А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Массотеплообменная апаратура

Массотеплообменная апаратура для процесів ректифікації, дистиляції і абсорбції є основним обладнанням на багатьох хімічних і нафтопереробних виробництвах.

Назріла необхідність організувати координаційну сові - no массотеплообменной апаратурі, в який би увійшли пред ставники основних організацій Держкомітету хімічної промисло вості, Держкомітету хімічного і нафтового машинобудування Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти.

Відсутність координації науково-дослідних і конструкторських робіт зі створення досконалої массотеплообменной апаратури призводить до того, що багато організацій намагаються вирішувати ці складні питання малими силами.

Необхідно, щоб ця рада був наділений правом утвержде ня планів в області массотеплообменной апаратури для все; організацій нашої країни.

Звідси основними напрямками роботи наради, відбитими в доповідях збірки, є: по-перше, оцінка рівня колоною апаратури, широко що випускається заводами хімічного машинобудування в країні; по-друге, визначення потреби різних галузей промисловості в колонних апаратах тих чи інших конструкцій; по-третє, аналіз найбільш перспективних шляхів дослідження, конструювання і серійного виготов-лення массотеплообменной апаратури для процесів річок-тіфікаціі, дистиляції і абсорбції.