А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Математичний апарат - ланцюг

Математичний апарат ланцюгів Маркова дозволяє досліджувати процес змішування при його ускладненні кристалізацією.

Значення ЛІзб розраховують чисельними методами з використанням математичного апарату ланцюгів Маркова.

У своїй практичній роботі розробник великих систем часто використовує математичний апарат ланцюгів Маркова.

Розрахунок функцій РВП по обидва фазами виробляємо на основі математичного апарату ланцюгів Маркова для за - дачі випадкового блукання з безперервним, джерелом. Визначимо стан системи вектором E (ti /) з координатами - (ifc) і l /jt (lt), що характеризують імовірність - ність заповнення i -й осередку суцільний фази і 1с - і осередки дисперсної фази і 1-й осередку дисперсної фази індикатором через ft переходів.

Для опису процесу розносу змішуються компонентів по осередках скористаємося математичним апаратом ланцюгів Маркова.

Експериментальна крива відгуку циркуляційного контуру змішувача періодичної дії на імпульсна обурення. Для опису процесу перерозподілу часток змішуються компонентів по осередках скористаємося математичним апаратом ланцюгів Маркова.

Дане завдання вирішується в постановці індивідуального прогнозування стану складних систем з використанням математичного апарату ланцюгів Маркова. Пропонована модель базується на еволюції работоспособностті (працездатного стану) і описується неоднорідною поглинає ланцюгом Маркова.

У даній роботі розглядається можливість розрахунку проточного реактора для двофазної системи рідина-рідина на основі математичного апарату ланцюгів Маркова.

Для апаратів, описуваних циркуляційними моделями, що мають один або кілька циркуляційних контурів з осередками ідеального змішування, функції розподілу часу перебування зручно знаходити за допомогою математичного апарату ланцюгів Маркова. При застосуванні цього методу стохастична матриця ймовірності переходу повністю характеризує таку модель.

Поворотно-ізомерна теорія дає можливість детально розглянути процес розтягування полімерного ланцюга за допомогою досить простих і наочних моделей. Це розгляд, однак, вимагає подальшого розширення вже застосовувався вище математичного апарату ланцюгів Маркова. У наступному параграфі викладається математична теорія, необхідна для подальших розрахунків.

Розглянемо постановочні аспекти індивідуального прогнозування ПТГ, використовуємо для цієї мети математичний апарат ланцюгів Маркова.

З цією метою шар був розбитий на ряд окремих послідовно з'єднаних осередків, для кожної з яких приймалися постійними об'ємний вміст дисперсної фази ф і швидкість суцільної фази Wc - Розподіл дисперсних частинок певного обсягу /за обсягом шару будемо характеризувати вектором М п) (I) з координатами Mtn) (I) - ймовірність знаходження дисперсних частинок розміром /в момент часу т (л) в i - й осередку. З метою опису розглянутого процесу змішування скористаємося, як і раніше (див. Розділ 3.3), математичним апаратом ланцюгів Маркова.

Ймовірності, що входять в матрицю каналу, можуть бути залежні щодо попередніх значень символів. Тоді виникає модель каналу з пам'яттю. Для розгляду та оцінки якості передачі інформації по каналам з пам'яттю використовується математичний апарат ланцюгів Маркова, і такі канали називаються марковскими. Для марковского каналу характерно існування деякого кінцевого безлічі станів, для кожного з яких необхідно вказати відповідну матрицю. Тоді число можливих матриць каналу з пам'яттю характеризується числом обраних станів каналу і можуть бути знайдені ймовірності, усереднені по всіх можливих станів.