А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Більш детальна перевірка

Більш детальна перевірка та уточнення критеріальних рівнянь (3.3), (3.4), (3.7) і (3.8) повинні проводитися в міру появи і накопичення давніх для діючих трубопроводів, прокладених-в ондь-но зволожених грунтах.

Більш детальна перевірка достовірності показників звітності про собівартість продукції виробляється безпосередньо на підприємстві з використанням даних планування та обліку, зокрема даних журналів-ордерів №10і 10/1 а також відповідних розроблювальні таблиць.

Більш детальна перевірка основ викладається теорії генезису сірчаного колчедану була проведена на вугіллі Донецького басейну. Наявність великого і однорідного експериментального матеріалу в поєднанні з геологічними показниками дозволяє встановити місце розташування кожної проби вугілля в певній групі класифікаційної системи. Для цієї перевірки були використані всі без винятку отримані при складанні геолого-хімічної карти вугілля Донбасу дані для яких раніше була встановлена група воссташов темности по діаграмі Відавского і була характеристика покрівлі вугільного пласта в даній точці набору проби. Практично вони охоплюють весь басейн.

Для більш детальної перевірки і регулювання відцентрового і вакуумного автоматів застосовуються спеціальні прилади.

Для більш детальної перевірки цього висновку, а також з метою виявити характер зміни коефіцієнта лвл в періоді падаючої швидкості сушки були проведені для кожного матеріалу чотири серії дослідів.

Значення сумарної концентрації розчинених речовин в рідкій мікрофази сж при реакції триетиламіну з метилйодид в заморожених розчинах в бензолі[СНз1 ]про[( С2Н5 зМ ]00 2. М. Для більш детальної перевірки пропонованої моделі було проведено порівняння експериментальних і обчислювальних констант швидкостей.

Схема перевірки реле РТ-40. При більш детальній перевірці розбирання реле виконують в наступному порядку (Див. Рис. 47): знімають шкалу 34 разом з гвинтом 35 уставки часу, потім зубчастий сектор /, виводячи його з скоби 37 попередньо знявши П - образну пружину і вийнявши пінцетом його вісь; далі утримуючи рамку 33 послаблюють гайки нижнього подпятника 2 і обережно, щоб не розсипати кульки, вигвинчують його. Після цього виймають алюмінієвий диск 21 з віссю і черв'яком і вигвинчують верхній підп'ятник. Обидва подпятника ретельно оглядають через лупу.

При покаскадного перевірці якщо буде потрібно більш детальна перевірка (для відшукання несправного каскаду), в тракті УПЧ генератор стандартних сигналів доцільно підключати до різних контрольних точках, не змінюючи місця підключення вольтметра, а в тракті УНЧ - вольтметр краще підключати до різних контрольних точках, залишивши звуковий генератор підключеним на вході УНЧ . Це дозволяє скоротити час перевірки, так як звуковий генератор не має каліброваного виходу і при перемиканні його до різних контрольних точкам необхідно кожен раз змінювати положення регулятора рівня вихідної напруги, а відповідно і вимірювати цю напругу. Високочастотні ж генератори стандартних сигналів мають калібрований аттенюатор вихідного напруги, і тому вимірювати цю напругу при підключенні генератора до різних контрольних точках немає необхідності.

Ці форми потім надсилаються до центральної контору для більш детальної перевірки та оцінки.

Фіксація ділянок з підвищеним проти розрахункового падінням тиску після попередньої більш детальної перевірки в натурі а також розрахунком служить підставою для того, щоб розглянути питання про модернізацію цієї ділянки мережі з метою підвищення надійності газопостачання. Модернізація необхідна, тому що, якщо в мережі немає засмічень, при наявності заданого тиску на початку ділянки і відповідності кінцевого тиску наявного в даний момент витраті газу, пропускна здатність ділянки перестала задовольняти запити споживачів і слід збільшити діаметр даної ділянки мережі або змінити схему газопостачання в даному районі.

На системах, які пройшли таку перевірку, в першу чергу і слід проводити більш детальну перевірку статистичних теорій; саме для них природно прагнути до уточнення характеру відправних розподілів, які переховуються за досліджуваними явищами.

Позитивні результати випробувань по утилізації твердих побутових відходів в печі Ванюкова не виключають необхідності більш детальної перевірки цього способу в ОПУ для прийняття рішення про його широкомасштабному тиражуванні.

Правильні ділянки програми далі можна вже не контролювати, а на наступному етапі налагодження приступити до більш детальній перевірці тих ділянок, в яких свідомо є помилки або в правильності яких ще немає достатньої впевненості.

Висновки, пов'язані з оцінкою описаної схеми перцептрона і часткової його реалізації, вимагають певної обережності так як для підтвердження працездатності перцептрона необхідна більш детальна перевірка його, пов'язана з великою кількістю навчальних і контрольних образів, причому повинні бути пред'явлені образи різної складності. В даний час в Лабораторії автоматів на струменевого техніці ИАТ (ТК) ведуться роботи в цьому напрямку.

Інше пояснення, - такі як підвищення ймовірності рейомбінаціі Н I при підвищенні М, освіту комплексу МН по реакції М Н або реакції нь зі стінкою, при більш детальній перевірці не підтвердилися.

При прийманні перевіряється відповідність встановленої повітряної лінії проекту і виконавчим планам і кресленнями, а також основним вимогам ПУЕ. Більш детальну перевірку проводять по главам П-4 і П-5 ПУЕ.

Слід зазначити, що тут викладено способи миттєвої оцінки правильності значних відхилень в показаннях різних манометрів. При необхідності більш детальної перевірки черговий приборист має можливість замінити будь-який діючий манометр резервним або контрольним, продути або перевірити щільність імпульсної лінії, вентилів і різьбових з'єднань.

Наявність у натуральному вираженні (1 - 8) величини БСР без будь-яких рекомендацій її визначення мало виправдано і тому втрачає сенс. Вся залежність вимагає більш детальної перевірки та зазначення точних кордонів її застосування.

Це дозволяє перевірити на досвіді співвідношення Онзагера L q - Lq. Наявні досвідчені дані наближено його підтверджують, однак більш детальна перевірка стримується відсутністю достатньо надійних експериментальних даних по диффузионному термоеффектом.

В останні роки в аудиторську діяльність починають застосовуватися нові інформаційні технології. Комп'ютер стає інструментом аудитора, що дозволяє йому не тільки скоротити час і кошти при проведенні аудиту, а й провести більш детальну перевірку і скласти, якісне аудиторський висновок з рекомендаціями щодо стратегії, напрямків і засобів поліпшення фінансово-господарського становища підприємства.

Для повного виключення обертальних переходів експеримент по коливального збудження повинен ставитися так, щоб зіткнення з великими кутовими моментами не вносили вкладу в процес збудження. Це можна здійснити для зіткнень в умовах молекулярних пучків, досліджуючи неупругое зіткнення при розсіянні молекул назад по відношенню до вектора відносної швидкості до зіткнення. Подібного роду експерименти[272, 558 - 560]допускають більш детальну перевірку теорії і в загальному підтверджують покладені в її основу уявлення про взаємодію частинок.

Подібним методом в основному вдається тільки перевірити справність у транзистора обох р-я-переходів, а також переконатися в тому, що всі три висновки від його електродів не мають обриву. Однак це ще не є гарантією хорошої роботи приладу в схемі. Значно кращі результати можуть бути отримані при більш детальній перевірці транзисторів за допомогою спеціальних приладів, що дозволяють визначати відповідність їх основних параметрів технічним характеристикам, встановленим для тріодів даного типу.

Якщо при поверхневому огляді приладу не виявлено несправності приступають до ретельного зовнішнього огляду приладу, а потім до послідовній перевірці проходження сигналу і електричних режимів вузлів приладу. При зовнішньому огляді яким не слід нехтувати, перевіряють справність як механічних вузлів приладу, так і стан елементів електричної схеми та електромонтажу. Виявлення можливих легко усунених причин і зовнішньому огляду потрібно приділяти достатню увагу і тому, що для подальшої більш детальної перевірки зазвичай потрібно демонтувати прилад і перенести його в майстерню.

На рис. 6 б предстаглени результати цих експериментів у вигляді графіків залежності виходу формальдегіду від температури; проведення реакції. Видно, що між цими результатами і результатами, отриманими при використанні повітря, суттєвої різниці немає (пор. Таким чином, оксиди азоту, якщо вони утворюються в даному процесі не сприяють збільшенню виходу альдегіду. Для більш детальної перевірки небхідно, очевидно, досліджувати даний процес при додаванні оксидів азоту в зону реакції.

Відрізок дроту відпаленого матеріалу довжиною 2000 мм скручують в одному місці вузлом. Місце скручування нагрівають і визначають термоелектродвіжущей силу. при більш детальній перевірці скручування повторюють через кожні300 - 400 мм. Однорідний матеріал при таких випробуваннях дає мізерно малі відхилення стрілки гальванометра.

Не слід, звичайно, вважати, що коливальні переходи в цих молекулах не супроводжуються обертальними переходами, а проте ці останні порівняно слабо впливають на вираз для константи швидкості коливального переходу, оскільки вони враховуються при напівемпіричної підборі параметрів потенціалу. Для повного виключення обертальних переходів. Це можна здійснити для зіткнень в умовах молекулярних пучків, досліджуючи неупругое зіткнення при розсіянні молекул назад по відношенню до вектора відносної швидкості до зіткнення. Подібного роду експерименти[635, 659, 933]допускають більш детальну перевірку теорії і в загальному підтверджують покладені в її основу уявлення про взаємодію частинок.