А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Міжнародний алгоритмічний мову

Міжнародний алгоритмічний мову АЛГОЛ-60 який для стислості будемо називати просто Алголь, являє собою засіб для досить простий, точної і Загальнозрозумілій записи обчислювальних алгоритмів. Будучи універсальним алгоритмічною мовою, він придатний, зрозуміло, для запису довільних (не обов'язково обчислювальних) алгоритмів, проте в разі перетворення буквеної, а не числовий інформації простота і наочність відповідної алгольной записи в значній мірі втрачається. У той час як програмування обчислювальних алгоритмів на АЛГОЛ є набагато більш просте завдання, ніж безпосереднє програмування для сучасних універсальних електронних цифрових машин, програмування завдань з перетворення буквеної інформації на АЛГОЛ виявляється трохи простіше, ніж на машинних мовах.

Алгол - міжнародний алгоритмічний мову, запропонований в 1960 р групою західноєвропейських і американських вчених.

Алгол є міжнародним алгоритмічною мовою, призначеним для вирішення наукових і математичних задач, і широко використовується у вітчизняній практиці.

Іншими поширеними мовами програмування є міжнародний алгоритмічний мову АЛГОЛ (від скорочення англійських слів Algoritmic Language - алгоритмічний мову) і мову для програмування задач економічного характеру КОБОЛ. А всього існує понад 700 різних за призначенням алгоритмічних мов.

В СРСР в якості основного мови прийнятий міжнародний алгоритмічний мову Алгамс. Для роботи з ЕОМ Мінськ розроблений алгоритмічний мову АКІ (автокод Інженер), призначений для вирішення великого кола наукових і інженерних задач.

Як така мова зараз широкого поширення набуває міжнародний алгоритмічний мову - АЛГОЛ.

В останні роки був запропонований і набув поширення міжнародний алгоритмічний мову АЛГОЛ-60. Ця мова дозволяє досить строго описувати рішення (алгоритми) математичних задач в алгебра-ізірованной формі, близькій до звичайної вживається в математиці.

Це видання відрізняється від першого наступним: внесені зміни в усі розділи книги, пов'язані з розширенням сфери застосування електронних цифрових машин, включені розділи, присвячені загальним відомостями про алгоритмічних мовах і опису міжнародного алгоритмічного мови АЛГОЛ, включаючи відомості щодо більш сучасних машин Урал-4 Мінськ- 2 М-20 Раздан-2 а також універсальної керуючої машини Дніпро.

Зазначені зміни, внесені в загальну методику, дозволили розробити на її основі програму розрахунку на ЕОМ абсорберов для поглинання окислів азоту під тиском до 40 ат. Програма написана на міжнародному алгоритмічній мові АЛГОЛ-60 що забезпечує можливість її використання для розрахунків на різних ЕЦОМ, забезпечених трансляторами.

Одним з перших алгоритмічних мов був розроблений алгол. У 60 - 70 рр. він був найбільш поширеним міжнародним алгоритмічною мовою, набув широкого поширення і в нашій країні і входить до складу операційних систем практично всіх великих ЕОМ. Алгол призначений для опису широкого класу обчислювальних процесів при вирішенні науково-технічних завдань математичними методами.

Європі організували спільний комітет з вироблення стандарту на міжнародний алгоритмічний мову (IAL), Розроблений в результаті мова отримала назву Алгол і пізніше став називатися Алгол-58 щоб його можна було відрізнити від більш пізніх версій. При його створенні не ставилася мета практичної реалізації, тому в I960 р був скликаний розширений комітет, в завдання якого увійшла розробка другої версії мови, який отримав назву Алгих-6 j, Див, також J.

Назва походить від Jule s Own Version of International Algorithmic Language - липнева власна версія міжнародного алгоритмічної мови.

Мова програмування, розроблений співробітником фірми System Development Corporation Дж. В його основу покладено міжнародний алгоритмічний мову IAL, відомий також під назвою АЛГОЛ 58 (А. Algol 58) і відпо-ціалу обпззом розширений. ДЖОВІАЛ був реалізований на цілому ряді ЕОМ військового призначення та до сих пір використовується в американських військових розробках.

Як і всі обчислювальні машини, цифрова ЕОМ МИР виконує тільки те, що задано їй програмою. Такою мовою для цифрової ЕОМ МИР є АЛМІР, в основі якого лежить міжнародний алгоритмічний мову АЛГОЛ-60. АЛМІР досить простий в освоєнні при практичному використанні.

За своїм змістом книга розпадається па дві частини. Перша з лих (глави 1 - 12) містить основи програмованого. Основна увага тут приділяється поняттю алгоритму та способам запису алгоритмів. Виклад матеріалу ведеться на базі міжнародного алгоритмічного мови АЛГОЛ. Ця машина обрана такою, щоб її можна було легко засвоїти читачеві і щоб вона давала можливість досить повно проілюструвати найбільш поширені па різних машинах приїлися.

Значна частина книги присвячена питанням автоматизації програмування. Автор послідовно переходить від найпростіших способів до більш досконалим, заснованим на використанні алгоритмічних мов. Керуючись методичними міркуваннями, автор, як він сам зазначає, викладає спрощено деякі розділи, зокрема алгоритмічні мови АЛГОЛ і КОБОЛ. Оскільки АЛГОЛ широко поширений в Радянському Союзі і відомі розбіжності між даними описом Алголь і загальноприйнятим могло б призвести до непорозумінь, до глави, присвяченій цій мові, зроблені відповідні примітки. Відносно коболе такі примітки не робити, бо ця мова не є міжнародним алгоритмічною мовою, у нас він не застосовується і наявність спрощень і розбіжностей з фактичним описом коболе не грає ролі, тим більше що автору вдалося досить ясно і в той же час порівняно компактно викласти основні ідеї та особливості цієї мови.