А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Металевий рахунок

Металевий рахунок відкривається на підставі укладеного між клієнтом і депозитарієм банку договору про відкриття та обслуговування металевого рахунку і представленого доручення на відкриття рахунку. При відкритті металевого рахунку клієнтові видається свідоцтво про його відкритті.

Металевий рахунок буває трьох видів: іменний рахунок; рахунок в знеособленому металі; рахунок відповідального зберігання.

Металевий рахунок в знеособленому металі призначений для обліку фізичного кількості будь-якого аффинированного дорогоцінного металу незалежно від його виду.

Металевий рахунок - це рахунок банку (ЛОРО), на якому значиться певну кількість дорогоцінного металу в грамах з визначенням його чистоти. Цей рахунок відкривається в депозитарії і не містить в собі нічого, крім однієї цифри - кількість грамів хімічно чистого дорогоцінного металу.

Іменний металевий рахунок призначений для обліку тільки одного виду дорогоцінного металу.

Відкриття металевого рахунку в спеціально уповноваженому банку проводиться на підставі доручення клієнта на відкриття металевого рахунку.

Закриття металевого рахунку здійснюється відповідно до доручень клієнта, або за рішенням правонаступника клієнта, або за рішенням суду відповідно до законодавства РФ. При наявності дорогоцінного металу на металевому рахунку він не може бути закритий. Перед закриттям рахунку знаходиться на ньому дорогоцінний метал повинен бути переведений на інший металевий рахунок клієнта, на рахунок його правонаступника або на спеціальний рахунок депозитарію банку відповідно до підставою для закриття металевого рахунку. При закритті металевого рахунку клієнтові, його правонаступника або судового органу видається довідка про закриття рахунку.

Інвестор поклав на металевий рахунок в банку 110 кг золота в лігатурі марки ЗЛА-3. Через місяць після вкладу вартість однієї тройської унції золота по ціні міжнародного ринку, обчислена по ранковому золотому фіксингу в Лондоні, зросла на 12 дол. Курс долара США до рубля по котируванню Центрального банку Росії зріс за цей період на 55 руб. Одна тройська унція становить 311034807 р Результати визначаються з точністю до 0001 частки тройської унції із застосуванням правила округлення.

Всі операції по металевому рахунку клієнта виробляються депозитарієм банку на підставі доручень встановленого зразка, прийнятих від клієнта до виконання або на підставі доручень осіб, яким клієнт довірив право розпоряджатися своїм рахунком.

Таким чином, на металевому рахунку вказується кількість металу, а в сховищі банку зберігається даний еквівалент металу.

Відносно новим напрямом в роботі банків з клієнтами є металевий рахунок - рахунок, що відкривається в банку юридичним і фізичним особам для обліку руху металу в знеособленої формі щодо банківських операцій. На цьому рахунку відображаються дані про метал в грамах без вказівки індивідуальних ознак і без нарахування фіксованого відсотка.

Раз на місяць кліринговий Банк сальдіруются за результатами руху кожного металевого рахунку і виводить чисте нетто металевого рахунку по кожному металу і по кожному банку, після чого відповідний метал переноситься з осередку сховища, що належить одному банку, на користь іншого банку, якщо сальдо рахунку за цим типом металу негативне, і навпаки.
 Підписи на дорученні або довіреності повинні відповідати підписам, заявленим у картці власника металевого рахунку.

Відкриття металевого рахунку в спеціально уповноваженому банку проводиться на підставі доручення клієнта на відкриття металевого рахунку.

Металевий рахунок відкривається на підставі укладеного між клієнтом і депозитарієм банку договору про відкриття та обслуговування металевого рахунку і представленого доручення на відкриття рахунку. При відкритті металевого рахунку клієнтові видається свідоцтво про його відкритті.

Раз на місяць кліринговий Банк сальдіруются за результатами руху кожного металевого рахунку і виводить чисте нетто металевого рахунку по кожному металу і по кожному банку, після чого відповідний метал переноситься з осередку сховища, що належить одному банку, на користь іншого банку, якщо сальдо рахунку за цим типом металу негативне, і навпаки.

Під металом в знеособленої формі маються на увазі золото, срібло, платина і паладій, що знаходяться на знеособленому металевому рахунку, тобто без виділення індивідуальних ознак: номера злитка, марки, виробника.

Отримавши з сертифікованого сховища, якщо метали знаходяться на території РФ, супровідний лист з доданими документами про якість і специфікацією або від спеціально уповноваженого банку повідомлення про кредитування металевого рахунку (якщо метали знаходяться поза територією РФ), банк-покупець проводить оприбуткування дорогоцінних металів і одночасно списання грошей з рахунку дебітора в рублях. На наступний робочий день банк-покупець отримує з сертифікованого сховища акт попереднього прийому дорогоцінних металів, що є підтвердженням виконаної операції.

Металевий рахунок відкривається на підставі укладеного між клієнтом і депозитарієм банку договору про відкриття та обслуговування металевого рахунку і представленого доручення на відкриття рахунку. При відкритті металевого рахунку клієнтові видається свідоцтво про його відкритті.

На відміну від ведення звичайного кореспондентського рахунку кліринговий банк не тільки не платить за залишками на м еталліческіх рахунках, а й бере відсоток за ведення даного рахунку. У всьому іншому принцип ведення металевого рахунку відповідає принципам ведення кореспондентського рахунку.

Закриття металевого рахунку здійснюється відповідно до доручень клієнта, або за рішенням правонаступника клієнта, або за рішенням суду відповідно до законодавства РФ. При наявності дорогоцінного металу на металевому рахунку він не може бути закритий. Перед закриттям рахунку знаходиться на ньому дорогоцінний метал повинен бути переведений на інший металевий рахунок клієнта, на рахунок його правонаступника або на спеціальний рахунок депозитарію банку відповідно до підставою для закриття металевого рахунку. При закритті металевого рахунку клієнтові, його правонаступника або судового органу видається довідка про закриття рахунку.

Вартість готівки афіновані дорогоцінних металів оплачується покупцем продавцеві за ставкою і в порядку, встановленому чинним податковим законодавством РФ. Продавець несе всі витрати, пов'язані з доставкою реалізованого дорогоцінного металу в сертифікованому сховищі покупця, якщо афіновані дорогоцінні метали знаходяться - на території РФ, або на металевий рахунок в спеціально уповноважених банках, якщо афіновані дорогоцінні метали знаходяться поза територією РФ.

Всі доручення передаються депозитарію банку у вигляді заповнених клієнтом або його довіреною особою бланків встановленої форми. Клієнту видається на руки копія прийнятого доручення, завірена депозитарієм банку. Депозитарій банку гарантує збереження таємниці по металевому рахунку клієнта.

Закриття металевого рахунку здійснюється відповідно до доручень клієнта, або за рішенням правонаступника клієнта, або за рішенням суду відповідно до законодавства РФ. При наявності дорогоцінного металу на металевому рахунку він не може бути закритий. Перед закриттям рахунку знаходиться на ньому дорогоцінний метал повинен бути переведений на інший металевий рахунок клієнта, на рахунок його правонаступника або на спеціальний рахунок депозитарію банку відповідно до підставою для закриття металевого рахунку. При закритті металевого рахунку клієнтові, його правонаступника або судового органу видається довідка про закриття рахунку.

Закриття металевого рахунку здійснюється відповідно до доручень клієнта, або за рішенням правонаступника клієнта, або за рішенням суду відповідно до законодавства РФ. При наявності дорогоцінного металу на металевому рахунку він не може бути закритий. Перед закриттям рахунку знаходиться на ньому дорогоцінний метал повинен бути переведений на інший металевий рахунок клієнта, на рахунок його правонаступника або на спеціальний рахунок депозитарію банку відповідно до підставою для закриття металевого рахунку. При закритті металевого рахунку клієнтові, його правонаступника або судового органу видається довідка про закриття рахунку.

Закриття металевого рахунку здійснюється відповідно до доручень клієнта, або за рішенням правонаступника клієнта, або за рішенням суду відповідно до законодавства РФ. При наявності дорогоцінного металу на металевому рахунку він не може бути закритий. Перед закриттям рахунку знаходиться на ньому дорогоцінний метал повинен бути переведений на інший металевий рахунок клієнта, на рахунок його правонаступника або на спеціальний рахунок депозитарію банку відповідно до підставою для закриття металевого рахунку. При закритті металевого рахунку клієнтові, його правонаступника або судового органу видається довідка про закриття рахунку.

Банк-покупець, отримавши свідоцтво про факт угоди, на підставі строкового договору перераховує суму авансу продавцю. Термін передоплати зазвичай не повинен перевищувати двох робочих днів з дати первинних торгів. Остаточний розрахунок проводиться на дату поставки, зазначеної в терміновому договорі. Розрахунок ведеться на підставі отриманого з сертифікаційного сховища супровідного листа з доданими документами про якість і специфікацією або на підставі отриманого від спеціально уповноваженого банку повідомлення про кредитування металевого рахунку. Банк-покупець оприбутковує дорогоцінні метали на дату розрахунку і одночасно списує суму заборгованості з рахунку дебіторів в рублях.