А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Особисті картки

Особисті картки звільнених постійно зберігаються в алфавітному порядку, окремо від діючої картотеки, із зазначенням в картці дати, номери наказу і причини звільнення працівника.

Особисті картки таких працівників рекомендується зберігати окремо до закінчення ними навчальних закладів.

Особисті картки заповнюються чорнилом або на друкарській машині. Графи, в яких можливі часті зміни, заповнюються олівцем.

особисті картки (форма № Т-2) заповнюються на всіх працівників підприємства співробітником відділу кадрів в одному примірнику (див. с. Порядок заповнення особової картки наступний.

Особисті картки Т-2 А забороняється приєднувати до особових справ, вони повинні зберігатися в архіві строго роздільно.

Особисті картки зварників із зазначенням прізвища зварника, дати проходження їм кваліфікаційних випробувань і отриманих ним оцінок повинні зберігатися підрядником до закінчення будівництва об'єкта. 
Заповнюються особові картки рукописним або машинописним способом. Графи, в яких можливе часте внесення змін, заповнюють олівцем.

Заповнюються особові картки від руки або машинописним способом. Графи, в яких можливе часте внесення змін, заповнюють олівцем.

Заповнюються особові картки рукописним або машинописним способом особою, відповідальною за роботу з персоналом фірми, або секретарем. Всі записи повинні бути без скорочень. особову картку на працівника заводять в одному екземплярі, зберігають у сейфі в спеціальній картотеці, складеної за алфавітом.

Заповнюються особові картки рукописним способом особою, відповідальною за роботу з персоналом фірми, або секретарем-референтом. Всі записи повинні бути без скорочень. Особова картка заводиться - на працівника в одному примірнику, зберігається в сейфі в окремій картотеці, складеної за алфавітом прізвищ працівників.

Заповнюються особові картки рукописним або машинописним способом особою, відповідальною за роботу з персоналом фірми або секретарем-референтом. Всі записи повинні бути без скорочень. Особова картка заводиться на працівника в одному примірнику, зберігається в сейфі в окремій картотеці, складеної за алфавітом прізвищ працівників.

На практиці особисті картки ведуться з використанням технічних пристроїв або на машинних носіях інформації.

Для чого служать особисті картки.

На багатьох підприємствах особисті картки працівників ведуть за допомогою комп'ютера.

На підприємстві не ведуться особові картки на працівників або вони ведуться з порушенням встановленого порядку.

Видача спецодягу записується в особисті картки робітників і службовців. Дублікати карток (книжок) повинні бути-видані на руки робітникам і службовцям із зазначенням терміну подальшого отримання засобів захисту.

Видану робочим спецодяг записують в особові картки обліку спецодягу, що відкриваються на кожного робітника, отримав спецодяг або спецвзуття, записують ці предмети, терміни їх служби та їх вибуття.

Видача та здача спецодягу записується в особисті картки працівників. Виносити спецодяг після закінчення роботи за межі підприємства забороняється.

Документи по особовому складу підприємства (особисті справи, особові картки) формуються за алфавітом прізвищ співробітників.

Документи по особовому складу підприємства (особисті справи, особові картки) формуються за алфавітом прізвищ співробітників.

З огляду на специфічні умови праці, керівник підприємства може вводити особисті картки проходження навчання, в яких реєструється вступний інструктаж і проходження інструктажів, результатів навчання і перевірки знань.

Основним документом з обліку особового складу в установах, організаціях і підприємствах є особисті картки робітників і службовців. Особисті картки заводяться у відділах кадрів на працівників всіх категорій на підставі наказів або записок про прийом на роботу.

Довідкова документація включає довідник укрупнених кошторисних норм на будівництво нафтових і газових свердловин; особові картки робітників, ІТП і службовців; прийнятий склад бурових бригад і інші, подібні документи.

Проводить бесіди, періодичні та позапланові інструктажі про безпечні методи праці, вносить відповідні записи в особисті картки (наряд-допуск, дозвіл) інструктованих.

Видача робітникам і службовцям і здача ними спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв повинні записуватися в особові картки робітників і службовців встановленої форми.

Для обліку особового складу на підприємствах, в установах та інших організаціях на робочих і службовців введені особисті картки. Вони оформляються на працівників за формою № Т-2 на підставі наказів про прийом на роботу. В особовій картці повторюється така ж запис, що і в трудовій книжці.

Відповідальність за внесення результатів періодичних медичних оглядів працюючих в розділ 3 б картки покладається на керівників підрозділів, у яких зберігаються особисті картки.

Облік часу приходу працівників на роботу і відходу з підприємства можна здійснювати за допомогою самописних табельних годин, які записують дані на особисті картки працюють, а тривалість перебування або виконання операції - за допомогою отметочная годин (рис. 24.1), що підраховують і записують в документи витрачений на роботу час.

Облік малоцінних і швидкозношуваних предметів на складах ведуть аналогічно обліку матеріалів в картках складського обліку матеріалів Виданий працівникам підприємства спецодяг записують в особові картки, що відкриваються на кожного працівника.

При інвентаризації МБП, виданих в індивідуальне користування працівникам, допускається складання групових інвентаризаційних описів із зазначенням у них відповідальних за ці предмети осіб, на яких відкриті особові картки, з розпискою в опису. Предмети спецодягу і столової білизни, відправлені в прання і ремонт, повинні записуватися в інвентаризаційний опис на підставі відомостей-накладних або квитанцій організацій, що здійснюють ці послуги.

Всі документи по особовому складу (заяви, копії документів про освіту, копії наказів по конкретному працівникові) групуються в особисті справи, які, як і особисті картки, зберігаються в установах до 75-річного віку працюючого, що забезпечує можливість наведення довідок.

При інвентаризації ІХП, виданих в індивідуальне користування працівникам, допускається складання групових інвентаризаційних описів із зазначенням у них відповідальних за ці предмети осіб, на яких відкриті особові картки, з розпискою в опису.

В описі по особовому складу справи розташовуються в наступному порядку: книга обліку співробітників (якщо вона ведеться); накази по л /с; особисті справи або особисті картки; особові рахунки по заробітної плати; незатребувані трудові книжки.

При інвентаризації малоцінних і швидкозношуваних предметів, виданих в індивідуальне користування працівникам, допускається складання групових інвентаризаційних описів із зазначенням у них відповідальних за ці предмети осіб, на яких відкриті особові картки, з розпискою в опису.

При інвентаризації малоцінних і швидкозношуваних предметів, виданих в індивідуальне користування працівникам, допускається складання групових інвентаризаційних описів із зазначенням у них відповідальних за ці предмети осіб, на яких відкриті особові картки.

При інвентаризації малоцінних і швидкозношуваних предметів, виданих в індивідуальне користування працівникам, допускається складання групових інвентаризаційних описів із зазначенням у них відповідальних за ці предмети осіб, на яких відкриті особові картки, з розпискою в опису.

При інвентаризації малоцінних і швидкозношуваних предметів, виданих в індивідуальне користування працівникам, допускається складання групових інвентаризаційних описів із зазначенням у них відповідальних за ці предмети осіб, на яких відкриті особові картки, з розпискою в опису.

Виправлені відомості про роботу повинні повністю відповідати оригіналу наказу або розпорядження, а при їх втрати іншим документом даного підприємства, що підтверджує відповідні відомості про роботу (архівні документи, які стосуються трудової діяльності робітників і службовців, особисті картки, рас. Керівник навчального закладу в двотижневий термін після отримання повідомлення про затвердження звіту про виконання плану зобов'язаний передати міністерствам або відомствам, на підприємствах і в організаціях яких молодим фахівцям надається робота, виписку з відомства персонального розподілу пр ділення і особисті картки закінчують.

Записи в особовій картці повинні вестися акуратно, уважно, заповнюватися чорнилом або на друкарській машині, так як вони служать підставою для підтвердження трудового стажу. Особисті картки зберігаються в картотеках, систематизуються в хронологічній послідовності.

Особова картка - це документ, що містить необхідні відомості про працівника, для аналізу складу і обліку руху кадрів. Особисті картки оформляються в кадрових службах на всіх працівників, прийнятих на постійну, тимчасову або сезонну роботу.

У розділі IX Додаткові відомості для повноти обліку осіб, які навчаються в очно-заочних (вечірніх), заочних, екс-тернатних відділеннях установ вищої та середньої професійної освіти, слід проставляти дати надходження в образоватеяБное установа і його закінчення. Особисті картки таких працівників рекомендується зберігати окремо до закінчення ними освітніх установ.

Для повноти обліку осіб, які навчаються у вечірніх та заочних вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, в особовій картці в розділі 8 Додаткові відомості слід проставляти дату вступу до навчального закладу і його закінчення. Особисті картки таких працівників рекомендується зберігати окремо до закінчення ними навчальних закладів.

Основним документом з обліку особового складу в установах, організаціях і підприємствах є особисті картки робітників і службовців. Особисті картки заводяться у відділах кадрів на працівників всіх категорій на підставі наказів або записок про прийом на роботу.

У розділі особової картки Додаткові відомості для повноти обліку осіб, які навчаються в очно-заочних (вечірніх), заочних, екстернатної відділеннях установ вищої та середньої професійної освіти, слід проставляти дати надходження в освітню установу і його закінчення. Особисті картки таких працівників рекомендується зберігати окремо до закінчення ними освітніх установ. У тому ж розділі слід записувати та інші дані про працівника. Наприклад, дані про працюючих інвалідів: на підставі довідки МСЕК записується група інвалідності і дата її встановлення (зміни), причина інвалідності, висновок ЛТЕК про умови та характер праці. Крім того, тут також можна записувати інші дані, необхідні для обліку.

Особиста картка працює зберігається у відповідального за кадрову документацію до звільнення працівника. Особисті картки систематизуються за структурними підрозділами, а всередині - за алфавітом прізвищ. Особисті картки звільнених виділяються із загального масиву, зберігаються протягом року і потім передаються в архів.