А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Будь-яке інше речовина

Поліоли і будь-які інші речовини, що реагують з перйодатом, дають білі плями на рожевому тлі.

Можливість прийому будь-яких інших речовин на міські очисні споруди повинна виявлятися експериментально.

Вода, як і будь-яка інша речовина, може перебувати в твердому (лід), рідкому (вода) і газоподібному (пара) станах, а в залежності від співвідношення тиску і температури - одночасно в двох і навіть трьох станах. 
Для вираження часу утримування будь-якого іншого речовини в цих одиницях необхідно отримати лише хромато-граму його суміші з н-парафіном, що мають порівнянне час утримування, коли RX9 RxN X RNS]тут Rxg - час утримування речовини по відношенню до теоретичного нонану, RXN-час утримування по відношенню до н-парафіну з числом вуглецевих атомів, рівним N, і RN9 - час утримування цього парафіну по відношенню до теоретичного нонану.

Для вираження часу утримування будь-якого іншого речовини в цих одиницях необхідно отримати лише хромато-граму його суміші з н-парафіном, що мають порівнянне час утримування, коли R xg RxN X Rm, тут Rxg - час утримування речовини по відношенню до теоретичного нонану, RXN - час утримування по відношенню до н-парафіну з числом вуглецевих атомів, рівним Л /, і R g - час утримування цього парафіну по відношенню до теоретичного нонану.

Схема діалізу. Високомолекулярні сполуки, як і будь-які інші речовини, при відповідних умовах можуть бути отримані в високодисперсному - колоїдному стані. Такі дисперсії полімерів у нерастворяющуюся їх рідинах, здебільшого у воді, називають латексами.

Високомолекулярні сполуки, як і будь-які інші речовини, при відповідних умовах можуть бути отримані в високодисперсному - колоїдному стані. Такі дисперсії полімерів у нерастворяющуюся їх рідинах, здебільшого у воді, називають латексами. Частинки дисперсної фази Латек-сов мають близьку до сферичної форму і розміри порядку 10 - 100 нм.

Високомолекулярні сполуки, як і будь-які інші речовини, при відповідних умовах можуть бути отримані в високодисперсному - колоїдному стані. Такі дисперсії полімерів у нерастворяющуюся їх рідинах, здебільшого у воді, називають латексами. Частинки дисперсної фази латексів мають близьку до сферичної форму і розміри порядку 10 - 100 нм.

Високомолекулярні сполуки, як і будь-які інші речовини, при відповідних умовах можуть бути отримані в високодисперсному - колоїдному стані. Такі дисперсії полімерів у нерастворяющуюся їх рідинах, здебільшого у воді, називають л а т е к с а м і. Частинки дисперсної фази Латек-сов мають близьку до сферичної форму і розміри порядку 10 - 100 ім.

Високомолекулярні сполуки, як і будь-які інші речовини, при відповідних умовах можуть бути отримані в високодисперсному - колоїдному стані. Такі дисперсії полімерів у нерастворяющуюся їх рідинах, здебільшого у воді, називають латексами. Частинки дисперсної фази Латек-сов мають близьку до сферичної форму і розміри порядку 10 - 100 нм.

Високомолекулярні сполуки, як і будь-які інші речовини, при відповідних умовах можуть бути отримані в високодисперсному - колоїдному стані. Такі дисперсії полімерів у нерастворяющпх їх рідинах, здебільшого у воді, називають л а т е к с а м і. Частинки дисперсної фази Латек сов мають близьку до сферичної форму і розміри порядку 10 - 100 нм.

Високомолекулярні сполуки, як і будь-які інші речовини, при відповідних умовах можуть бути отримані в високодисперсному - колоїдному стані. Такі дисперсії полімерів у нерастворяющуюся їх рідинах, здебільшого у воді, називають латексами. Частинки дисперсної фази латексоз мають близьку до сферичної форму і розміри порядку 10 - 100 нм.

Високомолекулярні сполуки, як і будь-які інші речовини, при відповідних умовах можуть бути отримані в високодисперсному - Колоїдному стані. Такі дисперсії полімерів у нерастворяющуюся їх рідинах, большеЯ частиною в воді, називають латексами. Частинки дисперсної фази латексів мають близьку до сферичної форму і розміри порядку 10 - 100 нм.

Високомолекулярні сполуки, як і будь-які інші речовини, при відповідних умовах можуть бути отримані в високодисперсному - колоїдному стані. Такі дисперсії полімерів у нерастворяющуюся їх рідинах, здебільшого у воді, називають латексами. частинки дисперсної фази латексів мають близьку до сферичної форму і розміри порядку 10 - 100 нм.

Високомолекулярні сполуки, як і будь-які інші речовини, при відповідних умовах можуть бути отримані в високодисперсному-колоїдному стані. Частинки дисперсної фази Латек-сов мають близьку до сферичної форму і розміри порядку 10 - 100 нм.

Високомолекулярні сполуки, як і будь-які інші речовини, при відповідних умовах можуть бути отримані в високодисперсному - колоїдному стані. Такі дисперсії полімерів у нерастворяющуюся їх рідинах, здебільшого у воді, називають латексами. Частинки дисперсної фази Латек-сов мають близьку до сферичної форму і розміри порядку 10 - 100 нм.

Гідроксид натрію може бути замінений будь-яким іншим речовиною за вказівкою викладача.

Гідроксид натрію може бути замінений будь-яким іншим речовиною по вка пізнання викладача.

Під кристалличностью полімерів, як п будь-якого іншого речовини, розуміють близьке і регулярне розташування атомів в кристалічній решітці. Молекули полімеру занадто великі і громіздкі, щоб утворити вузли решітки за типом іонів простих солей або невеликих молекул фенолу. Вони побудовані з великої кількості більш-менш однорідних сегментів або елементарних ланок, пов'язаних між собою, але що володіють значною мірою самостійної рухливістю. Ділянки деяких полімерних ланцюгів можуть тому бути распрямленнимі і щільно упакованими в кристалічні зони або кристалітів. Утворення таких кристаллитов, їх розмір і кількість дуже впливають на фізичні властивості полімеру.

Добрива, що складаються із суміші хлориду амонію або будь-якого іншого речовини, зазначені у пунктах 2А або 2Б, у суміші з крейдою, гіпсом або іншими неорганічними речовинами, що не є добривами.

Сукупність усіх цих властивостей відрізняє воду від будь-якого іншого речовини.

Добрива, що складаються із суміші хлориду амонію або будь-якого іншого речовини, зазначені у пунктах 2А або 2Б, у суміші з крейдою, гіпсом або іншими неорганічними речовинами, що не є добривами.

Вони, з одного боку, як і будь-які інші речовини, складаються з атомів, пов'язаних між собою за рахунок сил головних валентностей, а з іншого боку, таку молекулу можна дробити далі на більш дрібні частинки, які будуть володіти всіма основними властивостями даного високомолекулярної речовини.

Визначенню дірена описаним методом можуть заважати, очевидно, будь-які інші речовини, здатні утворювати ароматичні аміни. Однак, як було знайдено, монурон не робить впливу, що заважає в умовах аналізу, тоді як паратіон заважає визначенню.

Молекули води, як, втім, і молекули будь-якого іншого речовини, також взаємодіють між собою. Однак енергія, яку треба затратити на поділ молекул води, навіть в такому володіє механічною міцністю освіті, як лід, істотно нижче, ніж енергія, необхідна для розриву однієї з хімічних зв'язків в молекулі води.

Необхідно враховувати також передачу ланцюга через полімер, розчинник або будь-яке інше речовина, присутня в полимеризационной системі; дію інгібіторів і сповільнювачів при вінілової полімеризації зазвичай зв'язується, як це буде показано в гл.

Перенесення дозиметричних вимірювань в повітрі (вимір іонізації) на будь-які інші речовини здійснюється на підставі так званого принципу Брегга - Грея. Цей принцип полягає в наступному. Нехай в середовищі, що має розміри більше довжини пробігу іонізуючих частинок, існує газовий сб'ем, розміри якого малі в порівнянні з довжиною пробігу іонізуючих частинок в даному газі.

Очищена вода використовується в лабораторіях в кількостях більших, ніж будь-які інші речовини.

Всі молекули однієї речовини однакові, по відрізняються від молекул будь-якого іншого речовини своїм складом і будовою. Склад і будова, як ми вже згадували, визначають властивості молекули і речовини в цілому.

Біополімери досліджуються in vitro на тих же підставах, як і будь-які інші речовини, які беруть у процесах життєдіяльності. Саме ця обставина визначила швидкий розвиток молекулярної біофізики, що стала сьогодні найбільш розробленою областю біофізики в цілому.

Запропонуйте схеми наведених нижче синтезів, використовуючи вказане вихідні речовини й будь-які інші речовини, необхідні для отримання даного продукту. Для деяких з'єднань потрібно тільки одна стадія, в той час як інші можна буде здійснити лише в результаті декількох стадій. На цій ранній стадії вивчення органічної хімії ви будете змушені використовувати реакції, які доведеться повторювати, або такі реакції, які з точки зору практики використовувати недоцільно; ваш синтетичний словник збільшиться при вивченні наступних глав.

Питома вага - це вага 1 см3 металу, сплаву або будь-якого іншого речовини, виражений в грамах.

Сили межмолекулярпогс взаємодії між ними вкрай невеликі - менше ніж в будь-якому іншому речовині. Звідси - самі ппзкш значення критичних величин, наіпізшая температурі кипіння, найменші теплоти випаровування п плавлення Що стосується температури плавлення гелію, то при пір малиюм тиску її взагалі пет.

Для оцінки величини ефекту, виробленого випромінюванням в повітрі або в будь-якому іншому речовині, вводять поняття дози або потужності дози випромінювання.

Еквівалентом складного речовини називається вагове кількість його, яке реагує з еквівалентом будь-якого іншого речовини (наприклад, з 1008 вага. Якщо відома питома теплоємність з1 одного речовини, то питому теплоємність е2 будь-якого іншого речовини легко визначити, привівши в теплової контакт два тіла з відомою масою і різними початковими температурами в умовах теплоізоляції.

еквівалентом складної речовини називається вагове кількість його, яке реагує з еквівалентом будь-якого іншого речовини (наприклад, з 100В вага.

Сили міжмолекулярної взаємодії між ними вкрай невеликі - менше, ніж в будь-якому іншу речовину.

Тому постійну З необхідно знати тільки для водню, а її значення для будь-якого іншого речовини ми отримуємо діленням її на еквівалентний вагу речовини.

Те ж число WA своїх формульних одиниць містить 1 моль - одиничне кількість будь-якого іншого речовини.

. Фазова діаграма води. на відміну від льоду, який плавиться при підвищенні тиску, рідка фаза майже будь-якого іншого речовини при підвищенні тиску переходить в тверду фазу.

При витіснювальний динаміці сорбції в колонку після отримання первинної, фронтальної хроматограми вводять розчин будь-якого іншого речовини. Припускаємо, що в якості розчинника використаний той же розчинник, з якого була отримана первинна хроматограмма.

Термодинамічні властивості води, ймовірно, були досліджені більш детально, ніж термодинамічні властивості будь-якого іншого речовини.

Еквівалентом, складного речовини називають таку масу його,, яка реагує з еквівалентом будь-якого іншого речовини.