А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Мінеральна присадка

Мінеральні присадки (магнезит, доломіт і вапно) вводяться в топку і газоходи котлоагрегатів в дрібнодисперсному стані. Досвід застосування мінеральних присадок на енергетичних котлах показав, що при спалюванні високосірчистих мазутів знижується корозійна активність продуктів горіння шляхом їх нейтралізації каустичним магнезитом.

Мінеральні присадки (магнезит, доломіт і вапно) вводяться в топку і газоходи котлоагрегатів в дрібнодисперсному стані. Досвід застосування мінеральних присадок на енергетичних котлах показав, що при спалюванні високосірчистих мазутів знижується корозійна активність продуктів горіння внаслідок нейтралізації їх каустичним магнезитом. Ефект від застосування каустичної магнезиту підвищується при збільшенні тонкощі розуміли.

Таким чином, в результаті вивчення впливу мінеральних присадок на роботу котлів була встановлена можливість зниження корозійної активності продуктів згоряння високосірчистих мазутів шляхом їх нейтралізації каустичним магнезитом, причому ефект від застосування його помітно підвищується при збільшенні тонкощі розуміли.

Третій метод боротьби з відкладеннями на лопатках газових турбін полягає у введенні в мазути деяких мінеральних присадок. Як присадок, як зазначено в роботі[210], Застосовувалися А1203 MgO CaO, кремній, фосфор і ряд інших. Фірмою Сульцер були проведені тривалі випробування газотурбінної установки потужністю 20 Мет, з присадкою алюмосилікатної суспензії, причому після безперервної роботи протягом 220 год потужність і економічні показники турбіни не погіршились. Невеликі відкладення на зворотному боці лопаток не збільшувалися, хоча температура робочого тіла підвищувалася з 650 до 680 С, а тиск з 18 ата було піднято до 25 ата.

У зв'язку з цим рекомендується розмелюють продукт в середовищі інертного газу (азоту або димових газів), а також з мінеральної присадкою. Фракція 850 мк, що містить 52% частинок розміром 74 мк з добавкою охри і залізного сурику, має нижн. Зважена в повітрі пил коркового (Борково) борошна фракції 850 мк вологістю 7 3%, зольністю 10 9%, що містить 6 6% часток розміром 74 мк, має нижн. За даними (63], пил коркового борошна має нижн. У зв'язку з цим рекомендується розмелюють продукт в середовищі інертного газу (азоту або димових газів), а також з мінеральної присадкою. Фракція 850 мк, що містить 52% частинок розміром 74 мк з добавкою охри і залізного сурику, має нижн. Зважена в повітрі пил коркового (Борково) борошна фракції 850 мк вологістю 7 3%, зольністю 10 9%, що містить 6 6% часток розміром 74 мк, має нижн. За даними[63], пил коркового борошна має нижн.

Мінеральні присадки (магнезит, доломіт і вапно) вводяться в топку і газоходи котлоагрегатів в дрібнодисперсному стані. Досвід застосування мінеральних присадок на енергетичних котлах показав, що при спалюванні високосірчистих мазутів знижується корозійна активність продуктів горіння шляхом їх нейтралізації каустичним магнезитом.

Мінеральні присадки (магнезит, доломіт і вапно) вводяться в топку і газоходи котлоагрегатів в дрібнодисперсному стані. Досвід застосування мінеральних присадок на енергетичних котлах показав, що при спалюванні високосірчистих мазутів знижується корозійна активність продуктів горіння внаслідок нейтралізації їх каустичним магнезитом. Ефект від застосування каустичної магнезиту підвищується при збільшенні тонкощі розуміли.

При концентраціях 0 1% в золі утворюються вапно, силікати і алюмінати кальцію, майже повністю реагують при оптимальній концентрації до анортиту. Інтенсивність піка вапна на кривій 283 менше, ніж на всіх інших дифрактограм-мах, що свідчить про майже повну реагуванні вапна з утворенням на п'ятій стадії реагування високодисперсних частинок анортиту. Це є умовою, що забезпечує гранично досяжну на природних мінеральних присадках провідність плазми, прийнятну для здійснення МГД-парового циклу на викопному вугіллі без додаткових іонізуючого добавок натрію або кальцію.

Широко поширене в період з 1950 до 1965 р застосування твердих мінеральних порошкоподібних присадок (каустичної магнезиту та ін.) Для усунення забруднення і корозії поверхонь нагріву при спалюванні сірчистого мазуту в даний час замінюється застосуванням рідких присадок (органічних або мінеральних водорозчинних), так як при цьому значно спрощується система введення присадок і підвищується ефективність їх дії. Цей режим легко здійснюється в будь-яких топкових пристроях і не вимагає підвищеної уваги експлуатаційного персоналу. При експлуатації мазутних і газомазутних парогенераторів знаходять все більше застосування рідкі присадки на органічній основі, розроблені ВНИИНП, і водорозчинні мінеральні присадки ОТІ.