А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Методична тактика

Методична тактика встановлює порядок оптимального ведення кожного конкретного акту навчання, визначає характер дій педагога і студентів у конкретній обстановці, здійснює заміну одних засобів, форм і методів іншими, більш доцільними.

Методична тактика вказує вибір шляхів і засобів ведення конкретних навчальних занять виходячи з виникнення різних ситуацій. Методична тактика висловлює напрям оперативного керівництва всім ходом навчального процесу як в. Зіставлення даних дидактичної стратегії з обґрунтуванням вибору рішень шляхом методичної тактики дозволяє: досить оперативно оцінювати суть виникає явища; визначати основні виникають при цьому завдання, які потребують вирішення; встановлювати методи і засоби, що застосовуються для оптимального вирішення цих завдань; уникати типових помилок, характерних для даних ситуацій; визначати спадкоємність вирішених завдань з новими завданнями навчання.

Методична тактика зводиться в основному до застосування більш сприятливих впливів, більш обережного і поступового збільшення сили подразника. Відомо, що максимальний ефект тренування функції терморегуляції може бути досягнутий при короткочасних періодичних впливах дратівної фактора, оскільки тривале напруження функції викликає її виснаження.

Методична тактика встановлює порядок шляху, засіб оптимального ведення кожного конкретного акту навчання, виходячи з різних ситуацій, визначає характер дій педагога і студентів у конкретній обстановці, здійснює заміну одних засобів, форм і методів іншими, більш доцільними, а також вказує способи оперативного керівництва навчальним процесом, в тому числі самостійною роботою студентів. Зіставлення даних дидактичної стратегії з обґрунтуванням вибору рішень шляхом методичної тактики дозволяє: досить оперативно оцінювати суть виникає явища; визначати основні, що виникають при цьому завдання, встановлювати методи і засоби для оптимального вирішення цих завдань; уникнути типових помилок, характерних для даних ситуацій; визначати спадкоємність вирішених завдань з новими завданнями навчання.

Особливо важлива методична тактика для вирішення завдань, пов'язаних з поведінкою людей, з впливом на цю поведінку.

Як дидактична стратегія, так і методична тактика вимагають виконання деяких умов, які забезпечують успіх оптимального планування і вибору рішень для навчального процесу.

Як дидактична стратегія, так і методична тактика вимагають виконання деяких умов, які забезпечують успіх оптимального планування і вибору рішень для навчального процесу. До таких умов відносяться: достовірність і обґрунтованість вихідних даних; знання стану підготовки студентів і якісних особливостей певних груп і потоків; обгрунтування змісту програми і всіх навчальних дій на основі логічних і інших причинних зв'язків, виходячи з досвідчених даних і за аналогією; очікування виконання програми і всіх актів навчання на основі стійких тенденцій, екстраполяції, інтерполяції і непевного планування результатів; методичний досвід, професійна компетентність і здоровий глузд педагога; діалектичне розуміння сутності програмованого процесу і його психолого-педагогічне обгрунтування.

Методична тактика вказує вибір шляхів і засобів ведення конкретних навчальних занять виходячи з виникнення різних ситуацій. Методична тактика висловлює напрямок оперативного керівництва всім ходом навчального процесу як в. Зіставлення даних дидактичної стратегії з обґрунтуванням вибору рішень шляхом методичної тактики дозволяє: досить оперативно оцінювати суть виникає явища; визначати основні виникають при цьому завдання, які потребують вирішення; встановлювати методи і засоби, що застосовуються для оптимального вирішення цих завдань; уникати типових помилок, характерних для даних ситуацій; визначати спадкоємність вирішених завдань з новими завданнями навчання.

Методична тактика встановлює порядок шляху, засіб оптимального ведення кожного конкретного акту навчання, виходячи з різних ситуацій, визначає характер дій педагога і студентів у конкретній обстановці, здійснює заміну одних засобів, форм і методів іншими, більш доцільними, а також вказує способи оперативного керівництва навчальним процесом , в тому числі самостійною роботою студентів. Зіставлення даних дидактичної стратегії з обґрунтуванням вибору рішень шляхом методичної тактики дозволяє: досить оперативно оцінювати суть виникає явища; визначати основні, що виникають при цьому завдання, встановлювати методи і засоби для оптимального вирішення цих завдань; уникнути типових помилок, характерних для даних ситуацій; визначати спадкоємність вирішених завдань з новими завданнями навчання.

Вищевикладені методичні прийоми завойовують сьогодні велику популярність, як альтернативні варіанти в навчально-виховному процесі. Успішне засвоєння студентами предмета конфлітологіі залежить багато в чому від правильно обраної соціально-психологічної установки на спілкування викладача зі студентами, яка повинна характеризуватися: відкритістю по відношенню до вихованців; готовністю до контакту з ними; передбачуваної задоволеністю від майбутнього спілкування; передбаченням емоційного переживання, яке неодмінно відбудеться в результаті спілкування; зацікавленістю і готовністю до творчого взаємодії і наукового пошуку. Застосовуючи методичні тактики, що стимулюють творчу діяльність, викладач конфліктології повинен будувати фундамент спілкування на принципах співпраці, колегіальності, продуктивності.

Методична тактика вказує вибір шляхів і засобів ведення конкретних навчальних занять виходячи з виникнення різних ситуацій. Методична тактика висловлює напрямок оперативного керівництва всім ходом навчального процесу як в. Зіставлення даних дидактичної стратегії з обґрунтуванням вибору рішень шляхом методичної тактики дозволяє: досить оперативно оцінювати суть виникає явища; визначати основні виникають при цьому завдання, які потребують вирішення; встановлювати методи і засоби, що застосовуються для оптимального вирішення цих завдань; уникати типових помилок, характерних для даних ситуацій; визначати спадкоємність вирішених завдань з новими завданнями навчання.