А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Будь-яка зовнішня сила

Будь-яка зовнішня сила, яка прагне зменшити заданий зазор, викликає збільшення тиску в резервуарі, що автоматично збільшує підйомну силу і відновлює величину зазору. Взаємодія чотирьох резервуарів у внутрішніх V-образ-них напрямних відбувається так, щоб дати ефект центрування, що забезпечує точне прямолінійний рух. В результаті забезпечується плавний рух без контакту металу з металом, що усуває знос.

Рдавл - будь-яка зовнішня сила; вона може бути обумовлена також силою тяжіння.

Підвіска конструктивів подібної. Оскільки з умови (111348) слід, що збуджують сили пропорційні інерційним силам, будь-яка зовнішня сила повинна підбиратися пропорційно твору амплітуди на відповідну масу в даній точці конструкції.

ІНЕРЦІЙНИЙ ПРИСТРІЙ - рухається ланка, імпульс тіла якого перевищує імпул]ЬС будь-яких зовнішніх сил впливають на це тіло.

Нехай є N матеріальних точок, як завгодно взаємодіючих між собою і схильних до дії будь-яких зовнішніх сил.

Тому розглянемо загальний метод, що дозволяє досліджувати внутрішні сили, що виникають в стержні при будь-яких зовнішніх силах і умовах його закріплення. Елемент знаходиться в рівновазі, так як стрижень в цілому знаходиться в рівновазі. Тому зовнішні навантаження, що діють на елемент стержня (розподілені сила q і момент /г), і внутрішні сила Q і момент М повинні бути врівноважені. Вважається, що лінії дії розподіленої сили q проходять через осьову лінію стрижня.

Отриманий результат є математичною формулюванням першої теореми Кастільяно: приватна похідна від потенційної енергії деформації по будь-якій зовнішній силі дорівнює переміщенню точки прикладання сили в напрямку її дії.

Показана на рис. 42 залежність 6 f (Q) може бути використана для визначення статичного зміщення судна при будь-якій зовнішній силі QBH. Для цього на осі ординат відкладаємо значення QBH. Перетин лінії QBH - b, паралельної осі ординат, з кривою 6 (Q) в точці Qb дасть значення 8i на осі абсцис статичного зміщення судна.

Показана на рис. 42 залежність 6 /(Q) може бути використана для визначення статичного зміщення судна при будь-якій зовнішній силі QBH. Для цього на осі ординат відкладаємо значення QBII. Перетин лінії QBn - b, паралельної осі ординат, з кривою 6 (Q) в точці Qi, дасть значення 8 на осі абсцис статичного зміщення судна.

Зазвичай визначення матриці внутрішньої жорсткості, так само як і матриці рівноваги, не викликає великих труднощів. Знання ж матриці зовнішньої жорсткості дозволяє визначити по будь-яким зовнішнім силам все переміщення системи, а потім і всі інші дані про напружено-деформований стан шляхом простих процесів перемноження і звернення матриць. Зауважимо ще, що в загальному методі розрахунку не потрібно вводити поняття основної системи і вибирати її.

Замість цих сил ми можемо уявити собі одну силу тяжіння, прикладену в центрі маси, де ми припускаємо зосередженої всю масу системи. Ця точка тому і отримала назву центру ваги; це назва, проте, занадто вузько, так як висловлений вище закон ямеет місце для будь-яких зовнішніх сил.