А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Особова картка - працівник

Особова картка працівника (форма № Т-2) та особова картка державного службовця (форма № Т-2 ГС) заповнюються на осіб, прийнятих на роботу на підставі наказу про прийом на роботу, трудової книжки, паспорта, військового квитка, документа про закінчення навчального закладу та інших документів, передбачених законодавством, а також відомостей, викладених про себе працівником.

Особова картка працівника (форма № Т-2) та особова картка державного службовця (форма № Т-2 ГС) заповнюються на осіб, прийнятих на роботу на підставі наказу про прийом на роботу, трудової книжки, паспорта, військового квитка, документа про закінчення навчального закладу, страхового свідоцтва державного пенсійного страхування, свідоцтва про постановку на облік в податковому органі та інших документів, передбачених законодавством, а також відомостей, викладених про себе працівником.

Крім особистої картки працівника на кожного людини заводиться ще картка для розрахунку прибуткового податку.

Які відомості про абітурієнта на роботу вказуються в особистих картках працівника і державного службовця.

Облік чисельності на підприємствах ведеться в відділі кадрів на Особистих картках працівника (форма № Т-2) по підрозділах і категоріях працюючих на підставі наказу (розпорядження) керівника підприємства про прийом на роботу. Одночасно працівникові присвоюється табельний номер. На підприємствах, де чисельність працюючих невелика, облік чисельності організується особою, спеціально призначеним керівником. Особова картка заповнюється в одному екземплярі на підставі відповідних документів: паспорта, військового квитка, трудової книжки (для сумісників - копії трудової книжки, завіреної нотаріусом), диплома про закінчення навчального закладу та ін. Перелік документів, які є підставою для заповнення особової картки працівника, доповнюється страховим свідоцтвом державного пенсійного страхування і свідченням про постановку на облік в податковому органі.

На підставі наказу про надання відпустки відділ кадрів робить відмітки в особистій картці працівника, а бухгалтерія проводить розрахунок заробітної плати, належної за відпустку.

Після повного оформлення наказу (розпорядження) про надання відпустки в особовій картці працівника робиться відповідна відмітка (див. С. На підставі наказу (розпорядження) про надання відпустки відділ кадрів робить відмітки в особистій картці працівника, а бухгалтерія проводить розрахунок заробітної плати, належної за відпустку.

На підставі наказу (розпорядження) про надання відпустки відділ кадрів робить відмітки в особистій картці працівника, а бухгалтерія проводить розрахунок заробітної плати, належної за відпустку. При наданні відпустки без оплати поруч із зазначенням про кількість днів відпустки вказується без оплати. у розділі нараховано в графі 1 в порожніх рядках вказуються місяці, якими нарахована заробітна плата.

На підставі наказу (розпорядження) про надання відпустки відділ кадрів робить відмітки в особистій картці працівника, а бухгалтерія проводить розрахунок заробітної плати, належної за відпустку.

. На підставі наказу (розпорядження) про надання відпустки відділ кадрів робить відмітки в особистій картці працівника, а бухгалтерія проводить розрахунок заробітної плати, належної за відпустку. У розділі Нараховано в графі 1 в порожніх рядках вказуються місяці, якими нарахована заробітна плата.

На підставі наказу (розпорядження) про надання відпустки відділ кадрів робить відмітки в особистій картці працівника, а бухгалтерія проводить розрахунок заробітної плати, належної за відпустку.

При наданні відпустки менеджер по кадрам на підставі наказу (розпорядження) про надання відпустки робить відповідну позначку в розділі X особової картки працівника.

Весь обслуговуючий персонал повинен прослухати спеці -, альний курс з пожежної безпеки технологічної уста новки з подальшою перевіркою знань, про що робляться мітки в особовій картці працівників.

Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору заповнюється при звільненні працівника. На підставі даного наказу (розпорядження) робиться запис у трудовій книжці і особистій картці працівника.

При фарбувальному відділенні повинен бути влаштований санпропускник наскрізного типу з трьома відділеннями; для спецодягу, душова і для особистого одягу. При виході з санпропускника робочий проходить перевірку чистоти рук і тіла на радіометричному приладі. Дані дозиметричного контролю реєструються в журналі і особистій картці працівника; на їх основі підраховуються сумарні дози опромінення.

Облік чисельності на підприємствах ведеться в відділі кадрів на Особистих картках працівника (форма № Т-2) по підрозділах і категоріях працюючих на підставі наказу (розпорядження) керівника підприємства про прийом на роботу. Одночасно працівникові присвоюється табельний номер. На підприємствах, де чисельність працюючих невелика, облік чисельності організується особою, спеціально призначеним керівником. Особова картка заповнюється в одному екземплярі на підставі відповідних документів: паспорта, військового квитка, трудової книжки (для сумісників - копії трудової книжки, завіреної нотаріусом), диплома про закінчення навчального закладу та ін. Перелік документів, які є підставою для заповнення особової картки працівника, доповнюється страховим свідоцтвом державного пенсійного страхування і свідченням про постановку на облік в податковому органі.