А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Будь-індикаторний електрод

Будь-індикаторний електрод в принципі може також служити електродом порівняння, якщо створити умови, при - яких потенціал такого електрода залишається незмінним при титруванні. Для цього можна, наприклад, помістити індикаторний електрод в розчин, однаковий за складом з тітруемих розчином, з'єднаний з аналізованих розчином електролітичним містком.

Будь-індикаторний електрод в принципі може також служити електродом порівняння, якщо створити умови, при яких потенціал такого електрода залишається незмінним в процесі титрування. Для цього можна, наприклад, помістити, індикаторний електрод в розчин, однаковий за складом з тітруемих розчином, з'єднаний з аналізованих розчином електролітичним ключем. Іноді електроди порівняння поміщають безпосередньо в тітруемих розчин. До таких електродів відносяться вольфрамовий електрод, графітовий і карборундовий, які в основному застосовуються для прискорених методів потенціометричного титрування; вони опускаються безпосередньо в аналізований розчин разом з індикаторними електродами.

Якщо в процесі титрування потенціал будь-якого індикаторного електрода залишається постійним, то такий електрод може використовуватися як стандартний. Для цього досить помістити індикаторний електрод в розчин, однаковий за складом з тітруемих з'єднаний з аналізованих розчином електролітичним ключем. Іноді для прискореного потенціометричного титрування використовують вольфрамовий, графітовий або карборундовий електроди, опускаючи їх разом з індикаторними електродами безпосередньо в досліджуваний розчин.

Щоб виміряти потенціал, що виникає на поверхні будь-якого індикаторного електрода, потрібно зібрати гальванічний елемент з цього електрода і електрода порівняння.

Вольтамперометрия - це електрохімічний метод, заснований на вивченні вольтамперограмм, отриманих з будь-яким індикаторним електродом (обертається або стаціонарний платиновий і графітовий, стаціонарний або статичний ртутний), крім капає ртутного електрода.

Розроблено, виготовлено та випробувано автотітратор до заданого потенціалу (АТП-735 м) з дозатором (Д-722) для роботи в водних і неводних середовищах з будь-якими індикаторними електродами, включаючи скляні. Крім основного призначення, прилад може використовуватися як потенціометр - рН - метр, тітрограф, редокс - або рН - стат.

Розроблено, виготовлено та випробувано автотітратор до заданого потенціалу (АТП-735 м) з дозатором (Д-722) для роботи в водних і неводних середовищах з будь-якими індикаторними електродами, включаючи скляні. Крім основного призначення, прилад може використовуватися як потенціометр - рН - метр, тітрограф, редокс - або рН - стат.

Інститутом нафтохімічного синтезу АН СРСР і його ВКВ розроблений і сконструйований електронний автотітратор АТП-735 м з дозато ром Д-722 що дозволяє проводити титрування до заданого потенціалу (відповідно, рН) у водних і неводних середовищах з будь-якими індикаторними електродами, включаючи скляні, а також візуальне потенції-метричний титрування, автоматичне титрування з одночасним записом кривої на стрічкової діаграмі і подальше перебування потенціалу будь-якої точки кривої; підтримувати окислювально-відновний потенціал або рН розчину на заданому рівні протягом тривалого часу.

Електроди порівняння служать еталонами, по відношенню до яких вимірюють потенціал індикаторного електрода. Тому будь-який індикаторний електрод в принципі може служити також електродом порівняння, якщо створити умови, при яких потенціал такого електрода залишається незмінним в процесі титрування. Для цього можна, наприклад, помістити індикаторний електрод в розчин, однаковий за складом з тітруемих розчином, але відокремлений від останнього пористої перегородкою або електролітичним ключем.

Дійсно, незалежно від того, які редокс-системи застосовуються при титруванні, в якості індикаторного електрода можна використовувати один і той же благородний метал (платина, золото та ін.), Що є переносником електронів. Те ж саме можна сказати і про індикаторних електродах в методі кислотно-основного титрування: незалежно від природи кислот, підстав і титрантів хімічна реакція пов'язана зі зміною концентрації іонів водню в розчині. Тому досить мати будь-який індикаторний електрод, оборотний щодо Ьг-іонів.

Стандартні електроди називаються також електродами порівняння. За характером дії вони не відрізняються від індикаторних електродів, проте їх призначення при потенциометрическом титрування інше. Вони служать еталонами, по відношенню до яких вимірюють потенціал індикаторного електрода. Тому будь-який індикаторний електрод в принципі може служити також електродом порівняння, якщо створити умови, при яких потенціал такого електрода залишається незмінним в процесі титрування. Для цього можна, наприклад, помістити індикаторний електрод в розчин, однаковий за складом з тітруемих розчином, але відокремлений від останнього пористої перегородкою або електролітичним ключем.