А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Локальна комп'ютерна мережа

Сучасна локальна комп'ютерна мережа, віддалений доступ до мережі Інтернет дозволяють задовольняти інформаційні потреби користувачів ЦБС.

Більшість локальних комп'ютерних мереж використовує код Манчестер.

Якщо на підприємстві встановлять локальну комп'ютерну мережу, показник фактичної електровооруженнос-ти праці може зменшитися.

АСУ, яка реалізується локальною комп'ютерною мережею.

Усе вищеперелічені процеси виконуються в локальній комп'ютерній мережі, що об'єднує всі технологічні етапи роботи з книгою з моменту надходження в бібліотеку і до визначення її на полицю, а саме: комплектування, каталогізацію і систематизацію вітчизняної та іноземної літератури.

Структурні підрозділи бібліотеки об'єднані двома локальними комп'ютерними мережами.

Всі автоматизовані робочі місця підрозділів архіву об'єднані локальною комп'ютерною мережею і працюють з єдиною базою даних, використовуючи загальний інформаційно-довідковий апарат.

Принципові зміни в процесах візування можуть відбуватися при наявності в організації локальної комп'ютерної мережі. Така мережа дозволяє здійснювати обмін інформацією між структурними підрозділами та окремими автоматизованими робочими місцями. Документ може створюватися в електронній формі і передаватися для редагування, одержання висновку, візування. Технічні можливості комп'ютерних технологій дозволяють змінити колишні методи роботи, але тут виникають організаційні труднощі через проблеми доступу до інформації. Частина співробітників має обмежений доступ (право читання, право копіювання, право внесення змін) тільки до строго нормованим масивів. Повний доступ до всіх документів організації можуть мати тільки керівник, його довірена особа, керівництво служби діловодства.

Продаж пробної партії товарів здійснюється одночасно тільки в фірмових магазинах Moulinex, пов'язаних локальною комп'ютерною мережею, яка забезпечує моніторинг продажів і необхідний економічний експрес-аналіз. В ході пробних продажів вирішуються принаймні три самостійні завдання: оцінюється фактична еластичність попиту від ціни, уточнюється стартова ціна продажу товару при масовому виробництві, визначається раціональна внутригруп-повая структура асортименту.

Доцільно на кожному підприємстві створювати і впроваджувати комплексну автоматизовану систему бюджетного планування (на базі локальної комп'ютерної мережі), що дозволить оперативно (щодня) отримувати інформацію про виконання бюджетів та своєчасно вносити корективи до дохідної та видаткової частини з метою підвищення ефективності управління фінансами господарюючих суб'єктів.

Бажано на кожному підприємстві створювати і впроваджувати комплексну автоматизовану систему бюджетного планування (на базі локальної комп'ютерної мережі), що дозволяє оперативно (щодня) отримувати інформацію про виконання бюджетів та своєчасно вносити корективи до дохідної та видаткової частини з метою підвищення ефективності управління фінансами господарюючих суб'єктів.

Оскільки мова йде про велику бібліотеці, то на даний момент реалізація технічної бази АБИС неможливо без локальної комп'ютерної мережі з виділеним сервером (dedicated server) або серверами. І тут питання вибору технічного рішення більш складний, оскільки вартість серверного обладнання може більш ніж на порядок відрізнятися від рішення до вирішення в залежності від обраних критеріїв.

Система спостереження за станом обладнання uaLight - призначена для спільного використання з програмами виробництва ЗАТ Промсервіс і дозволяє з робочих місць фахівців і керівників різного рівня отримати доступ по локальній комп'ютерній мережі до інформації про стан обладнання в масштабах підприємства.

На підприємствах нафтопродуктозабезпечення необхідне впровадження систем аналізу аварійних ситуацій. Вони створюються на базі локальних комп'ютерних мереж, з можливістю підключення до АСУ ТП підприємств. Ці системи повинні забезпечувати контроль стану безпеки і аварійний захист технологічних об'єктів нафтопродуктозабезпечення.

Глобальна павутина об'єднує понад 100 тис. Локальних комп'ютерних мереж, що дозволяє здійснювати миттєві індивідуальні глобальні комунікації. У 1990 р про інтернет знали кілька вчених мужів, а сьогодні число користувачів становить близько 100 млн і подвоюється щороку. В даний час найбільш популярними є такі можливості інтернету: електронна (е -) пошта, операції з банківськими рахунками, купівля товарів, обмін думками, доступ до інформації та новин на всілякі теми. Користування Інтернетом безкоштовно, хоча більшість його прихильників повинні платити щомісячну плату компанії, що здійснює підключення.

Основою системи є блоки електронних концентраторів з підключеними пристроями: зчитувачем кодів електронних ключів, джерелом харчування, пожежним і охоронним датчиками, сиреною і електромеханічним запірним пристроєм. Блоки електронних концентраторів можуть працювати в автономному режимі, хак самостійні пристрої, що забезпечують розмежування доступу і охорону для одного приміщення, так і нарощуватися в системи складних розгалужених комплексів, об'єднаних по локальній комп'ютерній мережі.

Обчислювальний центр здійснює розробку та впровадження програм автоматизованої обробки страхової інформації в практику роботи страховика. Взаємодіє з усіма структурними підрозділами страховика. Формує електронні бази даних по страхових випадках, категоріям страхувальників і інших угруповань. Створює замкнуту в рамках центрального офісу і філій страхової компанії електронну мережу, підключену до центрального комп'ютера. Працює над створенням інших локальних комп'ютерних мереж.

Групи співробітників, що працюють над одним проектом в рамках локальної мережі, називаються робочими групами. В рамках однієї локальної мережі можуть працювати кілька робочих груп. В учасників робочих груп можуть бути різні права для доступу до загальних ресурсів мережі. Сукупність прийомів поділу і обмеження прав учасників комп'ютерної мережі називається політикою мережі. Управління мережевими політиками (їх може бути кілька в одній мережі) називається адмініструванням мережі. Особа, яка управляє організацією роботи учасників локальної комп'ютерної мережі, називається системним адміністратором.