А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Дрібномасштабні карти

Дрібномасштабні карти, подібні наведеним на фіг.

Призначення їх по-різному: дрібномасштабні карти складають для великих територій - району та області, вони необхідні для обліку земельного фонду і планування сільського господарства.

Проекція Гуда, Ця проекція застосовується при складанні дрібномасштабних карт, які дають зображення всієї земної поверхні. В її основу покладено проекція Мольвейде, к-раю застосовується для окремих частин земної поверхнбсті, взятих в певній системі. Ці частини об'єднуються по екватору, і виходить цілісна карта, в якій окремі частини земної поверхні зображуються краще, ніж якби була взята проекція Мольвейде із загальним центральним меридіаном.

Вивчаються літературні, фондові та архівні матеріали; геологічні середньо - і дрібномасштабні карти, матеріали інженерно-геологічних вишукувань минулих років, відомості про найближчих родовищах будматеріалів. Проводиться камеральноє трасування спільно з трасувальником з урахуванням геологічної будови району.

Як вказувалося, чисельні значення плоских координат зазвичай не використовуються в аналізі дрібномасштабних карт через складний характер спотворень. Для таких карт потрібно компенсація спотворень, створених при проектуванні.

Відкриття найбільших нафтових і газових родовищ в центральних і північних районах Західно-Сибірської плити і їх промислове освоєння зажадали різної інженерно-геологічної інформації і, в першу чергу, дрібномасштабних карт, що характеризують основні інженерно-геологічні особливості та закономірності їх просторового розміщення на величезних просторах центру і півночі плити, які на початку 60 - х років і пізніше все ще представляли собою північну пустелю з вкрай рідкісними населеннимі1 пунктами і нечисленним населенням. Саме тут потрібно було побудувати великі нафтові і газові промисли, нові міста і робітничі селища, аеродроми, нові залізничні й автомобільні дороги, трубопроводи тощо. Для їх правильного планування і проектування необхідні були якісні інженерно-геологічні матеріали.

Основним позначенням свердловини є гурток діаметром 3 мм, який потім доповнюють елементами умовних знаків свердловин в залежності від категорії свердловини і її стану. Для дрібномасштабних карт допускається зменшення діаметра основного гуртка, але зі збереженням додаткових конфігурацій відповідно категорії свердловини і її станом.

Основним позначенням свердловини є гурток діаметром 3 мм, який потім доповнюють елементами умовних знаків свердловин в залежності від категорії свердловини і її стану. Для дрібномасштабних карт допускається зменшення діаметра основного гуртка, але зі збереженням додаткових конфігурацій відповідно категорії свердловини і її станом.

Аитов пропонує взяти будь-яку картографіч. Аітова, Проекція Аітова застосовується для дрібномасштабних карт, що охоплюють значні за розмірами території або всю земну поверхню.

Казахським гідрогеологічних управлінням під методичним керівництвом ВСЕГІНГЕО (М. В. Чуріна) були виконані картосоставі-тельские роботи. У виданій багатотомної монографії Гидрогеология СРСР наводяться дрібномасштабні карти інженерно-геологічного районування та подано коротку характеристику інженерно-геологічних умов. Зазначені карти широко використовуються для цілей розміщення об'єктів цивільного, промислового і сільськогосподарського будівництва, а також раціонального планування інженерно-геологічних досліджень. Монографії по гідрогеології і геології використані при написанні цієї роботи.