних виробів повинна бути вирівняна теплоізоляційної мастикою або штукатуркою.

Накладення штучних формованих теплоізоляційних виробів на трубопроводи безканальної прокладки повинно проводитися насухо, без Подмазко, з перев'язкою швів. При влаштуванні багатошарової теплоізоляції шви між елементами нижчого ізоляційного шару повинні перекриватися елементами вищого шару.

вплив температури теплою поверхні на ефективний коефіцієнт теплопровідності багатошарової теплоізоляції з тиснення алюмінізірованной поліефірної плівки.

Очевидно, що використання багатошарової теплоізоляції в конструкціях вимагає ретельного дослідження виникають ефектів багатовимірної теплопередачі.

Ефективний коефіцієнт теплопровідності багатошарової теплоізоляції, що складається з чергуються шарів скловолокна і алюмінієвої фольги, між 77 і 300 К в залежності від числа шарів на I. | Залежність ефективного коефіцієнта теплопровідності від тиску залишкового газу для типової багатошарової (24 шару /см ізоляції між 90 і 300 К. Нарешті, з виразу (2 - 48) видно, що граничні температури можуть впливати на ефективний коефіцієнт теплопровідності. Експериментальні дані рис. 2.7 , отримані для багатошарової теплоізоляції з тисненим поліефірних алю-мінізірованних екранів, показали, що ефективний коефіцієнт теплопровідності такої теплоізоляції приблизно пропорційний третього ступеня температури теплої поверхні.

Спочатку розглянемо узагальнене рішення зовнішньої завдання на випадок підземного трубопроводу з багатошарової теплоізоляцією. Вирішимо рівняння теплопровідності для першого шару, використовуючи метод кінцевих інтегральних перетворень.

Реалізувати деякі переваги використання великого числа екранів, уникнувши при цьому труднощів, пов'язаних зі складністю структури, вдається за допомогою порошкового теплоізоляції. Однак цей вид теплоізоляції щодо повної теплової ефективності в 10раз поступається багатошарової теплоізоляції. У тих випадках, коли ця обставина не грає серйозної ролі, а головним фактором є вартість, як, наприклад, в разі стендових емакостей для рідкого азоту, застосування знаходить навіть н ів акуу світів енна порошкова теплоізоляція.

Очевидно також, що представлений тут матеріал може служити лише оглядом, а наведені в ньому посилання на додаткові дані і відомості, пов'язані з передачі тепла теплопровідністю, носять вибірковий характер. Наприклад, можна навести принаймні кілька сот посилань тільки на роботи, пов'язані із застосуванням різних видів високоефективної багатошарової теплоізоляції в космічній техніці. Огляд цих робіт міг би дати матеріал не на главу, а на цілий том. З тих же причин тут не наведено таблиці теплофізичних властивостей і теплоізоляційних характеристик, що мають важливе значення для вирішення завдань низькотемпературної теплопровідності, які в достатку є в літературі.

Резервуари для рідкого водню зазвичай складаються з двох або більше металевих судин, розташованих концентрично по відношенню один до одного. Центральний (внутрішній) посудина призначена для рідкого водню. Між внутрішнім і зовнішнім судинами з метою зменшення теплового потоку до внутрішнього судини підтримується вакуум або ж використовується ва-куумно-порошкове або багатошарова теплоізоляція. Можливо поєднання декількох видів ізоляції. Резервуари конструюють таким чином, щоб потрапляння повітря в середу водню в період експлуатації резервуара було виключено.

дд; - Кількість повних шарів (що відображає екран плюс ізолюючий прошарок) ізоляції на одиницю товщини, hs - теплова провідність матеріалу прошарку, а - постійна Стефана - Болицмана, е - ефективна ступінь чорноти відбиває екрана, а Г1еПл і Гхолам-температури теплої і холодної сторін теплоізоляції. З рівняння (2 - 48) видно, що ефективний коефіцієнт теплопровідності може бути знижений шляхом збільшення щільності укладки шарів до певного значення. З виразу (2 - 48) прямо не випливає, що стискає навантаження впливає на ефективний коефіцієнт теплопровідності і, отже, на якість багатошарової теплоізоляції.

Залежність теплопровідності типових матеріалів від температури. | Вплив тиску повітря на теплопровідність асбестоізоляціі. Коефіцієнт теплопровідності даного матеріалу залежить від багатьох факторів. Невелика кількість домішок в чистому металі призводить до значних втрат теплопровідності. Опромінення швидкими нейтронами може вдвічі і навіть більше зменшити теплопровідність металів або керамічних матеріалів. Як видно з рис. 3.1 температура істотно впливає на коефіцієнт теплопровідності. Тиск надає мало впливав на теплопровідність газу, що міститься в пористих матеріалах, до тих пір, поки межзерен-ні проміжки не стануть менше середнього шляху вільного пробігу молекул газу. Ще кращі термоізоляційні властивості можна отримати, заповнивши вакуумований проміжок між поверхнями відображає ізоляційним матеріалом. Виключно хорошими теплоізоляційними властивостями володіє багатошарова теплоізоляція, яка застосовується для криогенного обладнання. Вона складається з декількох тисяч перемежовуються шарів алюмінієвої фольги і пластикової плівки або скляній тканини товщиною в соті частки міліметра.

Залежність теплопровідності типових матеріалів від температури. | Вплив тиску повітря на теплопровідність асбестоізоляціі. Коефіцієнт теплопровідності даного матеріалу залежить від багатьох факторів. Невелика кількість домішок в чистому металі призводить до значних втрат теплопровідності. Опромінення швидкими нейтронами може вдвічі і навіть більше зменшити теплопровідність металів або керамічних матеріалів. Як видно з рис. 3.1; температура істотно впливає на коефіцієнт теплопровідності. Тиск надає мало впливав на теплопровідність газу, що міститься в пористих матеріалах, до тих пір, поки межзерен-ні проміжки не стануть менше середнього шляху вільного пробігу молекул газу. Як показано на рис. 3.2 вплив тиску стає істотним при тисках нижче приблизно 10 мм рпг. Ще кращі термоізоляційні властивості можна отримати, заповнивши вакуумований проміжок між поверхнями відображає ізоляційним матеріалом. Виключно хорошими теплоізоляційними властивостями володіє багатошарова теплоізоляція, яка застосовується для криогенного обладнання. Вона складається з декількох тисяч перемежовуються шарів алюмінієвої фольги і пластикової плівки або скляній тканини товщиною в соті частки міліметра.